economie



Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor bugetare

1. Consideraţii cu caracter general Aşa cum rezultă şi din evaluările experţilor europeni asupra progreselor ţării noastre în îndeplinirea criteriilor pentru integrarea în Uniunea Europeană, creşterea capacităţii administrative de aplicare a legislaţiei europene în domeniul elaborării bugetelor este obiectiv şi ...
Continuare

Contractul international de mandat

Contractul internaţional de mandat comercial este în primul rând un contract de intermediere.Acest tip de contract a apărut datorită faptului că, complexitatea şi frecvenţa tranzacţiilor internaţionale,precum şi aria geografică întinsă în care se derulează,au determinat folosirea unor intermediary(peroane fizice sau juridice),pentru a ...
Continuare

CONTRACT DE MANDAT

Subsemnatul ___________________________________ , domiciliat in ____________________________, identificat cu __________________ seria ____ nr.__________________, eliberat de __________________ , împuternicesc prin prezenta pe __________________________, domiciliat in __________________ , __________________, pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata ...
Continuare

Dimensiunea imateriala a Economiei

serviciilor Abordarea conceptuala a economiei serviciilor Conceptul – 3 dimensiuni care au in vedere aportul sau contributia majora a serviciilor la produsul intern brut al unei tari: - Produs final al activitatilor unui individ/organizatie sau sector economic - Factor de productie sau activ utilizat de catre un producator pentru a crea si distribui un produs sau serviciu, care este destinat ...
Continuare

MICROECONOMIA - Nevoile umane si resursele societatii

Analizarea si caracterizarea activitatilor economice ca forma specifica de actiune sociala are ca punct de plecare omul si nevoile sale. Prin nevoi sau trebuinte in sens economic intelegem exigente umane, individuale sau colective ce trebuie satisfacute in timp si in spatiu cu bunuri si servicii pentru a asigura desfasurarea normala a oricarei laturi a vietii si activitatii oamenilor. In ...
Continuare



DOBANDA (RIBA) IN ISLAM

Dobanda reprezinta surplusul pe care cel care ia cu imprumut este obligat sa-l plateasca creditorului sau si depinde de doi factori principali : suma imprumutata si perioada pentru care s-a imprumutat. Surplusul raportat la o unitate imprumuta pentru un an de zile se numeste rata dobanzii. Termenul de „dobanda” este utilizat pentru a exprima diferite lucruri. Inainte sa vorbim de ...
Continuare

Contractul de transport maritim

1.Noţiunea, categoriile şi caracteristica transporturilor maritime 2. Definiţia natura juridică şi formele contractului de transport maritim 3. Noţiunea şi conţinutul conractului de navlosire (charter -party) 4. Obligaţiile părţilor în contractul de navlosire • Obligaţiile părţilor pînă la plecarea navei în ...
Continuare

STUDIU DE CAZ AUDIT FINANCIAR

asupra contului de execuţie bugetară şi a bilanţului contabil încheiat la 31.12.200N la Consiliul Local al Oraşului Gaesti Gaesti, 29 MAI 200N 1. SINTEZĂ EXECUTIVĂ Urmare auditului desfăşurat, au rezultat o serie de constatări ce reprezinta in general puncte slabe în ceea ...
Continuare

ALTE ACTIVITATI CARE PRIVESC PROCESUL DE AUDIT

5.1. Documentarea activitatii de audit Indiferent de tipul de audit pe care il desfasoara, auditorii trebuie sa reuneasca in dosarele lor de lucru documente suficiente si cu o valoare probatorie, mai ales in ceea ce priveste baza planificarii, domeniile auditate, activitatea desfasurata si constatarile auditorului. Auditorii trebuie sa documenteze probele de audit prin documente de lucru ...
Continuare

EXERCITAREA AUDITULUI FINANCIAR

4.1. Planificarea auditului 4.1.1.Intelegerea activitatii entitatii auditate si etapele intelegerii activitatii entitatii Planificarea auditului trebuie sa se bazeze pe intelegerea deplina activitatii entitatii, a mediului in care opereaza, a sistemelor contabil si control intern. Intelegerea entitatii este esentiala atat in faza de planificare, cit si in procesul de auditare, prin furnizarea ...
Continuare

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AUDITULUI FINANCIAR

3.1.Organizarea auditului financiar Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimarii de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Cadrul juridic pentru ...
Continuare

COORDONATELE REGLEMENTARII AUDITULUI

2.1. Standardizarea auditului Tendinţa predominantă pe plan mondial în domeniul auditului o reprezin¬tă standardizarea în vederea formulării unei teorii care să fie utilă în descrierea, explicarea şi prognozarea activităţilor practice de audit. Fundamentele care stau la baza teoriei auditului ...
Continuare

CONCEPTUL DE AUDIT

1.1. Scurt istoric al auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea continuă a mediului economic, de amploarea complexităţii operaţiunilor economice şi de tranzacţiile efectuate de entităţi. Auditul reprezintă examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii ...
Continuare

SATISFACTIILE SI INSATISFACTIILE ACTIVITATII ANTREPRENORIALE

Obiectivele capitolului Deţinerea şi derularea unei afaceri poate aduce multă bucurie, dar şi multă tristeţe. În prezentul capitol sunt sintetizate principalele satisfacţii şi insatisfacţii ale implicării în afaceri proprii, aşa cum rezultă ele din literatura de specialitate, dar şi din realitatea practică. După ...
Continuare

DEFINIREA SI EVOLUTIA CONCEPTULUI DE INTREPRINZATOR

Obiectivele capitolului Dezvoltarea afacerilor este indisolubil legată de întreprinzători. În procesului evoluţiei istorice a afacerilor aceştia au avut denumiri dintre cele mai diverse, unele chiar contradictorii. În acest capitol vor fi prezentate denumirile pe care le-au avut întreprinzătorii de-a lungul timpului şi sferele de activitate în care erau ...
Continuare

SCURTA INCURSIUNE IN ISTORICUL AFACERILOR

Obiectivele capitolului De-a lungul timpului afacerile au avut o dezvoltare mai accentuată sau mai redusă datorită unor numeroşi factori. În acest prim capitol se face o scurtă prezentare a principalelor momente din evoluţia afacerilor şi a factorilor care au influenţat dezvoltarea acestora. După parcurgerea acestui capitol, veţi ...
Continuare

Metodele patrimoniale de evaluare

3.1. Elemente de bază Până la începutul secolului al XX-lea valoarea patrimonială a constituit un parametru esenţial de evaluare a întreprinderii. De fapt, evaluarea prin metoda patrimonială, numită şi evaluarea prin active, constă în a estima o întreprindere în mod static, bilanţul fiind clişeul la un moment dat, care nu reflectă ...
Continuare

Diagnosticul intreprinderii – etapa premergatoare evaluarii

2.1. Semnificaţia termenului de diagnostic pentru domeniul gestiunii şi evaluării întreprinderii Orientarea economiei noastre spre piaţă a determinat ample modificări de structură la nivelul întreprinderii (asocieri, restructurări, modernizări, repoziţionări strategice) şi a antrenat creşterea responsabilităţii ...
Continuare

Cadrul general al activitatii de evaluare

1.1. Scurt istoric. Concepte de bază în evaluare Teoria evaluării a apărut la sfârşitul secolului al 19-lea. Primul economist care a stabilit elementele în baza cărora se poate determina valoarea unei proprietăţi a fost Alfred Marshall (1842-1924). În concepţia sa pentru determinarea valorii unei proprietăţi trebuie să se aibă în ...
Continuare

Economia de schimb Sistemul economiei de piata

Conceptul şi conţinutul economiei de schimb Economia de schimb, în care piaţa are un rol hotărâtor în alocarea şi utilizarea resurselor, ca şi în organizarea, gestionarea şi reglarea economiei naţionale, s a dovedit, aşa cum experienţa acumulată până în prezent o demonstrează, sistemul economic de o deosebită ...
Continuare

Materiale economie