Referate romana - referatele de care ai nevoie

Psalmi - poezii si poeme in proza de Tudor Arghezi

PSALMI - Poezii şi poeme în proză de Tudor Arghezi. Debutând editorial cu volumul Cuvinte potrivite (1927), din care fac parte cei mai numeroşi dintre Psalmii arghezieni, ei se vor prelungi sporadic, dar consecvent, până în scrierile din amurgul vieţii şi al creaţiei (în volumele Frunze, Silabe, Ritmuri, Noaptea, Frunzele tale). Citiţi în succesiune - cum ...
Continuare

Provincia carturarului - volum de poezii de Vasile Igna

PROVINCIA CĂRTURARULUI - Volum de poezii de Vasile Igna. Apărui în 1975, este a treia plachetă a autorului, după Arme albe (1968) şi Fum şi ninsoare (1972). Cartea propune, la fel ca primele volume, o poezie de substanţă elegiacă, livrescă şi inteleetualizantă. Poezia lui V. I. construieşte o lume de tentă suprarealist ...
Continuare

Proverbele romanilor - colectie de folclor de Iuliu A. Zanne

PROVERBELE ROMÂNILOR - Colecţie de folclor de Iuliu A. Zanne. Colecţia, "unică în felul ei, un monument pentru cultura naţională" (G. Dem. Tcodorescu), este, în fapt, un veritabil şi masiv corpus al proverbelor şi zicătorilor româneşti, fia a apărut la Bucureşti, la Editura librăriei Soccc & comp. sub titlul Proverbele românilor..., într ...
Continuare

Prostii sub clar de luna - piesa de Teodor Mazilu

PROŞTII SUB CLAR DE LUNĂ - Piesă de Teodor Mazilu, subintitulată "falsă tragedie într-un prolog şi trei acte (şase tablouri)". Publicată în revista "Teatrul", nr. 11, din 1962, cu titlul (cenzurat) Sub clar de lună, piesa va fi inclusă în volumul apărut, în 1971, la Editura Cartea Românească. Este reprezentată, cu titlul integral, ...
Continuare

Proiecte de trecut al doilea volum de proza fantastica al Anei Blandiana

PROIECTE DE TRECUT - Al doilea volum de proză fantastică al Anei Blandiana, publicat în 1982, la Editura Cartea Românească. Oprită într-o primă etapă de cenzură, datorită substratului politic sesizat în unele texte, cartea va apărea totuşi în urma decernării premiului Ilerder şi va fi tradusă în mai multe ţări occiden ...
Continuare
Privelisti - volum de poezii de B. Fundoianu

PRIVELIŞTI - Volum de poezii de B. Fundoianu, publicat, la Editura "Cultura Naţională", cu subtitlul "Poeme", 1930, cu ajutorul lui Ion Minulescu, căruia autorul i-l şi dedică, numindu-l "primul clopotar al revoltei lirice româneşti". Este însoţit de "un portret inedit de C. Brâncusi". Se deschide cu o importantă prefaţă a poetului, Cât ...
Continuare

Printul ghica - roman de Dana Dumitriu

PRINŢUL GHICA - Roman de Dana Dumitriu. Redactarea este precedată şi însoţită de o foarte serioasă documentare începută în anul 1976 ("s-a comportat ca un istoric", mărturiseşte Nicolae Manolescu), care include cercetarea arhivelor, călătoriile de studiu pe urmele protagoniştilor, dar şi - pentru a avea asupră-i instrumente ...
Continuare

Prins - roman de Petru Popescu - rezumat

PRINS - Roman de Petru Popescu, apărui la Edilura pentru literatură din Bucureşti, în . Autorul exilându-sc în Statele Unite (unde a făcut o carieră de excepţie), romanul a căzut sub incidenţa unei interdicţii de circulaţie publică, el continuând să fie totuşi citit în mod confidenţial, mai ales de către tineri. A fost ...
Continuare

Princepele - roman de Eugen Barbu

PRINCEPELE - Roman de Eugen Barbu. Prima ediţie în volum: Princepele. Roman, Bucureşti, Editura Tineretului, . Redactat între 1962 şi 1969 (după datarea autorului din finalul cărţii), romanul e anunţat iniţial ca prim termen al unei trilogii. A doua parte, Săptămâna nebunilor, apare în 1981, iar a treia, Haiducul Amza, rămasă în proiect, ...
Continuare

Primele poeme - volum de poezii de Tristan Tzara

PRIMELE POEME - Volum de poezii de Tristan Tzara, apărut, sub îngrijirea lui Saşa Pană, la Bucureşti, Editura "unu", în 1934, însoţit de o postfaţă semnată de editor, sub titlul Insurecţia de la Zurich, datată "noiembrie 1933". Este cea dintâi culegere din versurile scrise în româneşte de poetul care urma să părăsească ...
Continuare

Primele iubiri - volum de poezii de Nicolae Labiş

PRIMELE IUBIRI - Volum de poezii de Nicolae Labiş, publicat la Bucureşti la Editura Tineretului în toamna anului 1956, sub supravegherea poetului însuşi. Poeziile cuprinse între paginile sale fuseseră în cea mai mare parte publicate în presă între 1954 şi . Un număr redus de poeme apar pentru prima oară o dată cu volumul, iar câteva poezii sunt refă ...
Continuare

Povestile de la bradu stramb - culegere de povestiri de Mihail Sadoveanu

POVEŞTILE DE LA BRADU STRÂMB - Culegere de povestiri de Mihail Sadoveanu. Apărute Ia Bucureşti, editura Cartea Românească, 1943, după ce, în prealabil, capitolele Fântâna tinereţii, Sihăstrie şi Câteva ferestre si câţiva meşteri tâmplari văzuseră lumina tiparului în "Carpaţi", nr. 12, 1941, respectiv nr. 10 şi 12, . Geneza ...
Continuare

POVESTEA LUI HARAP-ALB - Basm de Ion Creanga

POVESTEA LUI HARAP-ALB - Basm de Ion Creangă, publicat în revista "Convorbiri literare", la 1 august 1877, apoi, într-un interval de timp scurt, în ziare şi calendare: "Timpul", august 1877, "Curierul de Iaşi", aprilie-mai 1878, "Calendarul bunului econom pe anul 1879" (Sibiu). Tipărirea basmului în toate cele trei provincii româneşti a contribuit la larga lui difuzare ...
Continuare

Portretul din fayum - volum de versuri de Măria Banuş

PORTRETUL DIN FAYUM Volum de versuri de Măria Banuş, publicat la Bucureşti, Editura Eminescu, 1970, cu o copertă şi ilustraţii de Tudor Banuş. Cuprinde ciclurile Din cadra mea. Tablouri de gen. Sala de aşteptare. Alături de volumul publicat în 1967, Tocmai ieşeam din arenă. Portretul... marchează o cotitură importantă în oper ...
Continuare

POPA TANDA - comentariu - Nuvela de Ioan Slavici

POPA TANDA - Nuvelă de Ioan Slavici, publicată în 1875 în revista "Convorbiri literare" şi în volumul Novele din popor (1881). A cunoscut zeci de reeditări şi a fost tradusă în mai multe limbi. Din mărturisirile autorului, punctul de plecare în elaborarea nuvelei se află într-o experienţă directă, trăită în toamna anului 187 ...
Continuare

Pont des arts - roman de Dumitru ţepeneag - rezumat

PONT DES ARTS - Roman de Dumitru Ţepeneag, publicat la Editura Albatros (1999), după ce a apărut, mai întâi, în franceză, în traducerea lui Alain Păruit, la P. 0. L. (Paris, 1998). Face parte dintr-un triptic romanesc, alături de Hotel Europa (1996) şi Maramouresh (2001, în traducere franceză). Pont des Arts este mctaromanul unui narator-autor care descrie a ...
Continuare

Poezii populare romane - colectie de folclor alcatuita de G. Dem. Teodorescu

POEZII POPULARE ROMÂNE - Colecţie de folclor alcătuită de G. Dem. Teodorescu. Considerată de specialişti ca lucrare fundamentală a folcloristicii româneşti, ea apare în 1885 (Bucureşti, Tipografia modernă) sub titlul Poezii populare române, culegere de G. D. T.. liste propusă de lacob Ncgruzzi la premiul "Năsturel" al Academici Române ...
Continuare

Poezii poporale ale romanilor adunate si intocmite de Vasile Alecsandri

POEZII POPORALE ALE ROMÂNILOR - Adunate şi întocmite de Vasile Alecsandri. Colecţie de folclor. Poezii poporale ale românilor apare în 1866, într-o înfăţişare grafică ireproşabilă, întrunind toate atributele unei ediţii de lux şi totodată ale unui eveniment editorial remarcabil. Publicarea Poeziilor... ar fi trebuit să marcheze un ...
Continuare

Poezii. impresii si senzatii moderne - primul volum de versuri al poetului Emil Isac

POEZII. IMPRESII ŞI SENZAŢII MODERNE - Primul volum de versuri al poetului Emil Isac, apărut în 1908 la Cluj, tipografia Carmen, 56 p. Intelectualismul şi voinţa de depăşire a epigonismului literar întrunesc caracterele modernismului lui E. I. manifestat cu fermitate la început de secol. "Modernismul este pentru noi, românii, singura forţă conductoar ...
Continuare

Poezii de Dimitrie Bolintineanu atat cunoscute cat şi inedite

POEZII DE D. BOLINTINEANU ATÂT CUNOSCUTE CÂT ŞI INEDITE - Prima culegere antologică a lui Dimitrie Bolintineanu, apărută în două volume în 1865, într-o ediţie obişnuită şi una de lux (utilizând acelaşi zaţ, dar deosebită prin calitatea hârtiei şi prezentarea grafică). Proiectul acestei ediţii datează din 1862, când ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani