Referate finante - referatele de care ai nevoieBANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a fost infiintata in data de 29 mai 1990, iar activitatea a fost inceputa, de facto, la data de 17 aprilie 1991. La intalnirea inaugurala Consiliul Guvernatorilor a ales Presedintele si Directorii BERD si a adoptat Rezolutia nr.8 prin care banca se autorizeaza sa inceapa operatiunile. Sediul BERD a fost stabilit la Londra. BERD este ...
Continuare

Constituirea si utilizarea resurselor FMI

Resursele FMI se pot grupa în general în patru categorii: a). cote subscrise de ţările membre; b). dobânzi şi comisioane; c). vânzări de aur contra valute convertibile; d). împrumuturi. a). Cotele de participare reprezintă capitalul FMI, adică fonduri proprii, care îi permit să acorde credite. Constituie partea cea mai importantă din capitalul FMI; f ...
Continuare

Adoptarea deciziilor in cadrul FMI

Statele membre ale FMI au drepturi de vot diferenţiat astfel: li se atribuie un minim de 250 de drepturi de vot, la care se adaugă un drept de vot suplimentar pentru fiecare tranşă de o suta de mii DST cota parte vărsată. În general, deciziile se iau pe baza unui consens între toate statele membre. Totuşi, atunci când nu apare un consens, decizia se ia pe ba ...
Continuare

Structura organizatorica a FMI

Organizarea si functionarea FMI se bazeaza pe asa numitele "cote parti " subscrise de tariile care adera la aceasta organizatie, adica pe volumul resurselor pe care statele membre le pun la dispozitia FMI si care determina inclusiv numarul de voturi de care dispune fiecare stat membru in organele de conducere, precu ...
Continuare

Crearea Fondului Monetar International

Fondul Monetar Internaţional este o agenţie specializată care are ca scop promovarea siguranţei economice la nivel mondial. Conferinţa Monetară şi Financiară din iulie 1944 de la Bretton Woods a prevăzut înfiinţarea Fondului Monetar Internaţional (FMI) acesta urmând să deţină rolul principal în cadrul noului siste ...
ContinuareINSTITUTII FINANCIARE INTERNATIONALE

Mişcarea internaţională a mijloacelor băneşti şi sistemul pieţei monetar - financiare internaţionale dispune de o structură instituţională adecvată, prin intermediul căreia se realizează, în mod concret, fluxurile monetare şi se asigură efectuarea operaţiunilor specifice activităţilor monetar - finan ...
Continuare

Utilizarea contractelor futures pe indici bursieri

Pieţele futures pe indici bursieri pot fi folosite atât de către speculatori, cât şi de către hedgeri. Speculatorii acceptă să intre pe aceste pieţe din două motive: marjele iniţiale sunt mici şi comisioanele de tranzacţionare reduse în comparaţie cu cele de pe piaţa de acţiuni. Costurile de tranzacţionare reduse permit spe ...
Continuare

Determinarea pretului unui contract futures pe indici

Două aspecte trebuie luate în considerare în determinarea unui contract futures pe indici: nivelul indicelui şi preţul futures dat de valoarea indicelui respectiv. Basis-ul dintre valoarea indicelui şi nivelul preţului futures poate fi definit ca diferenţa dintre preţul futures şi valoarea indicelui. Nivelul unei pieţe de acţiuni este exprimat ...
Continuare

Fundamentele utilizarii contractelor futures pe indici bursieri

Contractele futures pe indici bursieri sunt utilizate într-o mulţime de scopuri. Folosirea acestor contracte în operaţii de hedging şi investiţii poate fi considerată, în contextul strategiilor de administrare a unui portofoliu de acţiuni, o ştiinţă aplicată a pieţei bursiere. În general, există două tipuri de risc al preţului ...
Continuare

Indicii bursieri pe piata romaneasca

3.1.3.1. Familia indicilor VAB ( Vanguard Bucureşti) Familia indicilor VAB a fost lansată în aprilie 1996 cu ocazia "Forumului Crans Montana" de la Bucureşti: - VAB este indicele general al pieţei de capital şi cuprinde toate acţiunile tranzacţionate pe această piaţă. - VAB.RA este indicele tuturor acţiunilor tranzacţionate pe RASDAQ ...
Continuare

CARACTERISTICILE INDICILOR BURSIERI

Crearea contractelor futures pe instrumente sintetice se încadrează în tendinţa de intensă inovaţie financiară care a caracterizat dezvoltarea pieţelor bursiere în ultimele două decenii. Indicii bursieri exprimă evoluţia cursurilor valorilor mobiliare pe o anumită piaţă. Indicele bursier este cel mai sintetic indice al unei economii # ...
Continuare

Elemente esentiale in organizarea si functionarea

Operarea în pieţele futures necesită cunoaşterea unor termeni cu care se lucrează frecvent. Aceştia vor fi prezentaţi în continuare. Termenii sunt adaptaţi uzanţelor Bursei Monetar - Financiare şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS). Agent de bursă: Persoană fizică, angajat al unei societăţi de brokeraj, care este autorizat de BMFMS ...
Continuare

Ce este bursa? - BURSA - DEFINIRE SI CARACTERISTICI

Termenul desemnează o instituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piaţă liberă - bursa - ca formă organizată de schimb pentru mărfuri şi valori. În esenţă, noţiunea indică locul de întâlnire a negustorilor şi oamenilor de afaceri, în sensul unui spaţiu de concentrare a cererii şi ofertei. Ace ...
Continuare

Bursele de marfuri in Romania

După cum relatează Nicolae Iorga în "Istoria comerţului"(1937), încă din 1839 apare ideea organizării unor burse în Bucureşti şi Brăila. În anul 1840 în ziarul "Mercurul Brăilei" este prezentat "Codul de Comerţ" care cuprinde prima reglementare generală a bursei de comerţ în Muntenia. Acest cod a fost pus în practică şi în Mol ...
Continuare

Asigurarea transparentei si stabilitatii in mediul de afaceri

Art. VIII. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins: "Art. 1. - (1) Co ...
Continuare

Asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice,prevenirea si combaterea coruptiei

Art. I. - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cupr ...
Continuare

Finante publice - adevarat/fals

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. _A___ 5. Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezintă un document previzional care autorizează, în forma legislativă, încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor anuale ale statului pg.21 __A__ 1. Finanţele publice au raporturi strânse cu domeniile economic, dreptul administrat ...
Continuare

Finante adevarat/fals

Antrepozitul fiscal este locul aflat sub . sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat. A Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente de .. pot fi vandute in sistem en-detail de catre antrepozitarul autorizat. F Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa detina in proprietate spatiul pe ca ...
Continuare

Cum cheltuim fondurile structurale?

In perioada 2007-2013, Romania va beneficia de aproximativ 19,7 miliarde euro din partea UE ca sprijin din Fondurile Structurale si de Coeziune pentru realizarea prioritatilor nationale de dezvoltare, in vederea reducerii decalajelor fata de statele membre UE. Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este un document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondur ...
Continuare

Costurile ascunse ale creditului de consum

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) a lansat un studiu referitor la creditul de consum. Studiul realizat de APC s-a bazat, in principal, pe studierea paginilor de internet ale bancilor. Bancile prezentate au fost cele incluse in pagina de internet a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), ca entitate care supravegheaza si reglementeaza functionarea bancilor comerciale. Din aceasta lista ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate finante

1 2 3 4Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani