finanteCreditele de forfetare

Forfetarea este operaţiunea prin care un vânzător sau prestator de servicii îşi vinde creanţele în valută, rezultate dintr-un contract de vânzare/cumpărare, pe care le are faţă de un cumpărător sau beneficiar, unei societăţi bancare sau instituţii financiare specializate, contra unui cost de forfetare, înainte de ajungerea ...
Continuare

Creditele pentru activitatea de leasing

Leasingul este forma specială de închiriere a bunurilor imobile sau mobile de către societăţi financiare specializate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestei activităţi, către agenţii economici, care, în general, nu dispun de suficiente fonduri proprii sau împrumutate pentru a-şi achiziţiona ...
ContinuareCreditele ipotecare

Creditele ipotecare se pot acorda persoanelor juridice române, care au ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă, industrială sau comercială, precum şi persoanelor juridice române care doresc să construiască locuinţe de serviciu sau de intervenţie pentru salariaţii lor, cât ...
Continuare

Creditele promotori

Creditele promotori se acordă de bănci persoanelor juridice specializate şi autorizate în construcţia şi vânzarea de locuinţe, ce poartă denumirea de promotori imobiliari, în scopul facilitării construirii de locuinţe. Promovarea imobiliară constă în a cumpăra/concesiona suprafeţe de teren, a le parcela şi a construi ...
Continuare

Creditele pentru investitii in completarea surselor proprii

Creditele pentru echipament (investiţii) se acordă în completarea surselor proprii, a surselor din bugetul de stat şi/sau bugetele locale şi din fondurile speciale, necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute în proiectele de investiţii aprobate, pentru: a) realizarea de noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea celor existente, ...
Continuare

Categoriile de credite si principalele lor caracteristici - factoringul

Potrivit legii româneşti (Legea nr.469 din 09 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale), factoringul este un contract încheiat între o parte denumită "aderent", furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii şi o societate bancară sau instituţie financiară specializată, denumită "factor", prin care ...
Continuare

Relatia bancii cu clientii

În condiţiile concurenţei actuale, devine necesară orientarea instituţiilor financiar-bancare, în primul rând, spre menţinerea clienţilor existenţi, şi, doar ulterior, spre atragerea altora noi. Această condiţie s-a impus ca urmare a constatărilor referitoare la nivelul mult mai ridicat al costurilor de atragere a noilor clienţi în ...
Continuare

Marketingul - instrument strategic de realizare al unui management bancar performant

Spre deosebire de firmele din economia reală, băncile nu îşi pot desfăşura activitatea fără utilizarea intensă a marketingului, adică a studiilor de piaţă. Dovadă în acest sens este şi faptul că în toate studiile bancare importante, analize şi rapoarte, o parte componentă distinctă o constituie studiul ...
Continuare

Comunicarea si pregatirea personalului - banca

1. Comunicarea şi capitalul uman Capitalul uman nu se limitează la desfăşurarea unei munci / activităţi, mai bine sau mai puţin bine. Pentru ca potenţialul de a munci să se valideze în calitate de capital uman, indivizii trebuie să comunice acest lucru, la fel după cum trebuie şi să li se comunice. Concret, ...
Continuare

VIRAMENTUL

Viramentul este un procedeu bancar special de plată fără numerar, efectuat prin transferul unei sume de bani în monedă naţională sau în valută, din contul celui care dispune plata (ordonatorul) în contul beneficiarului care încasează, acest lucru însemnând debitarea contului primului şi creditarea contului celuilalt. În România, utilizarea ...
Continuare

SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE

Continutul cheltuielilor publice Prin cheltuiele publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare în fiecare perioada. Cheltuielile publice exprima relatii economico - sociale în forma baneasca care se manifesta între ...
Continuare

Sistemul bancar – domeniu specific de exercitare a managementului bancar

1.1.Organizarea sistemului financiar-bancar Organizarea sistemului financiar-bancar se bazează pe structura instituţională a spaţiului financiar şi monetar, centrată pe cele cinci componente: Banca Centrală, băncile, alte instituţii de credit, Trezoreria şi piaţa financiară, evidenţiind rolul organizatoric şi ...
Continuare

Diagnosticul financiar pe baza ratelor de rentabilitate

La nivelul întreprinderii pot fi puse în evidenţă mai multe rate de rentabilitate, de structură sau de rotaţie. Ele se pot determina ca raport între efecte şi eforturi şi pot fi exprimate în procente, în zile sau în mărimi absolute. Rata de rentabilitate are trei forme: 1. Rata de reantabilitate comercială 2. Rata de reantabilitate ...
Continuare

Analiza pragului de rentabilitate (punct mort,critic)

În analiza pragului de rentabilitate trebuie să ţinem seama de cheltuielile fixe şi cele variabile, deoarece cheltuielile variabile variază direct proporţional cu cifra de afaceri, pe când cele fixe nu sunt influenţate de modificarea cifrei de afaceri. Analiza pe baza pragului de rentabilitate ne oferă posibilitatea de a da răspunsuri la mai multe ...
Continuare

Analiza pe baza echilibrului financiar

- acest tip de analiză se bazează pe o nouă concepţie a întreprinderii, aceea că întreprinderea este acea entitate economică şi financiară care îndeplineşte următoarele funcţii: 1. Funcţia de producţie 2. Funcţia de consum 3. Funcţia de personal (resurse umane) 4. Funcţia de investire şi dezinvestire - ...
Continuare

Rolul gestiunii financiare

Geatiunea financiară urmăreşte maximizarea valorii intreprinderii, urmărind următoarele: 1. Maximizarea profitului şi a calităţii intreprinderii; 2. Maximizarea valorii implică protecţia şi conservarea patrimoniului, respectiv menţinerea lichidităţii (capacitatea întreprinderii de a-ţi plăti datoriile la ...
Continuare

Analiza expres a datoriilor pe termen lung

Voi efectua analiza expres a datoriilor întreprinderii S.R.L.”Glorinal” conform informaţiilor din raportul financiar al acesteia. Tabelul 9. Evaluarea generală a datoriilor Tipul datoriilor La inceputul anului La sfîrşitul anului Abaterea (±) Sporul creşterii, % 1.Datorii pe termen lung, lei 55929130 88598204 +32669072 58.41 2.Datorii pe termen scurt, ...
Continuare

Materiale finante