economieAnaliza situatiei financiare - fondul de rulment, nevoia de fond de rulment si trezoreria neta

Fondul de Rulment = Capitaluri Permanente – Active Imobilizate = Capitaluri Proprii + Datorii pe Termen Lung + Provizioane pentru Riscuri şi Cheltuieli – Active Imobilizate. Observăm faptul că în cadrul Bilanţului contabil rândul 72 cuprinde în cadrul Împrumuturilor şi datoriilor asimilate şi conturile 512, 5129, 5186 şi 519 ultimele două avînd ...
Continuare

Dobanzi si comisioane - informatii de risc bancar

Dobânda la credite poate fi fixă sau variabilă. Dobânda fixă rămâne neschimbată pe toată perioada de creditare. Avantajul dobânzii fixe constă în cunoaşterea exactă a sumei datorate de împrumutat pe toată perioada de creditare. Dezavantajul acestui tip de dobândă apare în situaţia în care dobânzile pe piaţă scad, costul ...
Continuare

Leasing-ul

Leasing-ul este o formă de închiriere, realizată fie direct de furnizor, fie indirect prin societăţile specializate (societăţi de leasing) a unor echipamente şi servicii către beneficiari (persoane fizice sau juridice) care nu dispun de fonduri proprii pentru achiziţionarea acestora. Obiectul operaţiunilor de leasing şi implicit al ...
Continuare

Creditul de consum

Aşa cum a fost menţionat, creditul de consum reprezintă, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, orice credit contractat de o persoană fizică, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri ...
ContinuareCreditul imobiliar - ipotecar

Timp de aproape 10 ani, după revoluţia din 1989, băncile româneşti nu au fost interesate să acorde împrumuturi persoanelor fizice, iar despre creditele pentru cumpărarea de locuinţe nici nu se putea vorbi. La începutul anului 2000, lucrurile s-au schimbat, şi o dată cu „curăţarea” sistemului bancar, cu apariţia unor jucători de ...
Continuare

Operatiuni ale institutiilor de credit - creditele acordate persoanelor fizice

Alături de companii (regii autonome, societăţi naţionale, societăţi comerciale etc.), persoanele individuale reprezintă al doilea mare segment de clienţi vizat de bănci în operaţiunile lor de plasare a fondurilor atrase în cadrul activităţii generale de intermediere. Generic, activitatea bancară cu persoanele fizice mai este ...
Continuare

Modalitati de imbunatatire a activitatii de conducere din organizatiile prestatoare de servicii

O caracteristică esenţială a activităţii de management este efortul constant, continuu de îmbunătăţire a ei. Principalele căi de acţiune în vederea realizării acestui obiectiv sunt următoarele: • acceptarea de sarcini suplimentare • conducătorii care urcă rapid pe scara ierarhică au o trăsătură ...
Continuare

Statul - functiile statului

1. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA STAT 2. FUNCŢIILE STATULUI 3. MIJLOACELE DE INTERVENŢII PUBLICE 1. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA STAT STATUL – o organizaţie sau colectivitate umană relativ omogenă datorită unui istoric comun, un teritoriu delimitat de frontiere recunoscute şi unei puteri politice proprii în baza căreia realizează ...
Continuare

Serviciul public componenta a sectorului tertiar

1. NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC 2. PRINCIPII ŞI REGULI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIILOR PUBLICE 3. TIPOLOGIA SERVICIILOR PUBLICE. 1. NOŢIUNEA DE SERVICIU PUBLIC Poate fi definită prin prisma a doua situaţii: • ca organism • ca tip de activitate În sens organic, serviciul public poate fi definit ca fiind acea persoană juridică, ...
Continuare

Sistemul serviciilor din economia nationala - notiunea de serviciu si cerintele pe care le indeplineste

1. Conceptul de sistem şi caracteristici generale. 2. Noţiunea de serviciu şi cerinţele pe care le îndeplineşte. 3. Caracteristicile serviciilor. 4. Factori de apariţie şi diversificarea serviciilor. 5. Tipologia serviciilor. 1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI CARACTERISTICI GENERALE – sistemul poate fi definit ca fiind acele procese sau fenomene ...
Continuare

Managementului serviciilor : premise generale si categorii de concepte

Problema managementului serviciilor a dobândit o semnificaţie deosebită într-un mediu social foarte dinamic în care aspectele finanţării, conţinutului, calităţii şi eficienţei acestui sector sunt permanent puse în discuţie. Pentru a putea fi soluţionată problema cu privire la cadrul managementului serviciilor publice este ...
Continuare

Avantajele personalului si regimurile de pensionare

1. Litera si spiritul normei IAS 19 ‘Avantajele personalului’ Norma contabila IAS 19 a fost supusa unei noi revizuiri, votata de IASC in ianuarie 1998, ea defineste regimul de pensionare ca fiind ‘o conventie prin care intreprinderea furnizeaza prestatii in favoarea salariatilor sai in momentul sau dupa incetarea activitatii lor, sub forma unei rente anuale sau a unui ...
Continuare

Relatiile economice internationale

Economia de piaţă naţională a unei ţări, nu poate exista şi nu poate fi viabilă decât în cadrul şi în legătură cu economiile de piaţă din celelalte ţări. Totodată, trebuie să se ţină seama de faptul că economia mondială contemporană cuprinde o mare varietate de economii naţionale, ...
Continuare

Rolul falimentului pentru o economie

Falimentul. Etapele Falimentului O operatiune realizata de o persoana fizica sau juridica care are drept scop stingerea totala sau partiala a unei datoriiAplicarea acestei proceduri are loc in momentul in care, in mod cert, redresarea unei societati comerciale nu mai este posibila, singura solutie de achitare a datoriilor sale comerciale fiind lichidarea in intregime a ...
Continuare

Modalitati si instrumente de plata caracteristice economiei actuale

In cadrul economiei actuale, operaţiunile de plăţi reprezintă elementul primordial al tuturor pieţelor, liantul mecanismului concurenţial general. Desfăşurarea fluxurilor de plăţi se poate face prin mai multe modalităţi. Ansamblul modalităţilor tehnice de efectuare a plăţilor în cadrul unei economii ...
Continuare

Conceptul de profit

De-a lungul timpului s-au conturat mai multe puncte de vedere cu privire la profit. Mercantiliştii (Cantillon, Colbert) au considerat că profitul este rezultatul activităţii de comerţ exterior. Economiştii fiziocraţi (Turgot, Quesnay) au respins concepţia mercantilistă şi au căutat să demonstreze că ...
Continuare

Dezvoltarea si perfectionarea serviciilor in economia moderna

1.1.PREZENTARE SINTETICĂ 1.1.1 Conţinutul şi caracteristicile serviciilor A.Componentele serviciilor Raţiunea de a fi al unui serviciu rezidă în avantajul pe care-l creează unor categorii de utilizatori ai bunurilor sau de a facilita accesul la perfecţionări tehnice, sau pentru satisfacerea trebuinţelor personale de confort şi ...
Continuare

Educatia economica

Necesitatea educatiei economice In condiţiile societăţii contemporane, ale economiei de piaţă îndeosebi, educaţia economică devine o componentă imperios necesară culturii generale, formării personalităţii ...
Continuare

Obiectul probatiunii

A) Notiunea de obiect al probatiunii Prin obiect al probatiunii se inteiege ansamblul faptelor si imprejurarilor de fapt ce trebuie dovedite în vederea solutionarii cauzei penale. In obiectul probatiunii se includ numai faptele si împrejurarile de fapt: normele juridice nu trebuie dovedite, întrucat se prezuma ca ele sunt cunoscute de catre organele judiciare si participanti la procesul ...
Continuare

Materiale economie