Creditul-Definitie. Continut. Trasaturi. referat

Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri economice, fiind utilizat, deopotriva, in activitatea, bancara, in contabilitate, cat si in relatiile cotidiene, nu numai economice, dintre oameni. Desigur, cea mai larga utilizare a creditului apartine insa domeniului financiar, bancar si comercial.
In esenta, creditul reprezinta schimbul unei valori monetare prezente, contra unei valori monetare viitoare. Deci, creditul este o relatie baneasca ce apare in legatura cu acordarea de imprumuturi unor persoane juridice sau fizice, care urmeaza a se rambursa ulterior, la scadenta.
Caracterizand specificul creditului, Virgil Madgearu scria ca "prin credit se intelege schimbul de bunuri actuale contra bunurilor viitoare, valorificarea unei obligatii viitoare pentru o afacere prezenta.Deci,creditul este o afacere in care prestatiunea si contraprestatiunea sunt separate in timp".¹
Operatiunea de acordare a creditului exprima o conexiune directa intre producator si consumator, intre producator si consumator, intre oferta si cerere si intre cei doi agenti economici reprezentativi ai economiei: furnizorul si beneficiarul, aceasta relatie dintre cei doi parteneri definind intrega relatie a procesului de creditare.
Sub un alt aspect, creditul a aparut din necesitatea stingerii obligatiilor dintre diferiti agenti
economici, proces caruia nu-i poate face fata moneda lichida, din aceasta perspectiva, creditul
reprezinta o parghie a desfasuraii oricarui proces economic. La nivelul enuntului economic, se constata ca, pe langa capitalul propriu, acesta contracteza si imprumuturi, in particular bancare, sub forma creditului. Largirea si modernizarea productiei spre care tinde orice manager, crearea conditiilor pentru a rezista concurentei si, nu in ultimul rand,obtinerea unui profit care sa-I asigure desfasurarea normala a activitatii sunt de neconceput fara existenta creditului.
Tehnologia bancara este fundamentala pentru imbunatatirea activitatii de creditare,oferind posibilitati de diversificare si modernizare a modalitatilor de acordare-rambursare-garantare, in scopul acordarii ofertei de produse de credit cu solicitarile si necesitatile clientilor. Din punct de vedere al solicitantilor, activitatea de creditare se adreseaza persoanelor juridice, pentru care nivelul creditelor este mai ridicat si riscul bancar este mai mare, si persoanele fizice, pentru care imprumutrile sunt mai mici si riscurile mai reduse.
Bancile Comerciale acorda credite pe termen scurt pe o durata care nu depaseste 12 luni, credite pe termen mediu, de pana la la 5 ani si credite pe termen lung cu durata de peste 5 ani.La baza procesului de creditare stau mai multe principii generale de acordare a creditelor dupa cum urmeaza:
1.2Principii de creditare:
La baza procesului de creditare stau mai multe principii generale de acordare a creditelor :
1. Pot beneficia de credite persoanele juridice si fizice care au deschise conturi la unitatile bancii.


2. Sucursalele,filialele si agentiile pot acorda credite clientilor care au sediul social sau domiciliul,dupa caz,pe raza teritoriala a judetului in care unitatea bancii isi desfasoara activitatea ,sau in localitatile cele mai apropiate din judetele limitrofe in care nu exista alte unitati ale bancii.
3. Banca verifica imprumutatii de la acordarea creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia.Ca urmare, activitatea de creditare implica in permanenta analizele privind situatia patrimoniala,rezultatele economico-finaniciara,capacitatea manageriala,credibilitatea fiecarui client si alte elemente ,evaluarea potentialului economic si financiar present si in perspective.
4. Creditele solicitate,indifferent de valoare si durata ,se acorda cu destinatii precise pe baza de contracte din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile ,si daca prezinta credibilitate pentru rambursaree creditului si a dobanzilor la termenele stabilite.
5. Cererile de credite ,indifferent de competenta de aprobare, se analizeaza si se insusesc de catre unitatile bancii,pe baza documentelor prezentate de solicitanti.Creditele se aproba potrivit competentelor stabilite de Consiliul de Administratie.
6. Volumul creditelor, destinatia, durata de creditare , garantiile necesare, dobanzile, conditiile de rambursare a creditelor ,precum si alte clauze se stabilesc prin contractele de credite incheiate pe baza negocierii directe intre banca si clientii sai.
7. Volumul total al aranjamentelor bancii (credite si scrisori de garantie)fata de un singur client (debitor) nu poate depasi 20% din fondurile proprii ale bancii.
8. Dupa abordare ,creditele se pun la dispozitia clientilor in conditiile negociate prin contractele de credit incheiate,inregistrand concomitant aranjamentul in evidenta extrabilantiera a bancii, la data pe durata si valoarea prevazuta in contract.
9. Pe masura utilizarii creditului ,se diminueaza aranjamentul din evidenta extrabilantiera si se urmareste derularea acestuia,pana la rambursare.
10. Pentru a putea urmari destinatia creditului acordat,acesta nu se elibereaza in numerar decat in cazuri foarte bine justificate cu aprobarea conducerii unitatii.
11. Banca verifica la toti clientii utilizarea creditelor potrivit destinatiei, existenta garantiilor si respectarea celorlalte clause din contractele de credite.
12. Dupa aprobarea unui client ,banca nu poate anula sau reduce cuatumul acestuia decat in cazuri justificative,determinate de constatarea furnizarii de catre client a unor date nereale si numai dupa expirarea unui preaviz, de minimum 5 zile calendaristice,care va fi comunicat in scris acestuia.Banca poate intrerupe ,fara preaviz,in caul in care clientul a incalcat conditiile contractului de credit sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de garantie si rambursare.
13. Banca nu acorda credite pentru rambursarea altor credite scadente.

Copyright © Contact | Trimite referat