VIRAMENTUL referat

Viramentul este un procedeu bancar special de plata fara numerar, efectuat prin transferul unei sume de bani in moneda nationala sau in valuta, din contul celui care dispune plata (ordonatorul) in contul beneficiarului care incaseaza, acest lucru insemnand debitarea contului primului si creditarea contului celuilalt.
In Romania, utilizarea viramentului ca procedeu de plata este reglementata de Regulamentul nr. 4/1996 privind plata prin ordin de plata la cererea directa a beneficiarului prin debitarea cu consimtamant a contului platitorului (direct debit); Normele-cadru nr. 9/1996 privind executarea ordinelor de plata programata (standing order).
In practica bancara, ordonatorul este in situatia de cumparator, debitor, importator, beneficiar al unei prestatii de servicii, etc., iar beneficiarul poate fi vanzatorul, creditorul, exportatorul, prestatorul de servicii etc. Pe langa acestia, in aceasta relatie mai sunt implicate si banca ordonatorului care este banca platitoare si banca beneficiarului care este banca destinatara.
Viramentul presupune, in primul rand, existenta unui cont la banca din partea persoanei fizice sau juridice, iar in al doilea rand, existenta unor disponibilitati in acest cont, disponibilitati create prin depuneri anterioare, incasari, credit acordat de banca etc.
Viramentul se poate realiza fie la nivelul aceleiasi societati bancare (intrabancar), fie intre doua societati bancare diferite (interbancar).
Atunci cand viramentul se efectueaza intre doua conturi ale aceleiasi banci, se produce doar o schimbare de titular fara a se produce o miscare de fonduri la nivelul bancii. Pentru platitor, simplitatea platii este evidenta fata de situatia in care ar trebui sa opereze mai intai o retragere a sumei din contul sau si apoi sa efectueze o depunere in contul creditorului. Pentru banca, acest mijloc de plata este de asemenea preferabil in comparatie cu plata prin moneda fiduciara sau prin cec.
Comparatia dintre cec si virament pune in evidenta omogenitatea mai accentuata a acestuia din urma. Un cec poate fi incasat la ghiseul bancii, realizandu-se astfel o operatiune cu moneda fiduciara sau poate fi utilizat pentru efectuarea unei creditari a contului prin cecul de virament, operandu-se numai cu moneda scripturala. Viramentul este un procedeu de tehnica bancara rezervat circulatiei monedei scripturale, cu excluderea oricarei miscari de moneda fiduciara. De aceea a si fost calificat ca o remitere de moneda scripturala. Tot din aceste considerente, reglementarile legale tind sa oblige agentii economici sa utilizeze acest mijloc de plata, daca sumele depasesc un anumit plafon, iar bancile percep comisioane avantajoase pentru utilizarea de catre clienti a acestui serviciu comparativ cu altele. Pe de alta parte, viramentul se preteaza mai usor prelucrarii pe calculator, diminuand costul si economisind timpul serviciilor bancare.
Viramentul se bazeaza pe un mecanism propriu, al carui specific consta in aceea ca este o operatiune abstracta prin care se pot realiza acte juridice diferite:
. stingerea unei obligatii prin plata;
. acordarea unui imprumut;
. efectuarea unei donatii.


Din caracterul abstract al viramentului decurg urmatoarele consecinte:
a) Banca nu poate cenzura un ordin de virament emis de clientul titular al contului, atunci cand acest cont are un sold creditor. Exceptie face situatia in care sunt nesocotite normele de ordine publica privind ordinea efectuarii viramentelor care decurg din aplicarea dispozitiilor legale privind masurile pentru evitarea blocajului financiar.
b) Banca nu trebuie sa verifice cauza juridica a ordinului de virament, pentru ca validitatea viramentului nu depinde de validitatea actului juridic care se realizeaza prin acest procedeu bancar. Aceasta concluzie este susceptibila de a fi amendata numai in situatia in care sunt aplicabile normele legale de ordine publica privind vigilenta bancara.
c) Banca nu este obligata sa verifice daca autorul ordinului de virament are capacitatea juridica de a efectua actul juridic realizat prin virament. In dreptul nostru problema prezinta importanta datorita consacrarii principiului specialitatii capacitatii civile a persoanelor juridice in opozitie cu principiul generalitatii capacitatii persoanelor fizice. Pentru societatile comerciale, capacitatea civila se raporteaza si la obiectul activitatii. Daca s-ar dovedi ulterior ca actul juridic realizat prin virament este nul, emitentul ordinului va dispune actiunea de restituire contra beneficiarului platii.
d) Viramentul are ca efect nasterea unui drept de creanta al beneficiarului fata de banca si concomitent stingerea eventualei creante anterioare a emitentului fata de aceeasi banca. Intre cele doua drepturi de creanta nu exista nici un raport juridic. De aceea banca nu poate opune beneficiarului nici una dintre exceptiile pe care le-ar fi putut invoca fata de emitentul ordinului, dupa cum nici beneficiarul nu poate opune bancii o exceptie pe care ar putea sa o invoce fata de emitentul ordinului.
Ca procedeu tehnic bancar si ca instrument de plata viramentul induce o serie de implicatii la nivel economic.
Viramentul a aparut pe o anumita treapta a dezvoltarii economice, si anume pe masura dezvoltarii sistemului bancar. Pe parcurs, viramentul devine predominant ca procedeu de plata oricare ar fi instrumentul de plata folosit. Fara virament, tranzactiile economice ar fi imposibile, din aceasta cauza el reprezinta elementul fundamental al serviciilor bancare.
Implicatiile viramentului la nivel economic sunt multiple:
 prima implicatie a viramentului decurge din considerarea procesului din punct de vedere al circulatiei monetare. Depozitele bancare concretizate prin soldul conturilor titularilor la banci reprezinta forme sedimentare a detinerii monetare sub forma scripturala. Prin virament - prin trecerea unei sume dintr-un cont intr-altul - se infaptuieste circulatia monedei scripturale.
 alta implicatie atribuita acestuia este aceea ca depozitele bancare constituite exprima creante ale tertilor fata de banca, iar viramentul reprezinta un procedeu de transfer al creantelor intre creditorii bancii.
 Viramentul fiind un transfer de moneda scripturala reprezinta si un instrument de combatere a inflatiei monetare.


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani