Referate finante - referatele de care ai nevoie

IMPOZITELE ŞI TAXELE PUBLICE. RAPORTUL JURIDIC OBLIGAŢIONAL FISCAL

Impozitele şi taxele reprezintă în general forme/instrumente de prelevare din veniturile/valoarea nou creată/averea persoanelor juridice şi fizice (demumiţi contribuabili) la dispoziţia statului în vederea constituirii fondurilor publice generale neceseare acoperirii nevoilor sociale ale societăţii statului. Acest transfer de la contribuabil la stat se fac ...
Continuare

Moneda Unica Europeana: EURO

Incepand cu 1 ianuarie 2002,bancnotele si monedele EURO s-au pus in circulatie in 12 state membre ale Uniunii Europene.Noua moneda fiduciara va cuprinde 7 bancnote si 8 monede. EURO se divizeaza in 100 de centi.Cele 8 monede de EURO - de 1,2,5,10,20 si de 50 de centi ,de 1 EURO si 2 EURO- pot fi deosebite cu usurinte ,intrucat ele difera prin forma ,marime si culoare.Monedele de valoare mai mare ...
Continuare

Obiectul si formele controlului financiar

Activitatea economico-sociala se desfasoara printr-o diversitate de activitati ce se intersecteaza si conditioneaza reciproc. Avem la tehnic, tehnologic si economic, intre economic si financiar. Continutul controlului la nivel de concept are ca obiect si ca sfera de cuprindere urmatoarele componente: -modul de aplicare si indeplinire a directivelor stabilite; -prevenirea si inlaturarea aspectel ...
Continuare

Controlul financiar

Procedura controlului financiar e alcatuita dintr-un ansamblu de acte si operatiuni privind organizarea,desfasurarea si valorificarea rezultatelor actiunii de control. Controlul financiar: o componenta a controlului economic si are ca obiective cunoasterea de catre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale si financiare de catre societatile comerciale,publice ,modul de realizare ...
Continuare

Sistemul veniturilor publice

Veniturile statului sunt formate din totalitatea resurselor banesti instituite prin legi, care contribuie la constituirea fondurilor banesti ale acestuia,alcatuind un tot unitar denumit sistemul veniturilor publice. Elementele comune veniturilor publice: - denumirea venitului bugetului - debitorul sau subiectul impunerii: persoana fizica sau juridica care datoreaza,potrivit legii, o taxa,un im ...
ContinuareMetode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Bugetul de stat trebuie să reflecte pe de o parte necesităţile de resurse financiare ale statului ce decurg din înfăptuirea programului guvernamental propus pentru perioada imediat următoare, iar pe de altă parte posibilităţile de acoperire a acestor resurse. Astfel apare problema dimensionării corecte a nivelului veniturilor şi cheltuielilor publi ...
Continuare

Principii bugetare

Bugetul este un tablou comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice aferente perioadei la carese referă. El oferă posibilitatea analizării veniturilor pe sur se de provenienţă şi a cheltuielilor pe destinaţii. Principiile clasice bugetare sunt: - unitatea - universalitatea - anualitatea - specializarea bugetară Anualitatea bugetului are do ...
Continuare

Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat

Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a ştiinţelor finanţelor. Îl putem aborda din punct de vedere juridic şi economic. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului. Bugetul de stat prevede şi autorizează în formă legisla ...
Continuare

Notiunea de moneda

Denumirea de moneda, prezenta in mai multe limbi, vine din timpul Imperiului Roman, urmare e a fatrului ca atelierul unde se confectionau piesele metelice fusese instalat alaturi de templul zeitei Moneta din Roma. Pe teritoriul tarii noastre, i.C. , circulau monede de provenienta greceasca. Prima emisiune proprie apartine Histriei, cu peste doua milenii in urma. La inceput, sefii uniunilor tribal ...
Continuare

Normele de drept financiar

Din definiţia dreptului financiar rezultă că acesta reprezintă un ansamblu de norme juridice care sunt de drept financiar în virtutea aceea ce reglementează,deci datorită faptului că reglementează relaţii,acte şi operaţiuni financiare privind ondurile băneşti ale statului şi ale instituţiilor,întreprinderilor şi organi ...
Continuare

CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE - CEC

ACORDAREA DE CREDITE DE CATRE CEC-SA PERSOANELOR FIZICE CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE Conditii generale de acordare a creditelor Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii: 1. sa aiba cont curent deschis la CEC 2. sa aiba domiciliul sau locul de munca si resedinta in judetul in care functioneaza unitatea CEC care acorda creditul; c ...
Continuare

Impunerea veniturilor din tranzactii imobiliare

Venitul din transferul proprietatilor imobiliare se impoziteaza astfel: In cazul proprietatilor imobiliare detinute pana la trei ani: Pana la valoarea de 200.000 RON inclusiv, cota de impunere este 3%. Peste valoarea de 200.000 RON, impozitul este 6.000 RON plus 2% din valoarea ce depaseste 200.000 RON. In cazul proprietatilor imobiliare detinute peste trei ani: Pana la valoarea de 200.000 RO ...
Continuare

Impozite si taxe pentru imobile

Taxele pe terenuri, cladiri si mijloace de transport nu se vor mai plati trimestrial, ci de doua ori pe an. Impozitul pe locuinte cu o suprafata ce depaseste 150 mp va fi majorat cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia. Taxa pe cladiri datorata de persoanele juridice se va modifica. Autoritatile locale vor fi in masura sa stabileasca cota de impozitare a cladirilor, care poate fi cu ...
Continuare

Impozite pentru proprietarii de vile

Noul sistem al taxelor pentru transferul de proprietate prevede ca la imobilele care au valori de peste 200.000 lei (circa 60.000 de euro) sa se perceapa o taxa fixa de 4.000 de lei, plus 1% din diferenta dintre valoare si suma prag de 200.000 de lei. Astfel, cu cât valoarea proprietatii este mai mare, cu atât taxa se mareste într-un ritm "ponderat", ajungând ca la valori de 100.000-200.000 de eur ...
Continuare

Taxele aferente tranzactiilor cu terenuri

Pentru vânzarea unei case sau a unui apartament la o valoare de 100.000 euro, în 2007, fata de 2006, se va plati o taxa redusa cu 20%. Însa la tranzactionarea unui teren de 50.000 euro, taxa va fi mai mare cu aproape 50% fata de cea din anul precedent. Noul sistem de impozitare a contractelor de vânzare-cumparare si a donatiilor, introdus prin Codul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, ...
Continuare

TEORIA SI PRACTICA IMPOZITARII PROFITULUI

Impozitul pe profit este una din formele de baza in alimentarea bugetului national ,pe seama veniturilor agentului economic. Din punct de vedere a regimului financiar ,"legea impozitului pe profit" cuprinde numeroase reglementari ,probabil din timp in timp "interschimbabile",important, pentru inceput ,fiind de retinut ca impozitul inregistrat in titlul unui exercitiu trebuie sa cuprind ...
Continuare

PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT

Incepand cu 1 ianuarie 1998 plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial ,pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator ,cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei si a societatilor bancare care efectueaza plati lunar ,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul. Plata se face in lei. Banca Nationala a Romaniei si ...
Continuare

MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE PROFIT

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile ,serviciilor prestate si lucrarilor executate ,din vanzarea bunurilor immobile ,inclusive din castiguri de orice sursa ,si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora ,dintr-un an fiscal ,din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile neductibile ,deci impozitul pe ...
Continuare

COTA DE IMPOZIT PE PROFIT

Cota de impozit pe profit este 25% ,cu exceptiile prevazute de O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe pofit. Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cazinourilor platesc o cota aditionala de impozit de 25% asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor. C ...
Continuare

EXCEPTII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT

Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili: a) trezoreria statului; b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate finante

1 2 3 4