Referate finante - referatele de care ai nevoieVIRAMENTUL

Viramentul este un procedeu bancar special de plată fără numerar, efectuat prin transferul unei sume de bani în monedă naţională sau în valută, din contul celui care dispune plata (ordonatorul) în contul beneficiarului care încasează, acest lucru însemnând debitarea contului primului şi creditarea contului celuilalt. În România, utilizarea viram ...
Continuare

SISTEMUL CHELTUIELILOR PUBLICE

Continutul cheltuielilor publice Prin cheltuiele publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii considerate prioritare în fiecare perioada. Cheltuielile publice exprima relatii economico - sociale în forma baneasca care se manifesta între st ...
Continuare

Sistemul bancar - domeniu specific de exercitare a managementului bancar

1.1.Organizarea sistemului financiar-bancar Organizarea sistemului financiar-bancar se bazează pe structura instituţională a spaţiului financiar şi monetar, centrată pe cele cinci componente: Banca Centrală, băncile, alte instituţii de credit, Trezoreria şi piaţa financiară, evidenţiind rolul organizatoric şi reglemen ...
Continuare

Diagnosticul financiar pe baza ratelor de rentabilitate

La nivelul întreprinderii pot fi puse în evidenţă mai multe rate de rentabilitate, de structură sau de rotaţie. Ele se pot determina ca raport între efecte şi eforturi şi pot fi exprimate în procente, în zile sau în mărimi absolute. Rata de rentabilitate are trei forme: 1. Rata de reantabilitate comercială 2. Rata de reantabilitate economică 3 ...
Continuare

Analiza pragului de rentabilitate (punct mort,critic)

În analiza pragului de rentabilitate trebuie să ţinem seama de cheltuielile fixe şi cele variabile, deoarece cheltuielile variabile variază direct proporţional cu cifra de afaceri, pe când cele fixe nu sunt influenţate de modificarea cifrei de afaceri. Analiza pe baza pragului de rentabilitate ne oferă posibilitatea de a da răspunsuri la mai multe într ...
ContinuareAnaliza pe baza echilibrului financiar

- acest tip de analiză se bazează pe o nouă concepţie a întreprinderii, aceea că întreprinderea este acea entitate economică şi financiară care îndeplineşte următoarele funcţii: 1. Funcţia de producţie 2. Funcţia de consum 3. Funcţia de personal (resurse umane) 4. Funcţia de investire şi dezinvestire - ...
Continuare

Rolul gestiunii financiare

Geatiunea financiară urmăreşte maximizarea valorii intreprinderii, urmărind următoarele: 1. Maximizarea profitului şi a calităţii intreprinderii; 2. Maximizarea valorii implică protecţia şi conservarea patrimoniului, respectiv menţinerea lichidităţii (capacitatea întreprinderii de a-ţi plăti datoriile la mome ...
Continuare

Analiza expres a datoriilor pe termen lung

Voi efectua analiza expres a datoriilor întreprinderii S.R.L."Glorinal" conform informaţiilor din raportul financiar al acesteia. Tabelul 9. Evaluarea generală a datoriilor Tipul datoriilor La inceputul anului La sfîrşitul anului Abaterea (±) Sporul creşterii, % 1.Datorii pe termen lung, lei 55929130 88598204 +32669072 58.41 2.Datorii pe termen scurt, lei 5250027 848851 ...
Continuare

Analiza pasivului bilantului contabil

2.1 Analiza capitalului propriu Dat fiind faptul că sursa iniţială de finanţare a patrimoniului întreprinderii o constituie capitalul propriu, în continuare vom efectua o analiză mai aprofundată a acestuia. Capitalul propriu reprezinta marimea ramasa in activele intreprinderii dupa sacaderea datoriilor. Ca obiect al analizei , c ...
Continuare

Aspectele teoretice generale ale analizei economico-financiare a intreprinderii

1.1.Definirea, continutul Analizei Financiare Analiza financiară ca fiind un studiu metodic al situaţiei şi evoluţiei unei întreprinderi privind structura sa financiară şi rentabilitatea, pornind de la bilanţ, contul de rezultat şi de la toate celelalte informaţii oferite de întreprindere sau care pot fi obţinute referitor la întreprindere # ...
Continuare

Curtea de Conturi

Apare prin sec.XIX, fiind o institutie a statului de drept. Primele Curti de Conturi au fost infiintate in prima jumatatea a sec. XIX, in Austria (1809), in Franta 1807, in Bavaria 1812, Prusia 1824, Spania 1851. b2x11xl Curtea de conturi este o institutie cu mare traditie in tara noastra, avand o istorie de peste 135 de ani. Primul proiect de infiintare a curtii de conturi este legea din 8 ian ...
Continuare

TAXELE LOCALE

Bugetele locale îşi formează o bună parte din veniturile lor prin perceperea unui număr important de taxe. Aşa cum am menţionat deja,taxele sunt plăţi efectuate de persoane fizice şi juridice pentru serviciile specifice de care beneficiază din partea anumitor instituţii sau autorităţi publice. Ca # ...
Continuare

IMPOZITELE LOCALE

Orice comunitate locală este confruntată cu apariţia numeroaselor cheltuieli legate de asiguararea bunăstării propriilor cetăţeni,astfel încât este pusă în situaţia de a-şi analiza politica de venituri pe care o duce pentru a găsi resursele necesare în vederea acoperirii lor.Dintre aceste resurse ,impozitele locale au inci ...
Continuare

BUGETUL LOCAL - studiu de caz la nivelul judetului Buzau

Sistemul bugetar al fiecărei ţări cuprinde ansamblul relaţiilor şi al formelor organizatorice prin care se asigură formarea,repartizarea şi utilizarea fondurilor bugetare. Problema esenţială a structurii oricărui sistem bugetar derivă din ierarhizarea dreptului de decizie asupra folosirii resurselor bugetare,care im ...
Continuare

IMPOZITE SI TAXE-NOTIUNI GENERALE

1.1. DEFINIREA NOŢIUNILOR DE IMPOZITE ŞI TAXE Impozitul este cea mai importantă şi totodată cea mai veche resursă financiară, originile sale fiind legate de existeanţa statului şi a banilor. Etimologic, cuvântul ,,impozit" provine din limba latină de la ,,impositum", care semnifică obligaţie publica. D ...
Continuare

Opinia Auditorului -audit financiar

Este partea in care se prezinta concluzia sau setul de concluzii si recomandari pe care auditorul le adreseaza celui care i-a solicitat realizarea activitatii de audit. Pentru formularea acestei opinii auditorul trebuie sa asigure utilizatorul sau publicul ca a raspuns urmatoarelor cerinte : 1.a obtinut toate informatiile necesare scopului asa cum acesta a fost stabilit. 2.informatiile analiz ...
Continuare

Pragul de semnificatie in audit

In momentul efectuarii unei actiuni de audit, auditorul trebuie sa acorde o atentie deosebita pragului de semnificatie si legaturii acesteia cu riscul de audit. Pragul de semnificatie poate fi considerat nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta atat regularitatea si sinceritatea conturilor anuale cat si imaginea fidela a r ...
Continuare

APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII ; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI

6.1 Situaţiile financiare ale unei întreprinderi se vor semna de persoana însărcinată cu elaborarea acestora. 6.2 Situaţiile financiare ale unei întreprinderi vor fi însuşite de consiliul de administraţie, semnate în numele consiliului de preşedintele acestuia şi aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. 6.3 Co ...
Continuare

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INTREPRINDERII

3.1 Fiecare întreprindere are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. 3.2 Situatiile financiare anuale trebuie să cuprindă : a) Bilanţul b) Contul de profit şi pierdere c) Situaţia fluxurilor de trezorerie, d) Note la conturile anuale 3.3 Situatiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a patrimon ...
Continuare

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII (BEI)

Banca Europeană de Investiţii este instituţia financiară a Uniunii Europene şi a fost stabilită în condiţiile Tratatului de la Roma. Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost înfiinţată prin Tratatul de la Roma, fiind un institut de finanţare al Uniunii Europene. Prin promovarea unei dezvoltări echilibrate a înt ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate finante

1 2 3 4Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani