Finantarea programelor nationale de investitii referat

CSNR este documentul strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale fondurilor post-aderare ale UE în perioada 2007-2013.

Fondurile post-aderare pe care le avem în vedere sunt:
. Fondul de coeziune (FC).
. Fondurile structurale (FS):
FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
FSE - Fondul Social European
. Alte fonduri europene:
- FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală FEP - Fondul European pentru Pescuit
. Conform documentelor negociate cu Comisia Europeană, România va primi în perioada 2007-2013 fonduri în valoare de 19,2 mld. euro, la care se vor adăuga 4,883 mld. euro reprezentând cofinanţarea naţională (surse publice şi private) din care :


. Fondul European de Dezvoltare Regională:
. Alocare Comisia Europeană: 8,975 mld. euro
. Cofinanţare naţională publică: 1,587 mld. euro
. Cofinanţare naţională privată: 1,282 mld. euro
. Fondul Social European:
. Alocare Comisia Europeană: 3,684 mld. euro
. Cofinanţare naţională publică: 0,607 mld. euro
. Cofinanţare naţională privată: 0,064 mld. euro
. Fondul de Coeziune:
. Alocare Comisia Europeană: 6,551 mld. euro
. Cofinanţare naţională publică: 1,343 mld. euro

Copyright © Contact | Trimite referat