Referate romana - referatele de care ai nevoieOchii maicii domnului - roman de Tudor Arghezi

OCHII MAICII DOMNULUI - Roman de Tudor Arghezi. Apare în 1934, într-o perioadă în care autorul îşi declara în presă neîncrederea în genul romanesc, considerat ca o structură literară ce păcătuieşte prin prolixitatea formei. Romanul trădează discursul polemic al lui A. şi se constituie ca una dintre realizările importante ale genului î ...
Continuare

Ochi de urs - nuvela de Mihail Sadoveanu - rezumat

OCHI DE URS - Nuvelă de Mihail Sadoveanu. Datată februarie 1938, Iaşi, apare în octombrie acelaşi an la Editura Cartea Românească, în volumul omonim ce mai cuprinde povestirea pescărească 24 iunie, cu care împărtăşeşte efectele terapiei naturii în regenerarea lăuntrică a individului, pusă alternativ sub auspiciile vegetalulu ...
Continuare

Ocheanul intors - jurnal al lui Radu Petrescu

OCHEANUL ÎNTORS - Jurnal al lui Radu Petrescu, publicat în 1978, primul dintr-un număr de trei volume (celelalte sunt Părul Berenicei, apărut în 1981, şi A treia dimensiune, din 1984) ce acoperă însemnările scriitorului începând cu anul 1952 şi sfârşind cu 1964, deşi pe alocuri apar inserţiuni din momentul în care autorul îşi __ pregătea ...
Continuare

Obiecte de tacere - volum de versuri de Constantin Abăluţă

OBIECTE DE TĂCERE - Volum de versuri de Constantin Abăluţă, publicat în colecţia "Hyperion" a editurii Cartea Românească din Bucureşti, în 1979, cu o postfaţă de Costin Tuchilă şi o "notă bio-bibliografică". Această ediţie este, cum precizează o însemnare a poetului din martie 1979, reprodusă în finalul căr ...
Continuare

Nu sunt ce par a fi - volum de poezii de Ion Minulescu

NU SUNT CE PAR A FI... - Volum de poezii de Ion Minulescu. A apărut în 1936 la Editura Fundaţiei pentru literatură şi artă "Regele Carol II", din Bucureşti. Cele 44 de poezii din ediţia princeps au fost grupate în trei cicluri, dintre care primul a rămas fără titlu, al doilea se intitulează "Şase variante" şi cuprinde formele defin ...
ContinuareNuvele - volum de proza scurta de I. A. Bassarabescu

NUVELE - Volum de proză scurtă de I. A. Bassarabescu. Operă de debut a scriitorului, apărută în 1903, la Editura "Socec" din Bucureşti, a avut parte de o primire critică extrem de favorabilă în epocă; aprecieri reconfirmate şi la apariţia celui dc-al doilea volum, Vulturii (1907), premiat în 1908 de Academia Română, carc-şi va r ...
Continuare

Nuntile necesare - roman de Dumitru ţepeneag

NUNŢILE NECESARE - Roman de Dumitru Ţepeneag. A fost publicat mai întâi în 1977 la Paris, în colecţia "Textes" a Editurii Flammarion, în traducerea lui Alain Păruit. Scriitorul se afla atunci în exil, deposedat şi de cetăţenia română, după ce înfiinţase revista "Cahiers de l'Est". în ţară, cartea nu a putut apărea decât dup ...
Continuare

NUNTA IN CER - rezumat - Roman de Mircea Eliade

NUNTĂ ÎN CER - Roman de Mircea Eliade, apărut în 1939, la Editura Cugetarea, într-un tiraj de 4000 de exemplare. în legătură cu geneza cărţii, un interes special prezintă confesiunile autorului din ultima perioadă a vieţii (cf. îndeosebi al doilea volum de Memorii Recoltele solstiţiului. Bucureşti, 1991, cap. XV-XVII). Arestat, în timpul d ...
Continuare

NUNTA ZAMFIREI - Balada de George Cosbuc - comentariu

NUNTA ZAMFIREI - Baladă de George Coşbuc, apărută în 1889 în ziarul "Tribuna" din Sibiu, apoi, într-o variantă revizuită, în "Convorbiri literare" (martie, 1890) şi în volumul Balade şi idile, Bucureşti, . A fost scrisă la capătul "celor mai rodnici ani" din viaţa creatoare a poetului, petrecuţi în redacţia ziarului sibia ...
Continuare

Nunta domnitei ruxanda - rezumat - roman de Mihail Sadoveanu

NUNTA DOMNIŢEI RUXANDA - Roman de Mihail Sadoveanu, Bucureşti, editura Cartea Românească, . După cum arată Profira, fiica scriitorului, în Notele la volumul XI al Operelor apărute sub îngrijirea scriitorului, cartea a fost elaborată, cu o promptitudine creatoare dovedită şi cu alte prilejuri, în doar douăzeci de zile şi copiată numaidecât ...
Continuare

NUCUL LUI ODOBAC - Nuvela de Emil Garleanu - comentariu

NUCUL LUI ODOBAC - Nuvelă de Emil Gârleanu. Apărută în volumul omonim la Editura Minerva, Bucureşti, . Publicată mai întâi în revista "Convorbiri critice", anul IU. nr. 3/1909. Pentru cineva dornic să se familiarizeze cu adevărata fizionomie a prozei zise sămănătoriste, Nucul lui Oclobac înseamnă, de bună scamă, o lectură ...
Continuare

Novele din popor - volum de nuvele de Ioan Slavici

NOVELE DIN POPOR - Volum de nuvele de Ioan Slavici, apărut la Bucureşti, Editura Librăriei Soccc & comp., 1881, cu dedicaţia: "închin aceste plăsmuiri celui ce mi le-a dat, D.-Sale Domnului Titu Maiorescu". Cuprinde şapte titluri: Popa Tanda, Gura salului, O viaţă pierdută, La crucea din sat, Scormon, Budulea Taichii şi Moara cu noroc, fiecare pur ...
Continuare

Novele - volum de nuvele de Duiliu Zamfirescu

NOVELE - Volum de nuvele de Duiliu Zamfirescu, apărut la Bucureşti, Editura librăriei Socec, . Conţine şase titluri: Noapte bună, Locotenentul Sterie, Conu Alecu Zăgănescu, Subprefectul, Străbunicii noştri şi Spre mare, publicate între 1886 şi 1888 în "Convorbiri literare", după lecturi prealabile, şi o scurtă prefaţ& ...
Continuare

Nostalgia - volum de nuvele de Mircea Cărtărescu

NOSTALGIA - Volum de nuvele de Mircea Cărtărescu, structurată în trei secvenţe: PROLOG (Ruletistul), NOSTALGIA (Mende-bilul, Gemenii. REM), EPILOG (Arhitectul). O versiune cenzurată a volumului (fără Ruletistul şi epurată de "aluzii la sex şi la politică") fusese publicată la Cartea Românească spre sfârşitul anului 1989, cu tit ...
Continuare

Noptile de sanziene - roman de Mihail Sadoveanu

NOPŢILE DE SÂNZIENE - Roman de Mihail Sadoveanu. Prima ediţie în volum: Nopţile de Sânziene, roman, Bucureşti, Editura Cartea Românească, . Concepută în atmosfera patriarhal-modernă a gospodăriei de la Copou a scriitorului ("în nopţile înalte de la Copou a citit desigur S. povestea Nopţilor de sânziene"- Profira Sadoveanu), cartea (favorit ...
Continuare

Noptile - ciclu de unsprezece poeme de Alexandru Macedonski

NOPŢILE - Ciclu de unsprezece poeme de Alexandru Macedonski, dintre care zece publicate antum: Noaptea de aprilie, în "Literatorul", 1, nr. 26 (31 aug. 1880) şi în voi. Poezii (1882); Noaptea de septembrie, în "Literatorul", I, nr. 29 (26 oct. 1880) şi în Poezii; Noaptea de iunie, în "Literatorul", II, nr. 8 (aug. 1881) şi în Poezii; Noaptea de ianuarie, în "Literatorul", I ...
Continuare

Noduri si semne - volum de versuri de Nichita Stănescu

NODURI ŞI SEMNE - Volum de versuri de Nichita Stănescu, tipărit în . Este ultima carte de poeme publicată în timpul vieţii poetului. După ce volumele Epica Magna (1978) şi Operele imperfecte (1979) indicaseră importante schimbări de culoare şi de accent, pe fondul unei structuri a imaginarului rămasă constantă în datele sale de ba ...
Continuare

Noaptea geniului - volum de poeme de Dimitrie Stelaru

NOAPTEA GENIULUI - Volum de Poeme de Dimitrie Stelaru, apărut în martie 1942, la Bucureşti, Editura "Bucovina" - . E. Torouţiu. Din creaţia anterioară a aceluiaşi se mai cunosc câteva plachete, tipărite sub auspicii obscure şi semnate D. Orfanul: Melancolie (Braşov, 1935), Abracadabra (Bucureşti, 1937) şi Preamărirea durerii (Bucureş ...
Continuare

Noaptea de sanziene - comentariu - roman de Mircea Eliade

NOAPTEA DE SÂNZIENE, I-II - Roman de Mircea Eliade apărut la Paris, Editura Ioan Cuşa, . Scris între anii 1949 şi 1955, romanul are un destin insolit, apărând mai întâi în versiunea sa franceză: Foret interdite, traduit par Alain Guillermou, Paris, Gallimard, 1955 (Collection "Du Monde enticr" CLX). Un autograf al lui M. E. - acordat pe foaia de gardă a edi ...
Continuare

Niste tarani - roman de Dinu Săraru

NIŞTE ŢĂRANI - Roman de Dinu Săraru . Prima ediţie completă în volum: Nişte ţărani. Bucureşti, Editura Emincscu, . Prezent în mai multe povestiri schiţate în manuscris, episodic şi în alte romane, Năiţă Lucean, eroul principal din Nişte ţărani e o veche obsesie (recunoscută) a autorului. Astfel, înc& ...
Continuare

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani