romanaJupanul care facea aur — nuvele si poeme in proza de Adrian Maniu

JUPANUL CARE FĂCEA AUR — Nuvele şi poeme în proză de Adrian Maniu, apărute la Editura Cartea Românească, Bucureşti, f. a. (1930). Mai mult decât la alţi cultivatori ai speciei, poemele în proză ale lui A. M. vădesc „voinţa de mister" specifică lui Edgar Allan Poe şi descendenţilor săi simbolişti. Faptul se remarcă ...
Continuare

Jocurile daniei — roman de Anton Holban

JOCURILE DANIEI — Roman de Anton Holban. După datarea de pe manuscris, romanul a fost încheiat la 17 decembrie 1935, dar, din cauza morţii premature a scriitorului, nu a apărut decât postum, la Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1971, Texte îngrijite şi adnotate de Nicolae Florescu, Postfaţă de Mihai Gafiţa. Jocurile Daniei participă la ...
Continuare

Jocul ielelor — comentariu - drama in trei acte (xii tablouri) de Camil Petrescu

JOCUL IELELOR — Dramă în trei acte (XII tablouri) de Camil Petrescu. Publicată pentru prima dată în voi. Teatru, I, Bucureşti, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, . Premiera absolută: 20 decembrie 1965, la Teatrul Mic din Bucureşti. După cum reiese din mărturiile scriitorului clin Addenda la Falsul tratat (1947), Jocul ...
Continuare

Jocul de-a vacanta — comedie in trei acte de Mihail Sebastian

JOCUL DE-A VACANŢA — Comedie în trei acte de Mihail Sebastian. Premiera absolută: 17 decembrie . Apărută la Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, . Constituie prima sa piesă, scrisă, cum aflăm din jurnalul scriitorului, în 1936, pe baza unor amintiri personale şi a unor „teme reluate" din romanul său Femei ...
Continuare

Jocul cu moartea - roman de Zaharia Stancu

JOCUL CU MOARTEA - Roman de Zaharia Stancu, apărut în 1962 la Editura pentru literatură, cu o scurtă prezentare, semnală de criticul Radu Popescu, pe manşetele copertei. Raportată la aşa-zisul ciclu autobiografic inaugurat în 1948, cartea s-ar situa între Florile pământului (1954), povestire integrată între timp romanului-matcă Desculţ, ...
ContinuareJandarmul — comentariul nuvelei de Ion Agârbiceanu

JANDARMUL — Nuvelă de Ion Agârbiceanu. Scrisă în perioada sibiană (1940-l945), nuvela reeditează tema, conflictul şi eroii din Stafia (apărută în 1928). Textul este publicat pentru prima dată în volum în 1941, sub titlul Jandarmul. O mare dramă în Maramureş, şi poartă subtitulatura de „roman". Va fi reeditat în mai multe ...
Continuare

In vreme de razboi — comentariul nuvelei de I. L. Caragiale

ÎN VREME DE RĂZBOI — Nuvelă de I. L. Caragiale. Publicată în „Gazeta săteanului", XV (1898-l899); retipărită în voi. Reminiscenţe, Bucureşti, 1915, şi în Opere, I, Bucureşti, 1930. Nuvela abordează consecinţele alienante ale obsesiei, imaginate cu fineţe de psiholog trecut prin şcoala naturalistă. Obsesia lui ...
Continuare

INVATATURILE LUI NEAGOE BASARAB CATRE FIUL SAU THEODOSIE - comentariu

ÎNVĂŢĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB CĂTRE FIUL SĂU THEODOSIE — Lucrare parenetică atribuită de cei mai mulţi cercetători lui Neagoe Basarab; scrise către sfârşitul domniei lui Neagoe Basarab (1512-l521) în limba slavonă Învăţăturile au fost traduse încă din secolul al XVI-lea în limba greacă şi apoi, la ...
Continuare

Intuneric si lumina — volum de proza scurta de Ioan Alexandru

ÎNTUNERIC ŞI LUMINA — Volum de proză scurtă de Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti. Urmând după Nuvele şi schiţe (1903) şi în lumea dreptăţii (1906), întuneric şi lumină. Nuvele şi schiţe (apărut la Iaşi, în Editura „Vieţii româneşti", în 1912) este cel de-al treilea volum al lui B.-V. ...
Continuare

Intunecatul april — volum de versuri de Emil Botta - analiza

ÎNTUNECATUL APRIL — Volum de versuri de Emil Botta. Poetul a debutat în Bilete de papagal (nr. 409 / 10 iunie 1929), cu poezia Strofă ultimă. O colaborare de relativă continuitate la Vremea (1936) este fructificată în volumul de debut, întunecatul April (1937), „operă premiată" (şi editată) de Fundaţia Regală pentru Literatură ...
Continuare

Intunecare — roman de Cezar Petrescu - comentariu

ÎNTUNECARE — Roman de Cezar Petrescu. Editarea a cunoscut mai multe etape: din primăvara lui 1927, după ce fuseseră publicate fragmente în „Gândirea" (1924) şi în „Viaţa românească" (1925, 1926), apare în foiletonul ziarului „Universul" prima parte; continuarea este întreruptă, dar tot în editura aceluiaşi ziar, păstrându-se zaţul de la ...
Continuare

Intr-o gradina - poezie de Ienăchiţă Văcărescu - comentariu

ÎNTR-O GRĂDINA - Poezie de Ienăchiţă Văcărescu. Originalul donat de Al. Odobescu se păstrează la Biblioteca Academici Române, manuscris . Publicată mai întâi în Colecţie din poeziile d-lui marelui logofăt I. Văcărescu, Bucureşti, 1848, iar apoi în 1908, în voi. Poeziile Văcăreştilor, colecţia „Biblioteca ...
Continuare

Intamplari in irealitatea imediata - roman de Max Blecher

Întâmplări În irealitatea imediată - - Roman de Max Blecher. începută în 1934, pe când autorul se afla în tratament la Braşov, cartea e publicată, cu sprijinul lui Geo Bogza, în . E primul volum de proză tipărit de M. Blecher şi cea mai reprezentativă operă a sa. Situată, la apariţie, în aria prozei psihologice, a „experienţei' ...
Continuare

Intalnirea din pamanturi — nuvele de Marin Preda

ÎNTÂLNIREA DIN PĂMÂNTURI — Nuvele de Marin Preda. Culegere apărută în 1948, la „Cartea Românească", în două ediţii succesive, consacrând editorial un talent remarcat încă din faza celor dintâi tatonări publicistice. Nuvela De capul ei (probabil o primă versiune a Măritişului, consideră Geo Şerban), apreciată cu încântare ...
Continuare

Insir-te, margarite — piesa de teatru in versuri de Victor Eftimiu

ÎNŞIR-TE, MĂRGĂRITE — Piesă de teatru în versuri de Victor Eftimiu. Intr-o primă formă, a fost reprezentată în premieră pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la 2 februarie 1911, şi publicată, în acelaşi an, la „Librăria nouă" din Bucureşti, ca „poem feeric în două părţi" (4 acte); autorul i-a ...
Continuare

In razboi — roman de Duiliu Zamfirescu - comentariu

ÎN RĂZBOI — Roman de Duiliu Zamfirescu, al treilea din ciclul Romanul Comăneştenilor, apărut în revista „Convorbiri literare" din 1897-l898, iar în volum în 1902. La data publicării acestui roman, Z. socotea încheiat ciclul pe care atunci îl numea Istoria Comăneştenilor, operă unitară, elaborată într-un interval relativ scurt (1892-l897). ...
Continuare

In preajma revolutiei — roman de Constantin Stere

ÎN PREAJMA REVOLUŢIEI — Roman de Constantin Stere. Scriitorul basarabean a elaborat acest roman-fluviu, de inspiraţie autobiografică, într-o manieră oarecum inedită în epocă, nu aşezat la masa de scris, ci dictându-l cu fervoare unor colaboratori şi prieteni (cel mai important este L. Leoneanu). Scris la finalul vieţii, ca o încununare şi o ...
Continuare

In padurea cotosmanei — povestire de Gala Galaction - rezumat

ÎN PĂDUREA COTOŞMANEI — Povestire de Gala Galaction. A fost publicată iniţial în „Viaţa socială", anul I, nr. 4, mai 1910, iar apoi inclusă în volumul Bisericuţa din răzoare (cartea de debut şi de reală afirmare a prozatorului), Editura „Vieţii româneşti", Iaşi, 1914. In acord cu epica din pragul secolului, cultivată ...
Continuare

Insemnare despre anii din urma - roman de Daniel Vighi

ÎNSEMNARE DESPRE ANII DIN URMĂ — Roman de Daniel Vighi, Bucureşti, . Geneza romanului e în legătură cu boema de subterană pe care autorul a cunoscut-o în anii '80 la Timişoara, alăturându-se altor scriitori din generaţia sa, la fel de inadaptaţi, ce încercau să se sustragă modului unanim de a exista, într-o vreme când acesta devenise tot ...
Continuare

Insemnare a calatoriii mele — relatie de calatorie a lui Dinicu Golescu

ÎNSEMNARE A CĂLĂTORIII MELE — Relaţie de călătorie a lui Dinicu Golescu, cu titlul complet însemnare a călătoriii mele, Constandin Radovici din Goleşti, făcută în anul 1824, 1825, 1826, apărută la Buda în „Crăiască tipografie a Universitatei ungare", cu menţiunea anului tipăririi . Conform demonstraţiei lui M. ...
Continuare

Materiale romana