Finante adevarat/falsAntrepozitul fiscal este locul aflat sub . sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat. A
Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente de .. pot fi vandute in sistem en-detail de catre antrepozitarul autorizat. F
Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa detina in proprietate spatiul pe care se afla antrepozitul de productie. F
Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat. F
Bugetele fondurilor speciale: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj. A
Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat. F
Bugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat. A
Bugetul de stat este elaborat de Parlament. F
Bugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic. F
Bugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic. F
Bugetul de stat este elaborat de Parlament. F
Bugetul este pregatit de Parlament si prin votul Guvernului devine lege F
Conform principiului unitatii monetare, toate operatiunile bugetare se exprima in valuta convertibila. F
Conform principiului universalitatii veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute. A
Conform principiului universalitatii veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume nete F
Conventia pentru evitarea dublei impuneri se aplica numai impozitelor pe venit si pe avere A
Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezinta un document previzional care autorizeaza, in forma legislativa, incasarea ...A
Din punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie al statului in anumite sectoare sau activitati economice. A
Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a .. A
Executia bugetului de stat se face prin trezoreria finantelor publice. A
Executia bugetului are loc pe o perioada de un an si consta in realizarea veniturilor prevazute in bugetul de stat si in realizarea cheltuielilor aprobate.A
Finantele publice au raporturi stranse cu domeniile economic, dreptul administrativ si cel constitutional, precum si cu cel politic.A
Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai redusa decat functia de repartitie. F
Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde 2 faze:constituirea fondurilor si repartizarea fondurilor A
Gradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datoriei externe la PIB. F
Guvernul elaboreaza si administreaza bugetul public national. A
Impozitul pe reprezentante este un impozit anual, in suma de 4.000 euro care se plateste proportional cu numarul de luni de existenta a ...A
In conditii exceptionale, creditele bugetare aprobate la un capitol pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol. F
In Romania, Guvernul dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare. A
In Romania, controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public este .. F
Literatura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prin functia de repartitie F
Nu este asimilata veniturilor din salarii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. A
O societate comerciala din domeniul panificatiei, care indeplineste conditiile de microintreprindere, poate sa opteze pentru plata impozitului pe profit. A
Organele fiscale competente in administrarea impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetelor locale sunt administratiile finantelor publice. A
Pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 117/1999, se percep taxe extrajudiciare de timbru. F
Pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 117/1999, se percep taxe judiciare de timbru. F
Pentru neplata in termen a unei amenzi de orice fel, se datoreaza majorari de intarziere. F
Pierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente.. numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, ..A
Pierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente ... cu veniturile, indiferent de sursa,.. F
Principiul unitatii cere ca veniturile si toate cheltuieli sa fi cuprinse intr-un document unic. A
Principiul anualitatii cere ca veniturile si cheltuielile bugetare sa fie aprobate prin lege pe o perioada nedeterminata de timp A
Proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor se elaboreaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale F
Regula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala. F
Rolul bugetului de stat in economia de piata se manifesta in plan financiar, in plan fiscal, in plan economic. F
Scutirea proportionala este o metoda utilizata in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri. F
Un buget excedentar este reprezentat de situatia in care suma totala a veniturilor este inferioara totalului cheltuielilor. F
Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte. A