Societatile comerciale, organizatiile nonguvernamentale - ONG-urile, fundatiile diverse etc. - factori educativiConceptele de Societate comerciala, ONG-uri, fundatiile etc. ca factori educativiSocietatile economico-industriale si comerciale, ONG-urile, fundatiile etc. sunt in primul rand factori de productie, de proiectare, desfacere, de protectie sociala etc, de aparare a interesului copiilor. Ele lucreaza, insa, cu oameni-muncitori, tehnicieni, specialisti de diverse profesii, manageri etc, oameni care traiesc, muncesc, creeaza, produc, comercializeaza produsele etc, dar se si perfectioneaza, se recalifica, isi petrec timpul liber recreativ, educativ. Astfel, in aceste unitati, pe langa activitatile specifice, se realizeaza, in mod obiectiv si necesar, si o functie educationala, transformandu-le in factori educativi.

Functiile educative ale societatii comerciale, ale ONG-urilor etc.Functiile educative ale societatii comerciale, ONG-urile pot fi:
perfectionarea pregatirii profesionale, pentru ca oamenii sa tina pasul cu noul, cu progresul stiintifico-tehnic, in general; stimularea si educarea creativitatii tehnico-economice; dinamizarea modernizarii continue a tehnologiilor si mijloacelor de productie, retehnologizarea acestora. Schimbarea calificarii; policalificarea sau recalificarea cerute de mutatiile produse in productie si profesiuni, de progresul stiintifico-tehnic si de demersul economiei libere; educatia culturala, sportiva etc, petrecerea timpului liber in mod placut, frumos, util; perfectionarea relatiilor interumane si a comportamentului oamenilor in unitatile in care muncesc si in afara acestora, a relatiilor cu cetatenii, in general protectia si asistenta sociala si altele.

Sistemul actiunilor educative in societatea comerciala, in ONG-uri etc.In societatile comerciale, ONG-uri etc. s-a dezvoltat un sistem al actiunilor educative printre care mentionam: calificarea, recalificarea si policalificarea profesionala ale muncitorilor; perfectionarea pregatirii profesionale a tuturor salariatilor intreprinderii productive: muncitori, tehnicieni specialisti si alti salariati; practica de specialitate a elevilor si studentilor; actiuni de sprijinire a studiilor pentru salariatii intreprinderii ce urmeaza cursurile serale din licee si facultati; instruiri speciale pentru dinamizarea muncii, pentru inovatii si inventii; instruiri si actiuni speciale pentru participarea Ia olimpiadele pe meserii; instruiri prin conferinte si dezbateri in cadrul universitatilor libere, a universitatilor populare etc; oficii de analiza, omologare si stimulare ale creativitatii tehnico-stiintifice; cercuri tehnico-stiintifice; mese rotunde, simpozioane, sesiuni pe diverse teme de dezbateri tehnologice, de retehnologizare, de cercetare sliintifico-tehnica, de estetica industriala (design) etc; schimburi de experienta intre muncitori, tehnicieni si specialisti ai intreprinderilor de pro-file apropiate; excursii si vizite cu caracter profesional in alte unitati productive din tara si chiar din strainatate; adunari, expuneri si dezbateri pe teme de jurisdictie si disciplina muncii, de deontologie profesionala, de comportare civilizata, de educatie pentru democratie etc; serbari cultural-artisitice; expozitii de creatie tehnico-stiintifica si artistica; intalniri si dezbateri cu specialisti din diverse domenii ale vietii stiintifice, economico-sociale, culturale, de protectie si asistenta sociala etc

Conditii sociopsihopedagogice ale realizarii elevate si eficiente a dimensiunii educative in societatea economico-productiva sau comerciala, ONG-uri etc.Conditii sociopsihopedagogice ale realizarii elevate si eficiente a dimensiunii educative: elaborarea unui program de actiuni educative, de protectie si asistenta sociala etc, pe termene scurte, medii si mai indelungate; asigurarea unui corp de specialisti - lectori (conferentiari) care sa orienteze, sa pregateasca si sa realizeze actiunile educative si de alta natura; crearea unei baze materiale, financiare si educative - cluburi, sali de conferinte, biblioteci, expozitii etc, care sa asigure desfasurarea in bune conditii a actiunilor educative, cunoscandu-se faptul ca investitiile si cheltuielile in domeniul educational, folosite chibzuit si competent, au finalitate pozitiva cu bataie lunga; colaborarea cu cadrele de specialisti si de pedagogie, psihologie, sociologie etc, din institutele de cercetari, din scolile tehnico-profesionale si institutiile de invatamant superior, pentru a asigura atat baza stiintifica de specialitate, cat si sociopsihopedagogica a actiunilor educative; educarea tuturor salariatilor in spiritul disciplinii, aprecierii muncii si a deontologiei profesionale a comportamentului demn, civilizat, in care indeplinirea sarcinilor de munca, apararea avutului public si a celui personal, dreptatea, cinstea si corectitudinea, sa fie o preocupare a tuturor, o calitate a personalitatii fiecaruia; antrenarea muncitorilor, tehnicienilor, specialistilor si altor salariati la stabilirea (selectarea) formelor, strategiilor si a actiunilor educative, pentru ca numai astfel vor fi interesati si vor participa la aceste actiuni; cooperarea si luarea in consideratie a experientei educative si a altor intreprinderi productive de profil din tara si chiar din strainatate; implicarea conducerii intreprinderii, a consiliului de administratie si a sindicatului in conceperea si realizarea actiunilor educative, cunoscand ca deciziile acestora au intotdeauna si o dimensiune educativa, si, ca un corolar al conditiilor de mai sus, unirea eforturilor specialistilor ce au participat la realizarea actiunilor educative sa generalizeze experienta educativa valoroasa, dinamizandu-se dezvoltarea unei psihopedagogii a societatilor economico-industriale si comerciale, ONG-urilor, fundatiilor etc. Statusul de factor educativ este necesar sa fie extrapolat in mod adecvat pentru toate institutiile sociale, care, prin activitatea si relatiile lor cu oamenii, exercita si o functie educativa.