Referate diverseConcluzii desprinse cu prilejul primei intalniri a sefilor serviciilor de lupta antidrog din europa (h.o.n.l.e.a.)

În perioada 19-23 noiembrie 1990, a avut loc, la Moscova, Reuniunea şefilor serviciilor din ţările europene însărcinaţi cu combaterea traficului ilicit de droguri, la lucrările căreia au participat şi 9 delegaţi români. Discuţiile purtate au vizat, în principal, aspecte legate de lupta antidrog, situaţia concretă în ţările ...
Continuare

Organisme interguvernamentale internationale, create pentru coordonarea luptei antidrog a statelor

A. Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală (O.I.P.C.-INTERPOL) O.I.P.C.- NTERPOL a fost creat în 1956, înlocuind Comisia Internaţională de Poliţie Criminală care fusese înfiinţată în 1923. Având numeroşi membri, O.I.P.C. are ca obiectiv facilitarea coordonării şi asistenţei reciproce între serviciile de ...
Continuare

Organisme internationale sau regionale care actioneaza ca instrumente in lupta antidrog

1.Organismele Naţiunilor Unite A. Comisia de Stupefiante Comisia creată în 1946, este una din cele 6 comisii tehnice ale Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite şi este compusă din 40 membri, aleşi de Consiliu. Compoziţia sa trebuie să asigure o reprezentare geografică echitabilă şi participarea statelor care se ...
Continuare

Edificarea unui sistem al controlului international al drogurilor

Comunitatea internaţională nu a putut rămâne în expectativă, în timp ce calamitatea drogurilor îşi manifestă plenar posibilitatea extinderii şi, ca atare, asistăm astăzi la o multiplicare neasemuită a activităţilor desfăşurate pe plan intern şi internaţional, în scopul prevenirii şi combaterii traficului ...
Continuare

Initiativa de cooperare in sud-estul europei

INITIAŢIVA DE COOPERARE ÎN SUD-ESTUL EUROPEI Southeast European Cooperative Initiative (SECI) Apariţia Transformările fundamentale ale scenei politice sud-est europene au determinat o serie de mutaţii majore în sistemele economice şi sociale ale statelor din această arie. Dezvoltarea acestei zone este însă ameninţată de creşterea ...
ContinuareGeneralitati privind asigurarile de bunuri

În ultimii ani, asigurărilor de bunuri li s-a acordat o atenţie din ce în ce mai mare, ocupând o pondere de aproximativ 30% din totalul primelor de asigurare, încasate de societăţile de asigurări de pe continentul nostru. Acest lucru a fost determinat de introducerea permanentă a tehnicii noi, creşterea tot mai intensă a circulaţiei rutiere, feroviare, ...
Continuare

Cercetarea pedagogica

Cercetarea ştiinţifică este un domeniu social prioritar, care asigură dezvoltarea ştiinţei şi pe această bază, optimizarea şi dezvoltarea fiecărui domeniu social în pas cu exigenţele şi necesităţile contemporane. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o investiţie pentru progres pe termen lung, pentru ...
Continuare

Orientarea scolara si profesionala

Conceptul de orientare scolara si profesionala Orientarea şcolară şi profesională se constituie ca un sistem coerent şi dinamic de principii, acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumaţi ...
Continuare

Grupul scolar - factor socioeducativ

Grupul scolar. Concept si tipuri . Conceptul de grup şcolar Grupul şcolar este o comuniune socială de persoane (elevi sau studenţi) cu o structură şi coordonare managerială unitare, constituită în baza unor interese şi ...
Continuare

Continutul educatiei morale - factor al formarii profilului etic

Conceptul de continut al educatiei morale, interrelatia lui cu societatea si componentele lui Conţinutul educaţiei morale îl reprezintă sistemul de valori, principii, trăsături şi semnificaţii, convingeri, sentimente, deprinderi ...
Continuare

Mass-media - ca factor educativ

Rolul si formele mass-media si ale media in general. Mass-media şi media în general reprezintă fenomene valoroase şi eficiente de transmitere a informaţiilor în rândurile maselor, care au luat o dezvoltare deosebită în lumea ...
Continuare

Societatile comerciale, organizatiile nonguvernamentale - ONG-urile, fundatiile diverse etc. - factori educativi

Conceptele de Societate comerciala, ONG-uri, fundatiile etc. ca factori educativi Societăţile economico-industriale şi comerciale, ONG-urile, fundaţiile etc. sunt în primul rând factori de producţie, de proiectare, desfacere, de ...
Continuare

Familia - factor educativ

Căsătoria şi familia sunt ocrotite de „Declaraţia universală a drepturilor omului", în care se prevăd: la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie de rasă, naţionalitate sau religie, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. La contractarea căsătoriei, în decursul ...
Continuare

Profesorul - factor educativ. Personalitatea profesorului

Statutul si rolul profesorului Conceptul de profesorii cuprinde, în sfera sa, pe toţi specialiştii învestiţi ca educatori în învăţământul de toate gradele. El include loatc funcţiile de: învăţător, institutor, ...
Continuare

Sistemul de invatamant in romania

Conceptul de sistem de invatamant si functiile acestuia Denumirea de sistem provine din limba greacă -systema (i), care înseamnă ansamblul unor părţi, corelate între ele. Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a ...
Continuare

Randamentul scolar. Succesul si insuccesul scolar

Semnificatiile conceptelor de: randament scolar, succes scolar si insucces scolar Randamentul şcolar Randamentul şcolar exprimă eficienţa procesului de predare-învăţare la un moment dat şi la sfârşitul perioadei de ...
Continuare

Evaluarea cunostintelor. Docimologia. Sistemul de credite transferabile

Conceptele de evaluare a cunostintelor si de docimologie a) Se folosesc şi alţi termeni similari celui de evaluare a cunoştinţelor, precum: examinare, estimare, verificare (control), apreciere, notare etc. Etimologic: lai. examen - ...
Continuare

Formele de organizare a procesului de invatamant. Proiectarea didactica

Conceptele de organizare si proiectare didactica si directiile lor principale Organizarea şi proiectarea procesului de învăţământ Toate activităţile socio-umane, deci şi cele didactice, pentru a fi realizate la nivelele ...
Continuare

Metodele de educatie morala

Metodele de învăţământ (predare-învăţare) pot fi extrapolate în mod adecvat şi creativ şi la educaţia morală, ţinând seama de specificul acesteia. Conceptul de metode de educatie morala Metodele de educaţie ...
Continuare

Studiul cu cartea (lectura)

Conceptul si semnificatiile studiului cu cartea Studiul cu cartea (lectura) reprezintă o modalitate complexă de învăţare, de muncă şi tehnică intelectuală independentă, care contribuie într-o măsură ...
Continuare

Referate diverse