romanaScrisori catre plante - volum de versuri de Virgil Carianopol

SCRISORI CĂTRE PLANTE Volum de versuri de Virgil Carianopol, publicat în 1936 de Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II" şi distins, în anul următor, cu premiul Societăţii Scriitorilor Români. Titlul, raportat abuziv de unii comentatori la Plante ţt animale, de llaric Voronca (1929), reprezintă o sintagmă dintr-o ...
Continuare

Scrisori — ciclu de cinci poeme antume de Mihai Eminescu

SCRISORI — Ciclu de cinci poeme antume de Mihai Eminescu. Iniţial, ciclul fusese proiectat într-o altă ordine decât aceea a publicării sale finale, de-a lungul anului 1881 (pentru primele patru Scrisori), în „Convorbiri literare". Schema topografică şi a titlurilor, stabilite de editori pe baza manuscriselor, arată în felul următor (este vorba despre ms. 2282): ...
Continuare

Scrinul negru — roman de George Călinescu - comentariu

SCRINUL NEGRU — Roman de G. Călinescu. Două secvenţe din capitole diferite au fost incluse, în ianuarie şi martie 1956, în Cronica optimistului din „Contemporanul", iar opt capitole au apărut succesiv în „Viaţa românească" din noiembrie şi decembrie . Totuşi, romanul a fost publicat abia în 1960, la F.SPLA. în Biobibliografia întocmită de Ion ...
Continuare

Schita de portret - volum de proza scurta de Ioan Radin

SCHIŢĂ DE PORTRET Volum de proză scurtă de Ioan Radin, apărut la Editura Cartea Românească din Bucureşti în septembrie . Volumul conţine „bildungsnovela" Schiţă de portret şi un Jurnal de călătorie pe drumurile de fier ale patriei. Echinoxist din prima generaţie, a debutat apoi cu volumul de proză scurtă ...
Continuare

Scantei galbene — volum de poezii de

SCÂNTEI GALBENE — Volum de poezii de George Bacovia, apărut la Bacău. Tipografia Minerva, 1926. Deşi apar la zece ani după întâia culegere tipărită de B. , multe poeme din Scântei galbene sunt elaborate în aceeaşi perioadă cu cele din volumul Plumb. Câteva exemple (în ordinea concepută de poet); Singur, 1904; Amurg („Crai nou, verde pal şi eu ...
ContinuareSarmanul dionis - nuvela antuma de Mihai Eminescu

SĂRMANUL DIONIS - Nuvelă antumă de Mihai Eminescu. A fost citită în aceeaşi şedinţă a Junimii (din 1 septembrie 1872) cu Egipetul şi cu încă un fragment din Panorama deşertăciunilor (ulterior, Memento mori). Se va publica în revista „Convorbiri literare", VI, nr. 9, 1 decembrie . Va fi inclusă abia într-un volum postum, de ...
Continuare

Sarbatoarea mortii — volum de poezii de Aron Cotruş

SĂRBĂTOAREA MORŢII — Volum de poezii de Aron Cotruş. A fost tipărit, într-o primă ediţie, în anul 1915 la Arad, Tipografia „Concordia". După titlu, pe copertă sunt indicaţi anii 1914-. O altă ediţie a apărut la Bucureşti, Editura Cartea Românească, Iară indicarea anului. Al. Ruja, îngrijitorul ediţiei de Opere ...
Continuare

Saptamana nebunilor — roman de Eugen Barbu

SĂPTĂMÂNA NEBUNILOR — Roman de Eugen Barbu. Prima ediţie în volum: Săptămâna nebunilor, roman, Bucureşti, Editura Albatros, . După Princepele şi alte câteva nuvele cuprinse în Vânzare de frate (1968) sau Miresele (1975), Săptămâna nebunilor e a doua operă majoră (ultima a scriitorului) născută din revelaţia evului fanariot ...
Continuare

Saptamana luminata — drama intr-un act de Mihail Săulescu

SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ — Dramă într-un act de Mihail Săulescu. Scrisă într-o singură noapte, piesa a fost publicată în „Noua revistă română", a lui C. Rădulescu-Motru, nr. 23-24, 7-l4 aprilie . S-a demonstrat, pe bază de documente, că piesa datează nu din 1913, cum afirmase mai întâi Mihail Sorbul, ci din 1911, când autorul, ...
Continuare

Satira duhului meu - poezie satirica de Grigore Alexandrescu

SATIRĂ DUHULUI MEU Poezie satirică de Grigore Alexandrescu, publicată pentru prima oară în volumul Poezii, Iaşi, . In ediţia din 1863 {Meditaţii, elegii, epistole, satire şi fabule) poartă titlul Satiră. Spiritului meu. Ideea de a dedica o satiră duhului său i-a fost probabil sugerată lui A. de Satire IX de Boileau, dar ...
Continuare

Sarmis / gemenii - poem de Mihai Eminescu - rezumat

SARMIS / GEMENII - Poem de Mihai Eminescu; fragmente din ansamblul manuscriselor gravitând în jurul temei au fost izolate şi publicate postum sub cele două titluri; în ullimele decenii, ediţiile critice tind să încetăţenească referinţa la text cu ambele titluri (în acest mod) sau cu aşezarea succesivă, în sumar, a fragmentelor de sub Sarmis, ...
Continuare

Sara pe deal — comentariu - poezie antuma de Mihai Eminescu

SARA PE DEAL — Poezie antumă de Mihai Eminescu. Publicată pentru prima dală în „Convorbiri literare", an XIX, nr. 4, din 1 iulie . Publicarea târzie a poeziei a determinat o receptare eronată a sa, ca o scriere târzie a lui E. , acreditând ideea „că autorul unei atât de izbutite poeme ar fi pus din nou stăpânire pe toate virtuţile sale creatoare" ...
Continuare

Sara — roman de ştefan Agopian - comentariu

SARA — Roman de Ştefan Agopian, apărut la Editura Eminescu din Bucureşti în 1987, când a fost şi premiat de revista „Viaţa studenţească" pentru cea mai bună carte literară a anului. Deşi Ziua mâniei, romanul cu care A. intră în scena literară românească - în 1979 mizează încă pe tehnici tradiţionale, Iară ...
Continuare

Saludos — roman de Alexandru Ecovoiu - rezumat

SALUDOS — Roman de Alexandru Ecovoiu, apărut în 1995 la Editura Est. Scris în 1987, în urma a două volume ce reunesc în cuprinsul lor microromane, Fuga din Eden şi Călătoria, romanul Saludos îl va readuce pe autor în centrul scenei literare după o absenţă de un deceniu. Premiul Uniunii Scriitorilor din 1996, o nominalizare la Premiul „LiterArt - XXI" ...
Continuare

Salonul refuzatilor —volum de povestiri de Florin şlapac

SALONUL REFUZAŢILOR — Volum de povestiri de Florin Şlapac, publicat în 1998 la editura Ex Ponto din Constanţa. Cartea face parte din ciclul de proze experimentale, tcxtualiste ale lui F. Ş. inaugurat în anul 1985 o dată cu publicarea romanului Matei şi Eva (Editura Dacia, Cluj-Napoca), urmat de Jucăria (roman, editura Dacia, Cluj Napoca, 1989), Centrul ...
Continuare

Salomeea — poem dramatic de Adrian Maniu - comentariu

SALOMEEA — Poem dramatic de Adrian Maniu. A fost publicat într-un tiraj restrâns, înlr-o ediţie nepusă în comerţ, la Bucureşti, în anul 1915, având pe coperte desene de Theodor Pallady. Dintre cele opt secţiuni ale textului, au fosl tipărite mai întâi în periodice următoarele: Capul lui locanaan vorbeşte (în „Seara", 3 februarie 1914; în volum: Capul ...
Continuare

Sala de asteptare — roman de Bedros Horasaagian

SALA DE AŞTEPTARE — Roman de Bedros Horasaagian, apărut în 1987 la Editura Cartea Românească. E primul roman al autorului, masiv prin cantitate (621 de pagini) şi bogat în pretenţii. Cartea apare după trei volume anterioare de proză scurtă: Curcubeu! de la miezul nopţii (1984), închiderea ediţiei (1984) şi Parcul Ioanid (1986). Romanul va ...
Continuare

Rusoaica - al doilea roman al lui Gib I. Mihăescu

RUSOAICA. Bordeiul pe Nistru al locotenentului Ragaiac Al doilea roman al lui Gib I. Mihăescu (după Braţul Andromedei, 1930), tipărit în 1933 la „Naţionala" - Ciornei şi lansat de Ziua Cărţii, 20 mai, cu o largă susţinere în presa vremii. Editat pentru început într-un tiraj mediu (3000 de exemplare), cunoaşte o difuzare de veritabil ...
Continuare

Ruleta ruseasca — volum de versuri de Ion Stratan

RULETA RUSEASCĂ — Volum de versuri de Ion Stratan. Publicat în 1993, la editura bucureşteană Cartea Românească. Intr-o creaţie poetică abundentă şi polimorfă, mai puţin aliniată exigenţelor programatice stricte ale „optzecismutui" (interesat, acesta, cu precădere de „concretul" şi „prozaismul" vieţii imediate), dar ...
Continuare

Rugaciune — poezie de Octavian Goga

RUGĂCIUNE — Poezie de Octavian Goga, apărută iniţial în revista budapestană „Luceafărul", 1905, nr. 17 (sept.), p.. Reprodusă în volumul Poezii, 1905. Rugăciune deschide volumul Poezii (1905), relevând profilul de romantic mesianic al poetului. Trei sunt motivele importante ale acestei arte poetice. Mai întâi, poetul îşi asumă rolul temerar de ...
Continuare

Materiale romana