Rolul gestiunii financiare referat
Geatiunea financiara urmareste maximizarea valorii intreprinderii, urmarind urmatoarele:
1. Maximizarea profitului si a calitatii intreprinderii;
2. Maximizarea valorii implica protectia si conservarea patrimoniului, respectiv mentinerea lichiditatii (capacitatea intreprinderii de a-ti plati datoriile la momentul cutrent) si solvabilitatii (capacitatea intreprinderii de a-ti plati datoriile la incheierea exercitiului) firmei;
3. Gestiunea financiara urmareste aplicarea instrumentelor care sa asigure o protectie adecvata impotriva riscurilor (economice, financiare, de faliment)V = valoarea firmei
t = 1 .. n = durata de viata economica
t = profiturile anuale viitoare
k = rata de actualizare
V = valoarea reziduala, adica ceea ce se asteapta sa se obtina la scoaterea din functiune.

Valoarea firmei este influentata in mod pozitiv de profit si de patrimoniul firmei, iar in sens negativ de riscurile manifestate la nivelul intreprinderii.
Analiza financiara urmareste realizare:
. diagnosticului pe termen scurt prin utilizarea indicatorilor de echilibru financiar, static si dinamic;
. diagnosticul rentabilitatii si al riscului, aici urmarindu-se ratele de rentabilitate, lichiditatea si solvabilitatea, dar si indicatori care se refera la riscurile la nivelul intreprinderii: coeficientul efectului de levier de exploatare, coeficientul efectului de levier financiar, riscul de faliment va fi evaluat pe baza metodei sconturilor, metodei Bancii Centrale a Frantei, modelul Conan-Holden;
. urmareste determinarea politicii de finantare pe termen scurt, mediu si lung (decizia de investitii - pe termen lung, determinarea surselor de finantare ale ciclului de exploatare - pe termen scurt).Analiza indicatorilor de echilibru financiar


Forma bilantului lista:

A. Active imobilizate (necorporale, corporale, financiare)
B. Active ciculante (numite si active curente)
C. Cheltuieli inregistrate in avans (drepturi asupra unor terti)
D. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mica de un an (pe termen scurt, curente, temporale)
E. Active circulante (curente) nete sau Datorii curente nete: B+C-D-I
F. Total activ - Datorii curente = Capitaluri permanente
G. Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an
H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (datorii sau obligatii)
I. Venituri inregistrate in avans
J. Capitaluri si rezerve

Indicatorii:

1. Situatia neta: adica capitalul propriu

SN = Active totale - Datorii totale

. daca SN este pozitiv si crescator, acesta va evidentia o situatie financiara la nivelul intreprinderii, reflectand o gestiune economica sanatoasa, fiind consecinta reinvestirii unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulare baneasca; aceasta inseamna ca valoarea firmei creste;
. daca SN este negativ firma se poate afla intr-o situatie de prefaliment, datorita incheierii cu pierderi a exercitilor anterioare si acoperirii pierderilor prin utilizarea in totalitate a capitalurilor proprii, partea ramasa neacoperita ramanand in sarcina creditorilor, ca urmare a asumarii riscurilor de insolvabilitate;
. daca SN = 0 este o situatie de echilibru perfect intre datorii si active (nu se poate realiza in practica, deoarece ar insemna ca nu mai exista capital propriu).

2. Fondul de rulment:
FR = Active circulante (curente) - Datorii pe termen scurt
(nevoi temporale) (resurse temporale)


. daca FR este pozitiv inseamna ca activele circulante depasesc datoriile curente, adica exista posibilitatea transformarii in lichiditati a activelor circulante pe termen scurt, ceea ce permite rambursarea datoriilor si degajarea unor lichiditati suplimentare; este considerata o situatie favorabila din punct de vedere al solvabilitatii intreprinderii;
. daca FR este negativ inseamna ca activele sunt insuficiente pentru a acoperi rambursarea datoriilor pe termen scurt, reprezentand o stare de dezechilibru la nivelul firmei si o situatie nefavorabila din punct de vedere al solvabilitatii intreprinderii;
. daca FR = 0 inseamna ca exista echilibru perfect intre activele circulante si datoriile pe termen scurt, fiind o situatie ipotetica.

FR = Capital permanent - Active imobilizate
(resurse permanente) (nevoi permanente)

. daca FR este pozitiv inseamna ca, capitalul permanent finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea in totalitate a activelor imobilizate; aceasta situatie evidentiaza FR ca o expresie a realizarii echilibrului pe termen lung si ca participare la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt;
. daca FR este negativ inseamna ca, capitalul permanent este insuficient pentru acoperirea activelor imobilizate, ceea ce reflecta obtinerea unei parti din resursele temporale pentru acoperirea nevoilor permanente; situatia reflecta un dezechilibru financiar si poate fi considerata o situatie alarmanta pentru firmele cu activitate industriala ;
. daca FR = 0 inseamna ca, capitalul permanent este egal cu activele imobilizate, aceasta fiind o situatie ipotetica deoarece trebuie sa existe o armonizare perfecta intre activele imobilizate si capitalul permanent.

Din punct de vedere al structurii capitalului permanent, fondul de rulment are 2 componente:
Fr propriu = Capital propriu - Active imobilizate

FR imprumutat (strain) = FR - Fr propriu

3. Nevoia de fond de rulment:

NFR = Active circulante (exclusiv activele de trezorerie) - Datorii pe termen scurt (exclusiv pasivele de trezorerie)

Active de trezorerie: disponibilitati, valori mobiliare de plasament (clasa 5)
Pasive de trezorerie: credite (linii de finantare deschise), soldurile creditoare al conturilor la banci

. daca NFR este pozitiv inseamna ca activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt; este considerata o situatie normala numai daca este rezultatul unei politici de investitii care sa conduca la cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare; in caz contrar va evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si a creantelor si exigibilitatea datoriilor pe termen scurt (relaxarea incasarilor si urgentarea platilor);
. daca NFR este negativ avem de-a face cu un surplus de resurse temporale fata de nevoile temporale; poate fi considerata o situatie favorabila daca este rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si al angajarii unor datoriipe un termen mai lung, adica se urgenteaza incasarile si se relaxeaza platile; NFR se transforma in sursa de finantare deoarece va finanta FR si trezoreria neta; daca nu este rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si al angajarii unor datoriipe un termen mai lung, atunci situatia va fi nefavorabilaexista chiar riscul unor rupturi in activitatea de aprovizionare, de reinnoire a stocurilor si de realizare a productiei.

Copyright © Contact | Trimite referat