romanaMoartea lui fulger — comentariu - poem de George Coşbuc

MOARTEA LUI FULGER — Poem de George Coşbuc. Publicat pentru întâia oară în volumul Balade şi idile (1893), cunoscutul poem coşbucian a fost inclus în toate ediţiile antume ale culegerii. S-a reprodus şi în Balade, Bucureşti, 1913, şi în „Albina", Bucureşti, 26 octombrie . Alături de Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulger trebuia să ...
Continuare

MOARTEA LUI DANTE ALIGHIERI — Tragedie originala, un pronaos, trei acte si un epilog de Alexandru Maccdonski

MOARTEA LUI DANTE ALIGHIERI — Tragedie originală, un pronaos, trei acte şi un epilog de Al. Maccdonski. Alcătuită în proză şi versuri, a fost publicată fragmentar în „Excelsior", 1918, „Universul literar" nr. 22 (12 iunie 1921), nr. 45 (20 noiembrie 1921) şi nr. 14 (4 aprilie 1926). Republicată integral, postum, în Opere II (Teatru), ediţia ...
Continuare

Moartea citeste ziarul — volum de poezii de Mircea Dinescu

MOARTEA CITEŞTE ZIARUL — Volum de poezii de Mircea Dinescu. A apărut mai întâi la Editura Rodopi din Amsterdam, în 1989, cu o prefaţă de Sorin Alexandrescu, după ce publicarea poemelor în ţară fusese interzisă în . Retipărit în 1990 la Editura Cartea Românească din Bucureşti. Această a doua ediţie păstrează ...
Continuare

Moartea cotidiana — roman de

MOARTEA COTIDIANĂ — Roman de Dinu Pillat, apărut la Editura Vatra, Bucureşti, . A treia şi ultima publicată dintre scrierile beletristice în proză ale istoricului literar şi criticului D. P. - apărea în succesiunea Jurnalului unui adolescent, tipărit în revista , Albatros", numerele l-7, 10 martie 5 iunie 1941, şi a romanului Tinereţe ...
Continuare

Moartea ceasului — volum de poeme de Marin Sorescu

MOARTEA CEASULUI — Volum de poeme de Marin Sorescu, publicat în anul 1966, la Editura Tineretului din Bucureşti. Este al treilea volum al autorului, după debutul cu parodiile din Singur printre poeţi (1964) şi volumul Poeme (1965). Ulterior, în numeroasele traduceri şi în antologiile publicate din opera poetului, un număr important de poezii va fi reluat cu ...
ContinuareMOARA LUI CALIFAR - Povestire de Gala Galaction

MOARA LUI CĂLIFAR - Povestire de Gala Galaction, publicată în volumul Bisericuţa din Răzoare, Iaşi, Viaţa românească, 1914. Apărută în „Literatură şi artă română", nr. 3 din 25 martie 1902 şi semnată Grigore Pişculescu, retipărită în „Viaţa socială" nr. 7-8 (august-septembrie) 1910 sub ...
Continuare

Moara cu noroc - comentariu — nuvela de Ioan Slavici

MOARA CU NOROC — Nuvelă de Ioan Slavici, apărută în volumul Novele din popor. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1881, şi, în paralel, în traducerea Mitei Kremnitz, în „Deutsche Revue", nr. 10-l2 din acelaşi an. Ea pare inspirată din întâmplări reale sau, în orice caz, din împrejurări social-istorice reale, descrise de autor în ...
Continuare

Miscarea de revolutie — volum de poezii de Aurel Rău

MIŞCAREA DE REVOLUŢIE — Volum de poezii de Aurel Rău. A fost publicat la Editura Dacia din Cluj-Napoca, în 1985, cu ilustraţii de Ioan Horvat-Bugnariu. O mare parte din poemele cărţii au fost reluate în culegerea antologică Septentrion, apărută la Editura Minerva, Bucureşti, 1990 („Biblioteca pentru toţi"). In scrisul lui A. R. , poet ...
Continuare

Miresele — nuvele de Eugen Barbu

MIRESELE — Nuvele de Eugen Barbu. Antologie de autor, apărută la Bucureşti, Editura Minerva, . Ca nuvelist, E. B. (re)debutează postbelic, în periodice şi în volum, cu povestirea Munca de jos (prefigurare a viitorului roman Facerea lumii), publicată iniţial în 1955 în „Viaţa Românească" şi reluată în acelaşi an ca volum sub titlul ...
Continuare

Mirabila samanta — poem de Lucian Blaga

MIRABILA SĂMÂNŢĂ — Poem de Lucian Blaga, inserat în fruntea volumului Poezii, E. P. L., 1962, conferind totodată titlul primului dintre cele trei cicluri ale cărţii. Scrisă în vara anului 1960 şi publicată iniţial în „Steaua", XI, nr. 8/1960, compunerea marchează, alături de Fântânile (apărut în acelaşi număr), ...
Continuare

Mira — grup de fragmente dramatice ale lui Mihai Eminescu

MIRA — Grup de fragmente dramatice ale lui Mihai Eminescu. Redactate în perioada 1867-. Publicate mai întâi de Ilarie Chendi în „Sămănătorul", II (1903), nr. 19, „Calendarul Minervei", 190. Publicate în voi. de A. C. Cuza, în Opere complecte. Iaşi, Institutul de arte grafice „N. V. Ştefaniu & Co", 1914 şi de Perpessicius, în Opere, IV, Bucureşti, Editura ...
Continuare

MIORITA — Balada populara - comentariu

MIORIŢA — Baladă populară, descoperită mai întâi de Alecu Russo. N-ar fi exclus însă ca V. Alecsandri, primul care a publicat-o (în „Bucovina", III (1850), nr. 11, p. 5l-52 şi în „Zimbrul", I (1850), nr. 17, p. 68) să fi avut în faţă atât varianta culeasă de Alecu Russo din Munţii Vrancei, cât şi o variantă culeasă de el ...
Continuare

MIHNEA-VODA CEL RAU - „Scena istorica din cronicile Tarii Romanesti

MIHNEA-VODĂ CEL RĂU - „Scenă istorică din cronicile Tării Româneşti", cum şi-a definit-o autorul, Alexandru Odobescu; este una dintre cele mai cunoscute nuvele istorice româneşti; publicată pentru prima dată în „foiţa" ziarului „Românul" între 1 octombrie şi 3 noiembrie 1857 şi republicată în volum, împreună cu nuvela ...
Continuare

Mihnea si baba - comentariu — balada fantastica de Dimitrie Bolintineanu

MIHNEA ŞI BABA — Baladă fantastică de Dimitrie Bolintineanu. Publicată mai întâi în Colecţie din poeziile domnului... , Bucureşti, Tip. Rosetti şi Vintcrhalder, 1847, şi reprodusă apoi, în numeroase ediţii, între care se impun a fi amintite cele ce aduc modificări consistente: Poeziile vechi şi noue ale d-lui... , ediţie ...
Continuare

Micul infern — comedie in trei acte de Mircea ştefănescu

MICUL INFERN — Comedie în trei acte de Mircea Ştefănescu, scrisă în 1948 şi jucată pentru prima dată în acelaşi an pe scena Teatrului Mic, reluată după 1968 de teatre din diverse oraşe ale ţării. Dramaturg fecund, M. Ş. excelează în genul de comedie sentimentală sau intimă. Viaţa şi raporturile dintre ...
Continuare

MESTERUL MANOLE — Drama de Lucian Blaga - rezumat

MEŞTERUL MANOLE — Dramă de Lucian Blaga. A fost publicată în anul 1927, la Editura Dacia Traiană din Sibiu. Premiera absolută a avut loc la 6 aprilie 1929, la Teatrul Naţional din Bucureşti. Piesa lui L. B. este o prelucrare - într-o viziune de subliniată originalitate - a cunoscutei legende din folclorul românesc şi sud-est european despre ...
Continuare

Memento mori (panorama desertaciunilor) — poem postum de Mihai Eminescu - comentariu

MEMENTO MORI (PANORAMA DEŞERTĂCIUNILOR) — Poem postum de Mihai Eminescu. Semnalat deIllarie Chcndi în 1902 în prefaţa la volumul Literatură populară (citează o strofă din episodul Greciei), comentat mai apoi de Chendi în lucrarea Eminescu. Material nou de studiu (publicată în Preludii ed. I 1903, ed. a II-a 1905, cu reproducerea, de data aceasta, a 68 de ...
Continuare

Memorii 1907-1960 — volum memorialistic al lui Mircea Eliade

MEMORII 1907-l960 — Volum memorialistic al lui Mircea Eliade, cuprinzând, în versiunea românească de la Editura Humanitas (comasată), volumele succesive Promisiunile echinoxului şi Recoltele solstiţiului, plus o secţiune de Anexe (reprodusă după ediţia franceză din 1988, despre care va fi vorba mai jos), care conţine Fragmentul autobiografic, ...
Continuare

Memorii — memorialistica de Eugen Lovinescu

MEMORII — Memorialistică de Eugen Lovinescu. Pentru prima dată cele patru volume au apărut astfel: Memorii. 1900-l916, Bucureşti, Editura Cugetarea, 1931; Memorii. 1916-l930, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1932; Memorii, III, Bucureşti, Editura Adevărul, 1937; ultimul volum, intitulat Aquaforte, apare la Bucureşti, Editura Contemporană, . Demascat ca ...
Continuare

Meditatii, elegii, epistole, satire si fabule — ultimul volum antum al lui Grigore Alexandrescu

MEDITAŢII, ELEGII, EPISTOLE, SATIRE ŞI FABULE — Ultimul volum antum al lui Grigore Alexandrescu, apărut la Bucureşti, în Tipografia Naţională a lui Ştefan Rassidescu, în 1863, şi cuprinzând întreaga sa creaţie de până la data respectivă, inclusiv poezii mai vechi, care fuseseră omise în ediţia din 1847. După o dedicaţie ...
Continuare

Materiale romana