romanaPiticul din gradina de vara - piesa de D. R. Popescu

PITICUL DIN GRADINA DE VARĂ Piesă de D. R. Popescu. Scrisă în perioada decembrie 1971 - ianuarie 1972, piesa va fi prezentată, în premieră, la televiziune în 16 mai 1972, fiind publicată în anul următor în colecţia „Rampa" a Editurii Eminescu. Referindu-se pe urmele lui Jan Kott, la interdependenţa tragic grotesc, D. R. P. se pronunţă ...
Continuare

Piramida impadurita - volum de poezii de Ion Mircea

PIRAMIDA ÎMPĂDURITĂ - Volum de poezii de Ion Mircea. Publicat la Editura Cartea Românească, Bucureşti, . Este a patra carte a poetului, după Istm (1971), Tobele fragede (1975), Copacul cu 10.000 de imagini (1984). Un fantezism de factură estetizantă izbeşte de la prima lectură a poeziei lui I. M. Iubitor de obiecte şi de cuvinte pure, ...
Continuare

Piata cerului — volum de versuri de Nora Iuga

PIAŢA CERULUI — Volum de versuri de Nora Iuga, apărut în 1986, la Editura Cartea Românească. Volumul prezintă, ca particularitate formală, două formule de versificaţie: versul alb şi poemul în proză, alternate sub pretextul unui jurnal intim. Lirica N. . a fost asociată de multe ori cu acel filon poetic numit cu prea mare ...
Continuare

Petru sau petele din soare — piesa de teatru de Vlad Zografi

PETRU SAU PETELE DIN SOARE — Piesă de teatru de Vlad Zografi. Scrisă într-o săptămână, după mărturisirea autorului, este publicată în volumul său de debut, intitulat Isabela, dragostea mea, apărut la Editura UNITEXT, în colecţia „Piese noi. Dramaturgi români", în 1996, cu o prefaţă de Monica Lovinescu şi o introducere de ...
Continuare

Peste zona interzisa — volum de poezii de Ileana Mălăncioiu

PESTE ZONA INTERZISĂ — Volum de poezii de Ileana Mălăncioiu, apărui în 1979, la Editura Cartea Românească şi distins cu premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor. Sub acelaşi titlu, apar după 1980 două antologii bilingve: una româno franceză (Peste zona interzisă/ A travers la zone interdite. Editura Eminescu, 1984 şi una româno ...
ContinuarePeregrinul transilvan - relatie de calatorie de Ion Codru Drăguşanu

PEREGRINUL TRANSILVAN - Relaţie de călătorie de Ion Codru Drăguşanu. A apărut mai întâi în foiletonul ziarului Concordia din anii 1863-l864, sub titlul Câieva epistole ale unui peregrin transilvan revăzute şi ajustate după 25 de ani, apoi într-un volum, în 1865, la editorul S. Filtsch din Sibiu. Ediţia în volum poartă titlul Peregrinul ...
Continuare

Pensiunea doamnei pipersberg — roman de Horia Bonciu

PENSIUNEA DOAMNEI PIPERSBERG — Roman de Horia Bonciu. Apare în 1936 şi este o urmare a primului roman al autorului, Bagaj... Strania dublă existenţă a unui om în patru labe, apărut în . Proza de factură predominant suprarealistă este saturată de simboluri şi scene aparent licenţioase, ceea ce îi aduce autorului acuzaţia de imoralitate ...
Continuare

Pe drumuri de munte — memorial de calatorie de Calistrat Hogaş

PE DRUMURI DE MUNTE — Memorial de călătorie de Calistrat Hogaş. Prea puţin preocupat de ecoul public al scrierilor sale şi putând fi acuzat chiar de un anume dezinteres pentru scris (aflat însă în reflux spre sfârşitul vieţii), II. îşi redactează însemnările de drum de-a lungul a trei decenii, publicându-lc (nu arareori abia la ...
Continuare

PE ARGES IN SUS-- Volum de poezii de Ion Pillat

PE ARGEŞ ÎN SUS-- Volum de poezii de Ion Pillat, apărut la Bucureşti în . După opinia lui G. Călinescu: „Volumul... a consacrat pe Ion Pillat ca poet original şi tradiţionalist". Conştiinţă poetică mai puţin contrariată de lumea dată, I. P. acceptă abandonarea extatică în perimetrul unui spaţiu familiar ...
Continuare

Parga — volum de versuri de Vasile Voiculescu

PÂRGĂ — Volum de versuri de Vasile Voiculescu, apărut în 1921 la editura Cartea Românească din Bucureşti. Este a treia sa carte de poeme, după debutul din 1916 cu volumul intitulat clasic Poezii şi cel din 1918, Din Ţara Zimbrului, premiat de Academia Română. Poezia lui V. V. la data apariţiei acestui volum e încă supusă unei ...
Continuare

Paianjenul in rana — volum de teatru de Matei Vişniec

PĂIANJENUL ÎN RANĂ — Volum de teatru de Matei Vişniec. Apărut în 1996, la Editura Cartea Românească, cu o prefaţă de Valentin Silvestru, constituie primul volum dinlr-o selecţie a dramaturgiei lui V. scrise până în 1990, având incluse piesele: Păianjenul in rond, Omul care vorbeşte singur. Dinţii, Apa de liavel. Uşa, Trei ...
Continuare

Padurea spazuratilor - comentariu - roman de Liviu Rebreanu

PĂDUREA SPÂNZURAŢILOR Roman de Liviu Rebreanu. Cartea apare în 1922, iar în 1923 i se atribuie premiul „C. A. Rosetti, Constantin A." al S. S. R. pentru cel mai bun roman al anului, prin decizia unei comisii alcătuită din somităţi: M. Sadoveanu (preşedinte), O. Goga, M. Dragomirescu şi G. Ibrăileanu. în ceea ce priveşte geneza romanului, ...
Continuare

Padurea nebuna — roman de Zaharia Stancu - rezumat

PĂDUREA NEBUNĂ — Roman de Zaharia Stancu, apărut în 1963 la Editura pentru literatură. în succesiunea panourilor „Autobiografiei lui Darie", urmează Jocului cu moartea, 1969, împreună cu care alcătuieşte substanţa volumului VIII din Scrieri, . Datat 1958-l963, se referă la evenimentele plasabile în intervalul 1919-l922 la Roşiorii-de-Vede. ...
Continuare

Padureanca — comentariu - nuvela de Ioan Slavici

PĂDUREANCA — Nuvelă de Ioan Slavici, apărută în ziarul „Tribuna" din Sibiu în 1884 şi, în acelaşi an, în broşura cu nr. 1 din Biblioteca poporală a „Tribunei". In 1885, Mite Kremnitz publică deja versiunea germană în „Rumănische Revue". Nuvela este inspirată din împrejurări şi evenimente social-istoricc reale (cum ar fi ...
Continuare

Pacatele tineretelor — volum antologic de Constantin Negruzzi

PĂCATELE TINEREŢELOR — Volum antologic de Constantin Ncgruzzi, apărut la Iaşi în 1857 şi alcătuit de însuşi autorul. Titlul coincide cu cel al unui volum de versuri de Al. Dumas-fiul, apărut în 1845, fără să se poată însă stabili dacă e vorba de o influenţă sau de o simplă coincidenţă (N. era familiar ...
Continuare

Paznic de far — volum de Geo Bogza

PAZNIC DE FAR — Volum de Geo Bogza. Aparc în 1974 şi cuprinde proze scurte de factura unor reportaje lirice, precum şi poezii. Cartea reprezintă un compendiu exhaustiv al textelor publicate săptămânal de către autor în revista „Contemporanul", timp de şapte ani, între 1966 şi . Poemele publicate în Paznic de far se vor regăsi aproape în totalitate în ...
Continuare

Patriarhale si exotice — volum de poezii de Tudor George

PATRIARHALE ŞI EXOTICE — Volum de poezii de Tudor George. Apare la Editura „Cartea Românească", în 1988. In De la Baudelaire la suprarealism, M. Ray-mond decidea că postbaudelairicnii se împart în două şcoli poetice fundamentale: vizionarii şi esteţii. Pe cea din urmă linie, ilustrată spectaculos de Mallarmc sau E. A. Poe, şcoala poetică ...
Continuare

Patriarhale — volum de versuri de Stefan Octavian Iosif

PATRIARHALE — Volum de versuri de Şt. O. Iosif. A apărut în anul 1901 la Editura Librăriei H. Steinberg din Bucureşti. Câteva poezii datează din anii 1893-l896 şi exprimă o stare de spirit optimistă. Cele mai multe — şi cele care dau, de fapt, tonalitatea dominantă a volumului - sunt însă din 1897-l899, când poetul trecea printr-o ...
Continuare

Patmos si alte sase poeme — poezii de Ilarie Voronca

PATMOS ŞI ALTE ŞASE POEME — Poezii de Ilarie Voronca. A apărut la Editura Vremea din Bucureşti, în . Cuprinde ciclul Patmos, format din 24 de secvenţe purtând fiecare un titlu propriu, şi poemele Un vultur în piept, Lanterna magică, Uneltele călătoriei. Sângele clin lampă. Cheile poemului. Aceste mâini. Este a zecea şi ultima carte ...
Continuare

Patimile dupa Bacovia — Volum de versuri de Ovidiu Genaru

PATIMILE DUPĂ BACOVIA — Volum de versuri de Ovidiu Genaru. A fost publicat la Editura Cartea Românească din Bucureşti, în . Dislins cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi. Sub acelaşi titlu şi Ia aceeaşi editură s-a publicat în 1986, în colecţia „Hypcrion", şi o culegere antologică din versurile poetului, însoţită de o ...
Continuare

Materiale romana