finanteFundamentele utilizarii contractelor futures pe indici bursieri

Contractele futures pe indici bursieri sunt utilizate într-o mulţime de scopuri. Folosirea acestor contracte în operaţii de hedging şi investiţii poate fi considerată, în contextul strategiilor de administrare a unui portofoliu de acţiuni, o ştiinţă aplicată a pieţei bursiere. În general, există două tipuri de risc al preţului ...
Continuare

Indicii bursieri pe piata romaneasca

3.1.3.1. Familia indicilor VAB ( Vanguard Bucureşti) Familia indicilor VAB a fost lansată în aprilie 1996 cu ocazia „Forumului Crans Montana" de la Bucureşti: - VAB este indicele general al pieţei de capital şi cuprinde toate acţiunile tranzacţionate pe această piaţă. - VAB.RA este indicele tuturor acţiunilor tranzacţionate pe ...
Continuare

CARACTERISTICILE INDICILOR BURSIERI

Crearea contractelor futures pe instrumente sintetice se încadrează în tendinţa de intensă inovaţie financiară care a caracterizat dezvoltarea pieţelor bursiere în ultimele două decenii. Indicii bursieri exprimă evoluţia cursurilor valorilor mobiliare pe o anumită piaţă. Indicele bursier este cel mai sintetic indice al unei economii ...
Continuare

Elemente esentiale in organizarea si functionarea

Operarea în pieţele futures necesită cunoaşterea unor termeni cu care se lucrează frecvent. Aceştia vor fi prezentaţi în continuare. Termenii sunt adaptaţi uzanţelor Bursei Monetar - Financiare şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS). Agent de bursă: Persoană fizică, angajat al unei societăţi de brokeraj, care este autorizat de BMFMS ...
Continuare

Ce este bursa? - BURSA - DEFINIRE SI CARACTERISTICI

Termenul desemnează o instituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piaţă liberă - bursa - ca formă organizată de schimb pentru mărfuri şi valori. În esenţă, noţiunea indică locul de întâlnire a negustorilor şi oamenilor de afaceri, în sensul unui spaţiu de concentrare a cererii şi ofertei. ...
ContinuareBursele de marfuri in Romania

După cum relatează Nicolae Iorga în „Istoria comerţului"(1937), încă din 1839 apare ideea organizării unor burse în Bucureşti şi Brăila. În anul 1840 în ziarul „Mercurul Brăilei" este prezentat „Codul de Comerţ" care cuprinde prima reglementare generală a bursei de comerţ în Muntenia. Acest cod a fost pus în practică şi în ...
Continuare

Asigurarea transparentei si stabilitatii in mediul de afaceri

Art. VIII. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins: "Art. 1. - (1) ...
Continuare

Asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice,prevenirea si combaterea coruptiei

Art. I. - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul ...
Continuare

Finante publice - adevarat/fals

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. _A___ 5. Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezintă un document previzional care autorizează, în forma legislativă, încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor anuale ale statului pg.21 __A__ 1. Finanţele publice au raporturi strânse cu domeniile economic, dreptul ...
Continuare

Finante adevarat/fals

Antrepozitul fiscal este locul aflat sub … sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat. A Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente de …… pot fi vandute in sistem en-detail de catre antrepozitarul autorizat. F Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa detina in proprietate spatiul pe ...
Continuare

Cum cheltuim fondurile structurale?

In perioada 2007-2013, Romania va beneficia de aproximativ 19,7 miliarde euro din partea UE ca sprijin din Fondurile Structurale si de Coeziune pentru realizarea prioritatilor nationale de dezvoltare, in vederea reducerii decalajelor fata de statele membre UE. Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este un document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale ...
Continuare

Costurile ascunse ale creditului de consum

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) a lansat un studiu referitor la creditul de consum. Studiul realizat de APC s-a bazat, in principal, pe studierea paginilor de internet ale bancilor. Bancile prezentate au fost cele incluse in pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), ca entitate care supravegheaza si reglementeaza functionarea bancilor comerciale. Din aceasta lista ...
Continuare

IMPOZITELE ŞI TAXELE PUBLICE. RAPORTUL JURIDIC OBLIGAŢIONAL FISCAL

Impozitele şi taxele reprezintă în general forme/instrumente de prelevare din veniturile/valoarea nou creată/averea persoanelor juridice şi fizice (demumiţi contribuabili) la dispoziţia statului în vederea constituirii fondurilor publice generale neceseare acoperirii nevoilor sociale ale societăţii statului. Acest transfer de la contribuabil la stat se ...
Continuare

Moneda Unica Europeana: EURO

Incepand cu 1 ianuarie 2002,bancnotele si monedele EURO s-au pus in circulatie in 12 state membre ale Uniunii Europene.Noua moneda fiduciara va cuprinde 7 bancnote si 8 monede. EURO se divizeaza in 100 de centi.Cele 8 monede de EURO - de 1,2,5,10,20 si de 50 de centi ,de 1 EURO si 2 EURO- pot fi deosebite cu usurinte ,intrucat ele difera prin forma ,marime si culoare.Monedele de valoare mai mare ...
Continuare

Obiectul si formele controlului financiar

Activitatea economico-sociala se desfasoara printr-o diversitate de activitati ce se intersecteaza si conditioneaza reciproc. Avem la tehnic, tehnologic si economic, intre economic si financiar. Continutul controlului la nivel de concept are ca obiect si ca sfera de cuprindere urmatoarele componente: -modul de aplicare si indeplinire a directivelor stabilite; -prevenirea si inlaturarea ...
Continuare

Controlul financiar

Procedura controlului financiar e alcatuita dintr-un ansamblu de acte si operatiuni privind organizarea,desfasurarea si valorificarea rezultatelor actiunii de control. Controlul financiar: o componenta a controlului economic si are ca obiective cunoasterea de catre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale si financiare de catre societatile comerciale,publice ,modul de realizare ...
Continuare

Sistemul veniturilor publice

Veniturile statului sunt formate din totalitatea resurselor banesti instituite prin legi, care contribuie la constituirea fondurilor banesti ale acestuia,alcatuind un tot unitar denumit sistemul veniturilor publice. Elementele comune veniturilor publice: - denumirea venitului bugetului - debitorul sau subiectul impunerii: persoana fizica sau juridica care datoreaza,potrivit legii, o taxa,un ...
Continuare

Metode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Bugetul de stat trebuie să reflecte pe de o parte necesităţile de resurse financiare ale statului ce decurg din înfăptuirea programului guvernamental propus pentru perioada imediat următoare, iar pe de altă parte posibilităţile de acoperire a acestor resurse. Astfel apare problema dimensionării corecte a nivelului veniturilor şi cheltuielilor ...
Continuare

Principii bugetare

Bugetul este un tablou comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice aferente perioadei la carese referă. El oferă posibilitatea analizării veniturilor pe sur se de provenienţă şi a cheltuielilor pe destinaţii. Principiile clasice bugetare sunt: - unitatea - universalitatea - anualitatea - specializarea bugetară Anualitatea bugetului are ...
Continuare

Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat

Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a ştiinţelor finanţelor. Îl putem aborda din punct de vedere juridic şi economic. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede şi autorizează în formă ...
Continuare

Materiale finante