romanaPatimile — volum de versuri de Mircea Ciobanu

PATIMILE — Volum de versuri de Mircea Ciobanu. Poetul a debutat în presă în anul absolvirii liceului, la revista „Tribuna", cu poemul Im porţile luminii (1959) şi, editorial, în colecţia Luceafărul a Editurii pentru Literatură, cu volumul Imnuri pentru nesomnul cuvintelor, prefaţat de Nicolae Manolescu (1966). Volumul Patimile, apărut la Editura ...
Continuare

Patima rosie — comedie tragica in trei acte de Mihail Sorbul

PATIMA ROŞIE — Comedie tragică în trei acte de Mihail Sorbul. Piesa a fost publicată in volum în 1916, cu o prefaţă de Mihail Dragomirescu. Prima reprezentaţie avut loc la 3 martie 1916, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu Ion Brezeanu (Sbilţ) şi Elvira Popescu (Tofana) în rolurile principale. în legătură cu ecoul acestei ...
Continuare

Pasteluri — analiza - ciclu de poezii de Vasile Alecsandri

PASTELURI — Ciclu de poezii de Vasile Alecsandri, cele mai multe publicate mai întâi în „Convorbiri literare" din anii 1868-l869 (ultimele au apărut în aceeaşi revistă în 1874). Ciclul ca atare a fost alcătuit (schimbând ordinea cronologică a tipăririi iniţiale şi urmărind o logică a conţinutului poeziilor) o dată cu includerea lui ...
Continuare

Pasaj de pietoni — volum de versuri de Dorin Tudoran

PASAJ DE PIETONI — Volum de versuri de Dorin Tudoran, apărut la sfârşitul anului 1979, la Editura Canea Românească din Bucureşti. în lectura lui Florin Mugur. Reia câteva poeme din 0 zi în natură (1977); ciclul al cincilea al volumului, Tenebrele speranţei, e preluat, cu mici retuşuri, din Respiraţie artificială (1978), unde apare diseminat, şi nu ...
Continuare

Pasarea si umbra — roman de Sorin Titel

PASĂREA ŞI UMBRA — Roman de Sorin Titel, apărui în 1977 la Editura Emincscu din Bucureşti. Ulterior, romanul va fi considerai ca parte a unui ciclu ce debutează cu Ţara îndepărtată în 1974 şi se încheie cu romanele Clipa cea repede (1979) şi Femeie, iată Jiul tău (1983). Romanul primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor, fiind primul ...
ContinuarePartial color - roman de Sorin Preda

PARŢIAL COLOR - Roman de Sorin Preda. Apare la Bucureşti, Editura Cartea Românească, în 1985. Scris la persoana I, Parţial color cuprinde confesiunea lui Traian Daia despre starea de ratare dominantă în viaţa sa, atât în plan profesional, cât şi în plan familial. Actor într-un orăşel de provincie, profesor de artă dramatică la ...
Continuare

Parodii originale - volum de poezii al lui George Topîrceanu

PARODII ORIGINALE Volum de poezii al lui G. Topîrceanu. Prima ediţie a apărut în anul 1916 la Editura librăriei H. Steinbcrg din Bucureşti. Parodiile erau grupate în şase cicluri purtând următoarele titluri: Sonete parnasiene, Trei romanţe apocrife pentru mai târziu. Regina nopţii (Cum s-ar exprima o parte dintre poeţii noştri despre lună), ...
Continuare

Paradisul suspinelor — proza a lui Ion Vinea

PARADISUL SUSPINELOR — Proză a lui Ion Vinea, publicată în 1930, alături de alte două texte - Luntre şi punte şi Cu inima-n cap - , în volumul cu acelaşi titlu care apărea la Editura „Cultura naţională", conţinând cinci gravuri, dintre care un portret inedit, desenate şi săpate în lemn de Marcel Iancu. Fragmentele din această ...
Continuare

Paradisul statistic — al doilea volum de povestiri al lui Ion Călugăru

PARADISUL STATISTIC — Al doilea volum de povestiri al lui Ion Călugăru, publicat în 1926, Tipografia „Reforma Socială", Bucureşti, şi ilustrat cu desene în tuş de M. H. Maxy. Apărut când autorul său avea numai 24 de ani, la trei ani după povestirile cu tematică rural-patriotardă din Caii lui Cibicioc, Paradisul statistic, tributar ...
Continuare

Paradis in destramare — comentariu - poezie de Lucian Blaga

PARADIS ÎN DESTRĂMARE — Poezie de Lucian Blaga, publicată în volumul Lauda somnului (1929). S-a păstrat în două manuscrise; în cel dintâi, titlul poeziei este Reportaj paradisiac. La publicare, în revista „Gândirea', nr. 3, din aprilie 1926, poetul îl schimbă în Paradis în destrămare, păstrat şi în al doilea manuscris, ulterior, ca şi în volumul din ...
Continuare

Pajere — volum de sonete al lui Mateiu Caragiale

PAJERE — Volum de sonete al lui Mateiu Caragiale. Majoritatea dintre ele au fost scrise după 1900. Imprimate, la început, în două grupaje din „Viaţa Românească" (în 1912 primele treisprezece poeme, iar în 1913 următoarele patru), apoi într-un număr din „Flacăra" în 1916 poezia Dregătorul, vor fi strânse în volumul Pajere (1936) de către Marica M. ...
Continuare

Pagini bizare — schite de Urmuz

PAGINI BIZARE — Schiţe de Urmuz (pseudonim al lui Dem. Demetrescu-Buzău). Dem. Demetrescu-Buzău îşi scrie schiţele în anii 1907-l908, ca pe nişte „glume", „bucăţi literare curioase, de o căutată originalitate" (art. semnal C. [Gh. Ciprian] în Dimineaţa, 26 nov. 1923), menite să fic^ citite în cerc restrâns, prietenilor şi ...
Continuare

Oul dogmatic - comentariu — poem de Ion Barbu

OUL DOGMATIC — Poem de Ion Barbu. Datată „ajunul Pastelor, anul 1925", poezia a fost tipărită iniţial în „Cetatea literară", anul 1, nr. 2, 15 ian. . sub titlul Vegetariana. Inclusă apoi în ciclul Uvedenrode din Joc secund (1930) I. B. îi modifică titlul în Oul dogmatic, rescriind în acelaşi timp o parte din expresiile versiunii publicate în revistă. ...
Continuare

Ostinato — roman de Paul Goma - comentariu

OSTINATO — Roman de Paul Goma. Deoarece autorul a făcut, după Revoluţia de la Budapesta (1956), închisoare din motive politice, urmată de domiciliu obligatoriu în Bărăgan, reprezentând, astfel, din punctul de vedere al autorităţilor comuniste, un caz şi mai cu seamă pentru că foloseşte în scrierea romanului material autobiografic (ce ...
Continuare

Ostasii nostri — ciclu de poezii de Vasile Alecsandri

OSTAŞII NOŞTRI — Ciclu de poezii de Vasile Alecsandri, apărut în broşura cu acest titlu la Bucureşti, în 1878, având următorul sumar: Balconul si Carpalul, Odă ostaşilor români, Sergentul, Peneş Curcanul, Păstorii şi plugarii. Fraţii Jderi, Căpitanul Romano, Hora de la Plevna, Hora de la Griviţa, Marşul ...
Continuare

Ospatul de aur - volum de ştefan Roll

OSPĂŢUL DE AUR - Volum de Ştefan Roll (Gheorghe Dinu), publicat în anul 1968 şi reluat, într-o ediţie critică, sub acelaşi titlu, în 1986 la Editura Minerva, Bucureşti. Cuprinde versurile, poemele în proză şi eseistica poetului din etapa avangardistă a creaţiei sale, care este şi cea mai reprezentativă. Prima versiune (1968), ...
Continuare

O scrisoare pierduta — comedie in patru acte de I. L. Caragiale - comentariu

O SCRISOARE PIERDUTĂ — Comedie în patru acte de I. L. Caragiale. A apărut în „Convorbiri literare", XVIII, 1885 nr. II (februarie) şi nr. 12 (martie); premiera avusese loc pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în scara de marţi 13 noiembrie 1884. Din obiect al unei relaţii epistolare particulare, o dată pierdută, scrisoarea adresată de ...
Continuare

O sama de cuvinte — culegere de 42 de legende inserate de Ion Neculce - analiza

O SAMĂ DE CUVINTE — Culegere de 42 de legende înserate de Ion Neculce în Letopiseţul său, al cărui titlu complet este O samă de cuvinte ce sunt audzite din om în om, de oameni vechi şi bătrâni, şi în letopiseţ nu sunt scrise, ce s-au scris aice, după domnia lui Ştefăniţă vodă, înaintea domnii Dabijii vodă. Deci cine ...
Continuare

Orologiul — volum de poezii de Petre Stoica

OROLOGIUL — Volum de poezii de Petre Stoica, tipărit la Editura Mihai Eminescu, Bucureşti, . Este o culegere antologică exigentă, realizată de autor şi cuprinde versuri publicate în perioada 1957-. Din cartea de debut, Poeme (1957), se reţine un singur titlu. O fată, iar din următoarea, Pietre kilometrice (1963), doar şase. Sumarul volumului mai ...
Continuare

Orizonturile mele. o viata de om asa cum a fost — autobiografie de

ORIZONTURILE MELE. O VIATĂ DE OM AŞA CUM A FOST — Autobiografie de Nicolae Iorga. Prima ediţie în volum: Orizonturile mele. O viaţă de om asa cum a fost, voi. I: Copilărie si tinereţă, voi. II: Lupta, voi. 111: Spre înseninare. Bucureşti, Editura N. Stroilă, . Timp de mai bine de douăzeci de ani după moartea sa, I. a fost expulzat din ...
Continuare

Materiale romana