diverseAsaltul de idei (brainstorming-ul) si sintetica

Definitia si semnificatiile asaltului de idei (brainstorming-ului) Asaltul de idei (brainstorming-ul)' este modalitatea complexă de a elabora (crea) în cadrul unui anumit grup, în mod spontan şi în flux continuu, anumite idei, modele, soluţii etc. ...
Continuare

Simularea - definitia si semnificatiile simularii

Definitia si semnificatiile simularii Simularea mai este denumită şi joc de rol, joc simulat sau dramatizare (psihodramă) didactică. Simularea este modalitatea de predare-învăţare prin intermediul unor acţiuni, roluri sau ...
Continuare

Cooperarea (invatarea prin cooperare in echipa sau in grup)

Definitia si semnificatiile invatarii prin cooperare Cooperarea este modalitatea de a studia cu eficienţă sporită o temă complexă teoretică sau practică în echipă sau în grup, îmbinând inteligenţa şi efortul ...
Continuare

Descoperirea (invatarea prin descoperire sau euristica)

Definitia si semnificatiile invatarii prin descoperire Descoperirea (învăţarea prin descoperire sau euristică) este o strategie complexă de predare-învăţare care oferă posibilitatea ca elevii (studenţii) să ...
Continuare

Problematizarea

Definitia si semnificatiile problematizarii Problematizarea este modalitatea de a crea în mintea elevului (studentului) o stare (situaţie) conflictuală (critică sau de nelinişte) intelectuală pozitivă, determinată de necesitatea ...
ContinuareAlgoritmizarea

Se consideră că denumirea de algoritmizare şi algoritm ar proveni -după unii - de la numele .savantului arab Al Kharezmi, iar după alţii - de la numele savantului uzbec Al Horezmi - secolul al XlX-lea*. S-ar putea deduce că este acelaşi savant, prezentat însă diferit. Definitia si ...
Continuare

Metodele de instruire (invatamant)

Valorificarea ideatică şi practică a obiectivelor, principiilor şi, îndeosebi, a conţinuturilor învăţământului - componentă primordială a procesului instruc-tiv-educativ - este nemijlocit determinată de elaborarea şi aplicarea creatoare a strategiilor, tehnologiilor şi îndeosebi a metodologiilor didactice şi de ...
Continuare

Mijloacele de invatamant

Procesul de învăţământ, ca act de comunicare, devine mai receptat, mai atractiv, mai de substanţă şi mai eficient, dacă foloseşte mijloace de comunicare, denumite mijloace didactice (de învăţământ). Conceptul de mijloace de invatamant ...
Continuare

Principiile instruirii (didactice) (normativitatea instruirii)

Conceptul de principiile instruirii (didactice) Principiile instruirii (didactice) reprezintă normele (legităţile sau legile) generale care fundamentează teoria şi practica educativă, şi, în acest context, care orientează ...
Continuare

Teoria si metodologia instruirii (didactica)

Concepte. Definitii a) Conceptul de instruire Lat. instruire; fr. instruire; engl. training - studiu (a studia), învăţare (a învăţa), pregătire prin studiu, instruire în instituţii de învăţământ." b) Conceptul de ...
Continuare

Curriculumul educational (continutul invatamantului)

Concept, definitie, semnificatii Lat. contineo-ere; fr. contcnu; ilal. contineto - volum, materie, sisteme de informaţii şi abilităţi selectate şi proiectate pentru nevoile învăţământului. Conţinutul ...
Continuare

Teoria generala a curriculumului

Concept si semnificatii Lat. curriculum - curricula (plural) - cursă, traseu, alergare (scurtă alergare în scopul selectării de date (informaţii), strategii, evaluări, finalităţi etc.. O cursă (alergare) prin viaţa ...
Continuare

Educatia ecologica

Necesitatea educatiei ecologice Educaţia ecologică se impune tot mai mult ca o componentă organică a educaţiei generale, a formării personalităţii. Acest demers este determinat de evoluţia civilizaţiei contemporane, ...
Continuare

Educatia fizica - Conceptul si importanta educatiei fizice

Educaţia fizică este o componentă importantă a formării personalităţii, care urmăreşte să asigure dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a organismului. Maxima latină (Juvcnal) „mens sana in corpore sano" (minte sănătoasă în corp sănătos) exprimă pe deplin importanţa educaţiei ...
Continuare

PROSPECTAREA IN SISTEMUL EDUCATIONAL

Dimensiunea prospectivă a educaţiei Perspectiva istorică Până recent, sistemul educaţional a urmărit cu precădere reproducerea constantă şi fidelă a condiţiilor sociale determinante. Confruntată cu realităţile sfârşitului de secol XX şi începutul secolului XXI, educaţia îşi propunea să ...
Continuare

MOTRICITATEA UMANA IN CONTEXT PSIHOPEDAGOGIC

Introducere Mişcarea sau motricitatea este una dintre funcţiile vilale ale omului. Practic, mişcarea este un mijloc de supravieţuire, de adaptare la mediul înconjurător, de dezvoltare, de progres socio-cultural şi economic. Plasarea mişcării, a activităţii motrice umane, într-un context psihopedagogie are ca fundament argumentativ ...
Continuare

DEZVOLTAREA APTITUDINILOR PSIHOMOTRICE LA ELEVI PRIN EXERCITII LE JOCULUI DE BASCHET

REZULTATE ALE ETAPEI CONSTATATIVE Activitatea de educaţie fizică şi sport, prin valenţele sale formative, constituie un mediu favorabil de socializare a elevilor deoarece, la această vârstă, integrarea lor într-un colectiv complex (clasă, grupă, echipă) dezvoltă personalitatea sub toate aspectele, ajutându-i să se integreze mai bine în ...
Continuare

Desfasurarea orelor de Consiliere si orientare

Activitatea de consiliere a elevilor în scopul dezvoltării competenţelor comunicaţionale a vizat iniţial o latură informaţională, axată pe oferirea de informaţii racordate la mecanismele funcţionării comunicării interumane, în general, şi a celei didactice, în particular. Am considerat necesar să introducem în modelul de ...
Continuare

VOLEI - Lovitura de atac

- referat - Fara a minimaliza celelalte discipline sportive, se poate afirma cu certitudine ca voleiul este un joc tehnic, la cel mai inalt grad. Spre deosebire de celelalte jocuri sportive, care presupun alergare, saritura, aruncare si prindere, pastrarea mingii pentru un timp cat mai mic de catre un sportiv, si in care se poate trece direct la joc cu incepatorii, in volei este ...
Continuare

TRASEU TURISTIC ELVETIA

1.Descriere Elvetia Geografie Este un stat federal ,compus din 23 de cantoane ,de aceea se mai numeste si “ tara cantoanelor”si face parte din Europa Centrala. Se invecineaza cu :Germania, Franta, Itaila, Austria si Liechtenstein. Peisajul elvetian caracteristic este legat de un lant muntos inalt situat in zona central-sudica a tarii. Intre varfurile inalte ale Alpilor ...
Continuare

Materiale diverse