Analiza pe baza echilibrului financiar


- acest tip de analiza se bazeaza pe o noua conceptie a intreprinderii, aceea ca intreprinderea este acea entitate economica si financiara care indeplineste urmatoarele functii:
1. Functia de productie
2. Functia de consum
3. Functia de personal (resurse umane)
4. Functia de investire si dezinvestire
- dezinvestire: apare spre sfarsitul duratei de viata a investitiei, atunci cand valoarea aceteia se apropie de 0, dar ea mai poate aduce venituri, si anume valoarea reziduala prin vanzarea sau scoaterea din functie a investitiei (utilaj, etc.)
5. Functia de finantare
6. Functia de repartitie.
1+2+3 - functia de exploatare

Ciclul de exploatare - are 4 faze:
1. achizitia si stocarea (materiilor prime, materialelor, combustibililor, etc.)
2. productia sau fabricare
3. stocarea produselor finite si comercializarea lor
4. incasarea vanzarilor.

Obiectul analizei functionale il reprezinta cunoasterea diferitelor implicatii ale operatiilor realizate de intreprindere asupra trezoreriei, respectiv cunoasterea platilor imediate cu scadente certe si impactul direct asupra trezoreriei, dar si cunoasterea creditelor acordate sau obtinute.

Activ imobilizat ( marime bruta) Capital propriu
Amortizare
Activ circulant Datorii financiare
Datorii pe termen scrt

. Activului imobilizat (brut) ii corespunde functia de investire si dezinvestire. Functia de investire va grupa elementele de activ imobilizat in functie de caracterul acestora in:
- active imobilizate de exploatare
- active imobilizate in afara exploatarii (imobilizari financiare, cladiri administrative).
. Activului circulant ii corepunde functia de exploatare. Functia de exploatare va grupa activele circulante in:
- active circulante de exploatare
- active circulante in afara axploatarii
- active de trezorerie
. Capital propriu + Amortizare + Datorii financiare - le corespunde functia de finantare. Functia de finantare va grupa elementele indiferent de scadenta lor.
. Datoriilor pe termen scurt (furnizori, salariati, actionari) le corespunde functia de exploatare. Elementele de datorii pe termen scurt se vor clasifica in:
- datorii de exploatare
- datorii in afara exploatarii
- pasive de trezorerie.

In acest contex fondul de rulment se poate determina:

FR = ACE + ACAE + AT - DE - DAE - PT

ACE = active circulante de exploatare
ACAE = active circulante in afara exploatarii
AT = active de trezorerie
DE = datorii de exploatare
DAE = datorii in afara exploatarii
PT = pasive de trezoreria

Nevoie de fond de rulment se imparte in:
- nevoie de fond de rulment de exploatare (NFRE)
NFRE = ACE - DE
- nevoia de fond de rulment in afara exploatarii (NFRAE)
NFRAE = ACAE - DAE
Tinand cont ca NFR = NFRE + NFRAE, se verifica, ca TN = AT - PT

. pentru ca activitatea sa fie considerata de exploatare, de baza trebuie ca NFRE sa fie mai mare decat NFRAE.Analiza rezultatelor intreprinderii


Se realizeaza pe baza elementelor cuprinse in contul de profit si pierdere, grupate pe doua mari categorii (venituri si cheltuieli). Atat cheltuielile, cat si veniturile sunt clasificate in:
- cheltuieli si venituri de exploatare
- cheltuieli si venituri financiare
- cheltuieli si venituri extraordinare.

. amortizarea este o cheltuiala nemonetarp, neplatibila, din acest motiv face parte din cheltuielile de exploatare, ea nu influenteaza trezoreria
. provizioanele sunt venituri nemonetare, neincasabile, la randul lor ele nu influenteaza trezoreria
. venituri din cesiunea elementelor de activ sunt venituri din exploatare, ele se refera la diferentele dintre pretul la care este vandut activul respectiv si valoarea ramasa de amortizat. In cazul in care aceasta difenta este negativa vorbim valoare neta contabila (?).

Pe baza elementelor din contul de profit si pierdere se pot calcula sodurile intermediare de gestiune.

Marja comerciala (MC): caracterizeaza intreprinderile cu activitate de comert, valoarea obtinuta fiind influentata de politica de vanzare promovata de firma in cauza.

MC = venituri din vanzarea marfurilor - costurile de cumparare (obtinere) a marfurilor respective
. daca MC este negativ inseamna ca s-a cumparat marfa, dar nu s-au incasat banii din vanzare (?)Productia exercitiului (PE):

PE = productia vanduta (cifra de afaceri - CA) productia stocata productia de imobilizari


Valoarea adaugata (VA):

VA = MC + PE - consumul extern (de la terti)


. valoarea adaugata are importanta deoarece prin agregarea la nivel macro se obtine produsul inter brut (PIB);
. ea reprezinta un criteriu pentru aprecierea aportului specific al intreprinderii la formarea productiei;
. este un indicator mai sintetic decat cifra de afaceri si productia obtinuta;
. este un criteriu de apreciere a cresterii valorii intreprinderii, deoarece evidentieaza evaluarea cresterii reale prin luarea in calcul a ratei inflatiei sau a deflatorului;
. valoarea adaugata masoara gradul de integrare al intreprinderii, tinandu-se seama de raportul ;
. ea evidentiaza structura exploatarii prin utilizarea ratelor de repartizare a valoii adaugate, astfel raportand fiecare element (remunerarea fiecarui participant) la valoarea adaugata vom obtine modalitatea de distribuire a veniturilor globale catre participantii la activitate;
. reflecta gradul de utilizare a factorilor de productie, deoarece se poate constata ca pentru acelasi nivel al valorii adaugate, cu o structura de exploatare identica, utilizarea factorilor de productie este diferita;
. astfel se poate evidentia randamentul echipamentelor de lucru ca raport intre sau se poate evidentia intensitatea capitalistica : ; cu cat randamentul muncii va fi mai mare, cu atat intensitatea capitalistica va fi mai puternica, iar randamentul imobilizarii va fi mai mare.

Excedentul brut de exploatare (EBE) :

EBE = VA + Subventii de exploatare - Cheltuieli de personal- Impozite, taxe, varsaminte asimilate

. excedentul brut de exploatare exprima acumularea bruta din activitatea de exploatare, luand in calcul operatiile legate strict de productia industriala, activitatea comerciala sau de prestarea unor servicii;
. se poate urmari rolul acestui indicator astfel:
- este o masura a performantelor economice inregistrate de intreprindere, deoarece poate fi utilizata in cadrul rentabilitatii economice;
- este un indicator independent de politica financiara, de politica de dividende, de politica de finantare, de elemente extraordinare;
- indicatorul este o resursa importanta pentru intreprindere, deoarece poate fi privit ca o resursa potentiala de trezorerie, respectiv un cash-flow potential de exploatare.

Rezultatul exploatarii (RE) :

RE = EBE + alte venituri de exploatare - alte cheltuieli de exploatare


Rezultatul financiar (RF) :

RF = venituri financiare - cheltuieli financiare


Rezultatul curent (RC) :

RC = RE RF


Rezultatul brut (RB) :

RB = RC Rezultatul extraordinar

Rezultatul net (RN) :

RN = RB - Impozitul pe profit

. rezultatul brut este considerat a fi egal cu rezultatul impozabil pentru usurarea calculului; daca apar cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal si venituri neimpozabile se va determina rezultatul impozabil, iar impozitul pe profit se va determina prin aplicarea cotei de impozit aferenta la rezultatul impozabil.
. Profitul impozabil (rezultatul impozabil) = RB + cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal - venituri neimpozabile


Pe baza soldurilor intermediare de gestiune vom evidentia capacitatea de autofinantare (CAF). Pentru determinarea capacitatii de autofinantare se vor utiliza doua metode:
1. Metoda degresiva : evidentiaza calcularea CAF ca diferenta intre veniturile incasabile si cheltuielile platibile.


EBE
+ alte venituri de exploatare (fara venituri din reluarea provizioanelor de exploatare, fara veniturile din cedarea/cesiunea activelor, fara venituri din repartizarea subventiilor de exploatare)
- alte cheltuieli de exploatare (fara amortizari si provizioane constituite, fara valoarea neta contabila a elementelor de activ cedate)
+ venituri financiare (fara venituri din utilizarea provizioanelor financiare)
- cheltuieli financiare (fara cheltuieli pentru constituirea provizioanelor financiare)
+ venituri extraordinare
- cheltuieli extraordinare
- impozit pe profit
= CAF

2. Metoda aditiva: eidentiaza elementele contabile care nu genereaza fluxuri monetare, in acest caz se porneste de le rezultatul net la care vor fi adaugate toate cheltuielile neplatibile sau calculate si se vor scadea veniturile calculate.

RN
+ amortizari si provizioane constituite
+ valoarea net contabila a elementelor de activ cedate
- venituri din utilizarea provizioanelor
- venituri din cesiunea/cedarea activelor
- venituri din repartizarea subventiilor de exploatare
= CAF

Capacitatea de autofinantare dupa repartizarea dividendelor poarta denumirea de autofinantare gloobala.
AG = CAF - dividendelor distriuite

. relatia de calcul este valabila numai in tarile Uniunii Europene, deoarece repartizarea profitului imbraca forma urmatoarele forme: rezerve si dividende, iar participarea salariatilor la profit este considerata o cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal si nu o forma de repartizare a profitului
. autofinantarea are doua forme:
a. autofinantare de mentinere: include sursele din care urmeaza sa se realizeze in viitor cheltuieli pentru mentinerea potentialului productiv a nivelului atins de intreprindere prin reinnoirea mijloacelor de productie si acoperirea riscurilor de exploatare. Sursele incluse sunt: amortizarea si provizioanele
b. autofinantare neta: este acea parte din autofinantarea bruta care se formeaza pe seama surselor proprii peste necesarul cerut de refacerea capitalurilor investite.
. capacitatea de autofinantare prezinta importanta deoarece constituie un mijloc sigur de finantare, fiind o sursa independenta si stabila, evidentiaza autonomia intreprinderii, respectiv gradul de autonomie financiara si permite diminuarea indatorarii si implicit reducerea cheltuielilor financiare.