contabilitateContabilitatea stocurilor de materiale consumabile

Contabilitatea stocurilor cuprinde ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale , destinate spre vânzare în acceiaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie , consumate la prima utilizare. În cadrul stocurilor propriu-zise se cuprind : • materiile prime • materiale consumabile • materiale de natura ...
Continuare

Registrele contabile

Reprezinta instrumente ale contabilitatii prezentate sub forma unor fise, caiete sau situatii ale caror continut si liniatura difera in raport de natura informatiilor pe care le prezinta. Registrele contabile reprezinta fisierul de date sau stocatori de informatii referitoare la starea si la modificarea situatiei elementelor patrimoniale si a rezultatelor obtinute de unitatea ...
Continuare

Balanta de verificare sau balanta conturilor

Balanta de verificare este un procedeu specific contabilitatii, est eun instrument de verificare si control prin intermediul caruia se realizeaza o treapta necesara in activitatea de informare contabila. In acelasi timp cu ajutorul balantei de verificare se creaza premizele prelucrarii unor informatii si indicatori necesari activitatii de management; cu ajutorul balantei de verificare pot fi ...
Continuare

Clasificarea conturilor

Totalitatea conturilor utilizate de catre contabilitate alcatuiesc planul de conturi care permite sistematizarea acestui numar mare de conturi pe clase si grupe. Aceasta clasificare permite cunoasterea continutului economic si a functiei contabile pentru grupele de conturi si pentru fiecare cont in parte. Conturile se clasifica dupa urmatoarele criterii: 1)dupa functia contabila: *conturi de ...
ContinuareReguli de functionare ale contului

Urmaresc stabilirea urmatoarelor elemente referitoare la conturi: *soldul initial sau existentul de bilant la inceputul perioadei; *modificarile suportate de conturi sub forma cresterilor si a scaderilor inregistrate in D si C; *stabilirea soldurilor finale la sfarsitul perioadei. In conformitate cu legislatia in vigoare deschiderea conturilor la inceputul fiecarui exercitiu financiar se ...
Continuare

Schema verticala a bilantului indicatorului

Potrivit schemei verticale a bilantului indicatorul care ne ofera informatii cu privire la agentul economic este situatia neta determinata ca diferenta intre activele totale detinute de societate si datoriile acesteia. Bilantul se determina astfel: 1)Active imobilizate – grupa in cadrul careia se diferentiaza capitolele: *imobilizari necorporale cu posturile: brevete, licente , cheltuieli de ...
Continuare

Capitaluri straine (datorii , obligatii)

Reprezinta surse atrase sau imprumutate de catre agentul economic care provin de la alte persoane fizice sau juridice si care se impart in: • datorii comerciale; • datorii salariale; • datorii fata de bugetul asigurarilor sociale; • datorii fata de actionari; • datorii fata de bugetul statului; • datorii fiscale . Datorii comerciale sunt inregistrate in contabilitate sub forma ...
Continuare

Investitii financiare pe termen scurt

Reprezinta acele valori economice investite in capitalul unor societati cu scopul obtinerii de profit. Ele sunt concretizate in actiuni si obligatiuni. Actiunile reprezinta hartii de valoare care atesta participarea actionarilor la capitalul unei societati. Actiunile pot fi: *proprii – rascumparate de pe piata la cost de achizitie in vederea anularii lor; *revandute - catre actionari sau ...
Continuare

Activele imobilizate necorporale

Activele imobilizate necorporale reprezinta cheltuieli de natura nemateriala care sunt inregistrate in contabilitate sub forma urmatoarelor elemente: *cheltuieli de constituire sunt cheltuieli efectuate de unitatea patrimoniala cu ocazia infiintarii sau dezvoltarii sociatatii si sunt alcatuite din cheltuieli de inregistrare, cheltuieli de inmatriculare la registrul comertului, cheltuieli de ...
Continuare

Obiectul si metoda contabilitatii

Conform legii contabilitatii obiectul sau de studiu este reprezentat de reflectarea in expresie valorica a bunurilor, a drepturilor si a obligatilor ce apartin unei persoane fizice sau juridice. Conform conceptiei juridice obiectul de studiu al contabilitatii este reprezentat de evidenta in expresie valorica sau baneasca a existentei si a miscarii patrimoniului privit ca un ansamblu de ...
Continuare

Contabilitatea – componenta a sistemului informational-economic

Bazele contabilitatii au fost puse in anul 1494 de catre Luca Paciollo in lucrarea intitulata “Tratat de contabilitate in partida dubla” care a pus bazele contabilitatii europene. In Romania contabilitatea a fost introdusa prin lege in 1861 cand a fost introdus sistemul contabilitatii publice fiind infiintate scoli profesionale si comerciale de contabilitate. In 1913 a fost infiintata ...
Continuare

Tipologia opiniei de audit

• După terminarea tuturor procedurilor de audit, verificarea evenimentelor ulterioare închiderii exerciţiului şi acumularea probelor finale, auditorul trebuie să elaboreze concluzia, conform căreia situaţiile financiare sunt prezentate sau nu în conformitate cu cadrul general de raportare financiară. • Astfel, auditorul trebuie să ...
Continuare

Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

• Cadrul general stabileşte conceptele de bază ce stau la baza întocmirii şi prezentării situaţiilor financiare pentru utilizatori externi, fără a reprezenta el însuşi un standard de contabilitate. • Cadrul general îşi propune să răspundă la o serie de întrebări privind activitatea complexă de raportare a ...
Continuare

Estimarea riscurilor legat de control

În vederea formării unei opinii privind situaţiile financiare, auditorul apelează la proceduri care îi permit să obţină un grad rezonabil de asigurare că acestea sunt corect întocmite în toate punctele esenţiale. Verificarea tuturor aspectelor cu privire la situaţiile financiare trebuie să ţină seama de existenţa permanentă ...
Continuare

REGISTRELE DE CONTABILITATE

Potrivit legii contabilitatii, aprobate in anul 1991, precum si Regulamentului privind aplicarea acesteia, registrele utilizate in contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare.Asociatiile familiale, care au autorizatie sa desfasoare activitati independente, inregistreaza activitatile lor economice in „Registrul jurnal de incasari si plati”. Registrul jurnal ...
Continuare

Registre obligatorii in derularea unei afaceri

Pentru a infiinta societatea comerciala trebuie sa intocmiti si sa depuneti un dosar la Registrul Comertului; acesta va va elibera certificatul de inmatriculare al societatii. Dosarul trebuie sa cuprinda: - dovada rezervarii de denumire a societatii; - dovada actului de spatiu; - declaratie pe proprie raspundere a asociatilor si administratorilor, - cazierele fiscale ale acestora; - ...
Continuare

PRINCIPII SI REGULI CONTABILE

PRINCIPIILE CONTABILE 5.1 Conform prevederilor pct. 5.10 de mai jos, evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale unei întreprinderi trebuie să fie efectuată în acord cu principiile prezentate la pct. 5.2 – 5.9. 5.2 Principiul continuităţii activităţii. Acesta presupune că întreprinderea şi continuă în mod normal ...
Continuare

EXERCITIUL FINANCIAR

2.1. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării, potrivit legii, la Registrul ...
Continuare

CONTABILITATEA INTREPRINDERII

Moneda 1.1 Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. Pentru necesităţile proprii de informare, întreprinderile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare şi într-o monedă ...
Continuare

Materiale contabilitate