jurnalismPublicitatea - criteriile de selectare a mediilor publicitare

Publicitatea reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace utilizate în activitatea de piaţă a unei firme, având scopul de prezentare şi promovare non-personală a unor idei, bunuri materiale sau servicii în rândul diverselor categorii de piblic. Definirea publicităţii : publicitatea reprezintă totalitatea acţiunilor care au drept scop ...
Continuare

Autoreglementarea relatiilor publice

Codurile deontologice Ca orice domeniu profesional, şi relaţiile publice îşi au propriile coduri etice şi standarde proprii de desfăşurare a activităţii. Codurile etice privind exercitarea profesiei de relaţionist oferă îndrumări şi, în unele cazuri, un argument împotriva presiunilor de la locul de muncă. Codurile etice pot ...
Continuare

Valorile profesiei de relationist

Pentru ca specialistul în relaţii publice să fie un adevărat profesionist, activitatea lui trebuie să se caracterizeze prin: a) independenţă; b) responsabilitate faţă de societate şi interesul public; c) grija pentru competenţa şi onoarea acestei profesii; d) loialitate mai mare faţă de standardele profesionale şi ...
Continuare

Deontologia relatiilor publice

De multe ori atunci când se vorbeşte despre etica relaţiilor publice se spune că însăşi sintagma „etică în relaţiile publice” este o contradicţie în termeni, un oximoron, adică, fie exprimă ceva imposibil, fie o minciună. Relaţiile publice sunt asociate, deseori, cu un comportament lipsit de etică: minciună, manipulare, ...
Continuare

Mijloace de autoreglementare a presei

Autoreglementarea presei poate fi realizată prin mai multe mijloace şi procedee. Ea este asigurată prin coduri deontologice, carte a drepturilor şi îndatoririlor, reglementări interioare, manuale de redactare (style books, în ţările anglo-saxone), consilii de presă etc. J. Leprette şi H. Pigeat realizează următoarea clasificare a ...
Continuare

Valorile profesiei de jurnalist - autoreglementarea mass-media

Valorile profesiei de jurnalist Printre valorile fundamentale ale profesiei de jurnalist se numără: a) libertatea de exprimare şi opinie, b) onestitatea în culegerea şi prezentarea informaţiilor, c) independenţa şi integritatea profesională. a) Libertatea de exprimare şi de opinie este esenţială pentru activitatea de presă. Ea ...
Continuare

Deontologia profesionala - valorile profesionale, deontologia profesieie de jurnalist

1. Deontologia profesională Termenul deontologie a fost utilizat pentru prima dată de filosoful englez Jeremy Bentham, pentru a denumi astfel ştiinţa moralităţii, într-o lucrare din 1834 care poartă acest titlu. Astfel, prin deontologie era desemnată o ramură a eticii, preocupată de problemele obligaţiei morale . Etimologic, termenul ...
Continuare

Evolutia presei tiparite - diversificarea si expansiunea celei de-a "patra puteri". tiparul. scurt istoric

Primul tipar a fost presa de lemn inventată de Gutenberg, în anii 1442-l443. Acest mecanism a fost folosit până la începutul secolului al XIX-lea. în anul 1900, Charles Stanhope a experimentat la Londra, prima presă de metal. Cu timpul, presele acţionate manual nu mai satisfac. Inginerul Hoe din New York concepe prima maşină de tipărit, care realiza 2.000 de ...
Continuare

Tehnici de investigatie - Ancheta si jurnalismul de investigatie

Mitul ziaristului de investigaţie nu este o invenţie „gazetărească”. Fiecare debutant visează să treacă cât mai repede la editorial şi anchetă. Să treacă deci la genurile care aduc rapid notorietate şi prestigiu. Din păcate, lucrurile nu sunt atât de simple. Pe lângă o bogată experienţă în domeniu, ...
Continuare

VIZITA SI VOIAJUL DE PRESA

1. Caracteristici generale Vizita şi voiajul de presă reprezintă alte tehnici de comunicare fiind, de fapt, extensii ale conferinţei de presă. Le vom prezenta împreună deoarece ambele au ca obiectiv central deplasarea jurnaliştilor într-un anumit loc (sediul unei organizaţii, un şantier, un spaţiu în care : lansează un nou produs, o ...
Continuare

Desfasurarea conferintei de presa

Această secvenţă cuprinde mai multe momente importante: -primirea jurnaliştilor; -deschiderea conferinţei; -discursul reprezentantului organizaţiei; -întrebările; -închiderea conferinţei; -dialogul informai (cafeaua şi răcoritoarele). 2.1. Primirea jurnaliştilor La intrarea în sala de conferinţă, jurnaliştii vor fi ...
Continuare

Materiale jurnalism