romanaConstantin Dobrogeanu-Gherea - biografia

(1855—1920) Constantin Dobrogeanu-Gherea sa născut la 21 mai 1855, la Slavianka, laă Ekatcri-noslav, Rusia. A făcut studii la Ekaterinoslav şi Harkov. Se înscrie la Facultatea de ştiinţe, pe "care o părăseşte însă curînd. Urmărit pentru activitatea lui revoluţionară, se refugiază în România (1875). Corespondent — pentru ...
Continuare

EMINESCU SI POEZIILE LUI

Tînăra generaţie română se află astăzi sub influenţa operei poetice a lui Eminescu. Se cuvine dar să ne dăm seama de partea caracteristică a acestei opere şi să încercăm totdeodată a fixa individualitatea omului care a personificat în sine cu atîta strălucire ultima fază a poeziei române din zilele noastre. Pe la ...
Continuare

POETI SI CRITICI

Sunt de-abia 14 ani (acum sunt 36) de cînd, prin cîteva articole sub numele Direcţia nouă în poezie ţi proză, ne-am încercat să arătam ce trebuie să se ceară de la o mişcare sănătoasă a literaturei române. Acele articole erau purtate de oarecare speranţă, dar de mai puţină încredere. în poezie, Pastelurile lui ...
Continuare

COMEDIILE D-LUI I. L. CARAGIALE

O noapte furtunoasa, Conul Leonida faţă cu reacţiunea, O scrisoare pierdută, D-ale carnavalului — cine din cei ce se duc la teatrul român nu au văzut una sau alta din aceste comedii ? Mulţi cunosc pe cea dintâi, mai toţi pe cea de-a treia şi cîţiva pe celelalte. De meritat toate merită să fie cunoscute şi, după ...
Continuare

DESPRE PROGRESUL ADEVARULUI IN JUDECAREA LUCRARILOR LITERARE

(Publicată întîi în Almanachul Societăţei academice „România jună" din Viena) Mulţi scriu şi multe se scriu în literatura lumii ; multe idei trecătoare, foarte multe păreri greşite, unele adevăruri şi, din cînd în cînd, o creaţiune frumoasă. Regele egiptean Thamus, după spusa lui Plato (Phaedrus, LIX), din adînca ...
ContinuareBETIA DE CUVINTE IN „REVISTA CONTIMPORANA" de Titu Maiorescu

(Studiu de patologie literară) Darwin ne spune că multe soiuri de maimuţe au aplecare spre băutura ceaiului, a cafelei şi a spirtoaselor ; „ele sunt în stare, zice el, să fumeze şi tutun cu multă plăcere, precum însumi am văzut. Brehm povesteşte că locuitorii din Africa de miazănoapte prind pavianii cei sălbatici, ...
Continuare

IN CONTRA DIRECTIEI DE AZI IN CULTURA ROMANA de Titu Maiorescu

Convorbirile literare au publicat un şir de cercetări critice asupra lucrărilor mai însemnate prin care s-a caracterizat cultura română în timpul din urmă, asupra poeziei de salon şi poeziei populare, asupra etimologismului d-lui Cipariu şi Lepturarului d-lui Pumnul, asupra dreptului public al românilor după şcoala Barnuţiu şi asupra limbei ...
Continuare

TITU MAIORESCU (1840—1917) - biografie

Născut la Craiova, fiul profesorului ardelean Ioan Maiorescu îşi începe studiile secundare la Braşov şi le continuă la Viena, la Institutul „Theresianum". Deschide un jurnal intim (Însemnările zilnice), din care deducem preferinţele tînărului pentru clasici (Virgiliu, Homcr), iar dintre scriitorii mai noi pentru Lessing. Scrie piese de teatru şi ...
Continuare

EVOLUTIA CONCEPTULUI DE CRITICA LITERARA

Revin adesea în discuţiile critice din ultima vreme noţiuni ca autoritate, obiectivitate, gust, vocaţie, metodă, ştiinţă, creaţie etc, cu interpretările cele mai variate. Toate propoziţiile au fost pronunţate, şi cine vrea să se orienteze în subiect se rătăceşte într-o pădure de contraziceri : critica este ...
Continuare

POVARA BUNATATII NOASTRE de Ion Druta (MITOLOGIE LIRICA)

SPAŢIUL RURAL ÎNTR-O MITOLOGIE LIRICĂ Scriitor reprezentativ pentru valoarea în sine a literaturii din Basarabia, dar şi prin ceea ce înseamnă ea în lume (nu numai în spaţiul de limbi slave), Ion Druţă rămâne un prozator de prim-plan al complexităţii eticului rural. Remarcat şi ca dramaturg, eseist, nuvelist ori poet, Ion Druţă ...
Continuare

DUMNEZEU S-A NASCUT IN EXIL de Vintila Horia - RECUPERAREA SPATIULUI MIORITIC

RECUPERAREA SPAŢIULUI MIORITIC După o lectură profundă, realizată prin grila comentariilor criticii moderne — multiple şi conexe — se constată că această scriere a lui Vintilă Horia este, în primul rând, un roman istoric. Căci personajul central, adică protagonistul, este poetul Ovidiu, surprins în ultimii săi ani de ...
Continuare

NOAPTEA DE SANZIENE de Mircea Eliade - analiza

DERIVAŢIILE FANTASTICULUI DIN REALISMUL COTIDIAN în numeroasele interviuri acordate, Mircea Eliade (1909—1986) a despărţit tranşant valoarea operei sale literare de cea ştiinţifică. Ba chiar a precizat în cunoştinjă de cauză că opera sa ştiinţifica îl va face cunoscut în lume cu mult mai mult decât cea literară. Una din ...
Continuare

CU CARTILE PE IARBA de Costache Olareanu

CĂLĂTORIA ŞI FUNCŢIILE EI NARATIVE în catagrafia formelor narative şi stilistice de la sfârşitul veacului al XX-lea s-a înscris pentru un timp şi „Şcoala de la Târgovişte", care a numărat iniţial pe Radu Petrescu (1927—1982), M. H. Simionescu (n.1928), Tudor Ţopa (n. 1928) şi Costache Olăreanu (n. 1929). Grupul celor patru ...
Continuare

ILUSTRAREA UNUI MOTIV DE CIRCULATIE UNIVERSALA DON JUAN de Nicolae Breban

împlinind 60 de ani (la 1II1994), Nicolae Breban priveşte în urmă cu mândrie, în primul rând la romanele tipărite (deşi a produs şi poezie, şi teatru, mai neînsemnate, dar a produs ! ). Romanele sale sunt Francisca, E.S.P.L.A., 1965, în absenţa stăpânilor, E.S.P.L.A., 1966, Animale bolnave, Edit Tineretului, 1968, îngerul de gips, Edit.Cartea ...
Continuare

SFARSIT DE VEAC IN BUCURESTI de I. M. Sadoveanu - APOGEUL BALZACIANISMULUI

APOGEUL BALZACIANISMULUI Este de la sine înţeles că în sociologia receptării, critica literară reprezintă un reper fundamental. Prin funcţia ei propedeutică, orientează pe cititorul obişnuit în ierarhia, valorilor, iar prin constanţa manifestărilor creează, ipso facto, gustul estetic. Ce ne facem însă când se ...
Continuare

NONROMAN de Florentin Smarandache - PARADOXISMUL

PARADOXISMUL — O NOUĂ FAŢETĂ A POSTMODERNISMULUI Când se va scrie o Istorie a culturii româna, care să cuprindă creaţiile apărute după Decembrie 1989 — în ţară şi în diasporă — un loc aparte va trebui rezervat Literaturii de sertar. Dacă ea nu s-a dovedit pentru toţi convingătoare valoric (până acum, 1994—1995), ...
Continuare

ADIO, EUROPA! de Ion D. Sirbu

CREDINŢA ÎN NEMURIREA OPEREI Cu toate că în sec. al XX-lea,şi mai ales după cel de al doilea război mondial, s-au produs mutaţii spectaculoase în afirmarea specificului literaturii, chatarsis-ul(aristotelic) nu şi-a consolidat profilul spre supleţe şi demnitate, ci a înclinat spre difuz, uneori, programat, spre mimesis. Şi odată cu ...
Continuare

TRATAMENT FABULATORIU de Mircea Nedelciu - EXPERIMENT NARATIV

PERENITATEA UNUI EXPERIMENT NARATIV După un periplu nuvelistic remarcabil — Aventuri într-u curte interioară, 1979, Efectul de ecou controlat, 1981, Amendament la instinctul proprietăţii, 1983: — Mircea Nedelciu a fost răsfăţat de critica literară ca c personalitate accentuată a prozei noastre contemporane. „Să nu ignorăm, apoi, faptul ...
Continuare

DIMINEATA PIERDUTA de Gabriela Adamesteanu

MEMORIA CA FACTOR ACTIV AL RETORICII într-o posibilă (şi utilă) sociologie a receptării s-ar constata că mulţi romancieri au creat capodopera, după publicarea, în prealabil, a altor proze pregătitoare. Afirmaţia motivează o situaţie firească şi logică până la un punct. Căci şi excepţia poate întări ...
Continuare

VIZIUNEA VIZUINII de Marin Sorescu - MORALA AMBIGUITATII INTR-O PARODIE METODICA

Dificultatea opţiunii pentru valorile contemporane ni s-a revelat în toată splendoarea ei de către Eugen Lovinescu care, dincolo de unele erori, revizuite sau invalidate de timp, rămâne încă un Model de critic în instanţă. Din această perspectivă, adjudecăm acum (1994 — 1995) doar romanul alegoric Viziunea vizuinii (224 p., Edit. Albatros, 1982, ...
Continuare

Materiale romana