romanaCaracterizarea lui Petre Curta din Biblioteca din Alexandria (1980) de Petre Salcudeanu

Petre Curta - caracterizare Autorii ultimelor decenii au manifestat un deosebit interes faţă de realitatea cotidiană, suprasolicitând tema adevărului, dar şi tema puterii şi a relaţiei dintre victimă şi călău. Biblioteca din Alexandria rescrie una din istoriile cu ilegalişti, devenind simbolul unei lumi măcinate de ideologia ...
Continuare

Caracterizarea personajelor din Femeia in rosu

Ana Persida Cumpanas-Annb Sage Ana Cumpănaş, devenită apoi Anne Sage - "Femeia în roşu", eroina principală a romanului, este un personaj al cărui portret este realizat din cadrele schiţate de cei ce declară a o fi cunoscut ...
Continuare

Luca - caracterizarea personajului din Tratament fabulatoriu (1986)

Luca - caracterizare Naratorul omniscient din Tratament fabulatoriu vorbeşte pentru prima oară de protagonistul romanului într-o paranteză pe care o face după primele zece pagini ale capitolului incipit: "Luca va avea ocazia să afle despre existenţa acestor duble calendare, şi, fără să se preocupe prea mult de Fitolron, pe fondul unor ...
Continuare

Ilie Ilie Razachie - caracterizare - Maistrul Ilie Ilie Razachie isi da concursul (1981)

Protagonistul naraţiunii, publicate în volumul Efectul de ecou controlat, se construieşte exclusiv prin capacitatea lui discursivă, devenind eroul unei savuroase comedii lingvistice. El nu are o identitate relevantă, este aproape în întregime anihilat de procesul textual. Instanţa auctorială îşi susţine astfel, pe de o parte, strategia de a reabilita epicul ...
Continuare

Caracterizarea personajului Cititorul, ca personaj principal din Aventuri intr-o curte interioara de MlRCEA NEDELCIU

Cititorul, ca personaj principal - caracterizare Reflectând asupra scriiturii postmoderne şi a scriitorului unei "noi generaţii", Mircea Nedelciu scria în 1987 că autorul postmodern "a făcut din cititor personajul principal al operei sale" (în "România literară", an XX, nr. 14, 2 aprilie 1987). Teoretizarea relaţiei autor-cititor constituie o constantă ...
ContinuareCaracterizarea lui OCTAVIAN STEFLEA din romanul Bate si ti se va deschide - Mihai Sin

OCTAVIAN ŞTEFLEA In studiul consacrat romanului Bate şi ţi se va deschide, publicat în lucrarea Firescul ca excepţie, Mircea Iorgulescu semnalează finalitatea producţiei din 1975 a prozatorului Mihai Sin: "Bate şi ţi se va deschide este romanul unei probleme morale, al conflictului dintre laşitate şi curaj, dintre oportunism şi demnitate, ...
Continuare

Caracterizarea lui Gheorghe Palada - personaj in romanul Istorii de MIRCEA CIOBANU

Gheorghe Palada - caracterizare E greu de urmărit un personaj ca Gheorghe Palada, în jurul căruia se ţese întreaga structură epică a romanului-fluviu Istorii: roman de moravuri şi medii, roman al unor familii ("case"), roman al unui personaj, roman de sugestie mitică şi simbolică. Titlul Istorii conţine toate aceste semnificaţii: de ...
Continuare

Caracterizare Chiril Merisor - Personaj de proza moderna din Galeria cu vita salbatica (1977) de Constantin Toiu

Chiril Merişor - caracterizare Personaj de proză modernă, el se construieşte, devine mereu în faţa cititorului, ce beneficiază în această privinţă de o deplină libertate a opţiunii. El ne readuce în atenţie problemele majore ale prozei care înfăţişează evenimente din timpul "obsedantului deceniu". Este un ...
Continuare

Caracterizarea lui Antipa - personajul principal din romanul Lumea in doua zile (1975) de George Balaita

Antipa - caracterizarea personajului Personajul principal din primul roman al lui George Bălăiţă ilustrează condiţia funcţionarului obscur de tip gogolian, dar e construit după precepte dostoievskiene în direcţia ...
Continuare

Caracterizarea lui George Pelimon din romanul neconventional Nesfarsitele primejdii (1978)

George Pelimon este un personaj central cu dublă identitate în acest roman neconvenţional, non-mimetic, fundamentat pe strategii ingenioase ale textului de factură livrescă, în care parodia este primordială, iar predispoziţia ludic-ironică a autorului bulversează compoziţia liniară a naraţiunii de tip tradiţional. "Nesfârşitele ...
Continuare

Caracterizarea lui George personajul central al nuvelei Viteza maxima in oras (1974) de MlRCEA HORIA SIMIONESCU

George - caracterizare Personajul central al nuvelei este singurul care există în prezentul naraţiunii, înlesnind prin rememorările sale funcţia naratorului obiectiv al cărui colaborator devine. George este numele unui personaj reiterat în proza lui M. H. Simionescu - ca şi Helga, dintre tipurile feminine -, fiind întâlnit, de pildă, în nuvela Frunze ...
Continuare

Caracterizarea lui Iustin Arghir si lumea din Romanul-ciclu Somnul vamesului de Bujor Nedelcovici

Iustin Arghir şi lumea - caracterizare Romanul-ciclu Somnul vameşului închide în sine, ca şi alte romane ale generaţiei anilor '70, '80, o tratare de actualitate, îndreptându-şi obiectivul spre o problematică socială des dezbătută, cea a "obsedantului deceniu". într-o desfăşurare clasică (întinsă pe trei volume Fără ...
Continuare

Caracterizarea lui ILARIE LANGA din romanul OSTINATO (1968) de Paul Goma

ILARIE LANGA - caracterizare Personajul cel mai important al romanului trebuie înţeles din perspectiva relaţiei cu biografia lui Paul Goma, având în vedere faptul că autorul a fost închis într-o închisoare corecţională şi că romanul este început în 1963, an în care Goma avea domiciliu forţat în satul Lăţeşti. Ca şi scriitorul, ...
Continuare

Caracterizarea lui Sile din Mobila si durere (1971) de Teodor Mazilu

Sile, directorul cooperativei "Avântul mobilei", face parte din seria eroilor lui Teodor Mazilu care, instalaţi în afara legii morale, conştienţi de impostura lor, sunt mândri şi cruzi până la absurd, trăind într-o "ne-verosimilitate calculată" (Eugen Simion). Autorul mărturiseşte în cuvântul înainte la programul de sală că titlul ...
Continuare

Matei Iliescu - caracterizarea personajului din romanul Matei Iliescu (1970) de Radu Petrescu

Matei Iliescu - caracterizare Romanul ce are în centru figura personajului principal nu urmăreşte o ordine cronologică a întâmplărilor, el structurându-se după o perspectivă naratologică modernă, ce selectează episoade ...
Continuare

Caracterizarea lui MlHAI DE GIULESTI din romanul Corn de vanatoare (1972) de Alexandru Ivasiuc

Descendent al marilor cneji de Mara, protagonistul nuvelei, Mihai -"nobil ereditar de Giuleşti", "răs-răs-strănepotul Iui Giulea" - este, după cum precizează naratorul, "întrutotul deosebit de strămoşii sâf. Fără să aibă, într-o mai mică măsură, fascinaţia puterii, Mihai de Giuleşti este o natură ...
Continuare

Caracterizarea lui MlGUEL din romanul RACUL de Alexandru Ivasiuc

Acţiunea ultimului roman al lui Alexandru Ivasiuc, Racul, prezintă o lovitură de stat plasată într-un spaţiu geografic convenţional, într-o republică sud-americană, dar "evenimentele sunt astfel înfăţişate încât ele s-ar fi putut întâmpla în oricare parte" (E. Simion). Deşi scenariul epic se identifică cu Universalul Mecanism al ...
Continuare

Margareta Vinea si Dumitru Vinea din Pasarile - caracterizarea personajelor

Margareta Vinea - caracterizare Cea mai importantă prezenţă feminină a romanului Păsările de Alexandru Ivasiuc, Margareta este personajul care face legătura între spaţiile de manifestare a celor două teme esenţiale: ...
Continuare

Caracterizarea lui Liviu Dunca din romanul PASARILE de Alexandru Ivasiuc

Liviu Dunca - caracterizare Urmaş al unei familii ardelene de jurişti luptători naţionali pentru Unire, geolog de profesie, intelectual preocupat până la obsesie de ideea libertăţii ca necesitate înţeleasă, victimă a unor practici politice staliniste specifice "deceniului obsedant", Liviu Dunca este unul dintre cele mai autentice personaje ...
Continuare

Caracterizarea lui Ipu din Moartea lui Ipu (1970) - TlTUS POPOVICI

Ipu - caracterizare Personajul este surprins încă de la începutul nuvelei cu numele şi porecla lui, de către copilul narator: "Ciupe Teodor zis Ipu care e servitor la noi şi este sărac cu duhul. îmi pare bine că Mântuitorul s-a gândit la asemenea oameni când a spus «fericiţi cei săraci cu duhul căci a lor este împărăţia ...
Continuare

Materiale romana