Finante publice - adevarat/fals referatTrue/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

_A___ 5. Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezinta un document previzional care autorizeaza, in forma legislativa, incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor anuale ale statului pg.21
__A__ 1. Finantele publice au raporturi stranse cu domeniile economic, dreptul administrativ si cel constitutional, precum si cu cel politic. Pg.14
__A__ 3. Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze : pg.17
constituirea fondurilor si repartizarea fondurilor
_F___ 4. In Romania, controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public este exercitat de Parlament (curtea de conturi-pg.1
__F__ 2. Literatura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prin functia de repartitie pg.17
__F__ 6. Bugetul este pregatit de Parlament si prin votul Guvernului devine lege (guvern, parlament pg.22)
__A__ 7. Bugetele fondurilor speciale: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj. Pg.22
__F__ 8. Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat. (in afara-pg.22)
__A__ 9. Bugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat. pg.22
___A_ 10. Bugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat. pg.22
__A__ 11. Principiul unitatii cere ca veniturile si toate cheltuieli sa fi cuprinse intr-un document unic. Pg.22
__A__ 12. Conform principiului universalitatii veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute. pg.23
__F__ 13. Un buget excedentar este reprezentat de situatia in care suma totala a veniturilor este inferioara totalului cheltuielilor. Pg.25
__F__ 14. Principiul anualitatii cere ca veniturile si cheltuielile bugetare sa fie aprobate prin lege pe o perioada nedeterminata de timp (perioada determinate-pg.23)
___A_ 15. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte. Pg.23
__F__ 16. Proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor se elaboreaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (ministrul finantelor publice- Pg.36)
__A__ 17. Executia bugetului are loc pe o perioada de un an si consta in realizarea veniturilor prevazute in bugetul de stat si in realizarea cheltuielilor aprobate. Pg.44
__F__ 18. Bugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic.
__F__ 19. Reagula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala. (Interzice-pg23)
__A__ 20. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. Pg.382
___A_ 21. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. Pg.382
__F_ 22. Bugetul de stat este elaborat de Parlament (guvern)
__A__ 23. Din punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie al statului in anumite sectoare sau activitati economice. Pg114
___F_ 24. Gradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datoriei externe la PIB.
__A?__ 25. Executia bugetului de stat se face prin trezoreria finantelor publice. Pg.382
__F__ 26. Conform principiului unitatii monetare, toate operatiunile bugetare se exprima in valuta convertibila. (Moneda nationala-Pg23)
__F__ 27. Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai redusa decat functia de repartitie. Pg14
__A?__ 28. Guvernul elaboreaza si administreaza bugetul public national. Pg24
__F__ 29. Nu este asimilata veniturilor din salarii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. Pg156
__F__ 30. In conditii exceptionale, creditele bugetare aprobate la un capitol pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.
___A_ 31. Conventia pentru evitarea dublei impuneri se aplica numai impozitelor pe venit si pe avere.
__F__ 32. Conform Principiului universalitatii, veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume nete. (Brute-Pg.23)
___F_ 33. Literatura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prin functia de repartitie. (Si functie de control)
__F__ 34. In Romania, Guvernul dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare (ministrul finantelor publice-pg34)
__F__ 35. Regula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala. (interzice-pg23)
__A__ 36. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. Pg382
___F_ 37. Gradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datoriei externe la PIB.
__A_?_ 38. Din punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie a statului in anumite sectoare sau activitati economice. Pg114
___A_ 39. O societate comerciala din domeniul panificatiei, care indeplineste conditiile de microintreprindere, poate sa opteze pentru plata impozitului pe profit. Pg147
__A__ 40. Principiul unitatii cere ca veniturile si toate cheltuieli sa fi cuprinse intr-un document unic. Pg.22
__F__ 41. In Romania, controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului este exercitat de Parlament.
__F__ 42. Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat.
___F_ 43. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. (in prevederile Legii bugetare-pg382)
___F_ 44. Rolul bugetului de stat in economia de piata se manifesta in plan financiar, in plan fiscal, in plan economic. (Indeosebi-pg21)
___F_ 45. Bugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic. pg21
__F__ 46. Regula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala. (Interzice-pg23)
__F__ 47. Gradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datoriei externe la PIB.
___A_ 48. Executia bugetului de stat se face prin trezoreria finantelor publice. Pg382
__F__ 49. Conform principiului unitatii monetare, toate operatiunile bugetare se exprima in valuta convertibila. (Moneda nationala)
___F_ 50. Bugetul de stat este elaborat de Parlament. guvern
_A___ 51. Din punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie al statului in anumite sectoare sau activitati economice. Pg114
___F_ 52. In conditii exceptionale, creditele bugetare aprobate la un capitol pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.
__F__ 53. Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai redusa decat functia de repartitie. (largaPg17)
___A_ 54. Guvernul elaboreaza si administreaza bugetul public national. sinteza
___F_ 55. Nu este asimilata veniturilor din salarii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. Pg156
__F__ 56. Scutirea proportionala este o metoda utilizata in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri. (totala, progresiva)
__F__ 57. Literatura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prin functia de repartitie. (si functii de control)
__F__ 58. In Romania, Guvernul dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare. ( Ministrul finantelor-pg34)
__A__ 59. Conventia pentru evitarea dublei impuneri se aplica numai impozitelor pe venit si pe avere.
___F_ 60. Conform Principiului universalitatii, veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume nete. (brute)
__F__ 61. Regula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala. (interzice)
__F__ 62. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice. (in prevederiile legii bugetare-carte pg282)
__F__ 63. Scutirea proportionala este o metoda utilizata in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri. (totala progresiva)

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

__B__ 64. Ordonati logic si cronologic etapele procesului bugetar: pg.33
A) executia bugetului -3
B) incheierea si aprobarea contului de executie bugetara -4
C) elaborarea proiectului de buget -1
D) controlul bugetar -5
E) aprobarea proiectului de buget -2
a. A+B+C+D+E c. E+D+A+B+C
b. C+E+A+B+D d. A+D+B+C+E
____ 65. Procesul bugetar se caracterizeaza prin anumite trasaturi comune si anume: pg.34
A) este un proces de decizie, vizand un foarte mare numar de participanti, cu probleme multiple si diverse;;
B) este un proces politic, datorita faptului ca deciziile privind alocarea resurselor sunt determinate de gandirea doctrinara si interesele politice ale formatiunii aflate la putere;
C) este un proces complex deoarece autoritatile competente hotarasc in privinta alocarii resurselor publice
D) este un proces ciclic, derulandu-se intr-o perioada calendaristica bine determinata (care coincide cu anul bugetar) dupa care procesul se reia.
a. A+B c. A+B+C
b. B+C d. A+C+D
__D__ 66. Documentele care se elaboreaza la fundamentarea bugetului sunt: pg.38
A) expunerea de motive si proiectul de lege pentru aprobarea bugetului;
B) o situatie continand prezentarea geografica a tarii
C) anexele la proiectul de lege a bugetului, in care sunt inscrise prevederile la venituri si cheltuieli;
D) materialele necesare documentarii Parlamentului, in vederea analizei proiectului de buget.
a. A+B+C c. A+B+C+D
b. A+B+D d. A+C+D
__A__ 67. Clasificarea economica grupeaza cheltuielile publice in: pg.56
a. cheltuieli curente si cheltuieli de capital (de investitii)
b. cheltuieli definitive, temporare si cheltuieli virtuale
c. cheltuieli reale si cheltuieli economice

__B__ 68. Clasificarea financiara imparte cheltuielile publice in: pg.56
a. cheltuieli curente si cheltuieli de capital (de investitii)
b. cheltuieli definitive, cheltuieli temporare si cheltuieli virtuale
c. cheltuieli reale si cheltuieli economice

__A__ 69. In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in: pg.56
a. cheltuieli reale si cheltuieli economice
b. cheltuieli curente si cheltuieli de capital (de investitii)
c. cheltuieli definitive, temporare si cheltuieli virtuale
__B__ 70. Sunt cheltuieli reale (negative): pg.56
A. cheltuieli militare
B. chelt. cu intretinerea aparatului administrative
C. constructia de drumuri, poduri, aeroporturi (sunt cheltuieli economice)
D. sustinerea unuor proiecte economice din fonduri publice (sunt cheltuieli economice)
E. cheltuielile care reprezinta un consum definitive de PIB (este definitia cheltuieli reale)
a. A+B+C+D+E
b. A+B
c. A+B+C
d. B+C+D
e. A
_A___ 71. Sunt cheltuieli economice (sau pozitive): pg.56
a. cheltuielile care contribuie la cresterea avutiei nationale
b. cheltuielile care reprezinta un consum definitive de PIB
c. cheltuielile de functionare sau de investitii
__B__ 72. Executia bugetului are loc pe o perioada de un an si consta in: PG.49
A) realizarea veniturilor prevazute in bugetul de stat
B) realizarea cheltuielilor aprobate.
a. A+B
b. A
c. B
___A_ 73. Contul general al datoriei publice a statului se intocmeste: pg.50
a. anual de catre Ministerul Finantelor Publice
b. semestrial de catre Ministerul Finantelor Publice
c. trimestrial de catre ordonatorii tertiari de credite
__A__ 74. Cheltuielile bugetare se refera la: pg.53
a. acele cheltuieli care se acopera de la bugetul administratiei centrale de stat, din bugetele locale sau din cel al asigurarilor sociale de stat.
b. relatii economico-sociale in forma banesca, manifestate intre stat, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de alta parte
c. plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului
_B___ 75. Bugetul local este: pg.82
a. un act unic ce este publicat in Monitorul Oficial sub denumirea de Legea bugetului de stat
b. documentul prin care sunt prevazute si aprobate, in fiecare an, veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ - teritoriale sau, dupa caz, numai cheltuielile in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice.
c. documentul prin care sunt prevazute si aprobate, in fiecare an, veniturile si cheltuielile ministerelor
__C__ 76. Cheltuielile bugetare sunt:
A) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele locale,
B) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes local si din bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, in limita si cu destinatia stabilite prin bugetele respective.
C) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetul de stat
a. B c. B+C
b. A+B+C d. A+B
_C__ 77. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice: pg.55-56
a. criteriul administrativ
b.criteriul economic
c.criteriul fiscal
d.criteriul finaniar
-clasificarea cheltuielilor publice -administrativa, ec, finanaciara -pg.57
_C___ 78. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independente c. venituri din vanzarea bunurilor
b. venituri din salarii
d. venituri din dobanzi

___C_ 79. Se cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa constituie o livrare de bunuri c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora
b. sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de serviciu d. sa constituie o prestare de serviciu sau o operatiune asimilata acesteia
___C_ 80. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse: pg.218
a. produse din carne si preparate din carne c. produse cosmetice
b. produse din lapte si preparate din lapte d. produse din lemn

__B__ 81. Taxele vamale sunt taxe care se percep: pg228
a. cu echivalent direct si imediat c. cu echivalent indirect si imediat
b. fara un echivalent direct si imediat d. fara un echivalent indirect si imediat
__A__ 82. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa: pg285
a. scopul pentru care este efectuat c. operatiunile supuse controlului fiscal
b. cunoasterea realitatii unor operatiuni ce nasc obligatii fata de stat
d. sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor

__C__ 83. Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru: pg369
a. finantarea deficitului bugetar
c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania

b finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care contracteaza imprumutul
d. finantarea datoriei interne

__C__ 84. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independente d. venituri din activitati agricole
b. venituri din salarii e. venituri din dobanzi
c. venituri din vanzarea bunurilor
__D__ 85. Resursele financiare publice nu se aloca pentru: pg58
a. invatamant d. datoria agentilor economici
b. sanatate e. asigurari sociale si protectie sociala
c. aparare nationala
_C___ 86. Rambursarea creditelor se poate efectua: pg338
A) intr-o singura transa la scadenta
B) la solicitarea creditorului
C) esalonat in cote egale
D) esalonat in cote inegale, progresive sau regresive
a. A+B+C c. A+C+D
b. B+C+D d. C+D
__D__ 87. Termenul de plata al accizelor este: pg.222
a. lunar, pana la data de 05 a lunii urmatoare
b. lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare
c. lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare
d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare
__C__ 88. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:
a. la data primei rate
b. la data ultimei rate
c. la data prevazuta pentru plata ratelor
d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie TVA nu este exigibila
_A___ 89. Care din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri:
A) scutirea totala
B) scutirea proportiopnala
C) scutirea partiala
D) scutirea progresiva
a. B+C
b. A+B+C
c. A+B
d. A+D
__D__ 90. TVA este un impozit neutru pentru ca este platit de catre: pg199
a. producatorul de bunuri
b. comerciantii en-gross
c. comerciantii en-detail
d. consumatorul final
__C__ 91. In cazul in care anumite importuri de marfuri pot prejudicia grav productia interna se pot stabili suprataxe vamale de import cu caracter temporar de catre: pg229
a. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor
b. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Externe
c. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului
d. Ministerul economiei si Comertului si Ministerul de Externe
_B___ 92. Administratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu: pg252
a. Directiile generale ale finantelor publice regionale
b. Directiile generale ale finantelor publice judetene
c. Directiile generale ale finantelor publice orasenesti
d. Directiile generale ale finantelor publice comunale
__B__ 93. Fondurile speciale reprezinta: pg22
A)o exceptie de la principiul unitatii bugetare
B) functioneaza pe principiul bugetelor anexa
C) difera de la un an la altul ca forma si dimensiune
a. A+B
b. A+B+C
c. A+C
d. B+C
___D_ 94. Care din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte din categoria instrumentelor negociabile: pg386
A) fondurile particulare
B) emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curent
C) bonurile de trezorere garantate
D) imprumuturile externe
E) imprumuturi obligatatre pe piata financiara
a. A+B+C
b. A+C+D
c. B+C+E
d. B+D+E
__D__ 95. Care din urmatoarele produse nu sunt accizabile: pg218
a. bauturile racoritoare
b. mobila de lux
c. benzinele si motorinele
d. zaharurile si glucozele
__D__ 96. Politica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea? Pg114
A) principiile echitatii fiscale
B) principiile certitudinii impunerii
C) principiile prudentei
D) principiile de politica financiara
a. A+B+C
b. A+B
c. A+D
d. A+B+D
__B__ 97. Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice: pg56
A) cheltuielile virtuale
B) cheltuielile curente
C) cheltuielile de capital
D) cheltuielile definitive
a. A+B
b. B+C
c. A+B+C
d. B+D
__D__ 98. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false: pg223
A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna
B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori
C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori
D) data amanetarii pentru bunurile amanetate
a. A+B+C
b. A+B+D
c. B+C+D
d. B+D


__D__ 99. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false: pg223
A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna
B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori
C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori
D) data amanetarii pentru bunurile amanetate
a. A+B+C
b. A+B+D
c. B+C+D
d. B+D
__C_ 100. In caz de incetare a activitatii, agentii economici solicita organnului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de TVA in:
a. 5 zile
b. 10 zile
c. 15zile
d. 25 zile
__A__ 101. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt: pg145
A) denumirea imprumutului
B) valoarea nominala
C) valoarea reala
D) valoarea economica
a. A+B+C
b. A+B+D
c. A+C+D
d. B+C+D
_B___ 102. Dupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in: pg335
A) credite pentru marfuri
B) credite pentru investitii
C) credite financiare
D) credite pentru servicii
a. A+B
b. A+C
c. B+C
d. B+D
___A_ 103. 1. Trezoreria este organizata si functioneaza ca un sistem unitar in cadrul: pg384
a. Ministerului de Finante
b. Guvernului
c. Parlamentului
d. Ministerului Economiei si Comertului
__B__ 104. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA: pg210-214
a. livrarile de organe, de sange si lapte uman
b. livrarea de carne si preparate din carne
c. activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau realizate anual de pana la plafonul stabilit de lege
spitalizarea si serviciile care au stransa legatura cu practicarea
__A__ 105. In conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produse sunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt: pg219
a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburanti
b. autoturisme, bijuterii, parfumuri si produse cosmetice
c. carburanti, bijuterii, tigarete si produse din tutun
d. alcool si bauturi alcoolice, produse electronice, carburanti
___C_ 106. Taxele vamale se impart in taxe vamale autonome si taxe vamale conventionale in functie de: pg230
a. obiectul impunerii
b. scop
c. modul de stabilire
d. modul de exprimare
_D___ 107. Romania este membra a FMI din data de: pg.388
a. 15decembrie 1918
b. 15 decembrie 1982
c. 15 decembrie 1989
d. 15 decembrie 1972
___A_ 108. Inregistrarea fiscala a contribuabililor si evidenta acestora nu presupune: pg253
A) atribuirea unui cod de inregistrare fiscala
B) depunerea unei cereri de inregistrare fiscala
C) depunerea declaratiei de inregistrare fiscala
D) depunerea declaratiei de impunere
a. B+D
b. A+D
c. A+C
d. A+B+C
___A_ 109. In cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt: pg320
A) gestiunea normala a datoriei publice
B) gestiunea cu buna credinta a datoriei publice
C) gestiunea exceptionala a datoriei publice
D) armonizarea datoriei
a. A+B
b. A+C+D
c. B+C+D
d. A+C
__C__ 110. Care din urmatoarele categorii de factori pot determina cresterea cheltuielilor publice pg53
A) factorii demografici
B) factori economici
C) factori sociali
D) factori politici
E) factori administrativi
a. A+B+C+E
b. A+B+C+D
c. A+B+C+D
d. B+C+D+E
__D__ 111. Resursele financiare publice nu se aloca pentru: pg58
a. invatamant
b. sanatate
c. aparare nationala
d. datoria agentilor economici
__A__ 112. Din punct de vedere al perioadei in care se efectueaza controlul bugetar, comparativ cu derularea operatiunilor verificate, acesta poate fi: sinteza
A) control administrativ
B) control preventiv
C) control jurisdictional
D) control concomitent
E) control ulterior
a. B+D+E
b. A+B+D
c. A+C+E
d. B+C+D+E
__C__ 113. Dupa care criteriu, impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte:
a. dupa obiect
b. dupa frecventa cu care se realizeaza
c. dupa trasaturile de fond si de forma
d. dupa scopul urmarit
__C__ 114. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independente
b. venituri din salarii
c. venituri din vanzarea bunurilor
d. venituri din activitati agricole
__A__ 115. Contul general al datoriei publice a statului se intocmeste de catre Ministerul Finantelor Publice: pg379
a. anual
b. semestrial
c. trimestrial
d. lunar
__C__ 116. Imprumuturile pe termen mediu se acorda pentru o perioda de: pg357
a. 1-6 luni
b. 6-12 luni
c. 12-60 luni
d. 18-36 luni
__B__ 117. Care din urmatoarele cauze determina evaziune fiscala:
A) marimea excesiva a sarcinilor fiscale
B) lipsa unui control eficient
C) existenta unei legislatii defectuase
D) neglijenta contribuabililor
a. A+D+C
b. A+B+C
c. B+C+D
d. A+C+D
__A__ 118. 1. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii cuprinse in sfera de aplicare a TVA nu pot fi: pg204
a. operatiuni taxabile pentru care se datoreaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite de lege
b. operatiuni taxabile pentru care se colecteaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite de lege
c. operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA, dar este permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile achizitionate
d. operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA si nu este permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile achizitionate._C___ 119. Organul fiscal organizeaza evidenta platitorilor de impozite si taxe prin intermediul registrului contribuabililor. Acest registru nu contine: pg254
a. codul de inregistrare fiscala
b. Adresa
c. capitalul social
d. vectorul fiscal
3
_D___ 120. In tara noastra datoria publica este gestionata de catre:
a. Presedentie
b. Parlament
c. Guvern
d. Ministerul Finantelor Publice
__C__ 121. Cota procentuala de participare a Romaniei la FMI este de: pg.388
a. 4.8%
b. 8.4%
c. 0.48%
d. 0.048%
__A__ 122. La constituirea fondurilor publice participa cu resurse urmatoarele sectoare sociale:
a. public, particular, cooperatist si mixt
b. mixt si cooperatist
c. particular si mixt
d. public si particular
__B__ 123. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cheltuieli curente:
A) cheltuielile de capital
B) subventii si transferari
C) cheltuieli cu datoria publica
D) cheltuielile de personal
a. B+C+D
b. A+C
c. A+C+D
d. B+C
__D__ 124. Politica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea?
A) principiile echitatii fiscale
B) principiile certitudinii impunerii
C) principiile prudentei
D) principiile de politica financiara
E) prinncipiile de politica economica
a. A+B+C+E
b. B+C+D
c. C+D+E
d. A+B+D+E
__C__ 125. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independente
b. venituri din salarii
c. venituri din vanzarea bunurilor
d. venituri din activitati agricole

__C__ 126. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:
A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna
B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori
C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori
D) data amanetarii pentru bunurile amanetate
E) data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologice
a. A+B
b. A+D+E
c. B+D
d. B+D+E
__D__ 127. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:
a. la data prevazuta pentru plata ratelor
b. la data prevazuta pentru plata ratelo
c. la data ultimei rate
d. nici o varianta de mai sus
__C__ 128. Care din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri
A) scutirea proportiopnala
B) scutirea partiala
C) scutirea progresiva
D) creditarea integrala
E) creditarea partiala
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+B+E
d. A+B+C+D
_A?___ 129. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt: pg145
A) denumirea imprumutului
B) valoarea nominala
C) valoarea reala
D) valoarea fiscala
a. A+B+C+D
b. A+C
c. A+D
d. B+C+D
__B__ 130 .Urmatoarele categorii sunt exceptate de la plata impozitului pe profit: pg132
a) trezoreria statului
b) institutiile publice
c) societatile comerciale cu capital de stat
d) societatile comerciale care platesc impozit pe venitul microintreprinderilor
e) institutiile de invatamant
a. A+B+C+D+E
b. A+B+D+E
c. C+D
d. A+B+C
___A_ 131. Operatiunile defasurate intr-o zona libera sunt: pg216
a. scutite de TVA cu drept de deducere
b. scutite de TVA fara drept de deducere
c. beneficiaza de cota redusa de TVA
d. nu sunt scutite de TVA
_C__ 132. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse: pg218
a. produse din carne si preparate din carne
b. produse din lapte si preparate din lapt
c. produse cosmetice
d. produse din lemn
__B__ 133. Taxele vamale sunt taxe care se percep: pg228
a. cu echivalent direct si imediat
b. fara un echivalent direct si imediat
c. cu echivalent indirect si imediat
d. fara un echivalent indirect si imediat
__A__ 134. In conformitate cu functia administratiei fiscale de asezare a impozitelor si tratarea declaratiilor fiscale, contribuabilii nu sunt obligati sa: pg255
a. plateasca la termenele stabilite toti furnizorii
b. plateasca la termen impozitele si taxele datorate
c. declare bunurile si veniturile impozabile
d. plateasca accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere
__B__ 135. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD): pg.391
a. a fost infiintata in 1954 si are 184 de membrii
b. a fost infiintata in 1945 si are 184 de membrii
c. a fost infiintata in 1945 si are 148 de membrii
d. a fost infiintata in 1954 si are 148 de membrii
__C D__ 136 Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru: pg369
a. finantarea deficitului bugetar
b. finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care contracteaza imprumutul
c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania
d. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania
__C__ 137. Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice: pg56
A) cheltuielile virtuale
B) cheltuielile curente
C) cheltuielile de capital
D) cheltuielile definitive
E) cheltuielile reale
a. A+B+C
b. B+C+E
c. B+C
d. A+D+E
__A__ 138. Dupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in: pg335
A) credite pentru marfuri
B) credite pentru investitii
C) credite financiare
D) credite pentru servicii
a. A+C
b. A+C+D
c. B+C
d. C+D
_C___ 139. In prezent, in Romania cota redusa a TVA este: pg210
a. 16 %
b. 9%
c. 19%
d. 22%
__A__ 140. In conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produse sunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt: pg219
a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburanti
b. autoturisme, bijuterii, parfumuri si produse cosmetice
c. carburanti, bijuterii, tigarete si produse din tutun
d. alcool si bauturi alcoolice, produse electronice, carburanti
__C__ 141. Taxele vamale se impart in taxe vamale autonome si taxe vamale conventionale in functie de: pg230
a. obiectul impunerii
b. scop
c. modul de stabilire
d. modul de exprimare
__B__ 142. In cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt: pg320 A-C-D
A) gestiunea normala a datoriei publice
B) gestiunea cu buna credinta a datoriei publice
C) gestiunea exceptionala a datoriei publice
D) armonizarea datoriei
a. A+B
b. A+C
c. B+C
d. B+D
__A__ 143. Care din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte din categoria instrumentelor negociabile: pg386
a) fondurile particulare
b) emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curent
c) bonurile de trezorerie garantate
d) imprumuturile externe
e) imprumuturi obligatatre pe piata financiara
a. A+C
b. B+C+D
c. A+B+D
d. B+D+E
__C__ 144. Procesul bugetar se caracterizeaza prin anumite trasaturi comune si anume: pg34
A) este un proces de decizie, vizand un foarte mare numar de participanti, cu probleme multiple si diverse;
B) este un proces politic, datorita faptului ca deciziile privind alocarea resurselor sunt determinate de gandirea doctrinara si interesele politice ale formatiunii aflate la putere;
C) este un proces complex deoarece autoritatile competente hotarasc in privinta alocarii resurselor publice;
D)este un proces ciclic, derulandu-se intr-o perioada calendaristica bine determinata (care coincide cu anul bugetar) dupa care procesul re reia;
a. A+B
b. C+D
c. B+D
d. A+C
__A__ 145. Creditul de angajament reprezinta:
a. limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar
b. limita minima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar
c. suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni

__D__ 146. In vederea aprobarii, proiectul bugetului de stat inaintat Parlamentului urmeaza mai multe etape distincte:
A) analiza in comisiile parlamentare de specialitate;
B) prezentarea in plenul Parlamentului de catre presedintele Romaniei
C) aprobarea proiectului in ambele Camere ale Parlamentului;
D) ratificarea de catre primul ministru a proiectului de buget aprobat, iar din acest moment bugetul devine lege.
a. B+D
b. B+C
c. A+B+C
d. A+C
__B__ 147. Daca PIB are valoarea de 84.500 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.700 Ron, care este valoarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?
a. 68.25%
b. 25.68%
c. 86.25%
d. 26.85%

Cp 21,700
-----x100= --------- =25,68
Pib 84500


B_ 148. Sunt considerate cheltuieli reale (negative):
A) cheltuieli militare
B) chelt. cu intretinerea aparatului administrative
C) constructia de drumuri, poduri, aeroporturi
D) sustinerea unuor proiecte economice din fonduri publice
E) cheltuielile care reprezinta un consum definitive
a. B+C+D
b. A+B
c. B+C
d. A+B+D
__B__ 149. Care din urmatoarele principii sunt considerate a fi de baza in practica fiscala mondiala:
A) principiul originii veniturilor
B) impunerea dupa domiciliul subiectului impozabil
C) principiul nationalitatii
a. B+C
b. A+B+C
c. A+C
__C__ 150. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse: pg218
a. produse din carne si preparate din carne
b. produse din lapte si preparate din lap
c. produse cosmetice
d. produse din lemn

__B__ 151. Taxele vamale sunt taxe care se percep: pg228
a. cu echivalent direct si imediat
b. fara un echivalent direct si imediat
c. cu echivalent indirect si imediat
d. fara un echivalent indirect si imediat
__B__ 152. Intr-un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala, fiscul are o importanta deosebita pentru ca: pg251
A) urmareste pe cei care nu au platit la timp
B) ii sanctioneaza cu amenda pe cei care nu au platit la timp
C) stabileste si incaseaza obligatiile banesti ale contribuabililor
D) emite legislatia fiscala necesara pentru asigurarea resurselor la bugetul de stat
a. B+C
b. A+C
c. B+C+D
d. A+C+D
__A__ 153. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa: pg285
a. scopul pentru care este efectuat
b. cunoasterea realitatii unor operatiuni ce nasc obligatii fata de stat
c. operatiunile supuse controlului fiscal
d. sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor
_


_C__ 154. Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru: pg369
a. finantarea deficitului bugetar
b. finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care contracteaza imprumutul
c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania
d. finantarea datoriei interne
__C__ 155. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:
a. criteriul administrativ
b. criteriul economic
c. criteriul fiscal
d. criteriul financiar
e. criteriul utilizat de ONU
_C___ 156. Caile de constituire a fondurilor publice de resurse banesti sunt:
a) impozite
b) taxe
c) contributii pentru asigurari sociale
d) amenzi
e) penalitati
f) donatii
a. A+C+D+E+F
b. A+B+C+F
c. A+B+C+D+E
d. B+C+F
__C__ 157. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independente
b. venituri din salarii
c. venituri din vanzarea bunurilor
d. venituri din activitati agricole
_D___ 158. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false: pg215
A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna
B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori
C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori
D) data amanetarii pentru bunurile amanetate
data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologice
a. A+B+D
b. B+C+D
c. A+D
d. B+D
__B__ 159. Se cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: pg202
a. sa constituie o livrare de bunuri
b. sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de serviciu
c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestor
d. sa constituie o prestare de serviciu sau o operatiune asimilata acesteia
_B___ 160. In situatia in care veniturile curente sunt insuficiente pentru acoperirea datoriei publice, statul adopta una din urmatoarele solutii:
A) marirea impozitelor
B) tiparirea de bani
C) introducerea unor noi impozite
D) contractarea de imprumuturi
a. B+C
b. A+C+D
c. B+C+D
d. A+B+C
___D_ 161. TVA este un impozit neutru pentru ca este platit de catre: pg202
a. producatorul de bunuri
b. comerciantii en-gross
c. comerciantii en-detail
d. consumatorul final
__C__ 162. In cazul in care anumite importuri de marfuri pot prejudicia grav productia interna se pot stabili suprataxe vamale de import cu caracter temporar de catre:
a. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor
b. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Externe
c. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului
d. Ministerul economiei si Comertului si Ministerul de Externe
___B_ 163. Administratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu: pg252
a. Directiile generale ale finantelor publice regionale
b. Directiile generale ale finantelor publice judetene
c. Directiile generale ale finantelor publice orasenesti
d. Directiile generale ale finantelor publice comunale
__B__ 164. Fondurile speciale reprezinta: pg22
A) o exceptie de la principiul unitatii bugetare
B) functioneaza pe principiul bugetelor anexa
C) difera de la un an la altul ca forma si dimensiune
a. A+C
b. A+B+C
c. B+C
__B D?__ 165. Care din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte din categoria instrumentelor negociabile:
a. fondurile particulare
b. emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curent
c. bonurile de trezorerie garantate
d. imprumuturile externe
__C__ 166. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independente
b. venituri din salarii
c. venituri din vanzarea bunurilor
d. venituri din activitati agricole__D__ 167. Resursele financiare publice nu se aloca pentru: pg58
a. invatamant
b. sanatate
c. aparare nationala
d. datoria agentilor economici
_D___ 168. Termenul de plata al accizelor este: PG.222
a. lunar, pana la data de 05 a lunii urmatoare
b. lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare
c. lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare
d. unar, pana la data de 25 a lunii urmatoare
__C__ 169. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:
a. la data primei rate
b. la data ultimei rate
c. la data prevazuta pentru plata ratelo
d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie TVA nu este exigibila
__A__ 170. Dupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in:
A) credite pentru marfuri
B) credite pentru investitii
C) credite financiare
D) credite pentru servicii
a. A+C
b. A+D
c. B+C+D
__A__ 171. Trezoreria este organizata si functioneaza ca un sistem unitar in cadrul: pg384
a. Ministerului de Finante
b. Guvernului
c. Parlamentului
d. Ministerului Economiei si Comertului
__B__ 172. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA: pg210-214
a. livrarile de organe, de sange si lapte uman
b. livrarea de carne si preparate din carne
c. activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau realizate anual de pana la plafonul stabilit de lege
d. spitalizarea si serviciile care au stransa legatura cu practicarea sportului
__A__ 173. In conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produse sunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt: pg219
a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburanti
b. autoturisme, bijuterii, parfumuri si produse cosmetice
c. carburanti, bijuterii, tigarete si produse din tutun
d. alcool si bauturi alcoolice, produse electronice, carburanti
__C__ 174. Taxele vamale se impart in taxe vamale autonome si taxe vamale conventionale in functie de: pg230
a. obiectul impunerii
b. modul de exprimare
c. modul de stabilire
d. scop
_D___ 175. Romania este membra a FMI din data de: pg.388
a. 15decembrie 1918
b. 15 decembrie 1982
c. 15 decembrie 1989
d. 15 decembrie 1972
__C__ 176. Inregistrarea fiscala a contribuabililor si evidenta acestora nu presupune: pg253
A) atribuirea unui cod de inregistrare fiscala
B) depunerea unei cereri de inregistrare fiscala
C) depunerea declaratiei de inregistrare fiscala
D) depunerea declaratiei de impunere
a. A+B+D
b. B+C+D
c. B+D
d. C+D
__B__ 177. In cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt: pg320
a) gestiunea normala a datoriei publice
b) gestiunea cu buna credinta a datoriei publice
c) gestiunea exceptionala a datoriei publice
d) armonizarea datoriei
a. A+C
b. A+C+D
c. B+C+D
d. B+D
___D_ 178. Politica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea? Pg114
A) principiile echitatii fiscale
B) principiile certitudinii impunerii
C) principiile prudentei
D) principiile de politica financiara
E) principiile de politica economic
a. A+B+C
b. B+C+D
c. C+D
d. A+B+D+E

__B__ 179. Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:
A) cheltuielile virtuale
B) cheltuielile curente
C) cheltuielile de capital
D) cheltuielile definitive
E) cheltuielile reale
a. B+C+D
b. B+C
c. A+B
d. A+C+D
__D__ 180. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:
A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna
B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori
C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori
D) data amanetarii pentru bunurile amanetate
data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologic
a. A+B+C
b. A+C
c. B+C+D
d. B+D
__B__ 181. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt: pg145
A) denumirea imprumutului
B) valoarea nominala
C) valoarea reala
D) valoarea economica
E) valoarea fiscala
a. A+C+D
b. A+B+C
c. D+E
d. A+B+D
__C__ 182. Care din urmatoarele cauze determina evaziune fiscala: pg138
A) marimea excesiva a sarcinilor fiscale
B) lipsa unui control eficient
C) existenta unei legislatii defectuase
D) neglijenta contribuabililor
a. B+C+D
b. A+B+D
c. A+B+C
d. A+D
__A__ 183. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii cuprinse in sfera de aplicare a TVA nu pot fi:
a. operatiuni taxabile pentru care se datoreaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite
de lege
b. operatiuni taxabile pentru care se colecteaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite de
lege
c. operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA, dar este
permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile
achizitionate
d. operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA
si nu este permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile achizitionate.
__D__ 184. In tara noastra datoria publica este gestionata de catre:
a. Presedentie
b. Parlament
c. Guvern
d. Ministerul Finantelor Publice
___C_ 185. Cota procentuala de participare a Romaniei la FMI este de:
a. 4.8%
b. 8.4%
c. 0.48%
d. 0.048%
_B___ 186. 1. Care din urmatoarele categorii de factori pot determina cresterea cheltuielilor publice pg52
a) factorii demografici
b) factori economici
c) factori sociali
d) factori politici
e) factori administrativi
a. B+C+D
b. A+B+C+D
c. C+D+E
d. D+E
___D_ 187. Resursele financiare publice nu se aloca pentru: pg58
a. invatamant
b. sanatate
c. aparare nationala
d. datoria agentilor economici
e. asigurari sociale si protectie sociala
___C_ 188. Dupa care criteriu, impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte:
a. dupa obiect
b. dupa frecventa cu care se realizeaz
c. dupa trasaturile de fond si de forma
d. dupa scopul urmarit
__C_ 189. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independente
b. venituri din salarii
c. venituri din vanzarea bunurilor
d. venituri din activitati agricole
e. venituri din dobanzi
__C__ 190. Imprumuturile pe termen mediu se acorda pentru o perioda de
a. 1-6 luni
b. 6-12 luni
c. 12-60 luni
d. 18-36 luni
____ 191. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt: A+b+c+f?
A) denumirea imprumutului
B) valoarea nominala
C) valoarea reala
D) valoarea economica
E) valoarea fiscala
F) termenul de rambursare
a. A+C+F
b. A+D+F
c. A+B+C+E
d. C+F
__A__ 192. Operatiunile defasurate intr-o zona libera sunt: pg206
a. scutite de TVA cu drept de deducere
b. scutite de TVA fara drept de deducere
c. beneficiaza de cota redusa de TVA
d. nu sunt scutite de TVA
__C__ 193. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse: pg218
a. produse din carne si preparate din carne
b. produse din lapte si preparate din lapte
c. produse cosmetice
d. produse din lemn
___B_ 194. Taxele vamale sunt taxe care se percep: pg228
a. cu echivalent direct si imediat
b. fara un echivalent direct si imediat
c. cu echivalent indirect si imediat
d. fara un echivalent indirect si imediat
___A_ 195. In conformitate cu functia administratiei fiscale de asezare a impozitelor si tratarea declaratiilor fiscale, contribuabilii nu sunt obligati sa: pg255
a. plateasca la termenele stabilite toti furnizorii
b. plateasca la termen impozitele si taxele datorat
c. declare bunurile si veniturile impozabile
d. plateasca accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere)
_C___ 196. Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru: pg369
a. finantarea deficitului bugetar
b. finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care contracteaza imprumutul
c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania
d. finantarea datoriei interne
__C__ 197. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cheltuieli curente:
A) cheltuielile de capital
B) subventii si transferari
C) cheltuieli cu datoria publica
D) cheltuielile de personal
E) cheltuielile materiale
a. A+B+C+D
b. B+C
c. A+C
d. C+E
_C___ 198. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:
a. venituri din activitati independent
b. venituri din salarii
c. venituri din vanzarea bunurilor
d. venituri din activitati agricole
_D?___ 199. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:
a. la data prevazuta pentru plata ratelor
b. la data primei rate
c. la data ultimei rate
d. nici o varianta de mai sus
___B_ 200. Care din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri:
A) scutirea totala
B) scutirea proportiopnala
C) scutirea partiala
D) scutirea progresiva
E) creditarea integrala
F) creditarea partiala
a. A+D+E
b. B+C+F
c. B+C+E
d. D+E+F

235-STIINTA
236-BUGETUL
237-BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT
238-UNITATII
239-DECIZIE
240-PRINCIPALI
241-ECONOMICA
242-PRELUARE
243- 19%
244- 9%
245-TRIMESTRIAL
246- 2%
247- 9%
248- 27 STATE
249- DATORIA PUBLICA
250- 1945

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani