Referate diverse - referatele de care ai nevoie


Referate diverse


Cercetarea pedagogica

Cercetarea ştiinţifică este un domeniu social prioritar, care asigură dezvoltarea ştiinţei şi pe această bază, optimizarea şi dezvoltarea fiecărui domeniu social în pas cu exigenţele şi necesităţile contemporane. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o investiţie pentru progres pe termen lung, pentru d ...
Continuare

Orientarea scolara si profesionala

Conceptul de orientare scolara si profesionala Orientarea şcolară şi profesională se constituie ca un sistem coerent şi dinamic de principii, acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumaţi (ajutaţi ...
Continuare

Grupul scolar - factor socioeducativ

Grupul scolar. Concept si tipuri . Conceptul de grup şcolar Grupul şcolar este o comuniune socială de persoane (elevi sau studenţi) cu o structură şi coordonare managerială unitare, constituită în baza unor interese şi ...
Continuare

Continutul educatiei morale - factor al formarii profilului etic

Conceptul de continut al educatiei morale, interrelatia lui cu societatea si componentele lui Conţinutul educaţiei morale îl reprezintă sistemul de valori, principii, trăsături şi semnificaţii, convingeri, sentimente, deprinderi &# ...
Continuare

Mass-media - ca factor educativ

Rolul si formele mass-media si ale media in general. Mass-media şi media în general reprezintă fenomene valoroase şi eficiente de transmitere a informaţiilor în rândurile maselor, care au luat o dezvoltare deosebită în lumea contemporană ...
Continuare

Societatile comerciale, organizatiile nonguvernamentale - ONG-urile, fundatiile diverse etc. - factori educativi

Conceptele de Societate comerciala, ONG-uri, fundatiile etc. ca factori educativi Societăţile economico-industriale şi comerciale, ONG-urile, fundaţiile etc. sunt în primul rând factori de producţie, de proiectare, desfacere, de protecţ ...
Continuare

Familia - factor educativ

Căsătoria şi familia sunt ocrotite de "Declaraţia universală a drepturilor omului", în care se prevăd: la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie de rasă, naţionalitate sau religie, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. La contractarea căsătoriei, în decursul & ...
Continuare

Profesorul - factor educativ. Personalitatea profesorului

Statutul si rolul profesorului Conceptul de profesorii cuprinde, în sfera sa, pe toţi specialiştii învestiţi ca educatori în învăţământul de toate gradele. El include loatc funcţiile de: învăţător, institutor, dasc&# ...
Continuare

Sistemul de invatamant in romania

Conceptul de sistem de invatamant si functiile acestuia Denumirea de sistem provine din limba greacă -systema (i), care înseamnă ansamblul unor părţi, corelate între ele. Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a învăţă ...
Continuare

Randamentul scolar. Succesul si insuccesul scolar

Semnificatiile conceptelor de: randament scolar, succes scolar si insucces scolar Randamentul şcolar Randamentul şcolar exprimă eficienţa procesului de predare-învăţare la un moment dat şi la sfârşitul perioadei de şco ...
Continuare

Evaluarea cunostintelor. Docimologia. Sistemul de credite transferabile

Conceptele de evaluare a cunostintelor si de docimologie a) Se folosesc şi alţi termeni similari celui de evaluare a cunoştinţelor, precum: examinare, estimare, verificare (control), apreciere, notare etc. Etimologic: lai. examen - cântărir ...
Continuare

Formele de organizare a procesului de invatamant. Proiectarea didactica

Conceptele de organizare si proiectare didactica si directiile lor principale Organizarea şi proiectarea procesului de învăţământ Toate activităţile socio-umane, deci şi cele didactice, pentru a fi realizate la nivelele superioa ...
Continuare

Metodele de educatie morala

Metodele de învăţământ (predare-învăţare) pot fi extrapolate în mod adecvat şi creativ şi la educaţia morală, ţinând seama de specificul acesteia. Conceptul de metode de educatie morala Metodele de educaţie m ...
Continuare

Studiul cu cartea (lectura)

Conceptul si semnificatiile studiului cu cartea Studiul cu cartea (lectura) reprezintă o modalitate complexă de învăţare, de muncă şi tehnică intelectuală independentă, care contribuie într-o măsură important ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate diverse

Copyright © Contact | Trimite referat