Referate romana - referatele de care ai nevoie

Plumb de george bacovia, arta poetica simbolista - poezie lirica - lirism subiectiv

Definiţie: Conceptul artă poetică exprimă un ansamblu de trăsături care compun viziunea despre lume şi viaţă a unui autor, despre menirea lui în Univers şi misiunea artei sale, într-un limbaj literar care-l particularizează. Poezia "Plumb" de George Bacovia (1881 -1957) deschide volumul de debut, cu acelaşi nume, apărut în 1916, car ...
Continuare

Luceafarul, poem romantic, poem filozofic, poem epico-liric

de Mlhai Eminescu - tema: Iubirea - Geneza A. Izvoare folclorice: . Poemul "Luceafărul" are ca sursă principală de inspiraţie basmul popular românesc "Fata în grădina de aur", cules de germanul Richard Kunisch într-o peregrinare a sa prin Oltenia. Eminescu ia cunoştinţă de acest basm din cartea de călătorie a folcloristului german, înc& ...
Continuare

George bacovia (1881 -1957) , universul poetic

George Bacovia, pe numele său adevărat George Vasiliu, s-a născut în septembrie 1881 la Bacău, tatăl său fiind comerciant. Pseudonimul Bacovia este preluat de la numele roman al oraşului Bacău, aşa cum el însuşi precizează într^un interviu apărut în 1943: "Pseudonimul [...] vine de la numele roman al Bacăului, care se zicea Bacovia, ...
Continuare

Moara cu noroc, nuvela realist-psihologica, proza realista, de ioan slavici

- tema: Confruntări etice şi civice- Ioan Slavici (1848-1925), prozator ardelean, precursor al lui Liviu Rebreanu, este un autor moralist, un fin psiholog, un creator de tipologii. După cum el însuşi mărturiseşte, ca adept înflăcărat al lui Confucius, aplică în opera sa principalele virtuţi morale exprimate de acesta: sinceritatea, demnitatea, bun ...
Continuare

O scrisoare pierduta comedie realista, comedie de moravuri politice, de ion luca caragiale

Ion Luca Caragiale (1852 - 1912), dramaturg şi prozator, a fost un observator lucid şi ironic al societăţii româneşti din vremea Iui, un scriitor realist şi moralizator, un excepţional creator de oameni şi de viaţă. Comediile sale - "O scrisoare pierdută", "D-ale carnavalului", "O noapte furtunoasă" şi "Conu Leonidafaţă cu ...
Continuare
Povestea lui harap-alb basm cult - proza fantastica, de ion creanga

- tema: Lumi fantastice - Definiţie: Basmul este specia epicii populare şi culte; cu largă răspândire, în care se narează întâmplări fantastice ale unor personaje imaginare pozitive (feţi-frumoşi, zâne, animale şi păsări năzdrăvane etc), aflate în luptă cu forţe malefice ale naturii sau ale societăţii, simboliz ...
Continuare

Revedere de mihai eminescu, elegie romantica, poezie lirica, lirism subiectiv

"- Codrule, codruţule, Ce mai faci, drăguţule, Că de când nu ne-am văzut Multă vreme au trecut Şi de când m-am depărtat, Multă lume am îmbiat. - Ia, eu fac ce fac de mult, Iarna viscolu-1 ascult, Crengile-mi rupându-le, Apele-astupându-le, Troienind cărările Şi gonind cântările; Şi mai fac ce fac de mult, Vara doina mi-o ascult ...
Continuare

Titu maiorescu (1840 -1917) (autor canonic)

Titu Maiorescu, critic şi estetician, mentorul societăţii culturale "Junimea" şi iniţiatorul cenaclului cu acelaşi nume, are meritul incontestabil de a fi format în cultura noastră o stare de spirit superioară şi de a fi descoperit şi încurajat afirmarea marilor clasici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L.Caragiale, Ioan Slavici. Solida şi ...
Continuare

Junimea - "convorbiri literare" - titu maiorescu

"Junimea" este o grupare culturală, iniţiată de tineri intelectuali entuziaşti ca Petre Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Iacob Negruzzi, având ca mentor pe Titu Maiorescu. Printr-o bizară dar sugestivă coincidenţă, Titu Maiorescu avea, la iniţierea societăţii "Junimea" (1863), exact vârsta lui Mihail Kogălniceanu atunci când a creat m ...
Continuare

RomAnia, Intre orient Sl occident dezbatere

Definiţie: Dezbaterea este o discuţie sau o analiză detaliată prin care este tratat un subiect de interes general şi de actualitate, la care participă Un număr mare de vorbitori. Tema abordată trebuie să fie bine cunoscută de către participanţi, iar oratorii trebuie să susţină prin argumente convingătoare opiniile priv ...
Continuare

Alexandru lApuSneanul nuvela istorica - nuvela (proza) romantica, de costache negruzzi

Prima nuvelă istorică din literatura română, "Alexandru Lăpuşneanul" de Costache Negruzzi (1808-1868), apare la 30 ianuarie 1840, în primul număr al revistei "Dacia literară", înscriindu-se într-una dintre direcţiile romantice imprimate de programul acesteia, "Introducţie", conceput de Mihail Kogălniceanu şi anume inspirarea scriitorilor din i ...
Continuare

ChiriTa In provinTie - comedie de vasile alecsandri

Vasile Alecsandri (1818-1890), personalitate marcantă a paşoptismului, se simte dator să contribuie la construirea politică, morală şi intelectuală a Principatelor Române şi consideră că spectacolul teatral atrage publicul mult mai uşor decât lectura, deoarece transmite mesajul în chip nemijlocit şi poate fi astfel un mijloc eficient de î ...
Continuare

"dacia literara" (manifest literar, doctrina estetica)

Prima jumătate a secolului al XlX-lea este, poate, cea mai agitată şi bogată perioadă, de transformări social-culturale, culminând cu evenimentele Revoluţiei de la 1848, prin care lupta pentru emancipare socială şi naţională a antrenat toate cele trei provincii româneşti. Etapa cuprinsă între anii 1830 şi 1860, în care a avut lo ...
Continuare

Tiganiada de ion budai-deleanu - poem eroicomic -

Ion Budai-Deleanu (1760-1820) a fost istoric, filolog, poet şi unul dintre corifeii Şcolii Ardelene, socotit de unii exegeţi drept primul mare scriitor român. El deţine un loc însemnat în literatura română şi prin faptul că este autorul singurei epopei finalizate până la apariţia operei "Levantul" (1990), scrisă de Mircea Cărtărescu. "Pu ...
Continuare

Ion neculce (1672 -1745)

Cronica: "Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Mavrocordat"(1661 -1743) "Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă (1661) până la a doua domnie a lui Mavrocordat" (1743) relatează, în principal, domnia lui Dimitrie Cantemir, Deoarece este contemporan cu evenimentele istorice narate, Neculce nu se bazea ...
Continuare

Miron costin (1633-1691)

Cronica: "Letopiseţul Tării Moldovei de la Aaron Vodă încoace" (1595-16611 "Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aaron Vodă încoace" (1595-1661) continuă cronica lui Grigore Ureche şi, spre deosebire de acesta, Miron Costin este martor şi uneori participant la evenimentele relatate, conferind astfel conţinutului un plus de adevăr istoric, d ...
Continuare

Grigore ureche (1590 -1647)

Cronica: "Letopiseţul Ţării Moldovei, de când s-au descălecat Ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş Vodă până la Aron Vodă" (1359 şi 1594) - tema: Personalităţi, exemple, modele - "Letopiseţul Ţării Moldovei, de când s-au descălecat Ţara şi de cursul anilor ...
Continuare

Marii cronicari

Definiţie: Cronica este o lucrare cu caracter istoric, scrisă mai ales în Evul Mediu, care cuprinde o relatare cronologică a evenimentelor sociale, politice şi familiale într-o anumită perioadă. Termenul "cronică" vine din limba latină literară, de la "chronica" şi înseamnă "istorie pe ani" şi de la grecescul "chronos", care înseamnă ...
Continuare

Umanismul

Umanismul este mişcarea social-culturală inspirată de concepţia că omul, fiind o fiinţă superioară, se poate perfecţiona prin cultură şi artă. în opoziţie cu ideologia şi cultura medievală, curentul umanist promovează încrederea în propria capacitate de dezvoltare spirituală şi intelectuală a fiecăr ...
Continuare

inceputurile scrierii in limba romana

Latinitatea limbii române a fost demonstrată încă din vechime cu argumente de către cronicari, Dimitrie Cantemir, corifeii Şcolii Ardelene, Bogdan Petriceicu Hasdeu şi de către alţi cărturari patrioţi. Primul document în limba română, datând din 1521, este "Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către judele Braşovului, Hans Beckner", p ...
ContinuareCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani