romanaCaracterizarea personajelor din DULCE CA MIEREA E GLONTUL PATRIEI (1970)

PROTAGONISTUL-NARATOR - caracterizare Adresându-şi cu insistenţă întrebarea dacă o considerare ulterioară a evenimentelor, a "momentului pur" al întâmplării poate cu adevărat să limpezească, să ofere o ...
Continuare

Inginerul - caracterizare - romanul Prins de Petru Popescu

Insistenţa cu care romanul Prins gravitează în jurul temei morţii are ca rezultat un anumit schematism al personajelor, o univocitate a sensului întâmplărilor. Orice nouă împrejurare, orice alt personaj îşi dezvăluie semnificaţiile aproape exclusiv prin raportare la acelaşi, obsedant subiect. Oamenii pe care inginerul îi întâlneşte, un ...
Continuare

Caracterizarea lui lONA - Personajul principal al piesei Iona de Marin Sorescu

Piesa face parte din trilogia Setea muntelui de sare (1968). Subintitulată "tragedie în patru tablouri", are la bază mitul biblic al Iui Iona, resemantizat însă, tratat într-o manieră modernă. Personajul principal al piesei, Iona, se dedublează permanent, dialogând cu şinele său profund, făcându-se auzite în permanenţă două voci. ...
Continuare

Caracterizarea lui Milita din Hora domnitelor (1968) de Radu Stanca

Milita caracterizare Fiică a domnitorului decedat, Miliţa devine expresia nostalgiei spre împlinire în planul uman, încercând să iasă dintr-o simbolică horă, a cărei mişcare permanentă asigură în egală măsură paza bogăţiilor ţării şi ordinea lumii înseşi. Miliţa ilustrează cât se poate de ...
Continuare

Moise - caracterizarea Personajului din romanul Vanatoarea regala

Personajul ce se defineşte, în romanul Vânătoarea regală, prin opoziţie faţă de cei ce "cred" - Horia şi Tică Dunărinţu, Calagherovici —, Moise este un "criminal" etern căutat, nedovedit, ambiguu în crimele sale aşa cum sub semnul ambiguităţii stă întreaga lui existenţă. Acest "a nu crede", "realismul" ...
ContinuareCaracterizarea lui TlCA DUNARINTU din VANATOAREA REGALA

In universul romanesc din Vânătoarea regală, Tică Dunărinţu este anchetatorul justiţiar, personaj-focalizator al tuturor celorlalte personaje-martori şi ale povestirilor acestora, vorbind despre personaje-călău şi personaje-victimă. De aceea, deşi prezentat destul de puţin prin acţiune directă - el este mai ales martor ...
Continuare

Caracterizarea matusa maria - f (1969)

Mătuşa Măria "In F (...), comicul este expresia tragicului inconştient din lucruri, care se ignoră ca atare: şi ţine de spiritul spectacular, câteodată carnavalesc, în care sunt privite cele mai multe evenimente" (Nicolae Manolescu). Sub zodia tragicuiui derizoriu sunt compuse şi personajele. La începutul părţii mediane a romanului ...
Continuare

Caracterizarea lui Anastasia din nuvela Duios Anastasia trecea (1967) de D.R. POPESCU

Anastasia - caracterizare Personaj tragic. Anastasia, eroina nuvelei, este învăţătoare suplinitoare într-un sat de lângă Dunăre. Proiectată în timpul războiului, acţiunea are semnificaţii simbolice pentru destinul tinerei. Anastasia află că unul dintre partizanii sârbi, care treceau noaptea pe malul românesc, fusese împuşcat de ...
Continuare

Personajul fara nume (Naratorul) din Farul (1967) de A.E. Baconsky

Naratorul - caracterizare Personajul fără nume este autorul confesiunii din nuvela ce deschide volumul Echinoxul nebunilor şi alte povestiri (1967). Din rememorarea sa târzie, alcătuind structura nuvelei fantastice, aflăm despre experienţa enigmatică modelatoare prin care trece pe o insulă aproape pustie. Eroul face parte din stirpea ...
Continuare

Caracterizarea lui Paveliu din romanul Reconstituirea de HORIA PATRASCU

Paveliu Proza are aspectul unui scenariu în care personajele prind contur din gesturi, discursuri şi dialog. Afirmarea şi descoperirea eroilor acestei proze are loc în cadrul unei acţiuni de "reconstituire" a unui conflict fizic între doi tineri. Paveliu este un personaj de plan secund, putem să-l numim figurant, dar care devine interesant şi atrăgător ...
Continuare

Caracterizare personajelor din romanul Bunavestire

Traian Liviu Grobei - caracterizare Citit (şi posibil de citit) ca un roman realist, Bunavestire îşi intensifică impactul asupra unui "real" etern uman prin dublul mitic şi simbolic al personajelor şi întâmplărilor în care acestea sunt ...
Continuare

Caracterizarea lui Irina Dabici si KRINITZKI din Animale bolnave

Irina Dabici Este un personaj reprezentativ pentru modul în care autorul concepe, concret, relaţia trupului cu sufletul, a trecutului cu prezentul, precum şi legăturile interumane. Femeie mai mult tânără, Irina păstrează în ...
Continuare

Caracterizarea personajelor din romanul IN ABSENTA STAPANILOR de NICOLAE BREBAN

Doamna Iamandi - caracterizare Evoluând în prima parte a romanului, intitulată Bătrâni, doamna Iamandi, deşi o femeie încă tânără şi frumoasă, poate fi asimilată familiei "bătrânilor" datorită voluntarei sale ...
Continuare

Zahei Orbul - caracterizare - romanul unui personaj

Zahei Orbul este romanul unui personaj; structura narativă specifică povestirii scoate în relief un protagonist unic, cu o devenire lineară, înscrisă în evenimente semnificative ce-l aşază deopotrivă sub semnul "picarescului blând" (I. Negoiţescu) şi al simbolisticii biblice. Protagonistul se dezvăluie cititorului, indirect, prin participarea ...
Continuare

LUPARUL - caracterizare - IN MIJLOCUL LUPILOR

O dată introdus de narator în acţiunea povestirii, personajul principal -Lupanii - este realizat prin pluriperspectivism. Comunitatea satului îl izolează, atribuind valori malefice "meşteşugului lui la lupi", asociindu-l cu vrăjitoria. Naratorul transmite indirect unghiul din care protagonistul este perceput de către colectivitate: "Am aflat cu acest prilej ...
Continuare

Personajul-narator - caracterizare din Taina gorunului (1966)

Un personaj al povestirii, apărută postum în anul 1966, silvicultorul cu veleităţi de arheolog, mărturiseşte: "Iubesc pădurea cu patimă şi ori de câte ori intru în ea sunt alt fel de om. Se deşteaptă în mine obscure sentimente de siguranţă, de plinătate, de farmec real. întârzii de bunăvoie pe coclauri cu frânturi de ...
Continuare

Caracterizare - Ultimul Berevoi de Vasile Voiculescu

Şapte sate de sub brâul Sturului îşi pierd vitele, prăpădite de un urs nemaivăzut. îngrijoraţi de zădărnicia tuturor încercărilor de a opri fiara să le mai fure junincile şi să le mai sfârtece taurii, oamenii se întorc la meşteşugurile vechi de apărare, cele "primitive", la "practicile străvechi", caută ...
Continuare

Caracterizare Pescarul Amin

Universul impregnat de mitic al povestirilor lui Voiculescu are mereu nevoie de câte un personaj de excepţie, întruchipare a unei exemplarităţi. Abia în jurul acestuia poate gravita adevărata poveste, abia prin el se poate releva elementaritatea fabuloasă a lumii, altfel ascunsă, nesesizată de celelalte personaje. Nu ne va mira prin urmare să descoperim ...
Continuare

Caracterizarea lui Aliman din LOSTRITA de Vasile Voiculescu

Structura povestirii cu aspect baladesc, a cărei acţiune e plasată într-un timp legendar, se ordonează în jurul iubirii fantastice a pescarului Aliman. în relatarea unui narator fictiv care se confundă cu povestitorul anonim este prezentată căutarea / vânarea obsesivă a unei lostriţe vrăjite. Deşi mulţi pescari, unii experimentaţi, ...
Continuare

Milionarul si Iapa Rosie din Cartea de la Metopolis (1977) - caracterizare

Milionarul - caracterizare In Cartea de la Metopolis, o carte a poveştilor, după cum remarca Nicolae Manolescu, Milionarul pare a fi, la începutul romanului, un narator absolut, cu vocaţie demiurgică. Panoramarea Metopolis-ului şi a ...
Continuare

Materiale romana