Obiectul si formele controlului financiar referat

Activitatea economico-sociala se desfasoara printr-o diversitate de activitati ce se intersecteaza si conditioneaza reciproc. Avem la tehnic, tehnologic si economic, intre economic si financiar.
Continutul controlului la nivel de concept are ca obiect si ca sfera de cuprindere urmatoarele componente:
-modul de aplicare si indeplinire a directivelor stabilite;
-prevenirea si inlaturarea aspectelor negative;
-consolidarea si ameliorarea aspectelor pozitive;
-controlul constata in examinare daca totul se efectueaza conform programului fixat dupa principiile stabilite.
Obiectivul controlului este de a reda erorile, abaterile, deficientele, lipsurile pentru a le remedia si a le evita in viitor.
Dupa continutul, obiectul sau sfera de cuprindere, controlul activitatii economico-sociale este structurat pe diferite forme de control:
-control tehnologic;
-control economic;
-control financiar;
-control al calitatii produselor;
-controlul protectiei muncii;
-controlul comercial; controlul sanitar
-controlul juridic, etc.
Aceste forme de control se imbina strans si actioneaza convergent, se completeaza reciproc si alcatuiesc impreuna un sistem integrat general.
Controlul financiar cuprinde in sfera sa:
-relatiile, fenomenele si procesele financiare
-procesul de administrare si gestionare a patrimoniului
-rezultatele activitatii economico-sociale
-toate momentele, unitatile, locurile unde se gestioneaza valori materiale si banesti si se fac cheltuieli
Controlul financiar asigura buna functionare a activitatii economice, actionand pentru prevenirea abaterilor si deficientelor; are rolul de a preveni angajarea de cheltuieli fara justificare economica, imobilizarile de fonduri, de a asigura sau spori profitul etc.


Acest control financiar, dupa timpul in care se exercita, se manifesta sub 3 forme:
-control anticipat sau preventiv
-control concomitent sau operativ-curent
-control postoperativ sau ulterior.
Controlul preventiv contribuie la intarirea ordinii si cresterea raspunderii in angajarea cheltuielilor, la preintampinarea oricarei forme de risipa si a eventualelor deficiente inainte de a se produce efecte negative.
Controlul concomitent asigura cunoasterea operativa a modului in care sunt indeplinite sarcinile si cum este gestionat patrimoniul. Aceasta forma de control cuprinde activitatile si operatiile in momentul efectuarii lor. Momentul efectuarii acestui control se suprapune in timp si spatiu cu activitatile de productie.
Controlul ulterior se executa dupa desfasurarea activitatilor sau operatiilor. Se urmareste modul cum a fost gestionat patrimoniul, cum a fost aplicata legislatia financiara, cum s-au facut cheltuieli, etc.
Intre controlul financiarpreventiv si ulterior exista relatii de conditionare, influentare si completare. Astfel controlul financiar preventiv preintampina pagubele, iar controlul financiar ulterior le identifica, constata lipsuri, stabileste cauzele si vinovatii, stabileste masuri de preintampinare a unor abateri viitoare.
Controlul financiar preventiv opreste in faza de angajare operatiuni ilegale, dar nu evalueaza rezultatele operatiunilor respective. Controlul financiar ulterior examineaza atat legalitatea cat si rezultatele efective.
In corelare cu interesele economico-financiare pentru care s-a organizat si exercitat, controlul financiar se prezinta sub forma controlului financiar al statului si controlul financiar propriu (al unitatii economice).

Copyright © Contact | Trimite referat