Referate romanaApa de apoi - volum de poezii de Ion Caraion

APA DE APOI — Volum de poezii de Ion Caraion. Cuprinde, cum se menţionează pe foaia de titlu a cărţii, „versuri în exil", adică scrise după ce poetul a părăsit ţara, în 1981, stabilindu-se în Elveţia, la Lausanne, unde va şi muri, în . Culegerea reuneşte cinci cicluri de poeme. Cel dintîi, Apa de apoi — Poeme inedite. Prima ...
Continuare

Apa comentariu — roman de Alexandru Ivasiuc

APA — Roman de Alexandru Ivasiuc, apărut în 1973. Ca formulă epică, Apa ţine mai mult de cea de a doua manieră notabilă din creaţia autorului, manieră inaugurată cu Păsările (1970) şi care are un caracter ceva mai tradiţional, cu accent mai apăsat pe acţiune şi pe evenimentul exterior. Sub raportul problematicii, ...
Continuare

Anna comentariu - roman de Duiliu Zamfirescu

ANNA — Roman de Duiliu Zamfirescu; este cel de al cincilea (şi ultimul) din Romanul Comâneştenilor. Primele şase capitole au fost publicate în revista „Convorbiri literare", în intervalul martie-septembrie 1906, sub titlul Ceea ce nu se poate; celelalte capitole au apărut, după o lungă întreiupere, de-abia în cursul anului 1910, în acelaşi loc. Prima ...
Continuare

Angajare de clovn comentariu — farsa tragica de Matei Vişniec

ANGAJARE DE CLOVN — farsă tragică de Matei Vişniec. Apărută pentru prima dală în 1993, la Editura Unitext, în colecţia Piese noi din cadrul seriei Dramaturgi români. A obţinui Premiul UNITER pentru „cea mai bună piesă românească a anului 1991". A cunoscut montări de succes în (ară (la Teatrul Naţional din Iaşi, in ...
Continuare

Anatolida sau omul si fortele - poem cosmogonic, antropogonic si sociogonic de Ion Heliade Rădulescu

ANATOLIDA sau OMUL ŞI FORŢELE — Poem cosmogonic, antropogonic şi sociogonic de Ion Heliade Rădulescu. Publicat, ca ilustrare a studiului Despre epopea, în Curs întreg de poesie generale, voi. II, Bucureşti, 1870, cu subtitlul „Poema în douăzeci de cînturi''. Cele 20 de cînturi se reduc la 15 în notiţa introductivă din Curs întreg... şi la 5 ...
ContinuareAm plecat din sat — roman autobiografic de Ion Vlasiu

AM PLECAT DIN SAT — Roman autobiografic de Ion Vlasiu. într-o primă formă, cartea publicată de editura Miron Neagu din Sighişoara, în 1938, revela deja originalitatea lui I. V. . După aproape douăzeci de ani (1957) el dâ o nouă versiune, considerabil mai amplă, într-un moment cînd se prefigura ciclul său Drum către oameni, scriind o parte ...
Continuare

Amoriul din prietesug - comentariul poeziei Costache Conachi

AMORIUL DIN PRIETEŞUG — Poezie de Costache Conachi; face parte din ciclul de poezii închinat Zulniei (Smarandei Negri) şi a fost scrisă cîndva între 1812 (anul în care C. C. o cunoaşte pe Smaranda Negri la Slănic) şi 1831 (anul morţii acesteia); publicată pentru prima dală în volum, postum, în 1856, prin grija fiicei poetului, Ecaterina Conachi ...
Continuare

Comentariu AMINTIRI DIN COPILARIE - Capodopera memorialistica a lui Ion Creangă

AMINTIRI DIN COPILĂRIE — Capodopera memorialistică a lui Ion Creangă. Alcătuita în etape, apare antum doar fragmentar. Partea I, datată „Bucureşti, 1880, septembre", e publicată în „Convorbiri literare", 1 ianuarie 1881; Partea a II-a, în „Convorbiri literare" I aprilie 1881; Partea a III-a, datată „Bucureşti, 1881, septembre", în ...
Continuare

Amintiri comentariu - proza memorialistica de Alecu Russo

AMINTIRI — Proză memorialistică de Alecu Russo. Publicată iniţial în „România literară", Iaşi, 1855, nr. 13, p.'l59, nr. 14, p. 171, nr. 37, p. 435, nr. 38, p. 442, nr. 44, p. 506, nr. 46, p. 527, nr. 47, p. 536 semnată A. R., dar A. Russo la tabla de materii. Cuprins în volumul Scrieri, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1908, ediţie ...
Continuare

Amendament la instinctul proprietatii - cometariu - proza scurta de Mircea Nedelciu

AMENDAMENT LA INSTINCTUL PROPRIETĂŢII — Proză scurtă de Mircea Nedelciu, Bucureşti, Editura Eminescu, . Cartea este anunţată într-o notă de subsol din volumul precedent, Efectul de ecou controlat (Cartea Românească, Bucureşti, 1981): „Autorul cere permisiunea de a reveni asupra acestei teme într-o carte ulterioară, intitulată: ...
Continuare

Alegere de stareta - comentariu - povestire de Damian Stănoiu

ALEGERE DE STAREŢĂ. Povestire de Damian Stănoiu. Apare pentru prima dată în volum la Editura Cartea Românească, în . Ediţia publicată în 1932 declara Alegere de stareţă drept roman. Pregătindu-şi opera pentru ediţia definitivă, autorul operează concentrări şi amputări în diverse capitole ale romanului, devenii ...
Continuare

Al doilea mesager comentariu — roman de Bujor Nedelcovici

AL DOILEA MESAGER — Roman de Bujor Nedelcovici, apărut la Editura Eminescu, Bucureşti, . Al doilea mesager are o biografie specială (reconstituită în Cum am scris „Al doilea mesager", în voi. Aici şi acum. Bucureşti, 1996), care a modificat substanţial existenţa însăşi a autorului. Romanul a fost redactat în trei variante, între 1980-l982, ...
Continuare

Alfabet poetic — volum de versuri de ştefan Augustin Doinaş - analiza

ALFABET POETIC — Volum de versuri de Ştefan Augustin Doinaş. Antologie de autor cuprinzînd ciclurile: Alfabet poetic (194l-l948); Ovidiu ta Tomis (195l-l957); Voluptatea limitelor (1958-l968); Născut în Utopia (1969-l975); Anotimpul discret (1974-l975); Conjuratio poetica (1968-l976); Inedite (1976-l977). Titlul antologiei reia titlul primului volum destinat publicării de ...
Continuare

Alexandru lapusneanul - comentariu

ALEXANDRU LÂPUŞNEANUL — Nuvelă de Constantin Negruzzi, publicată în „Dacia literară", 1840, nr.l şi în volumul Păcatele tinerelelor, Iaşi, 1857 (cu deosebiri fonetice şi morfologice minime faţă de varianta din revistă). Prima versiune are titlul complet: Scene istorice din cronicele Moldaviei. Alexandru Lăpuşneanul; în ...
Continuare

ADIO EUROPA! - comentariu - Roman de Ion D. Sirbu

ADIO, EUROPA! — Roman de Ion D. Sîrbu, apărut postum în 1992 (vol.I) şi 1993 (voi. fi) la Editura Cartea Românească. A fost terminat in 1985, dar conţine o denunţare atît de virulentă a perioadei de dictatură comunistă, încît autorul nici nu a încercat să-l propună spre publicare înainte de 1989 (anul morţii sale). Scris la persoana ...
Continuare

Adela. fragment(e)din jurnalul lui emil codrescu - roman de G. Ibrăileanu

ADELA - Fragment(e)din jurnalul lui Emil Codrescu (iulie-august 189...) — Roman de G. Ibrăileanu. Bucureşti, Editura Adevărul, 1933. Text reeditat în 1934 şi . Ediţiile postume (cea dinţii apare în 1959) au la bază textul stabilit de G. Agavriloaie, după un exemplar revăzut de autor. Pluralul Fragmente, adoptat de editori, începe cu apariţia ...
Continuare

Act venetian - comentariu - piesa de teatru de Camil Petrescu

ACT VENEŢIAN — Piesă, iniţial într-un act, apoi în trei acte, de Camil Petrescu. Premiera dramei, în prima sa variantă, a avut loc in 2 ian. 1924, la Teatrul Naţional din Iaşi (cu Sorana Ţopa în rolul Altei). Scris în 1919, „actul vene-ţian", sub formă de piesetă, a apărut în volum alături de drama Mioara din caietele ...
Continuare

Acte originale/ copii legalizate - comentariu - roman de Gheorghe Crăciun

ACTE ORIGINALE/ COPII LEGALIZATE. Varialiuni pe o temă în contralumină — Roman de Gheorghe Crăciun, Bucureşti, 1982, Editura Cartea Românească. Anterior apariţiei în volum, fragmente au fost publicate în: „Vatra", nr. 12/1979 (Cal pe deal Ungă satul Nereju), „Echinox", nr. 8-9-l0/1980 (Sferi-citatea povestirii scurte), „Opinia studenţească", nr. ...
Continuare

Aci sosi pe vremuri — poezie de Ion Pillat comentariu

ACI SOSI PE VREMURI — Poezie de Ion Pillat, După o însemnare a lui I. Pillat, Aci... a fost scrisă în 28 iulie 1918; publicată în „Letopiseţi" 1 (1919), nr. 8 şi inclusă în volumul Pe Argeş în sus (1923). Valoarea superlativă a poemei e recunoscută de întreaga critică (G. Călinescu o numeşte capodoperă). De unde vine ...
Continuare

Absentii — roman de Augustin Buzura

ABSENŢII — Roman de Augustin Buzura, Editura Dacia, Cluj, . Roman de factură psihologică, Absenţii are ca protagonist un personaj din categoria hiperlucizilor, medicul psiholog Mihai Bogdan, predestinat, prin structură, dar şi prin profesie, spre dense şi severe momente de autoanaliză. Un astlel de moment, dar - e de presupus — de o mai mare deschidere ...
Continuare

Referate romana