romanaVersuri - volum de Leonid Dimov

VERSURI Volum de Leonid Dimov. A apărut în anul 1966, la Bucureşti, Editura pentru Literatură. Este cartea de debut a poetului. Adevăratul său debut ar fi trebuit să fie, totuşi, placheta de poeme Litanii pentru Horia, scrisă înaintea acestor versuri, dar tipărită abia în anul . Aceasta nu anunţa, însă, liniile mari ale universului ...
Continuare

Venea o moara pe siret - roman de Mihail Sadoveanu

VENEA O MOARĂ PE SIRET - Roman de Mihail Sadoveanu. Gestaţia acestui roman este una dintre cele mai îndelungate din întreaga creaţie sadoveniană. Cronologic, o primă mărturie privind geneza subiectului o oferă o notă din arhiva scriitorului, cu următorul conţinut: „7 septembrie 1908... Venea o moară pe Sirct şi podarul podului pe ...
Continuare

Velerim si veler doamne —roman de Victor Ion Popa

VELERIM ŞI VELER DOAMNE —Roman de Victor Ion Popa. Apărut în anul 1933 Ia Editura „Cultura Naţională". Distins cu premiul pentru proză al „Societăţii Scriitorilor Români". Romanul a cunoscut, singur sau împreună cu Floare de oţel, câteva reeditări, ultima fiind cea tipărită la „Minerva" în anul . Scrierea s-a bucurat de o ...
Continuare

Vedenia — nuvela de Gib I. Mihăescu

VEDENIA — Nuvelă de Gib I. Mihăescu. publicată pentru prima dată în „Gândirea", nr. 15, 16, 1924, mai târziu în volumul purtând acelaşi titlu, Vedenia, Bucureşti, Editura „Cartea Românească", Colecţia „Gândirea", . Volumul mai cuprinde prozele: Ierni jilave, Sfârşitul, Semnele lui Dănuf Scuarul, între porţelanuri, Troiţa, ...
Continuare

Vecernii - volum de poezii al lui Camil Ballazar

VECERNII - Volum de poezii al lui Camil Ballazar. Este prima carte a podului, lipărită în 1923 la Editura Scrisul Românesc din Craiova. Unele poezii au apărut mai întâi în „Sburătorul literar", revista lui E. Lovinescu, între anii 1921 şi . La reluarea în volum, autorul a schimbat câteva titluri şi a îndreptat unele versuri, dar şi aşa au rămas ...
ContinuareVARSTA DE AUR SAU DULCEATA VIETII — Roman al iui Petru Dumitriu

VÂRSTA DE AUR SAU DULCEAŢA VIEŢII — Roman al iui Petru Dumitriu, cu subtitlul Memoriile lui Toto Istrati. Publicat în 1959, în serial, în revistele Steaua şi Viaţa Românească. Din cauza fugii, în 1960, a scriitorului în Occident, romanul apare în volum abia peste patru decenii, în „Biblioteca Apostrof, Cluj, 1999. Vârsta de Aur sau Dulceaţa vieţii este ...
Continuare

Vanzatorul de aripi — roman de Radu ţuculescu

VÂNZĂTORUL DE ARIPI — Roman de Radu Ţuculescu. A fost scris între anii 1976 şi 1980 şi a apărut la Editura Dacia din Cluj în anul . Cuprinde multe dale din biografia autorului. Personajele au avut şi ele în mare măsură modele în realitate, acestea provenind dintre locuitorii oraşului în care scriitorul s-a născut (Reghin). Scena ...
Continuare

Varul shakespeare — piesa in cinci acte de Marin Sorescu

VĂRUL SHAKESPEARE — Piesă în cinci acte de Marin Sorescu. Scrisă în 1987-l988, este publicată, fragmentar, până la sfârşitul deceniului, în „Secolul 20" „Ramuri" „România literară", „Luceafărul" ş. a.; în 1990, nr. 12, apare în revista „Basarabia" din Chişinău. Supus la început unor restricţii ale cenzurii, textul va fi publicat ...
Continuare

Vamile pustiei — volum de versuri de Ion Alexandru

VĂMILE PUSTIEI — Volum de versuri de Ion Alexandru. Publicat în anul 1969, la Editura Tineretului din Bucureşti. A fost scris, cum precizează o notă de la sfârşitul cărţii, în perioada septembrie 1968-februaric 1969, la Freiburg, în Germania, unde poetul avea o bursă de studii. Cu această ocazie a venit în contact cu filosofia lui Martin ...
Continuare

Vara nebuna cu barci albastre - roman de Constantin Novac

VARĂ NEBUNĂ CU BĂRCI ALBASTRE — Roman de Constantin Novac, publicat în 1983, la Editura Eminescu din Bucureşti. Cartea a fost bine primită de critica literară, la momentul apariţiei sale, fiind apreciată ca „excelentă", „vie şi directă, scrisă cu inteligenţă şi cu mult talent" (Tudor Dumitru Savu). De asemenea, s-a ...
Continuare

Vara buimaca - volum de povestiri de Fănus Neagu

VARĂ BUIMACĂ - Volum de povestiri de Fănus Neagu. Apare la Editura pentru Literatură din Bucureşti, în . Cartea preceda cu un an publicarea celebrului roman îngerul a strigat, al aceluiaşi autor. Romanul, scris în mai multe variante, pe parcursul a şapte ani (care includ, aşadar, anul de apariţie al povestirilor din Vară buimacă) îşi ...
Continuare

Var - volum de versuri de Angela Marinescu

VAR - Volum de versuri de Angela Marinescu, apărui la Editura Cartea Românească din Bucureşti, în . Este o antologie ce selectează exigent, fără a mai marca titlurile volumelor din care suni extrase, poezii din Sânge albastru (1969), Ceară (semnat cu pseudonimul Basaraba Matei, 1970), Poeme albe (1978), Structura nopţii (1979), Blindajul final (1981). O ...
Continuare

Va fi liniste va fi seara — volum de versuri de Virgil Mazilescu

VA FI LINIŞTE VA FI SEARĂ — Volum de versuri de Virgil Mazilescu, publicat în anul 1969, cu o postfaţă de Eugen Negriei, în colecţia „Hyperion" a Editurii Cartea Românească, pe care o inaugurează. Este o antologie alcătuită de autor, ce selectează poezii din volumele Versuri (1968) şi Fragmente din regiunea de odinioară (1970), ...
Continuare

Uvedenrode — ciclu de poezii de Ion Barbu

UVEDENRODE — Ciclu de poezii de Ion Barbu, publicat în volumul Joc secund. Editura Cultura Naţională, în . Cuprinde poeziile: Păunul (scrisă în mai 1924, apărută în Antologia poeţilor de azi, I, alcătuită de Ion Pillat şi Perpessicius, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1927); Paralel romantic (scris în aprilie 1924, tipărit ...
Continuare

Urma de foc — volum retrospectiv de versuri al Denisei Comănescu

URMA DE FOC — Volum retrospectiv de versuri al Denisei Comănescu, publicat la Botoşani, Editura Axa, colecţia: „La steaua-Poeţi optzecişti" în 1999, cu o postfaţă de Mircea Ivănescu. Antologia cuprinde versurile de debut din volumul Izgonirea din paradis (1979) ca şi cele aparţinând perioadei de maturitate lirică: Cuţitul de argint ...
Continuare

Urcus - volum de poezii de Vasile Voiculescu

URCUŞ - Volum de poezii de Vasile Voiculescu. A apărut la Bucureşti, la Editura Fundaţiei pentru Literatură şi Artă, în anul . Cuprinde 33 de poezii. Cartea a fost de la început bine primită. George Călincscu, spre pildă, într-o recenzie publicată îndată după lansarea ei (vezi „Adevărul literar şi artistic" din 13 ...
Continuare

Urcarea muntelui — volum de poezii de Ileana Mălăncioiu

URCAREA MUNTELUI — Volum de poezii de Ileana Mălăncioiu, tipărit de Editura Eminescu din Bucureşti, în anul . Foarte cenzurată la prima apariţie, cartea a fost reeditată în forma iniţială în anul . Motivul liric al „urcării muntelui" a apărut încă în volumul Linia vieţii (1983), ca simbol, desigur, al ascensiunii uraniene ...
Continuare

Urcan batranul — volum de nuvele si povestiri de Pavel Dan - analiza

URCAN BĂTRÂNUL — Volum de nuvele şi povestiri de apărut postum la Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II", Bucureşti . Impulsionată de succesul robust al cărţii, aceeaşi prestigioasă Casă editorială, denumită ulterior Fundaţia Culturală „Regele Mihai I", şi rămasă sub ...
Continuare

Un rasunet — poezie de

UN RĂSUNET — Poezie de Andrei Mureşanu, apărută la Braşov, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", nr. 25 din 21 iunie 1848, sub titlul Răsunet, semnală a.m. ...u., apoi în voi. Din poesiele lui Andreiu Mureşanu, Braşov, . îndată după apariţie, a cunoscut o largă difuzare şi în copii manuscrise şi o ...
Continuare

Un port la rasarit — roman de Radu Tudoran

UN PORT LA RĂSĂRIT — Roman de Radu Tudoran. Prima ediţie în volum: Un port la răsărit, roman, Bucureşti, Editura Socec, . „Carte de tinereţe, datorată unei experienţe directe, surprinzătoare şi inedite devenite obsesie", Un port la răsărit e totuşi „prima mea treaptă şi desigur cea mai importantă, ...
Continuare

Materiale romana