Analiza expres a datoriilor pe termen lung
Voi efectua analiza expres a datoriilor intreprinderii S.R.L."Glorinal" conform informatiilor din raportul financiar al acesteia.

Tabelul 9. Evaluarea generala a datoriilor
Tipul datoriilor La inceputul anului La sfirsitul anului Abaterea (±) Sporul cresterii, %
1.Datorii pe termen lung, lei 55929130 88598204 +32669072 58.41
2.Datorii pe termen scurt, lei 5250027 8488510 +3238483 61.68
2.1.inclusiv comerciale, lei 3610386 5401468 +1791082 49.61
3.Total datorii, lei 61179157 97086714 +35907557 58.69


Sursa:[Datele din tabelul 9 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza datoriilor pe termen lung pe anul 2005

Sursa:[Datele din tabelul 9 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza datoriilor pe termen lung pe anul 2006
Concluzie: In perioada de gestiune intreprinderea SA"Ago-Dacia" a inregistrat o crestere a datoriilor pe termen lung in suma de 32669072 lei sau cu 58.41% si o crestere semnificativa a datoriilor pe termen scurt cu 3238483 lei sau cu 61.68 %. in vederea unei evaluari obiective a acestei dinamici, vom analiza ponderea datoriilor in sursele de finantare.

Tobelul 10 Analiza ponderii datoriilor pe termen lung in pasivele intreprinderii
Indicatorii La inceputul anului La sfirsitul anului Abaterea (±)
1.Datoriile pe termen lung, lei 55929130 88598204 +32669072
2.Datoriile pe termen scurt, lei 5250027 8488510 +3238483
3.Total mijloace atrase, lei (rd.1+rd.2) 61179157 97086714 +35907557
4.Total pasive, lei 70893621 108291491 +37397870
5.Ponderea datoriilor pe termen lung in pasive, %(ind.1:ind.4*100) 78.89 81.81 +2.92
6.Ponderea datoriilor pe termen lung in mijloace atrase, %(ind.1:ind.3*100) 91.41 91.256 -0.153

Sursa:[Datele din tabelul 10 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata Analiza ponderii datoriilor pe termen lung in pasivele intreprinderii
la inceputul anuluiSursa:[Datele din tabelul 10 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata Analiza ponderii datoriilor pe termen lung in pasivele intreprinderii
la sfirsitul anului


Concluzie: Dupa cum rezulta din calculele din tabelul de mai sus, ponderea datoriilor pe termen lung in suma totala a surselor de finantare ale I.M.,,Ago-Dacia"S.A. s-a micsorat de la 91.41% pina la 91.256%. Din punct de vedere al capacitatii de plata curente si lichiditatii, aceasta dinamica este favorabila pentru intreprindere, deoarece confirma ca ea a dispus de mijloace banesti suficiente pentru efectuarea platilor curente, aceasta se poate vedea prin cresterea a ponderii datoriilor pe termen lung in total mijloace atrase, cu aproximativ 0.153 puncte procentuale.3.4. Analiza datoriilor pe termen scurt

In procesul activitatii economico-financiare a oricarei intreprinderi apare necesitatea efectuarii decontarilor cu cumparatorii, furnizorii, bugetul, personalul etc. Deoarece momentul achitarii datoriilor nu coincide, de obicei, cu momentul aparitiei acestora, intreprinderea genereaza atit creante, care reprezinta mijloacele extrase din circuitul intreprinderii care se reflecta in bilantul contabil in componenta activelor, cit si datorii, care reprezinta mijloacele atrase si se reflecta in bilant in componenta pasivelor. Marimea, componenta, structura si viteza de rotatie a creantelor si datoriilor determina necesitatile intreprinderii in fondul de rulment, un sir de indicatori financiari si, in final, profitul intreprinderii. Intrucit intreprinderea poate midifica modul de efectuare a decontarilor si conditiilor contractuale, o importanta deosebita are controlul permanent al starii creantelor si datoriilor si gestionarea acestora.


3.4.2. Analiza datoriilor pe termen scurt
Dupa cum s-a mentionat anterior, cresterea relativa a datoriilor are un impact dublu asupra activitatii intreprinderii. Dintr-un punct de vedere, acest fenomen este benefic, deoarece intreprinderea obtine surse suplimentare de finantare. Din alt punct de vedere, cresterea excesiva a datoriilor este extrem de periculoasa, deoarece sporeste riscul unui eventual faliment.
Pornind de la faptul ca datoriile nu poarta un caracter omogen, analiza si gestionarea componentelor acestora se efectueaza in baza diferitelor metode.
Astfel, datoriile pe termen scurt reprezinta o sursa de finantare contra plata si nu un mijloc spontan de finantare a activelor. Datoriile fata de personal privind retribuire muncii, contributiile la asigurarile sociale, impozitele pot fi utilizate temporar in calitate de surse de finansare gatuite, deoarece, spre deosebire de creitele bancare, nu necesita achitarea dobinzilor. Totodata, dat fiind faptul ca perioada de achitarea a acestor datorii este reglementata de factorii externi, inclusiv de legi, modoficarea carora nu depinde de planurile si posibilitatile intreprinderii, datoriile in cauza nu pot fi integral controlate de intreprindere.
In baza informatiilor din Raportul financiar ale firmei vom efectua analiza expresa a datoriilor I.M.,,Efes Vitanta Moldova Brewery"S.A. in tabelul de mai jos.

Tabelul 11. Evaluarea generala a datoriilor
Tipul datoriilor La inceputul anului La sfirsitul anului Abaterea (±) Sporul cresterii, %
1.Datorii pe termen lung, lei 55929130 88598204 +32669072 58.41
2.Datorii pe termen scurt, lei 5250027 8488510 +3238483 61.68
2.1.inclusiv comerciale, lei 3610386 5401468 +1791082 49.61
3.Total datorii, lei 61179157 97086714 +35907557 58.69Sursa:[Datele din tabelul 11 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata evaluarea generala a datoriilor anul 2005

Sursa:[Datele din tabelul 11 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata evaluarea generala a datoriilor anul 2006


Concluzie: In perioada de gestiune I.M.,,Ago-Dacia"S.A. a inregistrat o crestere semnificativa a datoriilor pe termen lung in suma de 32669072 lei sau 58.41% mai mult decit in anul precedent, aceasta crestere a fost cauzata de imprumuturi pe termen lung, finantari si incasari cu destinatie speciala. Totodata s-a inregistrat o crestere foarte semnificativa a datoriilor pe termen scurt 3238483 lei sau cu 61.68%. In vederea unei evaluari obiective a acestei dinamici, vom analiza ponderea datoriilor in sursele de finantare.
Tabelul 12. Analiza ponderii datoriilor pe termen scurt in pasivele intreprinderii
Indicatorii La inceputul anului La sfirsitul anului Abaterea (±)
1.Datoriile pe termen lung, lei 55929130 88598204 +32669072
2.Datoriile pe termen scurt, lei 5250027 8488510 +3238483
3.Total mijloace atrase, lei (rd.1+rd.2) 61179157 97086714 +35907557
4.Total pasive, lei 70893621 108291491 +37397870
5.Ponderea datoriilor pe termen scurt in pasive, %(ind.2:ind.4*100) 7.41 7.83 +0.43
6.Ponderea datoriilor pe termen scurt in mijloace atrase, %(ind.2:ind.3*100) 8.58 8.74 +0.16

Concluzie: Dupa cum rezulta din calculele din tabelul de mai sus, ponderea datoriilor pe termen scurt in suma totala a surselor de finantare ale I.M.,,Ago-Dacia"S.A. s-a majorat de la 7.41% pina la 7.83%. Din punct de vedere al capacitatii de plata curente si lichiditatii, aceasta dinamica este favorabila pentru intreprindere, deoarece confirma ca ea a dispus de mijloace banesti suficiente pentru efectuarea platilor curente, aceasta se poate vedea prin cresterea a ponderii datoriilor pe termen scurt in total mijloace atrase, cu aproximativ 0.16 puncte procentuale.


Tabelul 13. Structura datoriilor pe termen scurt pe tipuri.

Tipul datoriilor La inceputul anului La sfirsitul anului Abaterea(±)
Suma, lei Cota, % Suma, lei Cota, % Suma, lei Cota, %
1.Datorii financiare pe termen scurt 260262 4.957 1952623 23 +1692361 +18.043
1.1.Credite bancare pe termen scurt - - 605000 7.12 +605000 +7.12
1.2.Imprumuturi pe termen scurt 260262 4.957 1347623 15.87 +1087361 +10.913
1.3.Alte datorii - - - - - -
2.Datorii comerciale 3610386 68.77 5401468 63.63 +1791082 -5.13
2.1.Datorii privind facturile comerciale 2945800 56.11 5142277 60.57 +2196477 +4.46
2.2.Datorii in parti legate - - - - - -
2.3.Avansuri pe termen scurt 664586 12.65 259191 3.05 -405395 -9.6
3.Datorii pe termen scurt calculate 1379379 26.273 1134419 13.37 -244960 -12.9
3.1.Datorii fata de personal privind retribuirea muncii 359314 6.84 408534 4.81 +49220 -2.03
3.2. Datorii fata de personal privind alte operatii 861 0,016 527 0,006 -334 -0,01
3.3.Datorii privind asigurarile 197935 3.77 94677 1.115 -103258 -2.655
3.4.Datorii privind decontarile cu bugetul

289217 5.50 53532 0.630 -235685 -4.87
3.5.Datorii preliminare - 7608 0.089 +7608 +0,089
3.6.Datorii privind platile extrabugetare 33716 0.64 33716 0.397 0 -0.243
3.7.Datorii fata de fondatori si al alti participanti 6650 0.126 17650 0.207 +11000 0.081
3.8 Provezionarea aferente cheltuielilor si platilor preliminare

383872
7.31
429083
5.054
+45211
-2.256
3.9Alte datorii pe termen scurt 107814 2.05 89092 1.049 -18722 -1.001
Total Datorii pe termen scurt 5250027 100 8488510 100 +3238483 x
Sursa:[Datele din tabelul 13 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata structura datoriilor pe termen scurt anul 2005


Sursa:[Datele din tabelul 11 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata evaluarea generala a datoriilor anul 2006
Concluzie: Potrivit datelor din tabelul, structura datoriilor la finele anului comparativ cu inceputul perioadei a suferit anumite schimbari, si anume datoriile financiare au crescut cu 1692361 lei ceea ce a dus la majorarea ponderii cu 18.043 puncte procentuale, de asemeni o micsorare a ponderii a avut loc in cadrul datoriilor pe termen scurt calculate care au simtit o dininuare de 12.9 puncte procentuale. Au mai avut loc diminuarii ale ponderii in total datorii pe termen scurt si anume a celor comerciale, care cu toate ca au crescut cu 1791082 lei ponderea acestora s-a diminuat de la 68.77% la inceputul perioadei pina la 63.63% la sfirsitul anului, ceea ce se apreciaza ca un moment pozitiv.
Majorarea datoriilor financiare pe termen scurt a avut loc din cauza unui imprumut pe termen scurt care a dus la cresterea datoriilor de la 260262 lei la 1347623 ceea ce a contribuit la majorarea ponderii acestor datorii cu 10.913 puncte procentuale.
In cadrul datoriilor comerciale principala cauza care a condus la majorarea ponderii datoriilor in total, a crescut cu 2196477 lei a datoriilor privind facturile comerciale ceea ce ce se apreciaza negativ.
Ceea ce tine de datoriile calculate, acestea au crescut cu 11000 lei pe baza datoriilor fata de fondatori.
Calculul si analiza indicatorilor privind circulatia datoriilor intreprinderii sunt reflectate in tabelele de mai jos.


Tabelul 14. Analiza duratei de rotatie a datoriilor pe termen scurt
(in baza venitului de vinzari)
Indicatorii Anul precedent Anul curent Modificarea
1.Venitul din vinzari, lei 9070272 11331775 +2261503
2.Valoarea medie a datoriilor pe termen scurt, lei 4898240.5 6869268.5 +1971028
3.Numarul de rotatii ale datoriilor pe termen scurt, lei 1,85 1,64 -0,21
4.Durata de rotatie a datoriilor pe termen scurt, lei 194.60 219.51 +24.91

Concluzie: Dupa cum urmeaza din calculele efectuate in tabelul de mai sus, coraportul dintre veniturile din vinzari si valoarea medie a datoriilor pe termen scurt manifesta tendinte negative: daca in anul precedent fiecarui leu de datorii ii reveneau 1.85 lei de venituri din vinzari, atunci in anul curent - doar 1.64 lei sau aproape cu 11.35% mai putin (1.64:1.85*100-100).

O alta metoda de calcul al numarului de rotatii ale datoriilor este bazata pe costul vinzarilor. In continuare vom analiza numarul de rotatii ale datoriilor conform acestei metode.


Tabelul 15. Analiza duratei de rotatie a datoriilor pe termen scurt
(in baza costului vinzarilor)
Indicatorii Anul precedent Anul curent Modificarea
1.Costul vinzarilor, lei 7161703 6423563 -738140
2.Valoarea medie a datoriilor pe termen scurt, lei 4898240.5 6869268.5 +1971028
3.Numarul de rotatii ale datoriilor pe termen scurt, lei 1,46 0,935 -0.525
4.Durata de rotatie a datoriilor pe termen scurt, lei 246.57 385.026 +138.456

Concluzie: Conform calculelor efectuate se poate constata ca numarul de rotatii ale datoriilor pe termen scurt, calculate in baza costului de vanzari este putin mai mica decit indicatorul dat, calculat in baza veniturilor din vinzari. Dinamica acestor indicatori atesta incetinirea rotatiei datoriilor. Astfel, numarul de rotatii s-a micsorat de la 1.46 pina la 0.935 rotatii, iar durata medie de rotatie a datoriilor pe termen scurt s-a marit comparativ cu anul precedent cu 138.456 zile si a constituit 385.026 zile.


Capitolul III Analiza profitului interprinderii

3.1 Analiza profitului si importanta formarii acestuia

Rezultatul financiar al activitatii interprinderii se caracterizeaza prin suma profitului si a nivelului rentabilitatii obtinute. Profitul reprezinta depasirea veniturilor castigate de interprindere asupra consumurilor si cheltuelelor suportate de aceasta din activitatea de interprinzator. Cantitativ, profitul se determina astfel:
Profitul (pierderea)=Venituri -Consumuri si cheltueli
Cu cit este mai mare valoarea venitului cu atit va fi mai ridicata marimea profitului, si invers, cresterea valorii consumurilor si cheltuelelor duce la diminuarea marimii profitului.

Modelul structural al formarii indicatorilor profitului

Venituri din vinzari ---- Costul vinzarilor

Profit brut (pierdere globala) + Alte venituri operationale ---- Cheltueli ale perioadei

Profit (pierdere) din activitatea oper. +/- Profit(pierdere) din activitatea de investitii +/-Cheltueli ale perioadei

Rezultatul activitatii econ-financiare: +/- Rezultatul exceptional profit (piperdere)
profit (pierdere)

Profitul (pierdere) pina la impozitare - Cheltueli (economii)privind impozitul pe venit

Ptofitul net (pierdete neta)3.2 Anliza dinamicii si structurii profitului (pierderii) pina la impozitare


Analiza incepe cu aprecierea in dinamica a structurii profitului (pierderii) pina la impozitare, care poate fi exprimat prin relatia:
PPI=RAO+/-RAI+/-RAF+/-RE
Unde:
PPI - profit pina la impozitare
RAO- rezultatul din activitatea operationala
RAI - rezultatul din activitatea de investitii
RAF- rezultatul din activitatea financiara
RE - rezultatul exceptional
Vom evolutia si structura profitului (pierderii) pina la impozitare al SA"Ago-Dacia" in comparatie cu realizarile anului precedent. In baza datelor raportului privind rezultatele financiare vor construi tabelul analitic si vor interpreta rezultatele obtinute.Tabelul 16 Aprecierea dinamicii si structurii profitului (pierderii) pina la impozitare
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abatereain
Suma, lei Ponderea,% Suma, lei Ponderea,% Suma, lei Ponderea,%
1.Rezultatul din activitatea operationala:
Profit(pierdere) 1465421
93.33
2467028
79.01
+1001607
-14.32
2. rezultatul din activitatea de investitii profit(pierdere) 1098 0.069 218805 7.008 +217707 +6.939
3. rezultatul din activitatea financiara profit(pierdere) 103603 6.59 426224 13.65 +322621 +7.06
4. rezultatul exceptional profit(pierdere) ----- -----
5.Profitului (pierderea) pina la impozitare: (rd.1+/-rd2+/-rd3+/-rd4) 1570122 100 3122057 100 1551935 x


Sursa:[Datele din tabelul 16 pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza structura profitului pina la impozitare 2005
Structura profitului pina la impozitare anul 2006Sursa:[Datele din tabelul 17pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza factoriala a profitului (pierderii) anul 2006

AbatereaDin datele prezentate in tabel rezulta ca S.A. "Ago-Dacia" a obtinut un rezultat financiar pozitiv atit in anul de gestiune cit si in anul precedent. In anul de gestiune marimea profitului pina la inpozitare a constituit 3122057 lei, ceea ce reprezinta o marire cu 1551935 lei, fata de marimea perioadei precedente . Majorarea profitului pina la impozitare a fost determinat sporirea marimii profitului cistigat din activitatea operationala si din cistigul din activitatea de investitii , ce a condus la majorarea marimii profitului contabil cu 1001607 lei si respectiv cu 217707
Asupra marimii profitului pina la impozitare au influentat pozitiv reducerea pierderilor fin activitatea financiara, care a contribuit la majorarea profitului contabil cu 322621 lei.
E de mentionat ca ponderea cea mai mare , in suma totala a profitului contabil detine profitul obtinut din activitatea operationala, ceea ce este apreciat pozitiv, deoarece reflecta desfasurarea normala a activitatii de baza a intreprinderii.

Analiza factoriala a profitului (pierderii) din activitatea operationala
Analiza factoriala a profitului (pierderii) din activitatea operationala presupune stabilirea si calculul influentei factorilor din care au contribuit la modificarea in dinamica a partilor componente ale profitului (pierderii) din activitatea operationala.
Din punct de vedere factorial, profitul (pierderea) din activitatea operationala poate fi determinata conform formulei:


Profitul (pierderea) Profitul brut Cheltueli generale
din activitatea == (pierderea + Alte venituri --- Cheltueli comerciale --- si administrative --- Alte cheltueli
operationala globala) operationale operationale


Tabelul 17 Analiza factoriala a profitului (pierderii) din activitatea operationala


Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absoluta Rezultatul influentei
1 Profitul brut 1908569 4908212 +2999643 +2999643
2 Alte venituri operationale 1984981 160269 -1824712 -1824712
3 Cheltueli comerciale 68524 378024 +309500 -309500
4 Cheltueli generale si administrative 1849951 1988801 +138850 -138850
5 Alte cheltueli operationale 509654 234628 -275026 +275026
6 Profitul (pierderea) din activitatea operationala (rd.1+rd.2-rd.3-rd.4-rd.5) 1465421 2467028 +1001607 x


Sursa:[Datele din tabelul 17pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza factoriala a profitului (pierderii) anul 2005

Sursa:[Datele din tabelul 17pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza factoriala a profitului (pierderii) anul 2006


Concluzie:
In baza datelor prezentate in tabelul x putem afirma ca profitul obtinut de S.A. "Ago-Dacia" din activitatea operationala in anul de gestiune sa majorat cu 1001607 lei fata de cel precedent. Aceasta majorare se datoreste majorarii profitului brut si scaderii cheltuelelor operationale.
Totodata majorarea cheltuelelor comerciale , a celor generale si administrative au avut o influenta negativa asupra maximizarii profitului.

Tabelul 18 Analiza factoriala a profitului brut (pierdere globala)
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea in
Suma,lei Pondere % Suma,lei Pondere % Suma,lei Pondere %
1.Profitul din vinzarea produselor finite 902581 31.43 157323 7.13 -745258 -24.3
2.Profitul din comert. marfurilor 1955732 68.14 1993122 90.43 +37390 + 22.29
3.Profitul din prestare a serviciului de transp. 12532 0.43 53843 2.44 +41311 +2.01
4.Profitul brut (rd.1+rd.2+rd.3) 2870845 100 2204288 100 -666557 x

Sursa:[Datele din tabelul 18pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza factoriala a profitului (pierderii) brut anul 2005

Sursa:[Datele din tabelul 18pag.x] completat de autor.
Diagrama ne arata analiza factoriala a profitului (pierderii) brut anul 2006

Concluzie:
Din datele prezentate in tabelul x se observa ca S.A. "Ago-Dacia" in perioada analizata, a obtinut profit atit din comercializarea produselor finite, marfurilor, cit si din prestarea serviciilor de transport. Marimea profitului brut in anul de gestiune s-a diminuat cu 666557 lei fata de cel precedent. Aceasta micsorare a fost determinata de reducerea marimii profitului obtinut din vinzarea produselor finite cu 745258 lei fata de cel precedent. Influenta negativa a factorului dat a fost partial compensata datorita cresterii marimii profitului cistigat din comercializarea marfurilor si prestarea serviciilor de transport.Concluzie
In urma efectuarii analizei economico-financiare a intreprinderii date cu toate calculele anterioare putem face urmatoarele concluzii:
1. Concluzie : Elementul formator principal al fluxului mijloacelor banesti la S.R.L. "Glorinal" il reprezinta incasarile banesti din vanzari. Pe seama acestui canal au fost obtinute 82,89 % de incasari realizate in perioada de gestiune si 93,11 % in perioada precedenta..
Variatia structurii incasarilor se caracterizeaza prin aparitia incasarilor sub forma de credite care au alcatuit 17,11% din afluxul anului raportat.Componenta platilor banesti la S.R.L. "Glorinal" are un caracter comparativ stabil cu predominarea platilor furnizorilor, salariatilor si altor plati operationale. Cota directiilor mentionate de iesire a mijloacelor banesti alcatuieste in perioada de raportare 92,59 %, 4,97% si 0% respectiv din totalul platilor banesti. Printre modificarile structurale se evidentiaza aparitia platii dividendelor in anul de gestiune (din profitul anului de gestiune) cota carora constituie 0,02 % din totalul retragerilor banesti.
2.Concluzie : La S.R.L. "Glorinal" cea mai considerabila influenta asupra modificarii fluxului net de mijloace banesti in comparatie cu perioada precedenta a exercitat-o majorarea incasarilor banesti din vanzari. De asemenea, a influentat pozitiv asupra indicatorului analizat incasarea creditelor . Totodata, in perioada de raportare s-a constatat majorarea platilor banesti in comparatie cu perioada precedenta, ceea ce a conditionat scaderea fluxului net de mijloace banesti, in particular, din cauza maririi platilor furnizorilor .Cresterea platilor depaseste considerabil cresterea incasarilor, in consecinta, fluxul net total a scazut in comparatie cu perioada precedenta.
3.Concluzie : Structura datoriilor la finele anului comparativ cu inceputul perioadei a suferit schimbari nefavorabile. In primul rand, trebuie mentionata existenta datoriilor financiare pe termen lung. Conform situatiei la finele anului ponderea datoriilor financiare in totalul datoriilor pe termen lung constituie 34,9 %. Totodata, s-a micsorat considerabil valoarea absoluta si ponderea datoriilor calculate: in total valoarea acestora s-a redus cu 6891,7 mii lei , iar ponderea lor cu 23,1 % .
In perioada de gestiune intreprinderea S.R.L."Glorinal" a inregistrat o crestere a datoriilor pe termen lung in suma de 28999,8 mii lei sau cu 26,1% si o crestere semnificativa a datoriilor pe termen scurt - mai mult de 12,4 mii. lei sau cu 179 %. in vederea unei evaluari
► Totusi intreprinderea data trebuie sa atraga atentie asupra incasarile banesti, sa posede in continuare capital propriu favorabil pentru autofinantare, sa micsoreze pe viitor creditele bancare pe termen lung, imprumuturile si datoriile de arenda, sa remunereze in continuare personalul corespunzator dupa cum activeaza in cadrul intreprinderii. Toate acestea impune o reorientare pe viitor a intreprinderii spre o politica financiara bine chibzuita pentru cresterea rezultatelor obtinute cit si a rentabilitatii in urma desfasurarii divesrelor activitati.