Referate romanaISTORIILE DOMNILOR TARII ROMANESTI (1290-1729) — Cronica in doua parti scrisa de Radu Popescu

ISTORIILE DOMNILOR ŢĂRII ROMÂNEŞTI (1290-l729) — Cronică în două părţi scrisă de Radu Popescu (1655-l729); prima parte, cunoscută şi sub numele de Cronica Bălenilor (1290-l688), considerată pe bună dreptate o replică dată Letopiseţului Cantacuzinesc, a fost atribuită iniţial lui Constantin Căpitanul ...
Continuare

Istorii — roman fluviu de Mircea Ciobanu

ISTORII — Roman de Mircea Ciobanu. Conceput ca un roman fluviu, în cinci volume, fiecare împărţit (cu excepţia ultimului) în câte trei „Cărţi", Istorii apare de-a lungul unui deceniu (1977-l986), astfel: volumul I, Editura Eminescu, 1977; volumul II, Editura Cartea Românească, 1978; volumul III, Editura Eminescu, 1981; volumul IV, Editura Cartea Românească, ...
Continuare

Istoria unui galban - comentariu — povestire de Vasile Alecsandri

ISTORIA UNUI GALBÂN — Povestire de Vasile Alecsandri, publicată mai întâi în „Foaie ştiinţifică şi literară" („Propăşirea"), 1844, 9 apr. - 15 oct. în această versiune purta titlul de Istoria unui galbân şi a unei parale şi a rămas neterminată, din cauza suspendării revistei. Titlul definitiv, mai corespunzător ...
Continuare

Istoria unei secunde - volum de versuri de Adrian Păunescu

ISTORIA UNEI SECUNDE - Volum de versuri de Adrian Păunescu, publicat în anul 1971, la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Primul tiraj al cărţii, interzis de cenzură, a fost distrus, salvându-se doar câteva exemplare de autor. Din al doilea tiraj, scos în acelaşi an şi la aceeaşi editură, au fost eliminate poemele Domnule doctor, să ...
Continuare

Istoria unei placinte - „scrisoare" de Constantin Negruzzi

ISTORIA UNEI PLĂCINTE (Scrisoarea XXII) — „Scrisoare" de Constantin Negruzzi. Datată 1847, ea e publicată în „România literară", nr. 12, din 20 martie 1855, apoi doi ani mai târziu, în volumul Păcatele tinerelelor (p. 325-328). In 1857 scriitorul îşi compartimenta opera în câteva cicluri distincte; ultimul dintre acestea (Negru pe alb. Scrisori la un prieten) ar ...
ContinuareIsarlik - comentariu — poem de Ion Barbu

ISARLÎK — Poem de Ion Barbu; Publicată, iniţial, în revista „Contimporanul", anul IV, 1925, nr. 60, pg. 1, poezia ce va da titlul ciclului balcanic al lui I. B. a fost scrisă în 1924, cum se precizează în dactilograma definitivă. Ea are drept moto „Pentru gloria lui Anton Pann". Or, în caietul manuscris Ochian (datând probabil din perioada 1926-l929), pe pagina de titlu ...
Continuare

Iona — comentariu - drama metafizica de Marin Sorescu

IONA — Dramă metafizică de Marin Sorescu. Piesa a fost publicată în revista „Luceafărul", nr. 2, 13 ianuarie 1968; apoi în volum, la Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968. Alături de Paracliserul şi Matca, Iona face parte din ciclul sorescian al dramelor metafizice grupate de dramaturg sub titlul Setea muntelui de sare. Replică ...
Continuare

ION de Liviu Rebreanu - comentariu

ION — Roman de Liviu Rebreanu. A apărut la Editura „Viaţa Românească", în . Trei sunt - dacă este să dăm crezare mărturisirilor scriitorului - evenimentele care au jucat un anumit rol în geneza acestui roman; se cuvine menţionată, în această ordine, întâi de toate o scenă la care L. R. asistase cu ani în urmă şi în care, ...
Continuare

Ioana — roman de Anton Holban

IOANA — Roman de Anton Holban. A fost publicat la Editura Panthcon din Brad, în . Fragmente neincluse în volum au apărut în revistele „România literară", nr.88, 1933, „Reporter", nr.24, 1934, „Litere", nr.15, 1934, „Pământul", Călăraşi, nr.98-l00, . Alte două fragmente din versiunea publicată au fost tipărite mai întâi în „Familia', Oradea, ...
Continuare

Intrusul — roman de Marin Preda - sinteza

INTRUSUL — Roman de Marin Preda. A apărut în 1968 la Editura pentru Literatură, fiind reeditat în 1970 de Editura Eminescu (ediţie revăzută) şi în 1974 de Editura Minerva, în colecţia „Biblioteca pentru toţi" (cu o prefaţă de M. Ungheanu); aceeaşi editură publică în 1982 o versiune în limba franceză a romanului (în ...
Continuare

Interior — roman de Constantin Fântâneru - comentariu

INTERIOR — Roman de Constantin Fântâneru. Apărut în anul 1931, la Editura Cultura Naţională. C. F. aparţine unei generaţii de scriitori, din care mai fac parte, între alţii, şi Murea Eliade, Constantin Noica ori B. Fundoianu. Pornind de la această realitate, G. Câlinescu se simţea îndreptăţit - în Istoria literaturii române - să ...
Continuare

Inimi sub sabii — volum de poeme de Eugen Jebeleanu - sinteza

INIMI SUB SĂBII — Volum de Poeme de Eugen Jebeleanu, publicat în 1934 de Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II", cu specificarea: Operă premiată de Comitetul pentru premierea scriitorilor tineri needitaţi. Manuscrisul culegerii obţinuse sufragiile juriului format din T. Vianu - preşedinte şi Ş. Cioculescu, M. ...
Continuare

Inimile de platina — volum de versuri de Marius Robescu - analiza

INIMILE DE PLATINĂ — Volum de versuri de Marius Robescu, apărut în 1984 la Editura Cartea Românească. Valeriu Cristea îi reproşează criticii literare care s-a ocupat de lirica lui M. R. „mari şi evidente erori", constând în principal din acuzarea unei „anume devitalizări, când tocmai densitatea de o mare gravitate virilă a discursului izbeşte la el." ...
Continuare

Inimi cicatrizate — comentariu - roman de Max Blecher

INIMI CICATRIZATE — Roman de Max Blecher. Publicat în 1937, la Editura „Universala" Alcalay & Co., Bucureşti. Este al doilea roman al scriitorului, după întâmplări în irealitatea imediată (1936). A fost scris în perioada februarie-septembrie 1936 (o scrisoare către Geo Bogza anunţa, în 18 febr. 1936, că „peste câteva zile" va începe să scrie noua ...
Continuare

Ingeniosul bine temperat — tetralogie publicata de Mircea Horia Simionescu

INGENIOSUL BINE TEMPERAT — Tetralogie publicată de Mircea Horia Simionescu între 1969 şi . Primul volum, intitulat Dicţionar onomastic, apare la Bucureşti în . Ulterior acestuia îi va fi alăturat, cu caracter de supliment, volumul Jumătate plus unu, apărut în . Al doilea volum al tetralogiei, Bibliografia generală, este publicat în . După o ...
Continuare

Inel cu enigma — antologie din versurile lui Mihai Ursachi

INEL CU ENIGMĂ — Antologie din versurile lui Mihai Ursachi, apărută în 1981, la Editura Cartea Românească, cu o notă biobibliografică şi o postfaţă de Laurenţiu Ulici. Cuprinde, pe lângă poezii din volumele Inel cu enigmă (1970), Mlssa Solemnis (1971), Poezii (1972), Poemul de purpură şi alte poeme (1974), Diotima (1975), Marea ...
Continuare

Impostorul — roman de Alexandru Sever - comentariu

IMPOSTORUL — Roman de Alexandru Sever, publicat în 1977 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. „Carte neobişnuită" (Valeriu Cristea) a unui „scriitor insolit" (Ion Vartic), Impostorul e o construcţie intelectuală savantă, digresiv eseistică, elaborată - prin subminarea deliberată a cursivităţii epice - în jurul temei ...
Continuare

Imperiul — volum de poezii de Horia Stamatu - analiza

IMPERIUL — Volum de poezii de Horia Stamatu. Apare la editura „Ethos", Paris, 1981. Problematica fiinţei ca şi „scânteie divină întrupată", răzvrătită apoi, pe drumul păcatului, împotriva creatorului, precum şi ideea de artă ca atribut al dumnezeirii (şi artist ca element de relaţie al umanului cu divinul) constituie nucleele ...
Continuare

Imne - poeziile lui Ioan Alexandru

IMNE (1964-l973) — Sub acelaşi titlu, Imne, apar două culegeri relativ diferite din poeziile lui Ioan Alexandru: prima, apărută în 1975 la Editura Eminescu, sub tutela autorului, are avantajul precizării unui interval de timp în care poetul se vede încheind un „veşmânt început acum zece ani", în vreme ce a doua, apărută în 1977 la Editura Albatros ...
Continuare

ICOANE DIN CARPATI — Ciclu de poezii de ştefan O. Iosif

ICOANE DIN CARPAŢI — Ciclu de poezii de Şt. O. Iosif, Bucureşti, 190. Poetul a scris cele 12 poezii, câte alcătuiesc ciclul, fără o intenţie prealabilă de-a le aduna într-un grupaj, ceea ce explică întrucâtva deosebirile mari, îndeosebi formale, dintre ele. Au fost publicate între anii 1900 şi 1904, în revista ...
Continuare

Referate romana