finanteAnaliza pasivului bilantului contabil

2.1 Analiza capitalului propriu Dat fiind faptul că sursa iniţială de finanţare a patrimoniului întreprinderii o constituie capitalul propriu, în continuare vom efectua o analiză mai aprofundată a acestuia. Capitalul propriu reprezinta marimea ramasa in activele intreprinderii dupa sacaderea datoriilor. Ca obiect al analizei , ...
Continuare

Aspectele teoretice generale ale analizei economico-financiare a intreprinderii

1.1.Definirea, continutul Analizei Financiare Analiza financiară ca fiind un studiu metodic al situaţiei şi evoluţiei unei întreprinderi privind structura sa financiară şi rentabilitatea, pornind de la bilanţ, contul de rezultat şi de la toate celelalte informaţii oferite de întreprindere sau care pot fi obţinute referitor la întreprindere ...
Continuare

Curtea de Conturi

Apare prin sec.XIX, fiind o institutie a statului de drept. Primele Curti de Conturi au fost infiintate in prima jumatatea a sec. XIX, in Austria (1809), in Franta 1807, in Bavaria 1812, Prusia 1824, Spania 1851. b2x11xl Curtea de conturi este o institutie cu mare traditie in tara noastra, avand o istorie de peste 135 de ani. Primul proiect de infiintare a curtii de conturi este legea din 8 ...
Continuare

TAXELE LOCALE

Bugetele locale îşi formează o bună parte din veniturile lor prin perceperea unui număr important de taxe. Aşa cum am menţionat deja,taxele sunt plăţi efectuate de persoane fizice şi juridice pentru serviciile specifice de care beneficiază din partea anumitor instituţii sau autorităţi publice. Ca ...
Continuare

IMPOZITELE LOCALE

Orice comunitate locală este confruntată cu apariţia numeroaselor cheltuieli legate de asiguararea bunăstării propriilor cetăţeni,astfel încât este pusă în situaţia de a-şi analiza politica de venituri pe care o duce pentru a găsi resursele necesare în vederea acoperirii lor.Dintre aceste resurse ,impozitele locale au ...
ContinuareBUGETUL LOCAL - studiu de caz la nivelul judetului Buzau

Sistemul bugetar al fiecărei ţări cuprinde ansamblul relaţiilor şi al formelor organizatorice prin care se asigură formarea,repartizarea şi utilizarea fondurilor bugetare. Problema esenţială a structurii oricărui sistem bugetar derivă din ierarhizarea dreptului de decizie asupra folosirii resurselor bugetare,care ...
Continuare

IMPOZITE SI TAXE-NOTIUNI GENERALE

1.1. DEFINIREA NOŢIUNILOR DE IMPOZITE ŞI TAXE Impozitul este cea mai importantă şi totodată cea mai veche resursă financiară, originile sale fiind legate de existeanţa statului şi a banilor. Etimologic, cuvântul ,,impozit" provine din limba latină de la ,,impositum", care semnifică obligaţie publica. ...
Continuare

Opinia Auditorului -audit financiar

Este partea in care se prezinta concluzia sau setul de concluzii si recomandari pe care auditorul le adreseaza celui care i-a solicitat realizarea activitatii de audit. Pentru formularea acestei opinii auditorul trebuie sa asigure utilizatorul sau publicul ca a raspuns urmatoarelor cerinte : 1.a obtinut toate informatiile necesare scopului asa cum acesta a fost stabilit. 2.informatiile ...
Continuare

Pragul de semnificatie in audit

In momentul efectuarii unei actiuni de audit, auditorul trebuie sa acorde o atentie deosebita pragului de semnificatie si legaturii acesteia cu riscul de audit. Pragul de semnificatie poate fi considerat nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta atat regularitatea si sinceritatea conturilor anuale cat si imaginea fidela a ...
Continuare

APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII ; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI

6.1 Situaţiile financiare ale unei întreprinderi se vor semna de persoana însărcinată cu elaborarea acestora. 6.2 Situaţiile financiare ale unei întreprinderi vor fi însuşite de consiliul de administraţie, semnate în numele consiliului de preşedintele acestuia şi aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. 6.3 ...
Continuare

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INTREPRINDERII

3.1 Fiecare întreprindere are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. 3.2 Situatiile financiare anuale trebuie să cuprindă : a) Bilanţul b) Contul de profit şi pierdere c) Situaţia fluxurilor de trezorerie, d) Note la conturile anuale 3.3 Situatiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a ...
Continuare

BANCA EUROPEANA DE INVESTITII (BEI)

Banca Europeană de Investiţii este instituţia financiară a Uniunii Europene şi a fost stabilită în condiţiile Tratatului de la Roma. Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost înfiinţată prin Tratatul de la Roma, fiind un institut de finanţare al Uniunii Europene. Prin promovarea unei dezvoltări echilibrate a ...
Continuare

BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a fost infiintata in data de 29 mai 1990, iar activitatea a fost inceputa, de facto, la data de 17 aprilie 1991. La intalnirea inaugurala Consiliul Guvernatorilor a ales Presedintele si Directorii BERD si a adoptat Rezolutia nr.8 prin care banca se autorizeaza sa inceapa operatiunile. Sediul BERD a fost stabilit la Londra. BERD este ...
Continuare

Constituirea si utilizarea resurselor FMI

Resursele FMI se pot grupa în general în patru categorii: a). cote subscrise de ţările membre; b). dobânzi şi comisioane; c). vânzări de aur contra valute convertibile; d). împrumuturi. a). Cotele de participare reprezintă capitalul FMI, adică fonduri proprii, care îi permit să acorde credite. Constituie partea cea mai importantă din capitalul FMI; ...
Continuare

Adoptarea deciziilor in cadrul FMI

Statele membre ale FMI au drepturi de vot diferenţiat astfel: li se atribuie un minim de 250 de drepturi de vot, la care se adaugă un drept de vot suplimentar pentru fiecare tranşă de o suta de mii DST cota parte vărsată. În general, deciziile se iau pe baza unui consens între toate statele membre. Totuşi, atunci când nu apare un consens, decizia se ia pe ...
Continuare

Structura organizatorica a FMI

Organizarea si functionarea FMI se bazeaza pe asa numitele „cote parti ” subscrise de tariile care adera la aceasta organizatie, adica pe volumul resurselor pe care statele membre le pun la dispozitia FMI si care determina inclusiv numarul de voturi de care dispune fiecare stat membru in organele de conducere, ...
Continuare

Crearea Fondului Monetar International

Fondul Monetar Internaţional este o agenţie specializată care are ca scop promovarea siguranţei economice la nivel mondial. Conferinţa Monetară şi Financiară din iulie 1944 de la Bretton Woods a prevăzut înfiinţarea Fondului Monetar Internaţional (FMI) acesta urmând să deţină rolul principal în cadrul noului ...
Continuare

INSTITUTII FINANCIARE INTERNATIONALE

Mişcarea internaţională a mijloacelor băneşti şi sistemul pieţei monetar – financiare internaţionale dispune de o structură instituţională adecvată, prin intermediul căreia se realizează, în mod concret, fluxurile monetare şi se asigură efectuarea operaţiunilor specifice activităţilor monetar – ...
Continuare

Utilizarea contractelor futures pe indici bursieri

Pieţele futures pe indici bursieri pot fi folosite atât de către speculatori, cât şi de către hedgeri. Speculatorii acceptă să intre pe aceste pieţe din două motive: marjele iniţiale sunt mici şi comisioanele de tranzacţionare reduse în comparaţie cu cele de pe piaţa de acţiuni. Costurile de tranzacţionare reduse permit ...
Continuare

Determinarea pretului unui contract futures pe indici

Două aspecte trebuie luate în considerare în determinarea unui contract futures pe indici: nivelul indicelui şi preţul futures dat de valoarea indicelui respectiv. Basis-ul dintre valoarea indicelui şi nivelul preţului futures poate fi definit ca diferenţa dintre preţul futures şi valoarea indicelui. Nivelul unei pieţe de acţiuni este exprimat ...
Continuare

Materiale finante