Cum cheltuim fondurile structurale? referatIn perioada 2007-2013, Romania va beneficia de aproximativ 19,7 miliarde euro din partea UE ca sprijin din Fondurile Structurale si de Coeziune pentru realizarea prioritatilor nationale de dezvoltare, in vederea reducerii decalajelor fata de statele membre UE.
Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 este un document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada de referinta. Documentul face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare, si prioritatile la nivel european.
Transmiterea la Comisia Europeana a CSNR marcheaza inceperea negocierilor oficiale privind utilizarea Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013, care se vor desfasura pe parcursul anului 2007.
CSNR prezinta modul in care Romania intentioneaza sa includa in strategiile sala obiectivele de dezvoltare durabila si de egalitate de sanse in vederea combaterii incluziunii sociale. Totodata, documentul explica modul in care vor fi implementate instrumentele structurale. Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 a fost elaborat in parteneriat cu principalii actori interesati.
Obiectivul Cadrului Strategic National de Referinta 2007-2013 este reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala intre Romania si statele membre ale UE prin generarea unei cresteri suplimentare cu 15% a PIB si de 2% a ocuparii fortei de munca pana in anul 2015.
Prioritati si actiuni:
. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standardele europene - investitii in infrastructura de transporturi, in infrastructura de mediu, utilizarea durabila a resurselor naturale.
. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti - va fi incurajata inovarea, accesul la finantare. IMM-urile vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate si pentru a crea locuri de munca.
. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania - se va urmari sprijinirea sistemului de invatamant si formare profesionala, dezvoltarea spiritului antreprenorial, vor fi sprijinite actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (femei, minoritati etnice, persoane cu dizabilitati)
. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente - strategia va imbunatati managementul in sectorul public.
. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate - actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesarestimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate.
Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 se implementeaza prin Programele Operationale.
Programe operationale
Acesti bani provin din Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European), Fondul de Coeziune plus cofinantarea din partea statului roman.
Autoritatile romane responsabile pentru implementarea Programelor Operationale vor elabora ghiduri complete de aplicatie pentru beneficiari. Comisia Europeana a constatat ca unul dintre principalele motive pentru care rata de absorbtie a fondurilor structurale in noile state membre nu este maxima este necunoasterea suficienta a procedurilor de accesare a fondurilor si de elaborare a proiectelor. Astfel, ghidurile pentru beneficiari vor fi un instrument crucial pentru absorbtia optima a banilor in Romania. Portofoliile de proiecte pregatite de ministerele care implementeaza programele operationale nu sunt decat o treapta de plecare pentru absorbtia banilor europeni. Va fi nevoie de proiecte din atat din mediul public cat si din cel privat.


Toate programele operationale au fost elaborate in colaborare cu Comisia Europeana, unde ele vor fi trimise spre aprobare. Autoritatile romane au trimis la Bruxelles cel putin doua variante ale fiecarui program, primind de la Comisie documente de pozitie, conform carora programele au fost imbunatatite pe parcursul elaborarii.


Procedura de analiza si aprobare a Programelor in Comisia Europeana dureaza patru luni. La inceputul lui februarie autoritatile romane vor transmite Comisiei toate PO-urile.
3,7 miliarde de euro - Programul Operational Regional
Programul Operational Regional planifica investitia banilor alocati Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala. La cei 3,7 miliarde de euro din acest fond se adauga cofinantarea nationala in valoare de 713 milioane de euro, bani care vor fi directionati pentru finantarea catalizatorilor cresterii economice: dezvoltarea infrastructurii regionale si locale si imbunatatirea mediului de afaceri.
4,5 miliarde de euro - Transporturi
Domeniul transporturilor va beneficia de 5,6 miliarde de euro in perioada 2007-2013, bani care vor fi investiti dupa planificarea din Programul Operational Sectorial de Transport. 4 miliarde de euro reprezinta alocarile pentru Romania din Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, iar 1,1 miliarde este suma pentru cofinantare natioanla.
4,5 miliarde de euro - Mediu
Impreuna cu suma pentru cofinantare nationala (1 miliard), mediul inconjurator va beneficia de 5,5 miliarde de euro, de investit in sistemul de canalizare, in cel de apa curenta si potabila sau cel de gestionare a deseurilor, pana in 2013. Programul Operational Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (POS Mediu) este finantat din doua fonduri: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune.
3,5 miliarde euro - Resurse umane
Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF) are peste 1000 de proiecte pregatite pentru a incepe absorbtia fondurilor europene alocate Romaniei prin Fondul Social European. La cele 3,5 miliarde de euro se adauga 635 milioane, cofinantare nationala. Investirea banilor a fost planificata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).
3,8 miliarde euro pentru competitivitate
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 este documentul de programare a Fondului European de Dezvoltare Regionala. Documentul stabileste planificarea investitiilor acestui fond in vederea dezvoltarii sectorului productiv si in special a IMM-urilor, cercetarii si inovarii, tehnologiei informationale, energiei si pentru promovarea Romaniei ca destinatie turistica si de afaceri.
O administratie mai eficienta pe fonduri europene
O administratiei mai eficienta, reducerea birocratiei si profesionalizarea serviciilor publice, acestea sunt obiectivele MAI transpuse in Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative" (PO DCA) aprobat de Guvern in ultima sedinta.
170,24 milioane de euro - Suport tehnic
Programul Operational Asistenta Tehnica (POS Asistenta), gestionat de Ministerul Finantelor Publice planifica cheltuirea a aproximativ 200 milioane de euro: 170 milioane din Fondul Social European si 30 milioane cofinantare. POS Asistenta finanteaza actiuni orizontale, adica proiecte comune pentru cel putin doua PO-uri.
Fondurile comunitare nerambursabile din agricultura - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
Fondurile europene destinate dezvoltarii rurale vor putea fi accesate de beneficiari in baza Programului National de Dezvoltarii Rurale, aflat in responsabilitatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani