romanaAvangardismul - miscare culturala europeana

Avangardismul, ca mişcare culturală europeană, îşi are punctul de plecare în curentul nonconformist cunoscut sub numele de dadaism, iniţiat la Ziirich în 1916 de românul Tristan Tzara (1896-1963), cunoscut apoi ca poet de limbă franceză. Cuvântul "dada" a fost luat la întâmplare de Tzara dintr-un dicţionar "Larousse", iar "Cabaretul Voltaire" din Ziirich a ...
Continuare

Aci sosi pe vremuri de ion pillat

poezie interbelică ♦ poezie tradiţională ♦ lirism obiectiv ♦ poezie lirică - tema: Iubirea - Poemul "Aci sosi pe vremuri" face parte din volumul "Pe Argeş în sus" (1923),considerat de critica literară reprezentativ pentru creaţia artistică a lui Ion Pillat (1891-1945). George Călinescu a afirmat că această poezie ...
Continuare

Oul dogmatic de ion barbu

poezie interbelică ♦ artă poetică modernă ♦ poezie ermetică ♦ poezie lirică Ion Barbu (1895-1961), pe numele său adevărat Dan Barbilian, cu performanţe certe în matematică, a devenit poet din ambiţia de a-i demonstra colegului şi prietenului său, Tudor Vianu, că poate scrie şi literatură. ...
Continuare

Ion barbu (1895-1961) universul poetic (etape ale creatiei)

Ion Barbu, poet şi matematician, pseudonimul lui Dan Barbilian, s-a născut la 19 martie 1895 la Gâmpulung-Museel şi a murit la 11 august 1961, la Bucureşti. Asistent al celebrului matematician Gheorghe Ţiţeica, Barbu a devenit poet din ambiţia de a-i demonstra colegului şi prietenului său, Tudor Vianu, că poate scrie şi ...
Continuare

Eu nu str1vhsc corola de minuni a lumii

poezie interbelică ♦ artă poetică filozofică modernă ♦ poezie lirică ♦ lirism subiectiv Definiţie; Conceptul artă poetică exprimă un ansamblu de trăsături care compun viziunea despre lume şi viaţă a unui autor, despre menirea lui în Univers şi despre misiunea artei sale, într-un limbaj literar ...
ContinuarePsalm te dramuiesc in zgomot si-n tacere - de tudor arghezi

(autor canonic) poezie interbelică poezie religioasă poezie lirică lirism subiectiv Definiţie: Psalmul este o specie lirică, prin care poetul înalţă un imn religios divinităţii, exprimându-şi sentimentele de smerenie şi laudă " pentru măreţia şi atotputernicia, lui Dumnezeu. Cuvântul psalm vine de ...
Continuare

Lirica existenTiala


Lirica existenTiala. psalmii - tudor arghezi

Lirica existenţială este ilustrată de Psalmi. Definit ca poet aflat între "credinţă" şi "tăgadă", Tudor Arghezi a creat- între anii 1927-1967 -16 psalmi publicaţi în mai multe volume de poezii: 9 psalmi fac parte din volumul de debut, "Cuvinte potrivite", iar ceilalţi din volumele "Frunze", "Poeme noi", "Silabe", "Noapte". Acest fapt ...
Continuare

Limbajul si expresivitatea textului poetic in testament de tudor arghezii

Sugestia textului liric este susţinută de estetica urâtului prin elemente de compoziţie, între care, relaţiile de opoziţie sunt definite de sintagme poetice ilustrative pentru reevaluarea cuvântului: "graiul lor cu îndemnuri pentru vite"/ "am ivit cuvinte potrivite"; "hube, mucegaiuri şi noroi"/"frumuseţi şi preţuri noi"; "zdrenţe"/ "muguri ...
Continuare

Adam Sl eva de tudor arghezi, poezie interbelica ♦ poezie lirica ♦ lirism obiectiv

- tema: Joc, joacă - Tudor Arghezi (1880-1967), scriitor interbelic, este un inovator al limbajului artistic în poezie. Pornind de la forţa cuvântului, el creează o altă manieră literară, cunoscută sub denumirea de "estetica urâtului". Inovaţia stilistică argheziană constă în revalorificarea cuvintelor, cărora le dă noi ...
Continuare

Tudor arghezi (1880-1967) - teme ale creaTiei lirice (universul poetic)

Tudor Arghezi s-a născut la Bucureşti, la 23 mai 1880, numele său adevărat fiind Ion N.Theodorescu şi a intrat în nefiinţă la 14 iulie 1967, fiind înhumat tot în Bucureşti, în grădina casei sale de Ia "Mărţişor". Pseudonimul Arghezi provine, după cum mărturiseşte însuşi poetul, de la numele de origine dacă al ...
Continuare

Modernismul

(Perioada interbelică; ideologii literare; elemente de estetică) Modernismul este un curent literar iniţiat la noi în 1919 de Eugen Lovinescu, a cărui doctrină porneşte de la ideea că există "un spirit al veacului" care impune o dezvoltare simultană a civilizaţiilor, pledând pentru un proces de sincronizare a literaturii române cu literatura ...
Continuare

PAlnia Si stamate de urmuz, proza interbelica - proza de anvangarda

Urmuz (1883 - 1923), pe numele adevărat Demetru Dem. Demetrescu-Buzău, este considerat precursorul avangardismului românesc, curent literar-artistic ee sparge canoanele artei tradiţionale prin formule îndrăzneţe; uneori excentrice, iniţiind o nouă substanţă a comicului, umorul negru. Creaţiile suprarealist-absufde ale lui Urmuz au circulat pe cale ...
Continuare

Cartea nuntii - caracterizarea personajelor

• Ion Marinescu, zis şi Jim, este tipul tânărului modern şi monden al perioadei interbelice din Bucureşti, care a călătorit în Europa şi s-a deprins să meargă la cinematograf, la gale de box, la bar, să vorbească la telefon şi să conducă autoturismul. El îndeplineşte, în unele secvenţe narative, rolul de ...
Continuare

Cartea nunTii - de george calinescu - roman interbelic - roman modern obiectiv - roman realist (proza realista)

- teme: Iubirea/Şcoala/Familia/Scene din viaţă de ieri şi de azi - George Călinescu (1899-1965) este o personalitate plurivalentă a culturii r6mâne, remarcându-se ca prozator, poet, critic şi istofic literar. "Istoria literaturii române de la origini, până în prezent" (1941) este o lucrarea monumentală, unică nu numai pentru opera sa, ci pentru ...
Continuare

Maitreyi de mircea eliade - roman interbelic - roman modern subiectiv - roman erotic/ exotic

- tema: Iubirea - (Mitul iubirii si motivul cuplului) în studiul intitulat "Fragmentarium", Mircea Eliade (1907-1986) defineşte literatura autenticităţii ca pe o mare creaţie epică ce "reflectează în bună parte şi mijloacele de cunoaştere ale epocii, sensul vieţii şi valoarea omului, cunoaşterile ştiinţifice şi ...
Continuare

Romanul psihologic - "ultima noapte de dragoste, IntAia noapte de rAzboi - roman interbelic - roman modern - roman subiectiv

- tema: Iubirea - în perioada interbelică, Eugen Lovinescu iniţiază modernismul, curentul literar al cărui program trasează noi direcţii pentru dezvoltarea literaturii române, printre care, cele referitoare la evoluţia romanului impun trecerea de la tema rurală la tema urbană, de la personajele ţărăneşti la cele intelectuale, ...
Continuare

Romanul interbelic - orientAri tematice - tipuri de roman

începuturile literaturii române au fost dominate de poezie şi proză scurtă, specia romanului fiind destul de palidă nu numai cantitativ, ci şi calitativ. Modestele încercări de roman din perioada paşoptistă se pot identifica mai mult din motive sentimentale şi patriotice, ca răspuns la impulsionarea revistei "Dacia literară" (1840). De ...
Continuare

De demult de octavian goga, lirism obiectiv/ subiectiv - poezie lirica

"Tot mai rar s-aud în noapte clopotele de la strungă... Patru inşi la popa-n casă ţin azi sfat de vreme lungă. într-un sfeşnic ard pe masă două lumânări de ceară, Plin de grije, peana nouă moaie popa-n călimară: «Patru juzi din patru sate, de la Muraş mai la vale, Cu supunere se-nchină astăzi ...
Continuare

MAnioasa de george cosbuc, poezie lirica - lirism subiectiv

- tema: Iubirea - "Am să merg mai înspre seară Prin dumbrăvi, ca mai demult, în privighetori să-mi pară Glasul Linei că-1 ascult! Mai ştiu eu ce-aş vrea s-ascult! Că-n zori Lina sta-n portiţă, Sălta-n vânt a ei altiţă, Vântul îi sălta-n cosiţă Şi-i făcea floare-n obraz: Eu mergeam la plug în laz, ...
Continuare

Materiale romana