romanaPoezii antipoetice - volum antologic de George Magheru

POEZII ANTIPOETICE - Volum antologic de George Magheru, cuprinzând poeme selectate din toate culegerile publicate de către autor, precum şi o bună parte din producţia inedită. Titlul antologiei împrumută titlul unuia dintre volumele de versuri, anume Poezii antipoetice (1933), fixat probabil la sugestia lui Adrian Maniu care, citind dactilograma, a calificat poeziile ...
Continuare

Poezii alese — volum de poezii de Duiliu Zamfirescu

POEZII ALESE — Volum de poezii de Duiliu Zamfirescu, apărut la Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, . Volumul reprezintă o antologie, prefaţată şi, probabil, alcătuită de M. Dragomircscu. Selecţia, ghidată de criteriul estetic, lasă deoparte volumul debutului, Fără titlu (1883), şi apelează la celelalte patru culegeri ...
Continuare

Poezii — volum de Octavian Goga - analiza

POEZII — Volum de Octavian Goga, apărut la Budapesta în 190. Cartea cuprinde 48 de poeme, cu următoarele titluri: Rugăciune, Plugarii, Noi, Oltul, Casa noastră. Apostolul, Dascălul, Dăscăliţa, Bătrâni, Reîntors, Departe, Dorinţă, Zadarnic, De-o să mor, în codru. Dimineaţa, Pe înserate. De la noi. Cântăreţilor de la ...
Continuare

Poezii — volum de Panait Cerna - analiza

POEZII — Volum de Panait Cerna, apărut la Bucureşti, Editura Minerva, . O activitate literară cuprinzând două studii publicate în „Convorbiri literare" din 1909 (Eminescu, în nr. 9, din iunie, şi Faust, neterminat, în nr. 3, din martie, şi 10, din octombrie), volumul de Poezii din 1910, amplificat postum, în ediţia a H-a din 1914, cu 14 noi titluri, şi ...
Continuare

Poesii — volum de poezii de Mihai Eminescu

POES1I — Volum de poezii de Mihai Eminescu, publicat în îngrijirea lui Titu Maiorescu, la Editura Soccc, Bucureşti, în 1884 (ianuarie 1884, stil nou, data de pe pagina de gardă; în decembrie 1883, după stilul vechi). Unic volum antum al poetului naţional român, este, probabil, cartea cea mai celebră a literaturii noastre. Maiorescu a inclus în cuprinsul iniţial ...
ContinuarePoemul invectiva — volum de versuri de Geo Bogza

POEMUL INVECTIVĂ — Volum de versuri de Geo Bogza. Apărut în 1933, la Editura Unu din Bucureşti. Pe copertă, sub titlu, se menţionează: „Cu amprentele digitale ale autorului" (în interior, în stânga paginii de titlu, acestea sunt chiar reproduse). După Jurnal de sex (1929), este a doua carte a poetului. Textele au fost scrise în perioada colaborării la ...
Continuare

Poeme nerusinate - volum de Marta Petreu - comentariu

POEME NERUŞINATE - Volum de Marta Petreu, apărut la Editura Albatros din Bucureşti în primăvara anului . Conţine poeme publicate anterior în România literară şi Contemporanul (1991 -l992), precum şi inedite. Volumul obţine Premiul „Gcorge Bacovia" al revistei Contemporanul, Premiul revistei Poesis din Satu Mare şi Premiul pentru poezie al ...
Continuare

Poemele luminii — volum de poezii, cu care debuteaza poetul Lucian Blaga

POEMELE LUMINII — Volum de poezii, cu care debutează poetul Lucian Blaga. Publicat la Sibiu, în . în acelaşi an, a apărut ediţia a doua, la Editura „Cartea Românească" din Bucureşti. La prima sa ediţie, volumul conţinea trei cicluri: Sufletul şi umbra sa, Râsul satirului, Tăcere. Ediţia a doua elimina poezia Luna; alte şase ...
Continuare

Poeme intr-un vers (1935-1936) - volum de versuri al lui Ion Pillat - analiza

POEME ÎNTR-UN VERS (1935-l936) Volum de versuri al lui Ion Pillat, publicat în 1936, dedicat esteticianului şi poetului Ştefan I. Neniţescu, cu o prefaţă lămuritoare la un „gen nou" de poezie. în cel dc-al doilea plan al Operelor complete, redactat între 29 dec. 1940 şi 12 aprilie 1941, Poemele într-un vers erau destinate voi. IV, după Scutul Minervei ...
Continuare

Poeme de amor — volum de poezii de Mircea Cărtărescu

POEME DE AMOR — Volum de poezii de Mircea Cărtărescu, apărut în 1983 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Este a doua carte a poetului şi formează împreună cu Totul şi Dragostea o aşa-numită trilogie „optzecistă", caracteristică pentru atmosfera „anilor nebuni" ai deceniului al nouălea. Poeziile din cuprins au fost ...
Continuare

Poeme cu ingeri — volum de poezii de Vasile Voiculescu

POEME CU ÎNGERI — Volum de poezii de Vasile Voiculescu. A apărut la Bucureşti, Editura Cartea Vremii în . Cuprinde 45 de poezii. Este unul dintre titlurile de referinţă pentru lirica poetului şi o realizare majoră a „tradiţionalismului" românesc din perioada interbelică. Cu o singură excepţie (Pe decindeu Dunării, 921), poeziile au ...
Continuare

Poeme - volum de Marin Sorescu - analiza

POEME - Volum de Marin Sorescu, apărut în 1965, la Editura pentru Literatură din Bucureşti. Publicat după culegerea de parodii Singur printre poeţi (1964), este totuşi prima carte „originală' a poetului, care îl şi impune printre numele de certă valoare ale generaţiei sale. Cuprinsul ei a fost reluat în 1970, cu excepţia poeziei Târziu, în ...
Continuare

Poeme — volum de poezii al lui Mircea Ivănescu

POEME — Volum de poezii al lui Mircea Ivănescu. A apărut în anul 1970 la Editura Eminescu din Bucureşti. Poeziile au fost grupate în două cicluri; primul este alcătuit din 39 de sonete numerotate şi n-are titlu (ulterior va fi completat cu câteva poezii noi şi se va intitula „Mopeteiana"), iar al doilea se intitulează „Poveste de iarnă" şi ...
Continuare

Poeme — volum de versuri de Emil Giurgiuca

POEME — Volum de versuri de Emil Giurgiuca, apărut în 1989, la Editura Eminescu (colecţia „Poeţi români contemporani"). Antologie de autor, cuprinzând 216 titluri, reţinute din cele 6 culegeri tipărite de-a lungul anilor: Anotimpuri, 1938 (32 de poeme, din cele 62 ale sumarului princeps), Dincolo de pădure. 1943 (27/67), Poemele verii, 1964 (31/64), Cântece de ...
Continuare

Podul de vama — volum de poezii de Ion Horea

PODUL DE VAMĂ — Volum de poezii de Ion Horea, tipărit la Bucureşti, Editura Eminescu, în . Până la această dată, poetul mai publicase douăsprezece cărţi de versuri care, începând îndeosebi cu cea de-a treia, Umbra plopilor (1965), îi precizează profilul în zona liricii de inspiraţie neo-tradiţionalistă, ale cărei repere majore ...
Continuare

Poarta neagra — proza scurta de Tudor Arghezi

POARTA NEAGRĂ — Proză scurtă de Tudor Arghezi. A apărut Ia Editura Cultura Naţională în 1930. Este al treilea volum în ordinea apariţiei, după Cuvinte potrivite - versuri şi Icoane de lemn -proză - ale târziului debutant editorial. Tomul urmează unei intense activităţi publicistice, de peste două decenii, prin care, ...
Continuare

Plumb — volum de poezii de George Bacovia

PLUMB — Volum de poezii de George Bacovia, apărut la Bucureşti, 1916, într-un tiraj de 500 exemplare. Momentul apariţiei, ajunul intrări! României în primul război mondial, este impropriu unei receptări mai largi a poetului. Excepţie fac N. Davidescu, Ion Vinea, Al. Macedonski. în Flacăra, nr.36 din 18 iunie 1916, ultimul îi dedică următoarea ...
Continuare

Plicul negru - roman de Norman Manea

PLICUL NEGRU Roman de Norman Manea, a apărut la Editura Cartea Românească, Bucureşti, . La apariţie, romanul a întâmpinat şicane din partea cenzurii, care i-a impus trei remanieri succesive. în Despre clovni, N. M. rememorează istoria accidentată a editării volumului, reproducând referatul celui de-al doilea cenzor, menit (culmea!) nu ...
Continuare

Plecarea vlasinilor — roman de Ioana Postelnicu

PLECAREA VLAŞINILOR — Roman de Ioana Postelnicu. Prima ediţie în volum: Plecarea Vlaşinilor, Bucureşti, Editura Tinerelului, 1964. Redactat între septembrie 1959 şi aprilie 1963 (după datarea autoarei), Plecarea Vlaşinilor inaugurează o vastă construcţie epică din care mai fac parte întoarcerea Vlaşinilor (Editura Eminescu, 1979), ...
Continuare

Plantatii — volum de versuri de Constant Tonegaru

PLANTAŢII — Volum de versuri de Constant Tonegaru. Tipărit în 1945 de Editura Fundaţiilor Regale din Bucureşti, care îl premiase. Titlul propus iniţial fusese Plantaţia de cuie. Cartea poartă următoarea dedicaţie către criticul care îl îndrumase pe autor în anii săi de formaţie: „Domnului Vladimir Streinu, prietenul din zile încetate ...
Continuare

Materiale romana