romanaVlaicu-voda — drama in cinci acte, in versuri, de Alexandru Davila

VLAICU-VODĂ — Dramă în cinci acte, în versuri, de Alexandru Davila, reprezentată în premieră la 12 februarie 1902 pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti şi publicată în acelaşi an la Editura Socec. Ea ar fi urmat să reprezinte prima parte dintr-o trilogie, Mirciada, având ca figură centrală pe Mircea cel Bătrân, proiect ...
Continuare

Vladia — eseu - roman de eugen uricaru Eugen Uricaru

VLADIA — Roman de Eugen Uricaru, apărut în primă ediţie la editura Cartea Românească în 1982, retipărit în ediţie necenzurată în 1997 la editura Allfa. Volumul înglobează în ţesătura narativă, textul a trei povestiri din cartea de debut a lui E. U., Despre purpură, proze fantastice (Dacia, Cluj, 1974), Vila Katerina, Transportul, Vanessa ...
Continuare

Visuri in vuietul vremii - comentariu - volum de versuri al lui Alexandru Philippide

VISURI ÎN VUIETUL VREMII - Volum de versuri al lui Alexandru Philippide, apărut în 1939. Resurecţia lirică realizată de poet, originalitatea în ton, expresie şi tematică au contribuit la primirea elogioasa de către critica literară a vremii la apariţia acestei culegeri de versuri. în Visuri în vuietul vremii „au dispărut declaraţiile ...
Continuare

Visari pagane — volum de poezii de Ion Pillat

VISĂRI PĂGÂNE — Volum de poezii de Ion Pillat, publicat în 1912, la Editura Minerva, în colecţia „Cărţile Albe". Foaia de titlu precizează că versurile au fost scrise în perioada 1910-. Placheta cuprinde 53 de texte, cele mai multe dintre ele fiind grupate în cicluri tematice. Cartea reuneşte nouă astfel de cicluri: Voci în ...
Continuare

Vine iarba — volum de versuri de Ion Gheorghe

VINE IARBA — Volum de versuri de Ion Gheorghe. Publicat în 1968, la Editura pentru Literatură din Bucureşti. După un debut marcat încă de sechelele epicului încurajat în epocă împotriva lirismului, considerat a fi expresia unei viziuni limitat-subiective a lumii (v. „romanul în versuri", ratat, Căile pământului -l960, apoi Cariatida - 1964, cu o fază de ...
ContinuareVine frigul — volum antologic de poezii al lui Marin Mincu

VINE FRIGUL — Volum antologic de poezii al lui Marin Mincu publicat la Editura Minerva, Bucureşti, 2000. In comparaţie cu celelalte selecţii de autor Pradă realului (1985) şi Despre fragilitatea vieţii (1997) - antologia de faţă reordonează materia lirică oferind, pe de o parte, diagrama evoluţiei de la Prolegomenele existenţei, ...
Continuare

Vindecarile - volum antologic de versuri al Doinei Uricariu

VINDECĂRILE - Volum antologic de versuri al Doinei Uricariu, publicat la Bucureşti, Editura Eminescu, . Ediţia reuneşte poeme din volumele Vindecările; Jugaştrii, sfiala; Vietăţi fericite; Natură moartă cu suflet; Mâna pe faţă; Ochiul atroce; Institutul inimii; Puterea leviatanului; Inima axonometrică, urmând traseul ...
Continuare

Viiata lumii — poema in versuri, scrisa inainte de 1673 de cronicarul Miron Costin

VIIAŢA LUMII — Poemă în versuri, scrisă înainte de 1673 de cronicarul Miron Costin; păstrată multă vreme în manuscris, răspândită în numeroase copii, publicată întâia oară de B. P. Hasdeu în revista „Satyrul", în anul 1866. C. Erbiceanu o republică după douăzeci de ani în „Revista teologică"; în volum a apărut pentru ...
Continuare

Viforul (1524-1527) - drama in patru acte de Barbu Delavrancea

VIFORUL (1524-l527) - Dramă în patru acte de Barbu Delavrancea, publicată în foiletonul ziarului „Universul", începând cu data premierei la Teatrul Naţional din Bucureşti, 26 nov. 190. în volum a apărut în . Este a două piesă din Trilogia Moldovei. Figura şi epoca lui Ştcfăniţă, eroul principal, fuseseră tratate dramaturgie, în ...
Continuare

VIATA SI OPINIILE LUI ZACHARIAS LICHTER — Eseu romanesc de Matei Călinescu

VIAŢA ŞI OPINIILE LUI ZACHARIAS LICHTER — Eseu romanesc de Matei Călinescu, redactat la începutul anilor '60, publicat iniţial Ia Editura pentru Literatură din Bucureşti in 1969 (Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor). Ediţia a II-a („revizuită şi adăugită") apare la Editura Eminescu, în 1971, concomitent cu traducerea ...
Continuare

Viata pe un peron — roman de Octavian Paler - rezumat

VIAŢA PE UN PERON — Roman de Octavian Paler, publicat la Cartea Românească în . Cu acest roman alegoric, O. P. a întrerupt şirul scrierilor sale non-ficţionale. Drumuri prin memorie, Apărarea lui Galilei, Scrisori imaginare, Caminante, Polemici cordiale, grefându-şi de astă dată meditaţiile existenţiale şi morale nu pe genurile ...
Continuare

Viata obligatorie — volum de versuri de Florin Mugur

VIAŢA OBLIGATORIE — Volum de versuri de Florin Mugur. Apărut în 1983, la Editura Cartea Românească din Bucureşti. liste organizat în două cicluri, Semne de carte şi Balaurul, prostul, furnica. Până la data apariţiei acestei cărţi, poezia lui F. M. reuşise să contureze o ipostază individualizată liric a eului în formula, ...
Continuare

Viata la tara — comentariu - roman de Duiliu Zamfirescu

VIAŢA LA ŢARĂ — Roman de Duiliu Zamfirescu, publicat în revista „Convorbiri literare", nr. 3-8 din 1894 şi l-5 din 1895, iar în volum, în . A cunoscut mai multe ediţii antume, prefaţate de autor, şi numeroase altele postume, inclusiv traduceri. Elaborat ca operă de-sinc-stătătoare, el a fost integrat ulterior în primul ciclu romanesc din ...
Continuare

Viata deocamdata — volum de versuri de Ion Alexandru

VIAŢA DEOCAMDATĂ — Volum de versuri de Ion Alexandru. A fost publicai la Bucureşti, Editura Tineretului, . După debutul din anul precedent, cu volumul Cum să vă spun, este cartea care marchează maturizarea artistică a poetului şi îl impune printre reprezentanţii de frunte ai „generaţiei 60". In legătură cu aceste poezii s-a ...
Continuare

Viata ca o prada - proza autobiografica de Marin Preda

VIAŢA CA O PRADĂ - Proză autobiografică de Marin Preda. Deşi primele pagini (aproximativ patruzeci) au fost scrise în 1971, imediat după publicarea volumului de publicistică şi confesiune Imposibila întoarcere (pe care, într-un fel, îl completează), redactarea cărţii a fost amânată până în 1976 când, după o ...
Continuare

Vesnica reintoarcere — volum de poezii de Leonid Dimov

VEŞNICA REÎNTOARCERE — Volum de poezii de Leonid Dimov. Apărut la Bucureşti, la Editura Cartea Românească, în 1982, Este ultima carte de versuri inedite tipărită de poet în timpul vieţii. Cuprinde 14 texte, precedate de un Argument. Atât titlul volumului, cât şi textul care îl prefaţează trimit la un fragment celebru din Nictzschc; „Dumnezeu ...
Continuare

Versuri vechi, noua - volum de Mircea Ivănescu

VERSURI VECHI, NOUĂ - Volum de Mircea Ivănescu. A fost publicat la Editura Eminescu din Bucureşti, în . Titlul este caracteristic pentru unitatea universului imaginar şi a tehnicilor scriplurale ale poetului, care cultivă, de la debutul cu VersuriAc din 1968, acelaşi tip de discurs. O carte din 1972 se intitula Alte versuri, iar în 1989 autorul va tipări un ...
Continuare

Versuri — volum de Radu Stanca

VERSURI — Volum de Radu Stanca, apărut postum, cu prefaţa lui . Negoiţescu, la Editura pentru Literatură, Bucureşti, . In intenţia lui R. S., volumul său de versuri ar fi urmat să poarte titlul Ars doloris. Manuscrisul a fost citit de prietenul său I. Negoiţescu care, în scrisoarea din 7 decembrie 1954, îi declara poetului că „De-abia în ...
Continuare

Versuri -- volum de Camil Petrescu

VERSURI - Volum de Camil Petrescu. A fost tipărit în 1923, la Editura Cultura Naţională. Ciclul morţii, care constituie substanţa cărţii, a fost scris începând cu anul 1917, ca expresie directă a experienţei de combatant a scriitorului, angajat pe fronturile primului război mondial. Majoritatea poemelor din acest ciclu a fost publicată de ...
Continuare

Versuri - volum de Mircea Ivănescu - rezumat

VERSURI Volum de Mircea Ivănescu. A fost publicat la Editura pentru Literatură din Bucureşti, în anul . Fistc cartea de debut a poetului. Ca şi în cazul versurilor lui Leonid Dimov, apărute cu doi ani mai devreme, cele ale lui IVI. I. se înscriu în peisajul liric al momentului cu o oarecare întârziere, dar reuşesc să impună, de la început, un univers ...
Continuare

Materiale romana