Referate romanaUn om intre oameni - roman de Camil Petrescu

UN OM ÎNTRE OAMENI - Roman de Camil Petrescu. In contextul marelui moment aniversar prin care noul regim postbelic a înţeles să marcheze centenarul Revoluţiei de la 1848, lui C. P. i se propune (în februarie 1948) să scrie o piesă despre Bălcescu. După trei zile de lecturi de sondaj pe parcursul cărora descoperă un erou fascinant şi un spirit ...
Continuare

11 elegii - volum de versuri de Nichita Stănescu - analiza

11 ELEGII Volum de versuri de Nichita Stănescu, apărut la Editura Tineretului, . Este volumul prin care S. se afirmă ca un poet de primă mărime al generaţiei '. Dacă primele trei cărţi publicate anterior, Sensul iubirii, O viziune a sentimentelor. Dreptul la timp, sufereau de o anumită imprecizie a imaginilor şi a sensurilor (poetul se ...
Continuare

Un lup vazut printr-o lupa - volum de proza poetica de Gherasim Luca

UN LUP VĂZUT PRINTR-O LUPĂ - Volum de proză poetică de Gherasim Luca. A fost publicat la Editura Negaţia Negaţiei din Bucureşti, în anul . Cuprinde paisprezece texte: Cearcănele floretei. Calamităţile garoafei, Un lup văzut printr-o lupă. Vulcanii dinăuntrul plantelor. Mineral o! statuie a dorinţii, Acest castel ...
Continuare

Un dor fara satiu — volum de versuri de Emil Botta - analiza

UN DOR FĂRĂ SAŢIU — Volum de versuri de Emil Botta. A apărui în anul 1976 la Bucureşti, Editura Eminescu, şi a fost reeditat în 1978, cu completările aduse de autor cu puţin timp înaintea stingerii sale (24 iulie 1977). în culegerile de Poezii (ed. Aurelia Batali) şi Scrieri, II, 1980 (ed. Ioana Diaconescu), sub titlul ciclului sunt trecute datele ...
Continuare

Un burgtheather provincial - autoironie de Livius Ciocarlie

UN BURGTHEATHER PROVINCIAL — Bildungsroman tandru şi autoironie de Livius Ciocârlie, apărui la Editura Cartea Românească din Bucureşti în anul 1984. După decembrie 1989, un grup de străluciţi filologi din Timişoara (Adriana Babeţi, Mircea Mihâieş, Dorian Branea, Marius Lazurca etc.) constituie un redutabil grup interdisciplinar de cercetare ...
ContinuareUna suta una poeme - volum de Tudor Arghezi

UNA SUTĂ UNA POEME - Volum de Tudor Arghezi, apărut în septembrie 1947 la Editura de Stat. Intitulat după modelul celebrelor culegeri de basme orientale, în care seria, formai încheiată, sugera deopotrivă şi un nou început, volumul fusese sortii să-şi infirme din start simbolistica, prin „rătăcirea" discretă, pe parcursul punerii în ...
Continuare

Umbria - volum de versuri de Adrian Popescu

UMBRIA Volum de versuri de Adrian Popescu, publicat la Editura Dacia din Cluj, în . Este cartea de debut a poetului. Sub acest titlu, s-a tipării la Editura Vinea din Bucureşti un volum - antologic de autor în seria de „Edilii definitive", în anul 2000. Ea selectează poezii clin loate cărţile publicate până la această dată, lără a menţiona ...
Continuare

Umbra lui Mircea la Cozia - comentariu - Poezie de Grigore Alexandrescu

umbra lui mircea la cozia - Poezie de Grigore Alexandrescu, meditaţie nocturnă asupra trecutului istoric. Publicată mai întâi în „Foaie ştiinţifică şi literară" („Propăşirea") din 7 mai 1844, sub titlul Umbra lui Mircea sau o seară la Cozia, apoi în volumul Suvenire şi impresii, epistole şi fabule, Bucureşti, 1847, unde ...
Continuare

Ultimele sonete inchipuite ale lui shakespeare in traducere imaginara de V. Voiculescu

ULTIMELE SONETE ÎNCHIPUITE ALE LUI SHAKESPEARE ÎN TRADUCERE IMAGINARĂ DE V. VOICULESCU — Volum de poezii de Vasile Voiculescu, publicat postum, în . Cuprinde 90 de sonete, numerotate de autor (cu cifre romane) în continuarea ultimului sonet al lui William Shakespeare. Referinţele comentatorilor se fac, în schimb, cu precădere, la numărul fiecărui poem în ...
Continuare

Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi - comentariu

ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE, ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI Roman de Camil Petrescu. Apare în 1930, la „Cultura Naţională" şi obţine premiul naţional în . Romanul are o geneză destul de curioasă. El pare a se scrie prin irumperi succesive de substanţă epică. într-o notiţă din presa vremii, cu două luni înainte de publicare, el era ...
Continuare

Ulise - comentariu poemului de Ilarie Voronca

ULISE Poem de Ilarie Voronca. Tipărit în primăvara anului 1928, la Imprimeria Union din Paris, în colecţia „Integral", cu un portret al autorului de Marc Chagall. A fost scris în cursul anului 1927, când poetul se afla Paris, ca funcţionar la o bancă. Fragmentar, a fost publicat mai întâi în revista „Integral", nr. 5, aprilie 1928, număr în care se şi ...
Continuare

Uitat printre lucruri uitate - volum de versuri de Petre Stoica

UITAT PRINTRE LUCRURI UITATE Volum de versuri de Petre Stoica. A fost tipărit în anul 1997 în colecţia „Biblioteca pentru toţi" a Editurii Minerva din Bucureşti, cu o prefaţă de Cornel Ungureanu. Este o antologie de autor, ce selectează poezii din volumele: Pietre kilometrice (1963), Miracole (1966), Alte poeme (1968), Arheologie, blândă (1968), ...
Continuare

Ucenicul neascultator - roman de George Bălăiţă

UCENICUL NEASCULTĂTOR Roman de George Bălăiţă, publicat în 1978 la Editura Albatros. E distins cu Premiul Academiei şi tradus în germană în 1982 la editura Kriterion. Conform declaraţiilor autorului din prolog, romanul făcea parte dintr-o proiectată trilogie. Povestea lui Naum Capdeaur, pe care începe să o desfăşoare acest ...
Continuare

Ucenic la clasici - jurnal de

UCENIC LA CLASICI - Jurnal de Costache Olărcanu, completat cu o serie de „Portrete şi alte scrieri", apărut în . E a treia carte a autorului, după debutul din 1971 cu volumul de schiţe Vedere din balcon şi romanul Confesiuni paralele din . Ulterior, scriitorul va publica mai multe romane şi o carte suplimentară de confesiuni în 1994, sub titlul Poezie ...
Continuare

UCENICII SFANTULUI ANTONIE — - Damian Stănoiu : roman

UCENICII SFANŢULUI ANTONIE — Roman de Damian Stănoiu. Apare în 1933, la Editura „Cartea Românească" şi reprezintă o piesă în plus adăugată seriei de cărţi cu subiecte din viaţa monahală în care D. S. excelează. Rezultat al experienţei mănăstireşti a autorului (care intra în mănăstirea ...
Continuare

Tiganiada — comentariu - epopee eroi-comica in 12 canturi de Ion Budai Deleanu

ŢIGANIADA — Epopee eroi-comică în 12 cânturi de Ion Budai Deleanu. Păstrată în două versiuni manuscrise, terminate, aproximativ, la 1800 (varianta A) şi 1812, înainte de campania lui Napoleon în Rusia (varianta B). Publicată pentru prima oară în 1875-l877 în revista lui Theodor Codrescu „Buciumul român" (varianta A) şi în volum, în 1925 de către ...
Continuare

Tari de piatra, de foc si de pamant - volum de reportaje de Geo Bogza

ŢĂRI DE PIATRĂ, DE FOC ŞI DE PĂMÂNT - Volum de reportaje de Geo Bogza. Apare la Editura Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II", în . Cartea este rezultatul unor călătorii întreprinse de către autor între anii 1932 şi 1934. In pofida titlului, volumul conţine de fapt patru secţiuni, al căror ...
Continuare

Tara indepartata — roman de Sorin Titel - rezumat

ŢARA ÎNDEPĂRTATĂ — Roman de Sorin Titel, publicat în 1974, la Editura Eminescu din Bucureşti. El deschide, în creaţia autorului, un ciclu de excepţie, împlinit prin romanele Pasărea şi umbra (1977), Clipa cea repede (1979) şi Femeie, iată fiul tău (1983). Critica observă foarte repede diferenţa pe care acest abia al treilea roman o ...
Continuare

Tara de dincolo de negura — ciclu de povestiri de Mihail Sadoveanu

ŢARA DE DINCOLO DE NEGURA — Ciclu de povestiri de Mihail Sadoveanu. Publicate iniţial în „Lumea" între 1924 şi 1925 (detalii în Opere, . 1957), povestirile vor apărea pentru prima dată în volum în 1926 {Ţara de dincolo de negură, Bucureşti, Editura Cartea Românească). în seria de Opere, tipărită în anii '50 sub supravegherea ...
Continuare

Turn cu ceas — volum de versuri de Aurel Rău

TURN CU CEAS — Volum de versuri de Aurel Rău. A fost publicat în anul 1971 la Editura Dacia din Cluj. In creaţia lui A. R. , această carte marchează un moment de cotitură, în măsura în care pune în evidenţă, mai mult decât în volumele precedente (ultimul fiind Pe înaltele reliefuri, 1967) latura livrescă a viziunii, conştientizarea actului ...
Continuare

Referate romana