romanaMoara cu noroc - personajele: structură tragică

Autorul si opera - Ioan Slavici Ioan Slavici s-a născut la 18 ianuarie 1848 în comuna Siria, lângă Arad. Ca student, urmează dreptul şi ştiinţele la Budapesta şi Viena. Preşedinte al Societăţii Studenţilor ...
Continuare

O scrisoare pierduta geneza, tema comediei, subiectul

Caragiale - contemporanul nostru între marii clasici ai literaturii române, Caragiale este considerat geniul incontestabil şi maestrul suprem al comediei şi prozei de scurte dimensiuni. Cu siguranţă că, nici înainte şi nici după ...
Continuare

O noapte furtunoasa de Ion Luca Caragiale - subiect şi compoziţie

Preliminarii O noapte furtunoasă sau Numărul 9 este prima dintre capodoperele comice ale lui I.L. Caragiale. Vede lumina rampei în 18 ianuarie 1879 la Teatrul Naţional din Bucureşti. Socotită imorală, cu aluzii politice, piesa este ...
Continuare

Kir Lanulea - secvenţele naraţiunii

Geneza si aparitie Kir lanulea a apărut în revista „Viaţa românească" în 190. Scriitorul însuşi indică sursa de inspiraţie a acestei nuvele în opera lui Machiavelli cu titlul Belfegor Arcidiavolo: „Această poveste se ...
Continuare

La hanul lui Mânjoală - subiectul. formule ale fantasticului

Text de frontiera Bucata in proză La hanul lui Mânjoală, publicată în „Gazeta săteanului" (1898) şi inclusă ulterior în volumele Momente (1901), Novele, povestiri 1908), se vădeşte a fi un text de frontieră, având ...
ContinuareDoua loturi Tragi-comicul

aaa1 Nuvela Două loturi, publicată în „Gazeta săteanului" (1898), inclusă apoi în volumele Momente (1901), Novele, povestiri (1908), este una din primele opere care au stârnit confuzie în orizontul de aşteptare al unui public obişnuit cu un Caragiale autor de comedii. Trecerea de la un registru la altul nu se face totuşi brusc. Două loturi intră în ...
Continuare

Schita Urgent De Ion Luca Caragiale

Aflată în seria prozelor scurte publicate în foiletonul ziarului „Universul"' şi integrată în volumul Momente (1901), schiţa Urgent („Universul", 1899. 17 decembrie) poartă şi ea amprenta inconfundabilă a modernului Caragiale. Folosind aceeaşi tehnică a colajului ca în Telegrame, de exemplu, autorul satirizează prin intermediul unei serii de ...
Continuare

Telegrame de Ion Luca Caragiale - viaţa oraşului de provincie

Viaţa oraşului de provincie a constituit în repetate rânduri punctul de plecare pentru operele lui Caragiale. Generatoare de intrigi mai ales în domeniul politicului, ea este zugrăvită inconfundabil atât în comedii, cât şi în proze scurte, povestiri, nuvele. Telegrame, apărută mai întâi în „Universul" (1899, 15 octombrie), inclusă apoi în volumele Momente ...
Continuare

Mosii (tabla de materii)

Mult înainte de îndemnul lui Tristan Tzara de a scrie textele înşirând cuvintele la întâmplare, ca scoase dintr-o pălărie, Caragiaîe scrie Moşii (Tablă de materii) — text apărut în „Moftul român" (1901, 18 mai). Cuvintele care alcătuiesc „tabla de materii" a „Moşilor" (denumire populară pentru târgul de distracţii din acea vreme) se ...
Continuare

Ion Luca Caragiale (1852-1912) - autorul si opera

aaa1 I.L. Caragiale se naşte în satul Haimanale, judeţul Prahova, la 30 ianuarii 1852. Urmează cursurile „Şcolii Domneşti" nr. 1 din Ploieşti (1860 - 1864) între 1864 - 1867 frecventează cursurile gimnaziului „Sf. Petre şi Pavel" dit acelaşi oraş. Intre 1868 - 1870 I.L. Caragiale se înscrie la cursul de mimică şi declamaţie, pe ...
Continuare

Amintiri din copilarie - Geneza Operei

aaa1 Amintiri din copilărie, opera capitală a lui Creangă, e scrisă la maturitate, după ce autorul încheiase ciclul poveştilor. Lucrarea e structurată în patru părţi şi este dedicată Liviei Maiorescu, fiica ilustrului critic de la „Junimea". Ca şi ceielalte scrieri, vede lumina tiparului în revista „Convorbiri literare": primele ...
Continuare

Mos Nichifor Cotcariul - Personajele

aaa1 Nuvela a apărut în revista „Convorbiri literare" din 1 ianuarie 1877 şi a fost considerată de G. Călinescu „întâia nuvelă românească de atmosferă, şi din ea se trage toată nuvelistica noastră modernă" {Ion Creangă). Nuvela, ca specie epică, este centrată în jurul unui moment semnificativ din viaţa unui personaj, ...
Continuare

Povestea lui Harap-alb - structura realistă a fantasticului

aaa1 Povestea lui Harap-Alb a fost publicată în revista „Convorbiri literare" (1 august 1877). Ulterior, Eminescu reproduce basmul în ziarul „Timpul", în mai multe numere succesive. în timpul vieţii autorului, basmul mai apare în traducere germană în „Rumănische Revue" (1886). Mai târziu va fi tradus în limbile franceză, italiană şi engleză, astfel ...
Continuare

Ion creanga (1839-1889) - autorul si opera

Prozatorul s-a născut la 10 iunie 1839, în satul Humuleşti (Neamţ), fiind fiul lui Ştefan al Petrei Ciubotariul şi al Smarandei Creangă, „răzeşi fără Pământuri". începe şcoala în satul natal (1847), întreruptă după numai un an, dar continuată la Broşteni (1849), Târgu Neamţ (1853 - 1854) şi Fălticeni, ...
Continuare

Nuvela Cezara De Mihai Eminescu - structura mitică a nuvelei

aaa1 In nuvela Cezara (1876), iubirea este singura cale de mântuire a fiinţei umane prin recuperarea patriei mitice şi regăsirea armoniei primordiale a cuplului adamic (salvarea de la vremelnicie). Obsesia romanticilor pentru tiparele originare ale existenţei umane face ca tema iubirii să fie dezvoltată într-o structură mitică, având drept motiv central ...
Continuare

Sarmanul Dionis - discursul narativ si aventura cunoaşterii

aaa1 Nuvela Sărmanul Dionis a fost citită de M. Eminescu în şedinţa din 1 septembrie 1872 a „Junimii" şi apoi publicată în „Convorbiri literare" (decembrie 1872 - ianuarie 1873), dar era terminată încă din perioada de şedere la Viena, cum afirmă Ioan Slavici într-o scrisoare către Iacob Negruzzi. Trama epică foarte complicată, ...
Continuare

Fat-frumos din lacrima - desfăşurarea şi momentele basmului

aaa1 Basmul Făt-Frumos din lacrimă ne propune o altă formulă a fantasticului eminescian: un fantastic ce explorează resursele misterului şi fabulosului, stilizând modelul folcloric şi alăturându-se, în ansamblul operei, fantasticului de expresie filosofică şi savantă din nuvelele Sărmanul Dionis, Avatarii faraonului Tlă, precum ...
Continuare

Stau in cerdacul tau de Mihai Eminescu

Datat 1879 în ediţia Perpessicius, acest sonet postum de iubire (sonetul cerdacului) face parte dintre poeziile care, în erotica eminesciană, transfigurează proiecţia visului de dragoste - contemplare a iubitei prin transparenţa ferestrei, imagine poetizată la modul romantic a chipului ideal ca într-un tablou în mişcare. Suavă înscenare şi ...
Continuare

Memento mori - poemul nasterii si mortii civilizatiilor

Datat 1872 şi tipărit de Ilarie Chendi în Preludii (Ed. Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, Bucureşti, 1903), Memento mori urma să mai cuprindă Egipetul şi împărat şi proletar. Poemul se păstrează în două versiuni: Panorama deşertăciunilor (336 versuri, neterminată) şi Memento mori (1302 versuri). ...
Continuare

La steaua - poezie de maturitate a lui Eminescu

Poezie de maturitate, publicată la 1 decembrie 1886 în „Convorbiri literare", meditaţia cea mai cunoscută din lirica eminesciană e un text de o simplitate a discursului exemplară. Ea cunoaşte nouă manuscrise şi alte cinci texte colaterale. Versiunea B a Luceafărului, cu care se suprapune nu numai ca metrică, se află în acelaşi caiet cu ...
Continuare

Materiale romana