romanaIcoane de lemn -- tablete de Tudor Arghezi

ICOANE DE LEMN -- Tablete de Tudor Arghezi, apărute în Editura „Naţionala" S. Ciornei, Bucureşti, . Cel dintâi volum în proză dintr-o suită memorabilă apărea după 20 de ani de intens exerciţiu publicistic, prin colaborările, mai ales pamfletare, la „Facla", „Hiena", „Seara", şi doi ani după debutul poetic editorial prin Cuvinte ...
Continuare

Iarna fimbul - rezumat - roman de Alice Botez

IARNA FIMBUL — Roman de Alice Botez, într-un interviu acordat în 1975, scriitoarea vorbea despre geneza acestei opere „scrisă curând după o conflagraţie mondială şi în cursul unei boli grave care m-a costat o lungă imobilizare"; ea fusese redactată iniţial „pe un aparat gipsat, în trei luni, rescrisă integral şi publicată după 18 ani", ...
Continuare

Iarna barbatilor — volum de nuvele de ştefan Bănulescu

IARNA BĂRBAŢILOR — Volum de nuvele de Ştefan Bănulescu, apărut la Bucureşti în anul . Un rol important în geneza cărţii l-a avut activitatea de reporter a autorului, desfăşurată înlre anii 1949-l962, precum şi versurile sale publicate în volum de abia în 1968, dar scrise mai devreme, concomitent şi chiar înaintea nuvelelor. ...
Continuare

Huliganii - comentariu literar — roman de Mircea Eliade

HULIGANII — Roman de Mircea Eliade. Prima apariţie în volum: Huliganii, roman, voi. l-2, Ed. Naţională S. Ciornei, Bucureşti, . Iniţial, totul fusese proiectat ca un ciclu ce ar fi prezentat balzacian „istoria lui Francisc Anicet, decăderea familiei în urma exproprierii moşiei, sărăcia în care crescuseră cei doi băieţi, Pavel şi ...
Continuare

Hronicul si cantecul varstelor - autobiografie romantata de Lucian Blaga

HRONICUL ŞI CÂNTECUL VÂRSTELOR — "Autobiografie romanţată", în termenii autorului, de Lucian Blaga. A apărut la Bucureşti, Editura Tineretului, 1965, sub îngrijirea lui George Ivaşcu. Intitulat iniţial Amintiri, Hronicul şi cântecul vârstelor a fost scris de B. în anii 1945-l946, la cincizeci de ani, într-o perioadă de cumpănă şi ...
ContinuareHronicul mascariciului valatuc - nuvele de Alexandru O. Teodoreanu

HRONICUL MĂSCĂRICIULUI VĂLĂTUC — Nuvele de Alexandru O. Teodoreanu. Volumul a apărut în 1928, la Editura Cartea Românească. Sumarul volumului se compune dintr-o serie de nuvele, de factură istorică (anecdote, de regulă picante, plasate în vremea domniei lui Grigore Ghica Voievod, epocă de homerice petreceri, când „duduiau Iaşii de ...
Continuare

Hotel europa — roman de Dumitru ţepeneag - comentariu literar

HOTEL EUROPA — Roman de Dumitru Ţepeneag, apărut la editura „Albatros" în 1996. A fost tradus de Alain Păruit în Franţa (1996) şi de Ernest Wichner în Germania (1998). Premiul Salonului Naţional al cărţii (1997). Romanul reprezintă rezultatul unui pariu cu sine însuşi câştigat de scriitor, marcând schimbarea programatică a manierei ...
Continuare

Horia — ciclu de poeme de Aron Cotruş

HORIA — Ciclu de poeme de Aron Cotruş, apărut în 1935 la Varşovia. Din noiembrie 1934 şi până în septembrie 1935, zece poeme ale cicîului văd lumina tiparului în revista clujeană „Gând românesc", editată de criticul Ion Chinezu. Sub titlul Poetul lui Horia, Chinezu scrie un prim comentariu elogios („Gând românesc", 1935, nr. 2). Cele douăzeci ...
Continuare

Hore — volum de versuri de Tudor Arghezi - analiza

HORE — Volum de versuri de Tudor Arghezi, apărut în . Ediţia princeps cuprinde două cicluri: Buruieni şi Hore de copii. în ediţiile următoare, titlul ciclului secund a devenit: Hore. Majoritatea poeziilor din volum au fost publicate mai întâi în „Revista Fundaţiilor Regale". Prima secţiune a cărţii include, sub titlul Buruieni, versuri ...
Continuare

Hora unirei — comentariu - poezie de Vasile Alecsandri

HORA UNIREI — Poezie de Vasile Alecsandri, apărută în „Steaua Dunării", nr. 31 din 9 iunie 1856, apoi în voi. Doine şi Lăcrămioare. Suvenire şi Mărgăritarele (1863), în Poezii populare ale Românilor (1866) şi în Opere complete. Poezii, II. Mărgăritarele (1875). Este cea mai populară creaţie a bardului de la ...
Continuare

Hipermateria — volum de poezii al Magdalenei Ghica

HIPERMATERIA — Volum de poezii al Magdalenei Ghica (pseudonimul, între 1980-l989, al Magdei Cârncci), publicat în 1980 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Anterior apariţiei în volum, diferite poeme din el au apărui în „Echinox" (nr. 5/1978), „Orizont" (nr. 25/1978), „Amfiteatru" (nr. 10/1978), „România literară" (9 martie 1978, respectiv 22 oct. 1979), ...
Continuare

HANU ANCUTEI — Volum de povestiri de Mihail Sadoveanu - analiza

HANU ANCUŢEI — Volum de povestiri de Mihail Sadoveanu. Ediţia princeps a apărut în 1928, la Bucureşti, la Ed. Cartea Românească, în notele la volumul 8 al ediţiei de Opere (v. infra), Profira Sadoveanu, fiica scriitorului, dă următoarea versiune asupra genezei textului: unele elemente ale poveştilor pornesc de la fapte reale (Hanu Ancuţei ar fi ...
Continuare

Hanibal — volum de poezii de Eugen Jebeleanu - analiza

HANIBAL — Volum de poezii de Eugen Jebeleanu, apărut la Bucureşti, Editura Cartea Românească, . Coperta şi ilustraţiile de Tudor Jebeleanu. Distins, în acelaşi an, cu Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor. Volumul reprezintă încununarea întregii creaţii a lui E. J. ; despre el scriu, practic, cele mai importante nume din critica literară ...
Continuare

Haina de canepa — volum de versuri de Mariana Bojan - analiza

HAINA DE CÂNEPĂ — Volum de versuri de Mariana Bojan. A apărut la Editura Dacia din Cluj, în . Este a treia carte a poetei, după Elegie pentru ultimul crâng (1976) şi Judecătorul de păpuşi (1980). Cu acest volum, M. B. rămâne ataşată universului „minor", lumii fragile şi ameninţate de civilizaţia modernă, a ...
Continuare

HAGI TUDOSE — Tipuri si moravuri - comentariu

HAGI-TUDOSE — Tipuri şi moravuri, volum de nuvele al lui Barbu Delavrancea, apărut la Bucureşti, Editura Socec et comp., 190. Cuprinde opt titluri, publicate anterior în reviste, majoritatea în „Revista Nouă", şi, cu o excepţie, în volumele: Sultănica, (Sorcova), Trubadurul (Văduvele), Paraziţii (Hagi-Tudose, Irinel, Domnul Vucea, Bursierul) şi ...
Continuare

Groapa din tavan — volum de teatru de Matei Vişniec - sinteza

GROAPA DIN TAVAN — Volum de teatru de Matei Vişniec. Apărut în 1996, la Editura Cartea Românească, constituie al doilea volum dintr-o selecţie a dramaturgiei sale scrise până în 1990 (primul volum se intitulează Păianjenul în rană), având incluse piesele: Buzunarul cu pâine, Artur, osânditul, Bine, mamă, da' ăştia povestesc în actu' doi ...
Continuare

Groapa — comentariu - roman de Eugen Barbu

GROAPA — Roman de Eugen Barbu. Anterior publicării în volum, au apărut fragmente în „Viaţa Românească" (în nr. 1/1956 Nunta, Iepe de şişic, Ploaia, Statul - ultimele două integrate în volum Iară titlu - şi Truda; Aia mică în nr. 1/1957). Prima ediţie în volum: Groapa, Roman, Bucureşti, ESPLA, . Geneza şi evoluţia Gropii, ...
Continuare

Gorunul - comantariu — poezie de Lucian Blaga

GORUNUL — Poezie de Lucian Blaga. Publicată în ziarul Glasul Bucovinei (Cernăuţi), nr. 50, 4/17 ian. 1919. Reprodusă apoi în „Unirea", XXIX, nr. 19, 29 ian. 1919; „Gazeta Transilvaniei", LXXX, nr. 100, 22 mai 1919; „înfrăţirea", I, nr. 10, 18 iulie 1943; „Astra hunedoreană", V, nr. 19, 18 mai . Face parte din volumul Poemele luminii (1919). Poezie ...
Continuare

Gorila — rezumat - roman de liviu rebreanu Liviu Rebreanu

GORILA — Roman de Liviu Rebreanu. A fost publicat, în două volume, în 1938, la numai patru ani de la instaurarea dictaturii regale şi după o gestaţie îndelungată, consemnată de seismograful Jurnalului. Cele mai vechi însemnări datează însă din perioada 1912-l916, când schiţase figura ziaristului şi a politicianului veros. Ea ...
Continuare

Glasul — roman de Iulian Vesper - analiza

GLASUL — Roman de Iulian Vesper (pseudonimul lui Teodor C. Grosu). A fost publicat în anul 1957 la Editura pentru literatură şi artă. Nu a mai fost reeditat. După trei volume de versuri irelevante (Echinox in odăjdii. Poeme de Nord, Constelaţii) şi un roman care a cam trecut neobservat (Primăvara in (ara fagilor), în cariera literară a lui I. V. ...
Continuare

Materiale romana