Referate romana - referatele de care ai nevoie

Proza - Notiuni introductive

Un personaj dintr-o comedie clasică celebră, Monsieur Jourdain, ajunsese la concluzia că, din moment ce tot ceea ce nu este poezie e proză, atunci el, când roagă pe cineva să-i aducă papucii de sub pat, vorbeşte probabil... în proză. Era deci, fără s-o ştie, un prozator neobosit şi veşnic inspirat. Ei bine, paragraful anterior ...
Continuare

George Asachi (1788-1871) - biografie

George Asachi este născut la Herţa, târguşor în Moldova-de-Sus, la anul 1788, martie 1, ziua Sântei Dochii, omonimă cu Dachia sau Dacia, pe care el a ilustrat-o prin balada Dochia şi Traian. Părintele lui George Asachi, carele, după moartea soţiei sale a intrat în tagma călugărească cu nume de Leon, bărbat învăţat, apreciind o ...
Continuare

Vacarastii

Pe Văcârăşti îi întâlnim sub mai mulţi domni români şi greci. Cel d-întâi poet din această familie este lenăchiţă Văcărescu. Acesta ne lăsă nişte versuri care pot a se repeta totdeauna pentru graţia cu care sunt exprimate, cum şi pentru cugetarea lor, mai ales în timpul copilăriei muzelor române. Iată niş ...
Continuare

Poezia romana sub Caragea si Grigore Ghika 1812-1828

Următoarea odă erotică e a unui autor misterios către una din frumuseţile epocii. Ea se cânta de toţi în saloane şi pe străzile Bucureştilor: "Scoate capul la fereastră. Frumoasă vecin-a noastră. Să văd chipul tău frumos. Stea din cerul neguros. Faţă albă ca tulpanul: Dragostea ne vine anul, C& ...
Continuare

Nicolae Balcescu (1819-1852) - scrieri, biografie

Nicolae Bălcescu, fiul pitarului Barbu Bălcescu, s-a născut în Bucureşti Ia 29 iunie 1819, în casele părinteşti ale Iui Mache Facă. Revoluţiunea de la 1821 constrânse pe familia Bălcescului, ca pe multe alte familii române, a fugi la Braşov; la vârsta de 7 ani începu să înveţe carte grecească, după obiceiul timpului, de Ia un ar ...
Continuare
Dimitrie Bolintineanu (1819-1872) - biografie

Născut la 1826 în comuna Bolintinul din Vale, dintr-o familie de mici proprietari (originară din Macedonia), tânărul Dimitrie urmă în "Colegiul Naţional" de la Sf. Sava, după care fu numit în funcţiune la Ministerul de externe. Format din citirea operelor lui Ioan Văcărescu, Ioan Eliade [Rădulescu] şi a istoricilor de peste munţi, el î&# ...
Continuare

[Barbu] Paris Momuleanu - biografie

Născut la Slatina în anul 1794, Barbu Paris Momuleanu veni la Bucureşti îmbrăcat în haine de ţăran şi intră ca copil de casă în curtea lui Dinu (Constantin) Filipescu, unde găsi mijloace priincio-ase pentru dezvoltarea talentului său poetic, mai cu seamă cărţile necesare unui autodidact. Prin publicaţiunile lui dobândi ranguri d ...
Continuare

Ioan Vacarescu (1786-1863) - biografie

Vezi si: Poetii vacaresti Fiu al clucerului Alecu Văcărescu, Ioan Văcărescu se născuse la 1786, studie în şcolile grecefşti] ale epocii şi moşteni de la familie gustul pentru poezie. Ocupând diferite funcţiuni publice, înainta treptat până la rangurile de logofăt şi de dvomic. El favoriza întreprinderea lui George Lazăr ş ...
Continuare

Alexandru Beldiman biografie

Alexandru Beldiman, născut pe la 1785 dintr-o familie boierească, îşi făcu studiile cu învăţători particulari şi în şcoalele grecefşti] din Iaşi. De preferinţă aprofunda limba franceză, răspândită în societatea cultă prin scrierile enciclopediştilor şi mai cu seamă pri ...
Continuare

Costache Conachi

Constantin Conachi se născu la 13 octombrie 1777, dintr-o distinsă familie şi studie atât în familie, cât şi în şcoalele grece[şti] din ţară, înfiinţate de Alexandru Moruzi. Studiind de preferinţă matematicele, în special geometria aplicată, ajunse un bun inginer al epocci. Asemenea îşi apropie cunoştinţe juridice, împreun& ...
Continuare

George Asachi - biografie, viata si scrierile lui Asachi

George Asachi s-a născut la 1 martie 1788 în comuna Herţa3. De la etatea de 9 ani a început a studia Ia şcoalele din Lemberg4 în limbile polonă, latină şi germană. La 1804 a obţinut gradul de doctor în filosofie, iar peste un an diploma de inginer şi architecr. Pentru schimbarea climei, în august 1805 trecu la Viena, spre a urma cursurile celebrului ...
Continuare

George Lazar (1779-1823) - biografie, scrieri

Născut la 1779 în comuna Avrig (comitatul Sibiului din Transilvania), George Lazăr studie în şcoalele din Sibiu şi Cluj, apoi intră în cler şi, cu ajutorul baronului sas De Bruckenthal fu trimis la Universitatea din Viena, unde urmă cursurile de fizică şi matematică. După ce a obţinut licenţa în teologie, la 1814, se întoarse în patr ...
Continuare

Ioan Eliade Radulescu - biografie

loan, fiul lui Ilie Radu şi Eufrosinei, s-a născut la 1802 în Târgovişte. La şcoala greacă. Ion Bucurcscu, în loc de Ioan Iliescu, i se eleniză prenumele de Ioan Helliade. Aci urmă până la vârsta de 9 ani2, când vederea unui vizitiu, care citia "Alexandria" la poarta bisericii Creţulescu, îi sugeră ideia că se poate învăţa şi î ...
Continuare

Cronicarii secolului al XVIII-lea

Axente Uricarul Axente Uricarul era familiar (casnic) cronicarului Nicolae Costin şi scriitor de urice (de unde porecla-i de Uricar) la marea logofeţie. Prescriitor de acte domneşti, mai toate hrisoavele şi uricele de la începutul secolului sunt scrise de dânsul . Contempuranii epocii despre care tratează, el scrise ,Jstoria oficială a celei de a doua domnii a lui ...
Continuare

Scriitori din secolul XVIII din Macedonia, Bucovina si Transilvania

Scriitori români din Macedonia Teodor Atastasiu Cavalioti protopop şi profesor în oraşul Moscopole, e cunoscut prin două lucrări filologice: una în limba greacă modernă intitulată ?, din 1760, alta ?, publicată în Venezia la 1770: dicţionar de 1170 cuvinte în limbile greacă, română şi albaneză, cu un "abecedar" grec pentru în ...
Continuare

Dimitrie Cantemir - viata si activitatea literara (scrieri)

Dimitrie Cantemir fu unul dintre principii Moldovei care, prin relaţiunilc, prin talentul şi producerile sale erudite contribui nu numai la înflorirea literaturii, ci şi Ia ilustrarea naţiunii române. El fu un mare orientalist şi antic [...] al epocii, un istoric fertil şi ilustru. Fiu al lui Constantin Cantemir şi nepot de domn, el se născuse în Constantino ...
Continuare

Limba romana si inceputurile ei

"Cestiunea când a-nceput a se scrie româneşte e tot aşa de anevoioasă de dezlegat ca şi aceea când a început a se vorbi româneşte, înainte sau după colonizarea Daciei cu romani?" Spre a răspunde acestor întrebări cu oarecare fundament, căutăm să amintim faptele următoare: a) că limba latină vorbită de popor diferea mult d ...
Continuare

Istoria literara si istoria literaturii - STUDIUL LIMBII NATIONALE

Invăţaţii discută, şi nu fără oarecare motive, înţelesul şi însemnătatea ce au expresiunile de "istoria literară" şi "istoria literaturii" unui popor. Rezultatul dezbaterii este că urmează a se face o deosebire esenţială între una şi alta. ,Jstoria literară începe, ca să zicem astfel, deodată c ...
Continuare

G. DEM. TEODORESCU - biografie

G. Dem. Teodorescu s-a născut în Bucureşti la 25 august 1849. Era fiul Sultanei şi al lui Tudor Teodorescu, de pe malurile Amaradiei, poreclit Olteanul, de profesie "întreprinzător de con-strucţiuni", îndeosebi de biserici. Astfel se explică faptul că primele buchii le deprinde fiul lui Tudor Teodorescu - botezat cu numele Dimitrie, la biserica din Budeş ...
Continuare

PAUL ZARIFOPOL (1874-1934) - scurta biografie

PAUL ZARIFOPOL - Născut la Iaşi, Ia 30 noiembrie (stil vechi), fiu al lui Pavel Zarifopol, de meserie neguţător, şi al Elenei, născută Guliano. Urmează şcoala la Iaşi (liceul la Institutele Unite). Studii superioare în Germania, la Halle, apoi la Lipsea. Cunoaşte pe Ştefania Gherea, cu care se căsătoreşte. îşi .rece ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani