romanaLa medeleni — roman (trilogie) de Ionel Teodoreanu

LA MEDELENI — Roman (trilogie) de Ionel Teodoreanu. Fragmente din acest roman au fost publicate mai întâi în câteva numere succesive ale revistei „Viaţa românească" din . Cel dintâi volum al trilogiei (Hotarul nestatornic) a apărut în 1925, la Editura Cartea Românească; la distanţă de un an, i-a urmat (în 1926) cel de al doilea volum (Drumuri), pentru ca, în ...
Continuare

La lilieci — ciclu de poeme de Marin Sorescu

LA LILIECI — Ciclu de poeme de Marin Sorescu. A apărut în şase volume. „Cartea I" s-a tipărit la Bucureşti, Editura Eminescu, în 1973; „cartea a Ii-a, versuri", Editura Cartea Românească, 1977; „cartea a IlI-a, versuri" a apărut la aceeaşi editură, în 1980; „cartea a IV-a", Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1988; „cartea a V-a", Editura Creuzet, ...
Continuare

La hanul lui manjoala - comentariul nuvelei de I. L. Caragiale

LA HANUL LUI MÂNJOALĂ — Nuvelă de I. L. Caragiale, apărută în „Gazeta săteanului", 1898, 5 februarie, p. 27; inclusă în voi. Momente şi Nuvele, povestiri; în Opere, 3, Buc. 1962. Caragiale creează prin coana Marghioala, protagonista nuvelei, un portret de femeie demonică, posesoare de puteri nelimitate în sfera erosului. Temporal, opera se ...
Continuare

La „grandiflora" — volum de Gib I. Mihăescu

LA „GRANDIFLORA" — Volum de Gib I. Mihăescu, apărut în ianuarie 1928 la editura craioveană Scrisul Românesc. Debut editorial, prin devansarea tipografică a unei alte selecţii din nuvelistica aceluiaşi, Vedenia, predate Cărţii Româneşti cu vreo trei ani înainte, dar tipărite abia în 1929, după ce înfruntase „rezistenţa puritană a ...
Continuare

La fanion — volum de poezii de Liviu Ioan Stoiciu

LA FANION — Volum de poezii de Liviu Ioan Stoiciu, Bucureşti, . Amintirile autorului din anii copilăriei petrecuţi la Cantonul 248 de lângă comuna Adjudu-Vechi, unde tatăl său era muncitor la căile ferate, constituie substratul genetic din care volumul s-a desprins, fără a secătui sursa, căci şi alte cicluri, anterioare şi ...
ContinuareLacustra - comentariu - poezie de G. Bacovia

LACUSTRA — Poezie de G. Bacovia, apărută în „Viaţa nouă", Bucureşti, II (1903), 1 decembrie, p. 10; inclusă în volumul Plumb (1916). Cine este „materia" al cărei plâns este auzit de poet? Avem de-a face, precum şi în alte texte bacoviene, cu o imagine generalizatoare, de însumare şi transcendere într-o suprarealitate sensibilă a diferitelor ...
Continuare

La curtile dorului — volum de poezii de Lucian Blaga - analiza

LA CURŢILE DORULUI — Volum de poezii de Lucian Blaga. Prima etapă din procesul de alcătuire a volumului se materializează într-un ciclu de Cincisprezece poezii imprimate în revista „Gândirea', 1937, nr. 7 (sept.): Asfinţit marin, Anno Domini, Ani, pribegie şi somn. Lângă cetate, în preajma strămoşilor, Iezerul, Corbul, Trezire, Bunavestire pentru ...
Continuare

La cumpana apelor - volum de versuri de Lucian Blaga

LA CUMPĂNA APELOR — O plachetă de 25 de poeme reprezentând cel de-al cincilea volum de versuri al lui Lucian Blaga. A apărut în martie 1933 la Institutul de arte grafice „Dacia Traiană" din Sibiu. în corespondenţă poetul l-a numit „un volumaş de versuri" datând din acelaşi an cu un „volum de filosofie" (Cunoaşterea luciferică). în etapa ...
Continuare

La cea mai inalta fictiune — volum de versuri al lui Florin Iaru

LA CEA MAI ÎNALTĂ FICŢIUNE — Volum de versuri al lui Florin Iaru (pseudonimul literar al lui Florin Râpă), apărut în 1984 la Editura Cartea Romanească din Bucureşti. „Copil teribil" al grupului de poeţi reunit în Cenaclul de Luni, din care mai fac parte Mircea Cărtărescu, Ion Stratan sau Traian T. Coşovei, F. I. a debutat ...
Continuare

La capatul meu de inserare - antologie din volumele Etei Boeriu

LA CAPĂTUL MEU DE ÎNSERARE Antologie din volumele Etei Boeriu, apănr:ă la Editura Dacia, Cluj-Napoca, în . Cuprinde poeme din: Ce vânăt crâng (1971), Dezordine de umbre (1973), Risipă de iubire (1976), Miere de întuneric (1980), şi treizeci şi trei de poezii inedite, reunite sub titlul La capătul meu de-nserare. Poezia E. B. şi-a făcut loc ...
Continuare

La baaad — volum de poezii de Cezar Ivănescu - analiza

LA BAAAD — Volum de poezii de Cezar Ivănescu. Apărut în 1979, la Editura Cartea Românească, el este anticipat de un ciclu având titlul Baaad, publicat în Biblioteca „Argeş" (supliment al revistei „Argeş", nr. 12, 1970), îngrijită de Gheorghe Tomozei. în aceeaşi perioadă, poetul trubadur îşi înfiinţase propria sa orchestră, ...
Continuare

Jurnalul unui jurnalist fara jurnal — lucrare memorialistica postuma de Ion D. Sîrbu

JURNALUL UNUI JURNALIST FĂRĂ JURNAL — Lucrare memorialistică postumă de Ion D. Sîrbu - publicată într-o primă ediţie în două volume (purtând subtitlurile Glosse, voi. 1, Craiova 1983-l986 şi . Exerciţii de luciditate. Roman politic la Craiova în 1991 şi . Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, apărută ...
Continuare

Jurnalul unei fiinte greu de multumit 1932-1947 — opera diaristica a Jeniei Acterian

JURNALUL UNEI FIINŢE GREU DE MULŢUMIT 1932-l947 — Opera diaristică a Jeniei Acterian, tipărită de Ed. Humanitas, la Bucureşti, în . „Destinat focului", întrucât autoarea nu accepta ca textul „să fie citit de ochi străini", jurnalul a fost „dat în vileag", după moartea sa, de către fratele ei, Arşavir, singurul supravieţuitor al ...
Continuare

Jurnalul fericirii - memorii de N. Steinhardt

JURNALUL FERICIRII - Memorii de N. Steinhardt, apărute la Editura Dacia, 1991. Fiind vorba despre o scriere memorialistică ce evocă detenţia politică a autorului (închis între 1960-l964 pentru vina de a fi frecventat un grup de intelectuali - C. Noica, D. Pillat, Ăl. Paleologu, S. Mezinccscu, M. Rădulescu etc. - unde se citeau manuscrise proprii şi ...
Continuare

JURNALUL DE LA PALTINIS - Volum memorialistic de Gabriel Liiceanu

JURNALUL DE LA PĂLTINIŞ - Volum memorialistic de Gabriel Liiceanu, subintitulat „Un model paideic în cultura umanistă", dedicat recluziunii montane sibiene a lui Constantin Noica. A apărut la Editura Cartea Românească din Bucureşti (1983), materialul aluvionar al volumului, format preponderent din scrisori aparţinând persoanelor din anturajul filosofului, ...
Continuare

Jurnal 1935-1944 — volum memorialistic de Mihail Sebastian

JURNAL 1935-l944 — Volum memorialistic de Mihail Sebastian, apărut în februarie 1997 (cu an de apariţie: 1996) la Editura Humanitas din Bucureşti, în îngrijirea Gabrielei Omăt, cu o prefaţă şi note de Leon Volovici. Este, după mărturia istoricilor literari, al doilea jurnal al lui M. S. , dar cel dintâi compact, scris cu consecvenţă; prin ...
Continuare

JURNAL I-II — Oglinda diurna a vietii lui Liviu Rebreanu

JURNAL I-II — Oglinda diurnă a vieţii lui Liviu Rebreanu; publicat în colecţia „Documente literare" a Editurii Minerva, la Bucureşti în . Retipărit, într-o formă completă, necenzurată, în seria Opere, voi. 17-l8, ediţie critică de Niculac Gheran, Editura Minerva, Bucureşti, . Alcătuit din mai multe părţi relativ independente, ...
Continuare

Jurnal — insemnari zilnice de Mircea Zaciu

JURNAL — Insemnări zilnice de Mircea Zaciu, apărute până acum în patru volume (1993-98): primele două la Editura Dacia din Cluj, şi următoarele două la Editura Albatros din Bucureşti. Pe ani, voi. 1 cuprinde însemnări din 1979-'82, voi. 2, 1982 (continuare) - '83, voi. 3, 1984--86, vol.4, 1987-'89 (până la 21 decembrie). Anterior şi ...
Continuare

JURNAL — de Gala Galaction - comentariu

JURNAL — de Gala Galaction. între 11 sept. 1898 şi ian. 1955, G. G. a umplut „nouă masive caiete manuscrise" (T. Vârgolici) cu însemnări uneori zilnice, de cele mai multe ori separate între ele prin intervale de ordinul zilelor, săptămânilor, lunilor, dar survin şi câteva întreruperi de ordinul anilor (între 30 dec. 1900 şi 13 iunie 1904, între 12 iulie 1912 ...
Continuare

Juramantul de saracie, castitate si supunere — volum de versuri de Gabriela Melinescu

JURĂMÂNTUL DE SĂRĂCIE, CASTITATE ŞI SUPUNERE — Volum de versuri de Gabriela Melinescu, apărut la Bucureşti, Editura Eminescu, . Sub acest titlu, s-a publicat şi o amplă antologie din întreaga operă a poetei, în anul 1993, la editura bucureşteană „Litera", conţinând poezii din volumele Ceremonie de iarnă (1965), Fiinţele ...
Continuare

Materiale romana