Referate romanaStare de asediu — volum de versuri de Dinu Flămând

STARE DE ASEDIU — Volum de versuri de Dinu Flămând. A apărut în anul 1983, Ia Editura Cartea Românească din Bucureşti. Este a patra carte de poezie a autorului, după Apeiron (1971), Poezii (1974) şi Altoiuri (1976). Poeziile lui D. F. din această carte atrag atenţia asupra unor importante diferenţe faţă de cele publicate anterior. Lumea ...
Continuare

Starea de urgenta — volum de poezii de Benedict Corlaciu

. Publicat la Editura Cartea Românească, Bucureşti, . Este o antologie alcătuită de autorul însuşi şi cuprinde, cum ne spune în Avertisment-ol care-o deschide, „quasi-majoritatea poeziilor pe care le-am scris între anii 194l-l971". Acelaşi text motivează „cronologia inversă" a ordonării poemelor în sumar prin „necesitatea de a-i ajuta pe cei ...
Continuare

Stante burgheze — volum de versuri de George Bacovia

STANŢE BURGHEZE — Volum de versuri de George Bacovia, apărut la Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, în 1946, cu ilustraţii de Florica Cordcscu. Colofonul cărţii precizează că a fost editată „cu prilejul aniversării a 65 de ani de viaţă şi 50 de ani de activitate poetică a maestrului". Cuprinde doar douăzeci ...
Continuare

Spitalul special — piesa in doua acte de Iosif Naghiu - comentariu

SPITALUL SPECIAL — Piesă în două acte de Iosif Naghiu. Distinsă cu premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a anului 1993, a fost publicată, în 1994, la Editura Unitext în colecţia Piese noi din cadrul serici Dramaturgi români contemporani. Premiera absolută a piesei are loc în 7 mai 1996 la Teatrul „Bacovia" din ...
Continuare

Spitalul — roman al lui Gheorghe Schwartz

SPITALUL — Roman al lui Gheorghe Schwartz (prenumele la naşlere, Gheorghe Iosif). publicat la Editura Emincscu, Bucureşti, în . Romanul face parte dintr-un ciclu romanesc mai larg care continuă în structuri epice disparate biografiile unor personaje recurente, iniţiat cu Martorul (1972) şi continuat mai apoi cu Pietrele (1978). Lazăr, protagonistul romanului de ...
ContinuareSomnul vamesului — trilogie de Bujor Nedelcovici

SOMNUL VAMEŞULUI — Trilogie de Bujor Nedelcovici, apărută în această formă şi sub acest titlu la Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, fiind compusă din romanele Fără vâsle (Bucureşti, Editura Eminescu, 1972), Noaptea (Bucureşti, Editura Eminescu, 1974) şi Grădina Icoanei (Bucureşti, Editura Eminescu, 1977). în ...
Continuare

Solstitiu tulburat - roman de Paul Georgescu - comentariu

SOLSTIŢIU TULBURAT - Roman de Paul Georgescu, apărut la Editura Eminescu în 1982. „Poate că o bucurie mai mare decât a scrisului nu e", spune P. G. „coborând" în literatură încărcat de imaginarul comprimat în rafturile bibliotecii. Livrescul se dovedeşte mod de existenţă, autorul, fascinat de mecanismul alcătuirii cărţilor, îl ...
Continuare

Singuratatea ciclopului — volum de versuri de

SINGURĂTATEA CICLOPULUI — Volum de versuri de Constantin Abăluţă. A apărut în 1995 la Editura Eminescu din Bucureşti, în colecţia „Poeţi contemporani", cu o prefaţă semnată de Gheorghe Grigurcu (Un exilat între lucruri). Ultimul text, Facultatea singurătăţii, e propus ca „posibilă postfaţă", oferind ...
Continuare

Simetria fierbinte — volum de poeme de Dan Stanciu

SIMETRIA FIERBINTE — Volum de poeme de Dan Stanciu. Publicat în 1994, la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Cuprinde ciclurile Două sute de singuri (dedicat Lygiei şi lui Gellu Naum), Antitristul şi Simetria fierbinte. De la primele rânduri ale acestei cărţi de poezie, mai degrabă cu alură de poeme în proză, care mimează o fie ...
Continuare

Sfarsit de veac in bucuresti — roman de Ion Marin Sadoveanu

SFÂRŞIT DE VEAC ÎN BUCUREŞTI — Roman de Ion Marin Sadoveanu, apărut în 1944 la Editura Socec din Bucureşti. Ediţia a IH-a (1955) debutează cu o prefaţă a autorului -Despre începuturile şi întocmirea acestei cărţi - unde acesta mărturiseşte că „într-o noapte de decembrie viforos a anului 1935 s-a aşternut prima pagină ...
Continuare

Sfarsit de spectacol - roman de Ovidiu Constantinescu

SFÂRŞIT DE SPECTACOL — Roman de Ovidiu Constantinescu. Hlaboral între anii 1937 şi 1939 (capitolul Tanti Sia apare într-o primă formă încă în numărul din august 1937 al „Revistei Fundaţiilor Regale"), este publicat, după doi ani de aşteptare (cf. Dosarul din „Apostrof", nr. 12, 1997) şi la recomandarea' expresă a lui Camil Petrescu, în ...
Continuare

Setea — roman de Titus Popovici

SETEA — Roman de Titus Popovici. Redactat între 1954 şi 1957, romanul apare pentru prima dată în volum în 1958: Setea, roman, LiSPLA, Bucureşti, . Văzut ca o continuare superioară a romanului Străinul (roman. Editura Tineretului, Bucureşti, 1955; alte ediţii: 1956, 1959; revăzută^ şi adăugită 1972, 1979, 1989), Setea a fost ...
Continuare

Sertarul cu aplauze — roman de Ana Blandiana

SERTARUL CU APLAUZE — Roman de Ana Blandiana. Apare în 1992, la Editura Tincrama. Este în chip evident unul dintre textele făcând parte din celebra şi mult aşteptata „literatură de sertar" ce urma să iasă la lumină în primii ani de la începutul deceniului nouă ai secolului trecut şi care, aproape exclusiv insurgenţă politic, în detrimentul ...
Continuare

Serenada la trompeta — roman de Sânziana Pop - rezumat

SERENADĂ LA TROMPETĂ — Roman de Sânziana Pop, publicat în 1969, la Rditura pentru Literatură. Structura suprarealistă a romanului Serenadă la trompetă se vădeşte progresiv, născută mai întâi dintr-o sumă de alunecări în oniric ale vocii narative, recognoscibile ca atare doar o dată cu punerea în pagină a momentelor ...
Continuare

Semne ceresti - volum de rondeluri de Leonid Dimov

SEMNE CEREŞTI - - Volum de rondeluri de Leonid Dimov, apărut în 1970 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Cuprinde 40 de poezii, dintre care ultima. Rondelul rondelurilor,, sintetizează oarecum viziunea poetului, oferind o „ars poetica" definitorie pentru scrisul său: rondelul, ca fomiă fixă, exploatând valorile muzicale ale cuvintelor ...
Continuare

Secretul doctorului Honigberger

SECRETUL DOCTORULUI HONIGBERGER Două ample nuvele fantastice publicate în 1940 la Editura Soccc din Bucureşti. în legătură cu geneza acestui reprezentativ volum, găsim în Memorii II (Editura Ilumanitaş, 1991, p. 47) următoarea dezvăluire utilă: „In acea iarnă 1940 m-a ispitit - şi am scris-o într-un ritm vertiginos - o nuvelă ...
Continuare

Seara tarziu - roman memorialistic de Alexandru George

SEARA TÂRZIU Roman memorialistic de Alexandru George, apărut la liditura Cartea Românească din Bucureşti în . Strict cronologic, acoperă perioada 24 februarie 1957-l0 decembrie . Continuă, într-un registru de maturitate, şi într-un alt stil narativ, romanul Dimineaţa devreme, apărut cu un an înainte, tot la Editura Cartea Românească. Ca literat, ...
Continuare

SCUTUL MINERVEI — Volum de poezii de Ion Pillat

SCUTUL MINERVEI — Volum de poezii de Ion Pillat. Apare în 1933 şi este rodul unor călătorii întreprinse de către autor în Grecia, în 1927 şi . Ca urmare a acestor voiaje (trei în total, ultimul efectuat în 1937), viziunea poetică a lui I. P. se modifică substanţial. Mărturie stau cele şapte volume de versuri publicate între 1928 şi 1940, care ...
Continuare

Scrisori din muzeul pendulelor - volum de versuri de Viorel Mureşan

SCRISORI DIN MUZEUL PENDULELOR — Volum de versuri de Viorel Mureşan, publicai la Editura Albatros din Bucureşti. în . Cuprinde trei cicluri: Faţa de noapte a poeziei. Radiografie în singurătatea unor sunete, Tocmai acum, când e seară. Este cartea de debut a poetului. Un motto din Wallace Stevens deschide textul: „Arici era bucuros că-şi scrisese poemele. ...
Continuare

SCRISORI CATRE V. ALECSANDRI — Scriere memorialistica de Ion Ghica

SCRISORI CĂTRE V. ALECSANDRI — Scriere memorialistică de Ion Ghica, apărută mai întâi în „Convorbiri literare" între aprilie 1880 şi iunie 1887, şi in două volume la Bucureşti, în 1884 şi . în cel de al doilea, G. introduce, dându-i numărul XXV, şi discursul său de recepţie la Academie consacrat lui loan Câmpineanu şi ...
Continuare

Referate romana