romanaNUNTA LA ISTRU 16 mai 1912

A. Steuerman - Rodion Eminescu rămâne până astăzi, cântăreţul prin excelenţă al Basarabiei. Chiar în momentul când, la inaugurarea statuii lui Ştefan - evoca înaintea ieşanilor figura marelui Voievod, începe prin a plânge pe urma provinciei din stânga Nistrului. De Ia Nistru pân' la Tisa Tot românul plânsu-mi-s-a. Că nu mai poate ...
Continuare

POEME INEDITE DE EMINESCU 15 mai 1912

Emil Gârleanu în „Biblioteca Iaşilor" au apărut câteva poeme inedite ale lui Eminescu. Totul dovedeşte că n-au fost revăzute niciodată de marele nostru poet, că au fost scrise cam pe la finele vieţii, într-o epocă turbură. Socotim, totuşi, ca o fericire publicarea acestor manuscrise din bibliotecile Academiei Române, pentru că altfel ...
Continuare

UN NOU STUDIU DESPRE EMINESCU Aladin [Eugen Herovanu]

„Nu s-a scris îndeajuns despre Eminescu", - îmi spunea anul trecut un academician. Noul studiu asupra vieţii şi operei celui mai mare poet al nostru e, prin urmare, bine venit. Autorul, d[omnul] N. Zaharia, a cercetat cu luare-aminte tot ce s-a scris anterior asupra acestui subiect şi a căutat să stabilească în mod obiectiv şi pe cât posibil documentat ...
Continuare

BASARABIA IN POEZIA LUI EMINESCU

8 mai 1912 Sentimentele marelui poet faţă de situaţia poporului românesc în ţările subjugate şi mai cu seamă într-acele răpite sunt cunoscute. în versuri şi în proză scriitorul a deplâns, cu accente de o rigoare necunoscută până la el, suferinţele lor, din vina unei soarte vitrege din cale-afară. între poeziile postume ...
Continuare

ALECSANDRI SI EMINESCU de Octav Minar

Apropiind aceste două nume mari, am făcut-o cu scopul de a arăta istoricilor literari că Alecsandri se interesa de soarta lui Eminescu nu ca prieten, dar ca un om înduioşat de sărăcia lui Eminescu, ajutându-1 băneşte din când în când. Prietenul Mihai Codreanu, poet el însuşi, necunoscând încă generoasele gesturi ale lui Alecsandri, a scris, ...
ContinuareCUM A IUBIT EMINESCU - Pagini intime. Scrisori, poezii

Pagini intime. Scrisori, poezii, amintiri inedite, [ediţie] de d[omnul] Octav Minar, Iaşi, [1911], 160, p. 16° în această carte autorul face istoricul amorului dintre Eminescu şi Veronica Miele. In Introducere, se ocupă de familia Veronicăi Miele; arată împrejurările în care a cunoscut pe Miele şi acelea în care a cunoscut pe ...
Continuare

BASARABIA (Precuvantare) 24 aprilie 1912

La 16 mai 1912 ruşii şi rusificaţii vor serba cu mare alai centenarul anexărei Basarabiei. Acestui gest şovinist şi provocator noi românii trebuie să răspundem printr-o contraserbare de cernire a inimilor şi de protestare. Nu provocăm pe nimenea. Dar suntem datori a ne manifesta în mod demn şi cât mai expresiv durerea noastră ...
Continuare

PROPAGANDA SIMBOLISTA

Ce este simbolismul se spune şi în Bucureşti zilnic; săptămânal se scriu cel puţin trei-patru articole care-1 „lămuresc" din nou; şi lunar trebuie să-ţi faci socoteala că-i prudent să aştepţi sfârşitul anului, pentru ca să vezi cum l-au lămurit operele, nu criticii. înţeleaptă prudenţă ...
Continuare

Vederile politice ale lui Mihai Eminescu

Soarta omului de caracter este ca să fie într-o permanentă nemulţumire din cauza nedreptăţilor a căror victimă este dânsul sau cea mai mare parte din omenire. El constată cu părere de rău cât de plăcută ar fi viaţa, dacă oamenii ar fi mai buni. Mai observă, în acelaşi timp, că tot răul provine din egoismul ...
Continuare

Nuvelele lui Eminescu

Un personaj dintr-o nuvelă a lui Gorki, care, din cauza plictiselii şi a firii sale inadaptabile, era osândit să ducă o viaţă de jidov rătăcitor, spunea cu amărăciune: „Noi nu suntem ca toată lumea. Mamele noastre ne-au născut într-un ceas rău". Ei bine, acelaşi lucru s-ar putea zice şi despre Eminescu, deşi ...
Continuare

ROMANUL GENIU PUSTIU

Cel care ar voi să probeze că, la urma urmei, pesimiştii se reduce la o chestiune de temperament, ar putea să invoce cazul lui Eminescu şi anume acest roman care a fost scris când autorul n-avea nici vârsta de douăzeci de ani. Oricât de mari ar fi mizeriile vieţii unui om, este greu ca el să piardă aşa de timpuriu toate iluziile şi să ...
Continuare

GENIUL POETIC al marelui Mihai Eminescu

"Orice artist trebuie să fie un creator şi opera sa o lume." Traian Demetrescu Sunt mai multe feluri de a judeca valoarea cuiva. Dacă vrei să i-o micşorezi, atunci n-ai decât să-1 compari cu oameni cari în specialitatea lor au fost adevăraţi coloşi. Ce autor dramatic nu pare aproape mediocru faţă de Shake-speare, despre care un om de ...
Continuare

Cum concepea Eminescu amorul

Este indiscutabil că orice bărbat ar dori să-şi lege viaţa cu femeia pe care şi-o închpuie; însă, după cum este firesc, nu toţi şi-o închipuiesc în acelaşi fel. Şi după cum superioritatea unui om se cunoaşte după idealul ce-şi propune în viaţă, tot astfel şi concepţia lui despre iubire şi ...
Continuare

Valoare morala a operei lui Mihai Eminecu

Sunt rari oamenii cari să fie văzuţi în adevărata lor lumină. Aceasta provine din cauza diversităţii criteriilor după care îi judecă unii şi alţii, precum şi fiindcă sunt mulţi cari ţin ascuns în adâncul sufletului lor, tocmai acele însuşiri sau calităţi, absolut trebuincioase de cunoscut pentru a-i ...
Continuare

Pesimismul lui Mihai Eminescu

După cum Sofocle a spus în nemuritoarea sa tragedie Oedip Rege că pentru a ne pronunţa asupra fericirii cuiva trebuie să-i aşteptăm mai întâi sfârşitul, tot astfel s-ar putea susţine că gradul de fericire sau nefericire al unui om atârnă de cum se simte dânsul. Totuşi, foarte puţini au în vedere acest adevăr destul de elementar. ...
Continuare

"Nebunia" lui Mihai Eminescu in literatura romana

Cu mult mai înainte ca Heine să se fi îmbolnăvit de grozava boală a măduvii spinării, care, până la deznodământul fatal, l-a ţinut un îndelungat şir de ani pironit pe patul de suferinţă, - un doctor a prevăzut acest dureros sfârşit al nenorocitului poet german. Această prevedere a sa a fost întemeiată pe unele ...
Continuare

IMPARAT SI PROLETAR comentariu

Poezia apare în Convorbiri literare din 1 dec. 1874. Textul a apărut cu greşeli în revistă şi, pe urmă, cu diferite modificări în ediţiile Maiorescu. Dăm lămuriri în privinţa textului adoptat în ediţia de faţă: v. 2: pintre - formă moldovenească obişnuită la Eminescu şi primită şi de Conv. ...
Continuare

FLOARE ALBASTRA comentariu

Poezia apare în Convorbiri literare din 1 aprilie 1873, împreună cu înger şi demon. Citită o dată cu înger şi demon în şedinţa „Junimii" din 7 sept. 1872 (I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare, ypl. IV, p. 457). în Epoca, din 19 oct. 1897, a apărut articolul lui Anghel Demetrieseu Comentariul uneia din poeziile lui Eminescu. Autorul ...
Continuare

INGER SI DEMON - analiza poeziei

Apare în Convorbiri literare 1 aprilie 1873. S-a citit în şedinţa „Junimii'", din sept. 1872, fiind primită să se tipărească (vezi I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare, IV, p. 457). în ms. 2259, f. 27 -28 se află poezia E îngerul tău ori umbra ta?, care cuprinde şi elemente înrudite cu caracterizarea eroinei Poesis din Geniu ...
Continuare

MEMENTO MORI Comentariu

Lucrarea, cu multiplele ei variante şi fragmente episodice, a fost publicată mai îi.iâi de Perpessicius în ediţia sa, voi. IV, p. 110 şi urm. şi voi. V, p. 69 şi urm. folosind manuscrisele din Biblioteca Academiei şi un manuscris dintr-o colecţie particulară (pentru episodul Greciei). In afară de Memento mori şi Panorama ...
Continuare

Materiale romana