romanaAsemanari si deosebiri - Alexandru Lapusneanul (proza romantica) si Mara Barzovanu (proza realista)

(Personaj de nuvelă şi personaj de roman) Alexandru Lăpuşneanul, protagonistul eponim al nuvelei istorice scrise de Costache Negruzzi, este un personaj real, ce a trăit în secolul al XVI-lea, în Moldova, în timp ce Mara, personajul principal al romanului obiectiv omonim, de loan Slavici, este o eroină imaginară, plasată în centrul acţiunii ...
Continuare

ILIE MOROMETE personaj principal de roman realist-social din Morometii

Romanul "Moromeţii", de Marin Preda (1922-1980) a fost precedat de un lung şir de experienţe, mărturisite ulterior în creaţia autobiografică "Viaţa ca o pradă" (1977), de unde răzbate strădania ferventă depusă de scriitor în procesul de elaborare a acestei opere, ceea ce demonstrează realismul romanului. Alcătuit din ...
Continuare

Caracterizare ALLAN din Maitreyi de Mircea Eliade

Romanul "Maitreyi", apărut în 1933, face parte din literatura interbelică şi ilustrează epicul pur, în care Mircea Eliade (1907 - 1986) creează, în spiritul lui Andre Gide, eroul lucid, dominat de dorinţa cunoaşterii de sine, care-şi ordonează epic experienţele trăite. "Mircea Eliade este cea mai integrală şi servilă întrupare ...
Continuare

Patul lui Procust - romanul de Camil Petrescu

Al doilea roman al lui Camil Petrescu (1894-1957), "Patul lui Procust", apare în 1933, la numai trei ani după "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" şi constituie, pentru literatura română, un eveniment deosebit, cu totul novator, consolidând astfel romanul românesc modern. Adept al modernismului lovinescian, Camil Petrescu este cel care, prin opera lui, ...
Continuare

ION - de Liviu Rebreanu - personaj de roman interbelic ♦ personaj principal de roman obiectiv

tipul ţăranului personaj realist Liviu Rebreanu (1885-1944) este considerat creatorul romanului românesc modern, întrucât "Ion" este privit ca "cea mai puternică creaţie obiectivă a literaturii române" de până atunci (Eugen Lovinescu), iar "Pădurea spânzuraţilor" este primul roman de analiză psihologică din proza românească. "Ion" de ...
ContinuareMara - de ioan slavici , tipul taranului ♦ personaj feminim ♦ personaj realist

Proza lui Ioan Slavici (1848-1925) conturează o frescă a moravurilor şi a comportamentului specifice locuitorilor din Ardeal, o lume în care triumfă binele şi adevărul, cinstea şi dreptatea, cumpătarea şi iubirea de oameni, norme etice pe care omul trebuie să le respecte, virtuţi promovate de Confucius (551 -479 î.Hr.), pe care le ...
Continuare

GhiTA - personaj principal de nuvela realist-psihologica - personaj realist moara cu noroc

(autor canonic) Ioan Slavici (1848 - 1925), prozator ardelean, precursor al lui Liviu Rebreanu, este un autor moralist, un fin psiholog, un creator de tipologii. După cum el însuşi mărturiseşte, este adept înflăcărat al lui Confucius (551-479 î.Hr.), creatorul unui sistem filozofic etic şi social, cu valoroase idei umaniste. Conceptul fundamental în etica sa îl ...
Continuare

Personaj de nuvela istorica alexandru lapusneanul

pefsonaj principal de nuvelă istorică personaj romantic personaj atestat istoric "Alexandru Lipuşneanul" de Costache Negruzzi Prima nuvelă istorică din literatura română, "Alexandru Lăpuşneanul" de Costache Negruzzi (1808-1868), apare la 30 ianuarie 1840, în primul număr dl revistei "Dacia literară", înşcriindu-se într-una ...
Continuare

Caii la fereastra de matei visniec - teatrul postmodernist

Matei Vişniec s-a născut la 29 ianuarie 1956 la Rădăuţi. A urmat cursurile Facultăţii de Filozofie şi Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1980. Debutează ca poet şi dramaturg încă din timpul studenţiei, publicând poezii în revista "Luceafărul" (1972) şi scurte piese de teatru ...
Continuare

Cantareata cheala de eugen ionescu teatrul postbelic

teatru postbelic teatru absurd Ca manifestare literară, teatrul absurd a apărut după cel de al doilea război mondial, în Franţa, având ca iniţiatori pe.Eugen Ionescu -"Cântăreaţa cheală" (1950) şi pe Samuel Beckett - "Aşteptându-1 pe Godot"(1953). Cuvântul absurd denumeşte o idee contrară gândirii logice, a ...
Continuare

Georgica a iv-a de mircea cartarescu - poezie postmodernista

Mircea Cărtărescu (n.1956) creează o poezie postmodernă subsumată concepţiei exprimate de Umberto Eco şi anume că trecutul "ne condiţionează, ne apasă umerii, ne şantajează" şi de aceea acesta trebuie revizuit "cu ironie, cu candoare". Referindu-se la propria poezie, Cărtărescu mărturisea: "Ce simt, ce văd, ...
Continuare

Leonid dimov (1926-1987) - vis cu bufon

poezie postbelică v poezie neomodernistă ♦ poezie lirică /Fragmente) "în laptele dimineţii aceste Din oraşul climateric cu însuşiri alpestre Aii explodat ciudat prăjiturile din vitrină. [...] Pentru prăjiturile de ciocolată, Roz, ...
Continuare

Catre galateea de nichita stanescu

autor canonic) poezie postbelică ♦ artă poetică neomodernistă ♦ poezie lirică Definiţie: Conceptul artă poetică exprimă un ansamblu de trăsături care compun viziunea despre lume şi viaţă a unui autor, despre menirea lui în Univers şi despre misiunea artei sale, într-un limbaj literar care-l ...
Continuare

Nichita stanescu (1933-1983) universul poetic

Particularităţi ale creaţiei poetice Descendenţa spirituală a lui Nichita Stănescu (1933 -1983) vine, fără îndoială, din lirismul lui Mihai Eminescu, căruia îi şi dedică poezia sa de debut, "O călărire în zori", din poetica filozofică a lui Lucian Blaga, din ermetismul lui Ion Barbu, fiind, asemenea lui Arghezi, un ...
Continuare

Neomodernismul poetic

Neomodernismul poetic sau Generaţia 60 (1960-1980) a însemnat o revigorare a poeziei, o revenire a discursului liric interbelic la formulele de expresie metaforice, la imaginile artistice, la reflecţii filozofice. Poeţii acestei perioade se întorc, după perioada întunecată a realismului socialist, la metafore subtile, la ironie, la marile teme filozofice ale poeziei ...
Continuare

Femeia in rosu de mircea nedelciu, adriana babeti si mircea mihaies

roman postbelic ♦ roman postmodernist ♦ proză realistă (roman apărut după 1980) Romanul postbelic "Femeia în roşu" este inedit mai întâi prin faptul că are trei autori, Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş, apoi, pentru că q primă variantă a fost scrisă în 17 zile în anul 1986 şi, nu în ...
Continuare

Viata ca 0 prada - de marin preda

roman postbelic ♦ roman realist subiectiv ♦ roman autobiografica romanul experienţei - teme: Şcoală/Adolescenţă - Marin Preda (1922 - 1980) a intenţionat să realizeze o tetralogie romanescă "moromeţiană", prin care să contureze perioada cuprinsă între "anii dinaintea celui de al Doilea Război M»ndiai" şi 1960, cu ...
Continuare

Al doilea volum din romanul "morometii"

a apărut la o distanţă de 12 ani faţă de primul, în anul 1967, reluând personajele, adăugându-le altele noi, urmărindu-le evoluţia până în deceniul al şaselea din secolul XX. Marin Preda a reuşit, totuşi, să dea celor două volume o unitate de reconstituire a imaginii vieţii ţăranului român înainte şi ...
Continuare

Morometii de marin preda (autor canonic) - roman postbelic, roman realist obiectiv

- tema: Familia - Tema predilectă a operei lui Marin Preda (1922-1980) este cea rurală, reprezentată de satul românesc din Câmpia Dunării, supus zguduitoarelor prefaceri ale istoriei, ilustrat prin familie, ţărănime şi drama ei istorică. Valoarea de excepţie a "Moromeţilor" constă în densitatea epică, în profunzimea ...
Continuare

Identitatea culturala in context european - dezbatere -

Identitatea poporului român începe să se definească odată cu statornicirea limbii române şi a dezvoltării literaturii moderne. Despre o adevărată conştiinţă naţională şi literară se poate vorbi abia din 1840, anul apariţiei revistei "Dacia literară", un rol determinant având publicarea primului manifest literar ...
Continuare

Materiale romana