romanaIn muntii neamtului - relatare de calatorie de Calistrat Hogaş

ÎN MUNŢII NEAMŢULUI - Relatare de călătorie de Calistrat Hogaş, alcătuită din cinci texte {Floricica, Spre Nichit, Părintele Ghermănuţă, Singur şi La Tazlău). A apărut mai întâi în revista „Viaţa românească", an. II, 1907, nr. 2 şi 7, an III, 1908, nr.4 şi an IV, 1909, nr. 2 şi 8, apoi în volumul Pe ...
Continuare

In marea trecere — volum de poezii de Lucian Blaga

ÎN MAREA TRECERE — Volum de poezii de Lucian Blaga, apărut în aprilie . Scrise între anii 192l-l924, cele 27 de poeme au fost publicate în majoritatea lor în revista Gândirea (19 din 21 imprimate în presă); câte unul, a apărut în Cugetul românesc şi Lamura; şase texte s-au tipărit direct în volum. In creaţia poetică blagiană, în marea trecere ...
Continuare

In lumea dreptatii — volum de nuvele de Ioan Alexandru

ÎN LUMEA DREPTĂŢII — Volum de nuvele şi schiţe de Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, publicat în 1906 la Editura „Vieţii Româneşti' din Iaşi, premiat de Academia Română în anul următor, cuprinzând un număr de 17 proze, prima dintre acestea, cea mai reprezentativă, dând şi titlul volumului. îi urmează: Vârcolaciul, Puiul, ...
Continuare

In larg — roman de Bedros Horasangian

ÎN LARG — Roman de Bedros Horasangian, apărut (după indicaţia de pe pagina de gardă) în 1989 la Editura Albatros din Bucureşti. De fapt, „bunul de tipar" al cărţii fusese dat la 15 sept. 1988, între finalizarea pentru tipar şi apariţie (iunie 1989) trecând peste 8 luni, semn că volumul fusese oprit de cenzură. Biografic, B. H. ...
Continuare

In intuneric — volum de proza scurta al lui ion agarbiceanu Ion Agârbiceanu

ÎN ÎNTUNERIC — Volum de proză scurtă {Nuvele, pe foaia de titlu a ediţiei princeps, Povestiri şi schiţe, la reeditare) de Ion Agârbiceanu, apărut la Bucureşti, în . A treia (după Două iubiri şi Prăpastia), în seria culegerilor de povestiri, sintetizând cu precădere experienţa pastorală şi de creaţie a anilor ...
ContinuareIn gradina — volumul debutului poetic al lui Dimitrie Anghel

ÎN GRĂDINĂ — Volumul debutului poetic al lui Dimitrie Anghel, apărut în febr. 1905 la Bucureşti. Primită favorabil de critică, dar fără succes ia public, placheta e curând retrasă din librării. Demersul raportului din 1906, prezentat Academiei Române de C D. Ollă-nescu-Ascanio, unde propune cartea la „o parte din premiul academic ...
Continuare

Ingerul de gips — roman de Nicolae Breban

ÎNGERUL DE GIPS — Roman de Nicolae Breban. Apărut la Editura Cartea Românească, în 1973, cel de-al patrulea roman al scriitorului constituia prima sa manifestare după actul de disidenţă publică prin care N. B. dezavuase tezele ceauşiste din iulie 1971, intrând apoi în dizgraţia oficialităţilor comuniste. „Ideea" acestui roman i-a venit, ...
Continuare

Ingerul a strigat — roman de Fănuş Neagu - comentariu

ÎNGERUL A STRIGAT — Roman de Fănuş Neagu. Apare în 1968 la Editura Pentru Literatură. Conform notaţiei auctoriale ce incheie textul, romanul este scris pe parcursul a şapte ani şi elaborat cu minuţie în mai multe variante (patruzeci, după o declaraţie a autorului). Reprezintă, alături de Frumoşii nebuni ai marilor oraşe ...
Continuare

Ingereasa cu palarie verde - roman de Adina Kenereş

ÎNGEREASA CU PĂLĂRIE VERDE Roman de Adina Kenereş. Apare în 1983 la Editura Albatros din Bucureşti. Volumul este structurat în trei părţi, purtând titluri simulat alegorice (Da'vulpea ia-o de unde nu-i.'; Cât vezi cu ochii, numa' vulpi; ...şi un câine), în care figura animalieră desemnează - într-un registru ironic - mai mult o problemă cu ...
Continuare

In fata timpului — culegere de versuri de Demostene Botez

ÎN FAŢA TIMPULUI — Culegere de versuri, ediţie retrospectivă, de Demostene Botez. A apărut la Bucureşti, la Editura pentru Literatură, în 1967, cu o prefaţă de Ovid S. Crohmălniceanu. Volumul reprezintă o selecţie din întreaga creaţie a scriitorului, de până la 1967; sunt reţinute, astfel, o serie de titluri din sumarul unor ...
Continuare

In dulcele stil clasic — volum de poezii de Nichita Stănescu - sinteza

ÎN DULCELE STIL CLASIC — Volum de poezii de Nichita Stănescu. Publicat la Bucureşti, Editura Eminescu, . O selecţie severă din acest volum (se reţin doar 37 de texte din 137) este prezentă în antologia Starea poeziei , publicată în colecţia „Biblioteca pentru toţi' a Editurii Minerva (1975). Ediţia îngrijită, „cu acordul autorului", de ...
Continuare

INDREPTARILE DOCTORULUI FAUSTUS SAU CALEA CEA MAI LUNGA de Vasile Vlad

ÎNDREPTĂRILE DOCTORULUI FAUSTUS SAU CALEA CEA MAI LUNGĂ Volum de versuri de Vasile Vlad. A fost tipărit la Editura Cartea Românească, Bucureşti, . Cuprinde un amplu poem, structurat în douăsprezece „cânturi". Până la această dată, poetul mai publicase trei cărţi, - Pedepsele (1969), Omul fără voie (1970) si Sărbătorile ...
Continuare

Indreptari — roman de Duiliu Zamfirescu - rezumat

ÎNDREPTĂRI — Roman de Duiliu Zamfirescu, al patrulea din ciclul Romanul Comăneştenilor, apărut în revista „Literatura şi arta română", 190l-l902, iar în volum în 190. Titlul însuşi trădează o tot mai vizibilă ataşare a scriitorului la ideea valorii social-morale a literaturii. în acest sens, el îi scria în 1900 lui Maiorescu: „Firul ...
Continuare

IN CURTE LA DIONIS — Nuvele si povestiri de Mircea Eliade - analiza

ÎN CURTE LA DIONIS — Nuvele şi povestiri de Mircea Eliade. Prima culegere de proză scurtă {Nuvele, Madrid, 1966) include povestirea cea mai veche, datată 1945 (Un om mare) precum şi antologica La ţigănci (1959), publicată şi în „Secolul XX", 1967, nr. . Volumul La ţigănci şi alte povestiri (Bucureşti, 1969) adaugă la ...
Continuare

Inchisoarea noastra cea de toate zilele — memoriile lui Ion Ioanid

ÎNCHISOAREA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE — Memoriile lui Ion Ioanid, acoperind perioada sa de detenţie în penitenciarele comuniste între 1952 şi . Cartea apare în cinci volume între 1991 şi . în peisajul genului se constituie într-un moment de excepţie, deşi receptarea în presă nu depăşeşte nivelul minim al unei cronici, comentariile fiind ...
Continuare

In cetatea idealului — roman de Dem. Theodorescu

IN CETATEA IDEALULUI — Roman de Dem. Theodorescu, apărut în 1920 la Editura Gutenberg din Bucureşti. Cartea s-a bucurat de un real succes de librărie, fiind alăturată de presa vremii lui Ion de Rebreanu, ceea ce a şi înlesnit apariţia celei de a două ediţii în . I. Valerian îl include, drept urmare, în chip firesc (ţinând seama şi de Sub ...
Continuare

In absenta stapanilor — roman de Nicolae Breban - analiza

ÎN ABSENŢA STĂPÂNILOR — Roman de Nicolae Breban. Apărut la Editura pentru Literatură, în 1966, este cel de-al doilea roman al autorului, după debutul său cu Francisca (1965). Cartea este structurată, de fapt, pe un triptic narativ: Bătrâni, Femei, Copii (Oglinzile carnivore), refăcând o paradigmă a vârstelor din care, aşa cum titlul o ...
Continuare

Imparatia de seara — volum de versuri de Mihai Crama

ÎMPĂRĂŢIA DE SEARĂ — Volum de versuri de Mihai Crama. Împărăţia de seară (Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1979, cu o prefaţă de Ion Caraion) este titlul volumului în care Mihai Crama (pseudonimul lui Eugen Enăchescu Pasad) şi-a făcut bilanţul activităţii sale poetice de până atunci, reunind între ...
Continuare

Imparat si proletar — comentariu - poem de Mihai Eminescu

ÎMPĂRAT ŞI PROLETAR — Poem de Mihai Eminescu; publicat pentru prima oară în „Convorbiri literare", VIII, 9, 1 decembrie . Judecând după caracterele grafice şi după ortografie, Perpessicius situează prima variantă a poemului (din ms. 2259, intitulată Proletarul, titlu schimbat ulterior în Ideile unui proletar) în imediata apropiere a Epigonilor, ...
Continuare

Itic strul, dezertor - comentariu - de Liviu Rebreanu

IŢIC ŞTRUL, DEZERTOR... — Nuvelă de Liviu Rebreanu, apărută în „Sburătorul", an. I (1920), nr. 45 (21 februarie) şi nr. 46 (27 martie); a fost inclusă apoi în numeroase volume, începând cu Catastrofa (Trei nuvele), Editura „Viaţa românească , . După însemnările din ms. 4055, f. 157-l94, prima variantă a fost începută la ...
Continuare

Materiale romana