romanaTulburarea apelor — drama in sase tablouri de Lucian Blaga - comentariu

TULBURAREA APELOR — Dramă în şase tablouri de Lucian Blaga. Scrisă în cursul anului 1922, ea a fost publicaţii în martie 1923 la Editura Institutului de Arte Grafice ,Ardealul" din Cluj. Cu excepţia unui proiect abandonat la Teatrul din Craiova, nu a fost niciodată pusă în scenă, din motivul explicit formulat al dificultăţii ...
Continuare

Trubendal — al patrulea roman al doctorului Virgiliu Monda

TRUBENDAL — Al patrulea roman al doctorului Virgiliu Monda (pseud. lui Zeilic Moscovici, n. în . emigrat în Jsrael şapte decenii mai târziu), publicai după Testamentul domnişoarei Brebii (1933), Urechea lui Dionys (1934) şi Hora paiaţelor (1935). Scris între dec. 1939 şi apr. . Trubendal a fost citit timp de un an de zile în cenaclul Sburătorul al lui E. ...
Continuare

Troita nuvela de Gib I. Mihăescu

TROIŢA Nuvelă de Gib I. Mihăescu. Deşi inclusă abia în cea de a doua culegere a prozatorului. Vedenia, tipărită în 1929 în colecţia „Gândirea", editată de vechea Carte Românească, această crcaţie-etalon a nuvelisticii acelor ani reprezintă, de fapt, încă perioada „apostolatului" său clujean (192l- 1923), ...
Continuare

Trenul de noapte - volum de proza scurta al lui Ioan Groşan

TRENUL DE NOAPTE Volum de proză scurtă al lui Ioan Groşan. A apărut în anul 1989 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. O nouă ediţie s-a tipărit în anul 1999 sub titlul Povestiri alese. Prozele au fost scrise între anii 1985 şi . în reviste au apărut câteva fragmente, iar povestirea Trenul de noapte a fost publicată integral în ...
Continuare

Treizeci si trei - roman de Tudor Dumitru Savu

TREIZECI ŞI TREI - Roman de Tudor Dumitru Savu, publicai în . Face parte dintr-un ciclu epic dunărean, început cu Marginile imperiului (1981) şi continuat cu Treizeci şi trei (1982), De-a lungul fluviului (1985), Fortul (1988) şi Cantacuzina (1997). Ne aflăm la Mila 33, în universul mirific al deltei dunărene cu oamenii şi legile sale, supuşi ...
ContinuareTrei viteji — epopee eroi-comica de Ion Budai Deleanu

TREI VITEJI — Epopee eroi-comică de Ion Budai Deleanu, rămasă neterminată şi în manuscris (au fost redactate primele trei cânturi şi 22 de strofe din cel de al patrulea). A fost editată pentru prima dală în 1927 de Gheorghe Cardaş. Proiectată pe baza episodului Becicherec Iştoc din prima variantă a Ţiganiadei (de data aceasta ...
Continuare

Trecut-au anii fragmente de jurnal. intamplari si accente. scrisori nepierdute

TRECUT-AU ANII... FRAGMENTE DE JURNAL. ÎNTÂMPLĂRI ŞI ACCENTE. SCRISORI NEPIERDUTE - Volum memorialistic compozit de Virgil Ierunca, apărut la Editura Humanitas din Bucureşti în anul 2000. Cuprinde un Jurnal de exil parizian din anii '50 (mai precis: perioada 1 ian. 1949 -31 mai 1960; după mărturia autorului din prefaţă, caietele care consemnau ...
Continuare

Trandafirii rosii — poem dramatic in trei acte, in versuri, de Zaharia Bârsan

TRANDAFIRII ROŞII — Poem dramatic în trei acte, în versuri, de Zaharia Bârsan. De numele lui Z. B. se leagă mai multe volume de poezii, povestiri, piese de teatru şi memorialistică. Slujitor al Thaliei, actor şi director de scenă, este ctitor al teatrului românesc din Transilvania, primul director a! Teatrului Naţional din Cluj (înfiinţat în 1919). Se face ...
Continuare

Totul - volum de versuri de Mircea Cărtărescu

TOTUL - Volum de versuri de Mircea Cărtărescu. A fost tipărit la Editura bucureşteană Cartea Românească în anul . Inaugurată cu poemul Geneză, cartea mai cuprinde ciclurile Viziuni, Idile, Totul şi Momente. Urmează volumelor Faruri, vitrine, fotografii (1980) şi Poeme de amor (1983), confirmând caracteristicile de bază ale ...
Continuare

TOMA ALIMOS — comentariu - Balada populara

TOMA ALIMOŞ — Baladă populară (Cântec bătrânesc). Considerată drept una dintre capodoperele poeziei (şi literaturii) noastre orale, balada este consemnată mai întâi de Dimitric Ardelean într-un manuscris transilvănean din 1831 (Pezmă cu cântări lumeşti şi veselitoare). Textul unei variante moldoveneşti cules, pare-se, de Alecu ...
Continuare

Tobit - roman de ştefan Agopian - rezumat

TOBIT - Roman de Ştefan Agopian, publicat la Bucureşti, Editura Eminescu, în . Premiat în acelaşi an de către Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Asumarea realului ca texl nu se petrece la Şt. A. în termenii livreşti ai lexlualismului, ca la alţi campioni ai opticcismului: cartea rămâne în primul rând poveste, invenţie ridicată Ia ...
Continuare

Toate panzele sus! - rezumat - roman de Radu Tudoran

TOATE PÂNZELE SUS! Roman de Radu Tudoran. Prima ediţie în volum: Toate pânzele sas!, roman, coperta D. Ştiubei, Bucureşti, Editura Tinerelului, . Pus la „index" după 23 august 1944, R. T. revine în 1954 cu Toate pânzele sus!, carte comandată de „un editor inimos şi înţelept" şi forjată din materia unor vechi vise de călătorie, Ia înalta ...
Continuare

Titanic vals — comedie in trei acte de Tudor Muşatescu

TITANIC VALS — Comedie în trei acte de Tudor Muşatescu. Elocventă pentru geneza piesei este schiţa Pălăria, publicată în „Universul literar", nr. 13, din 25 martie 1928, în care se prefigurează personajele viitoarei comedii si situaţiile ei dramatice. Premiera are loc, în 21 noiembrie 1932, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu G. ...
Continuare

Tinerete fara batranete si viata fara de moarte — basm publicat de catre Petre Ispirescu - rezumat

TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE ŞI VIAŢĂ FĂRĂ DE MOARTE — Basm publicat de către Petre Ispirescu mai întâi în „Ţăranul român", nr.ll din 1862 sub titlul Povestea lui Făt-Frumos, sau tinereţe Jară bătrâneţe şi semnat P. I. Va fi retipării în „Unirea", an II, 1862, şi, un an mai târziu, în „Voix ...
Continuare

Thalassa. marea epopee - poem in proza de Al. Macedonsk

THALASSA. MAREA EPOPEE Poem în proză de Al. Macedonski. Numit de autor şi roman, sau epopeea simţurilor. Redactarea, desfăşurată dc-a lungul a 14 ani, începe la 1890, aproape paralel în franceză şi română. Mici fragmente din varianta franceză apar iniţial în reviste din ţară în „Le Cri de Bucarest", nr. 2, nov. 1904, unde o ...
Continuare

Testament - comentariu - poemul lui Tudor Arghezi

TESTAMENT — Poemul lui Tudor Arghezi deschide volumul Cuvinte potrivite (1927). A fost reimprimat, în aceeaşi poziţie şi fără modificări, în toate ediţiile ulterioare, culminând cu Scrieri, voi. 1 (1962), ediţie îngrijită de autor. Poemul Testament - ilustrând o specie lirică amplu reprezentată în literatura europeană -fixează ...
Continuare

Teritorii — volum de proza memorialistica de Mircea Zaciu

TERITORII — Volum de proză memorialistică de Mircea Zaciu. A fost publicat în anul 1976, la Editura Dacia din Cluj. Cuprinde pagini de jurnal şi însemnări de călătorie din perioada stagiului de profesor invitat, petrecut de autor în Germania, la Koln şi Bonn, unde a predat vreme de cinci semestre, între anii 1966 şi . Doar perioada octombrie 1967-iulic 1968 ...
Continuare

Telegrame - comentariu - schita de Ion Luca Caragiale

TELEGRAME — Schiţă de Ion Luca Caragiale, apărută în „Universul" din 15 octombrie 1899; reprodusă în Momente şi în Momente, schiţe, amintiri. Schiţa este însoţită de următorul anunţ: „întrerup astăzi scria «notiţelor critice», cari vor urma în «Universul» de joia viitoare, şi apoi, la fiecare două ...
Continuare

Tanarul ulise — antologie de versuri de Dorin Tudoran

TÂNĂRUL ULISE — Antologie de versuri de Dorin Tudoran, cu o prefaţă de Mircea Mihăieş, Iaşi, Editura Polirom, 2000. Antologia, stabilită de autor, este urmată şi de o scurtă postfaţă a acestuia, datată noiembrie 1999, ca şi de un dosar de referinţe critice. Nu există nici o precizare explicită cu privire la ...
Continuare

Tangoul memoriei — roman de George Cuşnarencu

TANGOUL MEMORIEI — Roman de George Cuşnarencu, apărut în 1988 la editura Albatros. In peisajul experimentalist optzecist, G. C. reuşeşte să propună în mod coerent un stil personal. Familiarizat cu tehnicile modernismului târziu şi ale postmodernismului, preocupat până la obsesie de construcţia interioară a unui text, de ...
Continuare

Materiale romana