Referate economieFISA de POST Agent Comercial/Vanzari

FIŞĂ de POST Denumire post: Agent Comercial/Vânzări (cod ref. ACV) Nume……………………………………… Locul desfăşurării muncii: conform dispoziţiilor angajatorului Departament: Vânzări/Comercial Subordonare: Directorului de departament Supervizare: Nu este cazul. • Relaţii funcţionale: cu angajaţii departamentelor marketing, distribuţie ...
Continuare

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC la nivel national pe anii 2007-2011

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC la nivel national pe anii 2007-2011 Încheiat conform Art.10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/29.12.2006 CAPITOLUL 1 Dispozitii generale Art.1. - (1) Partile contractante, prezentate in anexa 1, recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in ...
Continuare

Creditul-Definitie. Continut. Trasaturi.

Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri economice, fiind utilizat, deopotriva, in activitatea, bancara, in contabilitate, cat si in relatiile cotidiene, nu numai economice, dintre oameni. Desigur, cea mai larga utilizare a creditului apartine insa domeniului financiar, bancar si comercial. In esenta, creditul reprezinta schimbul unei valori monetare prezente, contra unei ...
Continuare

ECONOMIA DE PIATA CA FORMA EVOLUATA

In lume există în prezent o mare varietate de tipuri specifice de organizare şi reglare a activitaţii economice, dar sistemul economiei de piaţa a devenit predominant în lumea contemporană. Între economia de piaţa şi economia de schimb se pune adesea semnul egalităţii. În principiu, economia de piaţa este considerată o formă ...
Continuare

CARNEA SI SUBPRODUSELE EI

NOTIUNEA DE CARNE Sub denumirea de carne se intelege tesutul muscular animalului taiat,impreuna cu tesuturile cu care se afla in conexiune naturala:gra- simi,oase,tendoane,aponevroze,tesut conjuctiv,nervi,ganglioni limfa- tici. Celelalte parti comestibile din corpul animalelor poarta denumi- rea de ...
ContinuareCreşterea sturionilor - o afacere cu potenţial

Atâta vreme cât piaţa de caviar şi de carne de sturion este în creştere, iar cererea nu poate fi acoperită decât într-o proporţie foarte mică, se poate spune că sturionicultura are perspectiva unei dezvoltări fără precedent, iar aceasta poate fi o bază pentru numeroase afaceri de succes. Creşterea sturionilor se poate realiza în ...
Continuare

Drepturile salariale ale personalului bugetar

C. muncii, art. 155 şi 157 (2) H.G. nr. 250/1992 Legea nr. 334/2002, art. 51 (3) şi art. 52 „b” Unitatea bugetară are obligaţia plăţii tuturor drepturilor salariale cuvenite personalului, aspectele de ordin administrativ sau financiar, ori ...
Continuare

Banca Mondială

Concomitent cu înfiinţarea în 1944, la Bretton Woods, a Fondului Monetar Internaţional s-a decis şi crearea unei bănci internaţionale care să se axeze pe finanţarea şi reconstrucţia economiiloe europene, slăbite în timpul celui de al doilea război mondial: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.). ...
Continuare

Fondul Monetar Internaţional (F.M.I)

F.M.I., instituţie specializată a O.N.U., supraveghează buna funcţionare a sistemului. Alături de O.N.U. şi G.A.T.T., este una dintre cele mai mari construcţii instituţionale concepute de Statele Unite şi într-o măsură mai mică de Regatul Unit al Marii Britanii, la sfârşitul celui de al doilea război mondial. Scopul său ...
Continuare

Banca Reglementelor Internaţionale (B.R.I.)

Este cea mai veche dintre instituţiile financiare internaţionale, este un organism interguvernamental, cu sediul la Basel (Elveţia), înfiinţată în 1930, în urma conferinţei de la Haga care s-a ocupat de plata reparaţiilor de război germane după primul război mondial în cadrul planului Young. Principalele ţări implicate în război au ...
Continuare

Finantarea programelor nationale de investitii

CSNR este documentul strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale fondurilor post-aderare ale UE în perioada 2007-2013. Fondurile post-aderare pe care le avem în vedere sunt: • Fondul de coeziune (FC). • Fondurile structurale (FS): FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regionala FSE – Fondul Social European • Alte fonduri europene: – FEADR - ...
Continuare

NEVOIA SOCIALĂ-FACTOR PRIMAR DE FUNDAMENTARE A INVESTIŢIILOR

– Nevoia socială constituie un concept complex care exprimă generic parametri trebuinţelor individuale ale unei colectivităţi umane definite de cadrul geopolitic, demografic, nivelul de civilizaţie şi cultură, structura pe vârste şi de alţi factori – Mecanismul formării şi manifestării nevoii sociale este complex, întrucât nevoile ...
Continuare

Schimbările economiei mondiale

Unii consideră că au existat 2 valuri ale globalizării: – 1820-1914 (înainte de 1820 toată lumea era săracă şi agrariană) şi – 1960 – prezent (omenirea este împărţită în naţiuni bogate şi sărace) “Primul val a creat premisele apariţiei divergenţei între veniturile realizate de statele industrializate ...
Continuare

COSTURILE INTEGRĂRII EUROPENE

In primul rând, studiile de impact au arătat ca aderarea României la UE in 2007 este cea mai avantajoasa perspectiva atât din punct de vedere financiar, cat si ca dezvoltare economica, creştere a nivelului de trai si modernizare a tarii noastre decât o aderare întârziată sau un scenariu izolaţionist. Aşadar, daca nu am adera la Uniunea Europeana in 2007, costurile ar fi ...
Continuare

IMPACTUL EURO ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

În contextul în care pentru majoritatea ţarilor vest –europene este aproape unanim acceptat avantajul utilizării monedei unice, se apreciază că şi pentru România, al cărei comerţ exterior este orientat în proporţie de aproximativ 2/3 către această piaţă, adoptarea monedei unice va aduce reale beneficii. Pentru a deveni stat membru al ...
Continuare

Sistemul real al economiei cu piaţa concurenţială

In realitate, nici unul dintre modelele teoretice de organizare a economiei de schimb nu functionează in forma pura, realul este intotdeauna mai complex. In orice economie contemporana se intrepătrund, in proporţii diferite , elemente , caracteristici, mecanisme ale sistemului de piata libera cu cele dirijiste. Se poate aprecia că economia de schimb contemporana , asa cum ...
Continuare

DEZVOLTAREA VITICULTURII SI EVOLUTIA SORTIMENTELOR PE TERITORIUL ROMANESC

Pe teritoriul Romaniei, vita de vie se cultiva din Comuna Primitiva si anume din Neoliticul mijlociu, cu 3 000 - 4 000 ani i.e.n. (I.C. Teodorescu, 1961). In antichitate, geto-dacii de la nord de Dunare au extins mult cultura vitei de vie, care, in sec. II-I i.e.n., era raspandita pe intreg teritoriul Romaniei de azi Abundenta vinului, care presupune existenta unor suprafete viticole ...
Continuare

2 miliarde euro investite în 2005 în economia vieneză

În 2005 au fost puse la dispoziție 2 miliarde euro pentru investiții de care a beneficiat economia. La acestea s-au adăugat investițiile speciale în valoare de 70 milioane euro. Valoarea totală a sumei suplimentare destinate investițiilor a avut o valoare de 100 milioane euro. Aceste sume au fost utilizate în special pentru finanțarea unor proiecte de ...
Continuare

Proiect la analiza economico financiara

SC ZIMTUB SA este persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J34/30/1991, avand cod unic de inregistrare 1396338. Societatea a fost infiintata prin HG 31/1991, ca societate pe actiuni conform Legii 15 / 1990 avand ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea tuburi ( tevi ) din otel, cod CAEN 2722, pastrand in toata aceasta perioada neschimbat ...
Continuare

ECONOMETRIA ŞI UNELE ASPECTE SPECIFICE ECONOMIEI

În raport cu alte ştiinţe, şi cu deosebire în comparaţie cu ştiinţele naturii, economia prezintă o serie de particularităţi. Dintre acestea reţinem pe cele de real interes pentru econometrie: a) influenţele multiple, adeseori conjuncturale, care determină majoritatea proceselor, impun caracterizări „în medie” acceptând ...
Continuare

Referate economie