Desfasurarea orelor de Consiliere si orientareActivitatea de consiliere a elevilor in scopul dezvoltarii competentelor comunicationale a vizat initial o latura informationala, axata pe oferirea de informatii racordate la mecanismele functionarii comunicarii interumane, in general, si a celei didactice, in particular. Am considerat necesar sa introducem in modelul de interventie formativa si aspecte teoretice, plecand de la premisa ca exista elevi care nu au formate anumite abilitati de comunicare esentiale pentru desfasurarea optima a unor activitati care au in centrul lor comunicarea, datorita absentei informatiilor conexe.

Pentru aceasta, pe parcursul a doua ore alocate Consilierii si orientarii am prezentat elevilor din clasele experimentale materiale cu continut informativ referitor la formele comunicarii, conditii de efkientizare a comunicarii umane, ascultare activa, potentiali factori perturbatori in comunicarea didactica. Discutiile desfasurate cu elevii au fost libere, fara a se crea impresia de ora de curs care pretinde achizitie si evaluare de cunostinte.
in urmatoarele ore alocate consilierii si orientarii elevilor s-a avut in vedere implementarea unui program obiectivat in antrenamentul elementelor de dezvoltare personala, formare de atitudini si abilitati, optimizarea relatiilor interpersonale si insusirea unor modele comportamentale ce faciliteaza integrarea psiho-sociala a individului.
in mod concret, modelul actionai explicit de formare si dezvoltare personala a elevilor prin intermediul lectiilor de Consiliere si orientare a presupus:

- organizarea de activitati specifice consilierii educationale, in scopul educarii personalitatii elevilor, accentuandu-se formarea atitudinii Pozitive fata de sine si ceilalti, dar si dezvoltarea capacitatilor de autocunoastere si intercunoastere (factori ce pot determina evitarea unor blocaje in comunicarea cu ceilalti datorate autoaprecierii/ interaprecierii eronate);

desfasurarea unor activitati cu rol de dezvoltare a abilitatilor de comunicare sau ascultare activa;
stimularea participarii active a elevilor consiliati la rezolvarea propriilor probleme, prin identificarea de solutii de depasire a unor situatii dificile;
impunerea unui climat psihoafectiv pozitiv si incurajarea relationarii deschise profesor-elev si elev-elev.

in ceea ce privesc exercitiile de autocunoastere si inlercunoastere, acestea s-au desfasurat sub forma diverselor activitati aplicative ce au avut drept scop exprimarea unor caracteristici de personalitate si a diverselor tipuri de manifestari comportamentale in situatii variate. Aceste activitati au fost completate de aplicarea unor fise de evidentiere a gradului in care elevii se cunosc si se apreciaza pe sine, dar si a capacitatii acestora de a sesiza si evalua trasaturile celorlalti. Pentru aceasta s-au utilizat instrumente specifice, concepute de noi pe baza sugestiilor unor ghiduri de realizare a lectiilor de Consiliere si orientare pentru elevii de liceu. Dintre aceste instrumente prezentam urmatoarele:

Inventarul aspectelor de personalitate - care a pus in evidenta
capacitatea elevilor de a discrimina intre propriile calitati si
defecte, dar si de a le analiza din perspectiva impactului
favorabil /nefavorabil asupra propriei activitati, reusite sau
nereusite
Cine sunt si cum ma exprim eu- instrument de consiliere care
s-a raportai la o autoevaluare din perspectiva trasaturilor
personale;
Ce competente comunicationale am - instrument de
consiliere care presupune reflectia din perspectiva capacitatii
de a se autoaprecia obiectiv cu privire la competentele
comunicationale detinute, prin prisma raportarii la particularitatile situatiei comunicationale si ale auditoriului;

Ca rezultat al excrcitiilor si antrenamentelor de cunoastere/ autocunoastere s-a creat contextul formativ unde elevii au desfasurat activitati concrete de comunicare, avand de completat ulterior chestionare specifice, destinate identificarii si modelarii competentele comunicationale si relationale ale acestora. Dintre aceste inventare si chestionare aplicate le prezentam pe cele care au constituit si obiect al analizei longitudinale a progresului inregistrat de elevi:

Scala eficacitatii conversatiei (adaptare dupa Canary & Spitzberg, 1989), ce presupune o analiza raportata la o conversatie purtata intre doi colegi de clasa, in special, din punctul de vedere al eficacitatii si utilitatii acesteia; Inventarul anxietatii in comunicare (adaptare dupa Booth-Butterfield&Gould, 1986) - constituie un instrument de masura care vizeaza identificarea manifestarilor si trairilor sustinatorilor unor expuneri realizate in fata unor grupuri mai restranse sau mai largi (o parte dintre aceste expuneri fiind chiar prezentari ale proiectelor de grup). Elevii au avut ocazia sa-si analizeze de mai multe ori diferite prezentari orale, fiind solicitati sa completeze inventarul de fiecare data in care s-au aflat in situatia de a face o prezentare in fata clasei. Informatiile obtinute se raporteaza la capacitatea elevilor de a dialoga, a comunica in cadrul grupului restrans sau in public;
Scala competentei comunicationale (adaptare dupa Spitzberg, B.H., 1988) este destinata masurarii capacitatii de a comunica si relationa cu altii.