Referate contabilitate - referatele de care ai nevoie

REGISTRELE DE CONTABILITATE

Potrivit legii contabilitatii, aprobate in anul 1991, precum si Regulamentului privind aplicarea acesteia, registrele utilizate in contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare.Asociatiile familiale, care au autorizatie sa desfasoare activitati independente, inregistreaza activitatile lor economice in "Registrul jurnal de incasari si plati". Registrul jurnal este ...
Continuare

Registre obligatorii in derularea unei afaceri

Pentru a infiinta societatea comerciala trebuie sa intocmiti si sa depuneti un dosar la Registrul Comertului; acesta va va elibera certificatul de inmatriculare al societatii. Dosarul trebuie sa cuprinda: - dovada rezervarii de denumire a societatii; - dovada actului de spatiu; - declaratie pe proprie raspundere a asociatilor si administratorilor, - cazierele fiscale ale acestora; - ...
Continuare

PRINCIPII SI REGULI CONTABILE

PRINCIPIILE CONTABILE 5.1 Conform prevederilor pct. 5.10 de mai jos, evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale unei întreprinderi trebuie să fie efectuată în acord cu principiile prezentate la pct. 5.2 - 5.9. 5.2 Principiul continuităţii activităţii. Acesta presupune că întreprinderea şi continuă în mod normal func&# ...
Continuare

EXERCITIUL FINANCIAR

2.1. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării, potrivit legii, la Registrul Comerţului. ...
Continuare

CONTABILITATEA INTREPRINDERII

Moneda 1.1 Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare, întreprinderile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o monedă stabil ...
Continuare
FISA POSTULUI CONTABIL

FISA POSTULUI Nr. .... Titulatura postului: contabil Status-ul postului: ¨ vacant x ocupat: Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul Cod C.O.R.: 343302 Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei Departamentul: financiar-contabil Titulatura postului imediat superior: director economic si/sau titulatura unui alt post ierarhic super ...
Continuare

Particularitati ale contabilitatii marfurilor la o intreprindere comerciala cu amanuntul.

S.C. Metro-Car S.A. cu capital social de având sediul in Călăraşi, strada "Prelungirea Bucureşti" nr. 4 comercializează maşini şi utilaje agricole pentru persoane fizice şi juridice. A. CAZUL INVENTARULUI PERMANENT O societate comerciala cu activitate de desfacere a mărfurilor cu amănuntul dispune la începutu ...
Continuare

Documente specifice contabilitatii marfurilor la pret cu amanuntul

CHITANŢĂ Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare. Tipărit în carnete cu câte 100 de file. 1. Serveşte ca: - document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casierie; - document justificativ de înregistrare în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi în contabilitate. 2. Se întocmeşte ...
Continuare

Contabilitatea sinteza si analitica a marfurilor la pret cu amanuntul

Contabilitatea circulatiei mărfurilor atăt en gros, cat şi en detail se organizează cu ajutorul a două conturi sintetice de gradul I, 371 ,,Mărfuri" şi 378 ,,Diferente de preţ la mărfuri, care constituie grupa 37 ,,Mărfuri" din cadrul clasei a 3-a ,,Conturi de stocuri şi producţie in curs de execuţie". Contul 371 ,,Märfuri" este de activ şi reflectă in ...
Continuare

Metode de organnizare a contabilitatii marfurilor

Metodele de organizare a contzabilităţii mărfurilor sunt : 1. Metoda inventarului permanent: . Metoda inventarului permanentla cost de achiziţie . Metoda inventarului permanent la cost standard . Metoda inventarului permanent la pręt de vânzare 2. Metoda inventarului intermitent Metoda inventarului permanent Metoda inventarului permanent asigură cunoa ...
Continuare

Delimitari si structuri contabile privind marfurile

Mărfurile reprezintă o categorie importantä de stocuri, care, în circuitul lor de la producätori păna la consumatori, generează un volum foarte mare de operaţii economico-financiare ce se efectuează prin intermediul unui număr deosebit de mare agenţi economici, cu diferite profiluri de activitate comercială. Astfel, se poate considera că există 3 categorii importante de u ...
Continuare

Conturi

Contabilitatea studiază structura şi schimbările în structura patrimoniului. După cum am văzut şi mai sus, patrimoniul este alcătuit din drepturi, obligaţii şi bunuri.Din punct de vedere contabil, drepturile se referă la sume care trebuiesc încasate, obligaţiile la sume care trebuiesc plătite, iar bunurile la obiecte sau servicii achizi&# ...
Continuare

Sistemul de contabilitate românesc

Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii economice complexe, care se obţin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse şi care sunt necesare pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii economice.Un sistem este definit ca un ansamblu de oameni, maşini, programe şi procedee, al c ...
Continuare

CONTABILITATEA OPERATIILOR EFECTUATE PRIN CONTUL CURENT LA F.R.C. CARACAL

Contabilitatea, ca parte a sistemului informaţional economic a devenit pe plan mondial un instrument de informare, control si previziune de neînlocuit. Organizarea contabilităţii financiare la nivelul unitatilor economice este influenţata in funcţie de tipurile de întreprinderi si activitatea acestora, aspecte ale organizării si funcţionarii întreprinderii in co ...
Continuare

METODE DE AUDITARE SI MODALITATI DE CONTROL A CONTURILOR

Controlul conturilor presupune untilizarea unor foi de lucru asupra conturilor de bilant si asupra rezultatelor financiare. Posibilitatea auditorului de a exprima o opinie privind intocmirea situatiilor financiare sub toate aspectele semnificative, conform cu un cadru general de raportare financiara, implica parcurgerea mai multor etape: 1. Acceptarea angajamentului de audit; 2. Orientarea si p ...
Continuare

AUDITAREA SI CONTROLUL CONTURILOR

PLANIFICAREA MISIUNII SI STABILIREA OBIECTIVELOR URMARITE Conform definitiei auditului intern, "auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajuta aceasta entitate sa isi atinga obi ...
Continuare

OPERATII CONTABILE PRIVIND PRODUSELE FINITE

I. Operatii privind intrarea si iesirea din gestiune a produselor a produselor finite , in cazul utilizarii inventarului permanent In cazul utilizarii inventarului permanent , toate operatiile privind intrarea de produse finite se inregistreaza la costuri de productie efective sau la preturi standard ( prestabilite ) , in debitul contului 345 " Produse finite " si toate operatiile de iesire din g ...
Continuare

METODE UTILIZATE IN CONTABILITATEA STOCURILOR

Unitatile patrimoniale pot sa-si organizeze contabilitatea stocurilor utilizand fie metoda inventarului permanent , fie metoda inventarului intermitent . A) Metoda inventarului permanent Metoda inventarului permanent in contabilitate pesupune ca in conturile de stocuri se inregistreaza toate operatiile de intrare a stocurilor ( cantitativ si valoric ) evaluate la pret de achizitie , cost de prod ...
Continuare

CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE

PRODUSELE FINITE Activitatea desfasurata de agentii economici din sfera productiei materiale se concretizeaza n obtinerea de produse finite , semifabricate , produse reziduale , lucrari si servicii . Daca la sfarsitul perioadei de gestiune productia nu este finalizata , ea va îmbraca forma productiei neterminate sau in curs de executie . Activele circulante Activele circulante sunt bunuri con ...
Continuare

Contabilitatea capitalurilor

. Delimitarea si structurile privind capitalurile I. Cantabilitatea capitalurilor proprii II. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli III. Contabilitatea datoriilor pe termen lung IV. capitalurile exprima sursele de finantare cu caracter stabil ale valorilor economice constituite ca activ patrimonial al intreprinderii (?). determinativul "stabil" marcheaza prezenta acest ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate contabilitate

1 2

Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani